Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Rate this post

Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc là gì? Để giúp những bạn học viên có nhiều tài liệu tham khảo hơn, Luận văn Panda đã cập nhập thường xuyên những khái niệm, cơ sở lý luận, đặc điểm vai trò của những luận văn đạt điểm cao, và chia sẻ những bài luận văn mẫu giúp các bạn học viên có thể hoàn thiện bài viết một cách chi tiết nhất. Và hôm nay Luận văn Panda chia sẻ đến các bạn học viên một vài Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc hiện nay cho các bạn cùng nhau tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, và những tài liệu liên quan đến luận văn quản trị nguồn nhân lực, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Nguồn Nhân Lực

1 Các nhân tố chủ quan

1.1. Mục tiêu chiến lược của tổ chức

Mục tiêu chiến lược là toàn bộ kết quả cuối cùng hay trạng thái mà doanh nghiệp muốn đạt tới trong một khoảng thời gian nhất định.

Các mục tiêu chiến lược sẽ đóng vai trò định hướng cho các hoạt động của doanh nghiệp trong một số năm và các kết quả mong muốn được đề ra thường là các lĩnh vực:

  • Mức lợi nhuận và khả năng sinh lợi
  • Năng suất
  • Phát triển việc làm
  • Quan hệ giữa công nhân viên
  • Vị trí dẫn đầu về công nghệ
  • Trách nhiệm trước công chúng

Để đạt được mục tiêu của tổ chức thì mọi hoạt động từ sản xuất kinh doanh cho đến hoạt động quản trị nhân lực cũng đều phải thực hiện dựa trên một hệ quy chiếu là mục tiêu chiến lược của tổ chức. Trong đó, hoạt động đánh giá thực hiện công việc cũng không phải là ngoại lệ; Cụ thể: đánh giá thực hiện công việc cần xác định được thực trạng nguồn nhân lực của tổ chức ở hiện tại cả về số lượng cũng như chất lượng; tiếp đó là hoạch định chính sách nhân lực cho tương lai để có thể đáp ứng được những yêu cầu của mục tiêu chiến lược đã đề ra.

1.2. Quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp về đánh giá thực hiện công việc

Quan điểm của nhà lãnh đạo doanh nghiệp về đánh giá thực hiện công việc là ý kiến chỉ đạo, chi phối có ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc đến việc thiết kế và tổ chức triển khai đánh giá việc thực hiện công việc đối với toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ là người quyết định phân bổ các nguồn lực cho hoạt động đánh giá thực hiện công việc, cũng là người ra những quyết định nhân lực quan trọng dựa vào kết quả của công tác đánh giá thực hiệc công việc.

Chính vì vậy, sự hiểu biết rõ về các nội dung của đánh giá thực hiện công việc cũng như sự quyết tâm thực hiện nghiêm túc hoạt động này của lãnh đạo từ bước thiết kế đánh giá thực hiện công việc đến bước tổ chức triển khai đánh giá và bước sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc vào các hoạt động quản trị nhân lực trong tổ chức; Qua đó, sẽ tạo được sự định hướng, đồng lòng của người lao động với đánh giá thực hiện công việc, tạo dựng môi trường làm việc tốt, xây dựng văn hóa đánh giá, thi đua lành mạnh, nghiêm túc; điều này, sẽ giúp cho hoạt động đánh giá thực hiện công việc được thực hiện một cách có hiệu quả hơn.

1.3. Năng lực của bộ phận chuyên trách quản trị nhân lực

Bộ phận chuyên trách quản trị nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đánh giá thực hiện công việc, từ khâu thiết kế cho đến thực hiện bao gồm các công việc như sau:

  • Thiết kế, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều phối, tổng hợp kết quả chương trình đánh giá;
  • Lựa chọn/ thiết kế phương pháp đánh giá phù hợp, xác định người đánh giá, tổ chức đào tạo người đánh giá;
  • Kiểm soát các hoạt động đánh giá ở tất cả các phòng ban, bộ phận trong tổ chức, tổng hợp các kết quả đánh giá và đề xuất các biện pháp khắc phục thiếu sót trong đánh giá khi cần;
  • Quản lý và triển khai sử dụng kết quả đánh giá.

Bộ phận chuyên tránh quản trị nhân lực chính là “xương sống” của hoạt động đánh giá thực hiện công việc, năng lực của bộ phận đảm bảo cho việc hoạt động đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức được triển khai có hệ thống, đánh giá đúng tình hình thực hiện công việc của người lao động, đảm bảo chức năng quy trì và phát triển nguồn lực của tổ chức.

1.4. Phân tích công việc

Phân tích công việc là thu thập các thông tin về công việc một cách hệ thống nhằm xác định rõ nhiệm vụ, các trách nhiệm thuộc phạm vi công việc và những yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết cùng các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các công việc trong một tổ chức. Sản phẩm cuối cùng của phân tích công việc là 3 tài liệu: bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn đối với người thực hiện công việc và bản tiêu chuẩn thực hiện công việc.

Bản mô tả công việc giúp người lao động hình dung được những thông tin về nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc, điều kiện làm việc, quyền hạn của người lao động khi thực hiện công việc. Xuất phát từ bản mô tả công việc bộ phận chuyên trách quản trị nhân lực sẽ xây dựng các tiêu chuẩn để đánh giá kết quả thực hiện công việc cụ thể của từng chức danh công việc mà người lao động đảm nhiệm.

Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc là văn bản quy định các chỉ tiêu hay tiêu chí về số lượng, chất lượng và thời hạn của việc hoàn thành các nhiệm vụ đã được quy định trong bản mô tả công việc. Trên cơ sở các tiêu chí, các thước đo tiêu chuẩn đã lượng hóa người ta đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Đánh giá thực hiện công việc có hiệu quả hay không, phụ thuộc vào việc các tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng có phù hợp với thực tế hoàn thành công việc của người lao động hay không. Do vậy, phân tích công việc cần phải được thực hiện một cách cụ thể, hoàn chỉnh và chính xác để đảm bảo sản phẩm cuối cùng là 3 bản tài liệu, thực sự là những công cụ quan trọng và hữu ích để sử dụng cho hoạt động giá thực hiện công việc, cũng như các hoạt động khác của quản trị nhân lực trong tổ chức đạt được hiệu quả tối ưu.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa, và những tài liệu liên quan đến luận văn, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2 Các nhân tố khách quan

2.1. Yếu tố văn hóa xã hội

Việt Nam cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề thường không được phản ánh trực tiếp ngay tại thời điểm phát sinh vấn đề, mà thường phải trải qua rất nhiều trình tự với các thủ tục rườm rà phức tạp. Ở môi trường hẹp hơn, đó là trong các doanh nghiệp, việc giải quyết các vấn đề phát sinh cũng hết sức nguyên tắc; các vấn đề thường không được phản ánh trực tiếp và giải quyết ngay khi phát sinh trong các cuộc họp; Nguyên nhân của tình trạng này là do tâm lý né tránh, ngại đối diện với sự thật của người Việt Nam, do cả phía lãnh đạo và phía người lao động chưa có cách thức giao tiếp, trao đổi thường xuyên trong lao động, thực sự chủ động nêu ra các ý kiến của bản thân…

Điều này giải thích lý do tại sao cần có các hoạt động quản trị nhân lực trong tổ chức và chức năng của bộ phận quản trị nhân lực là giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp. Trong đánh giá thực hiện công việc cũng xảy ra hiện tượng né tránh từ cả hai phía người đánh giá và người được đánh giá; vì rất nhiều lí do khác nhau: tâm lý lo ngại ảnh hưởng tới các mối quan hệ, lo ngại sự mất đoàn kết nội bộ, lo ngại ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, khen thì dễ mà chê thì khó…Những yếu tố này nếu không được khắc phụ thì sẽ dẫn đến việc đánh giá chỉ mang tính hình thức, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động quản trị nhân lực nói chung, đánh giá thực hiện công việc nói riêng; trầm trọng hơn là ảnh hưởng đến chất lượng lao động, năng xuất lao động, mục tiêu, chiến lược kinh doanh của tổ chức.

2.2. Yếu tố pháp luật

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác lien quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Các đối tượng áp dụng của Luật lao động, các bên tham gia vào quan hệ lao động đều phải tuân thủ đúng quyền và nghĩa vụ của mình, có như vậy mới đảm bảo cho quan hệ lao động hài hòa, các bên đều đạt được mục tiêu đề ra. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, có quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động; Trong đó, theo điểm 2 điều 90 chương VI của luật này quy định: tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

Hoạt động đánh giá thực hiện công việc sẽ cung cấp các thông tin về tình hình thực hiện công việc của người lao động một cách chính xác nhất: về năng suất lao động, chất lượng công việc, những điểm mạnh, những hạn chế…Từ những thông tin trên kết quả đánh giá thực hiện công việc được sử dụng để điều chỉnh các hoạt động quản trị nhân lực khác trong doanh nghiệp. Như vậy, đánh giá thực hiện công việc là hoạt động cần thiết và bắt buộc mà pháp luật quy định phải thực hiện để có căn cứ thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động. Các doanh nghiệp, khi xây dựng các chương trình, chính sách cần phải nghiên cứu kỹ Bộ luật lao động để đảm bảo tuân thủ đúng những quy định và đảm bảo quyền lợi đối với người lao động; có như vậy mới đảm bảo được quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

2.3. Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh là yếu tố tác động gián tiếp đến doanh nghiệp ở các phương diện sản xuất kinh doanh và lao động. Trên thị trường lao động doanh nghiệp nào được cho là thực hiện tốt hơn các chính sách quản trị nhân lực sẽ là đơn vị có lợi thế hơn để thu hút các nguồn nhân lực chất lượng đến với doanh nghiệp. Tại sao người lao động lại chọn doạnh nghiệp này chứ không phải doanh nghiệp khác? Người lao động muốn được là việc trong một môi trường có sự ghi nhận, đánh giá và trả thù lao xứng đáng với những gì họ đã cống hiến cho tổ chức.

Có thể nói yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp đó chính là con người; Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần phát huy hiệu quả vai trò của các chức năng quản trị nhân lực thì mới đảm bảo khai thác và phát triển hiệu quả nguồn nhân lực để có được sự thành công và phát triển bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Trong đó, hoạt động đánh giá thực hiện công việc nằm trong chuỗi các hoạt động duy trì và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức; Đánh giá thực hiện công việc được thực hiện có hiệu quả, người lao động hài lòng, yên tâm cống hiến cho tổ chức sẽ khiến năng suất và chất lượng lao động tăng lên, sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường đánh giá cao, tạo nên lợi thế cho doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562