Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp

Rate this post

Tải miễn phí mẫu Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài chính doanh nghiệp, còn rất nhiều nội dung tham khảo về Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda.

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ Tài Chính doanh nghiệp, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua

SĐT/ZALO: 0932.091.562


1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, có các loại hình doanh nghiệp chủ yếu sau: doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Môi doanh nghiệp khi thành lập sẽ lựa chọn theo một hình thức pháp lý nhất định. Mỗi loại hình doanh nghiệp đó có đặc trưng riêng và từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp. Vì vậy, việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng. Nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Và điều đó đồng nghĩa với việc ảnh hưởng tới năng lực tài chính của doanh nghiệp, về cơ bản những sự khác biệt tạo ra bởi loại hình doanh nghiệp là: uy tín doanh nghiệp do thói quen tiêu dùng; khả năng huy động vốn; rủi ro đầu tư; tính phức tạp của thủ tục và các chi phỉ thành lập doanh nghiệp; tổ chức quản lý doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận. (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Đặc điểm kinh tế – kĩ thuật của ngành kinh doanh

Mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau có đặc điểm kinh tế – kĩ thuật riêng có ảnh hưởng không nhỏ đến NLTC của doanh nghiệp do những đặc điểm đó chi phối đến tỷ trọng đầu tư cho các loại tài sản trong doanh nghiệp, nhu cầu vốn lưu động… Bên cạnh đó, mỗi ngành nghề kinh doanh lại chịu tác động khác nhau trước những biến động của nền kinh tế vĩ mô.

Mỗi ngành kinh doanh có những đặc điểm về mặt kinh tế và kỹ thuật khác nhau. Những ảnh hưởng đó thể hiện:

Xem Thêm chi tiết về quy trình làm luận văn và bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ tại đây:

===> Bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ

– Ảnh hưởng của tính chất ngành kinh doanh:

Ảnh hưởng này thể hiện trong thành phần và cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới quy mô của vốn sản xuất kinh doanh, cũng như tỷ lệ thích ứng đê hình thành và sử dụng chúng, do đó ảnh hưởng tới tốc độ luân chuyển vốn (vốn cổ định và vốn lưu động) ảnh hưởng tới phương pháp đầu tư, thể thức thanh toán chi trả.

– Ảnh hưởng của tỉnh thời vụ và chu kỳ sản xuất kinh doanh: (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Tính thời vụ và chu kỳ sản xuất có ảnh hưởng trước hết đến nhu cầu vốn sử dụng và doanh thu tiêu thụ sản phẩm.

Những doanh nghiệp sản xuất có chu kỳ ngắn thì nhu cầu vốn lưu động giữa các thời kỳ trong năm thường không có biến động lớn, doanh nghiệp cũng thường xuyên thu được tiền bán hàng, điều đó giúp cho doanh nghiệp dễ dàng đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi bằng tiền; cũng như trong việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu kinh doanh.

Những doanh nghiệp sản xuất ra những loại sản phẩm có chu kỳ sản xuất dài, phải ứng ra một lượng vốn lưu động tương đối lớn.

Doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất có tính chất thời vụ, thì nhu cầu vốn lưu động giữa các quý trong năm thường có sự biến động lớn, tiền thu về bán hàng cũng không được đều, tình hình thanh toán, chi trả, cũng thường gặp những khó khăn. Cho nên việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn cũng như đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi bằng tiền của doanh nghiệp cũng khó khăn hơn.

Những DN hoạt động trong ngành thương mại, dịch vụ thì vốn lưu động chiếm tỷ trọng cao hơn, tốc độ chu chuyển vốn lưu động cũng nhanh hơn so với ngành công nghiệp, nông nghiệp… (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Như vậy, DN cần phải tính toán đến đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của ngành kinh doanh trong việc tổ chức tài chính, nhằm đảm bảo vốn kịp thời, đầy đủ cho hoạt động của DN cũng như đảm bảo cân đối giữa thu và chi bằng tiền.

Trình độ tố chức, quản lý và chất lượng nguồn nhân lực

Bên cạnh hai yếu tố trên, một yếu tố bên trong DN có ý nghĩa quyết định đến NLTC của doanh nghiệp là trình độ tổ chức quản lý của các nhà quản trị trong doanh nghiệp. Quản lý doanh nghiệp tốt sẽ làm cho các hoạt động sản xuất được tiến hành trong một hệ thống thống nhất, có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với nhau.

Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nào đều phải lựa chọn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh của mình một cơ cấu tổ chức quản lý riêng. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp, tổ chức làm ăn thua lỗ, phá sản, phát triển chậm đều là do cơ cấu tổ chức quản lý chưa hợp lý, chưa phù hợp với thực tiễn. Vì vậy vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp, tổ chức là làm sao tìm cho mình một cơ cấu tổ chức quản lý hợp lý. Bởi lẽ khi có một cơ cấu tổ chức quản lý hợp lý thì mới cho phép sử dụng tốt các nguồn lực, giúp cho việc ra các quyết định đúng đắn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định đó, điều hoà phối hợp các hoạt động nhằm đạt được mục đích chung đề ra. (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Doanh nghiệp có quy mô càng lớn, càng phức tạp thì hoạt động của doanh nghiệp cũng phức tạp theo. Do đó các nhà quản lý cần phải đưa ra một mô hình cơ cấu quản lý hợp lý sao cho đảm bảo quản lý được toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời đế bộ máy quản lý cũng không cồng kềnh và phức tạp về mặt cơ cấu. Còn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì bộ máy quản lý phải chuyên, tinh, gọn nhẹ để dễ thay đổi phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả SXKD cũng như tăng cường NLTC cho DN.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực sẽ đảm bảo cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp có thể thích ứng, theo kịp sự tiến bộ và phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đảm bảo cho doanh nghiệp có một lực lượng lao động giỏi, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của doanh nghiệp.

Để đạt được những điều này, trước hết, lãnh đạo phải nhìn nhận được khả năng của từng nhân viên và bố trí họ vào các công việc phù hợp, tạo điều kiện để họ phát huy năng lực bản thân. Qua kinh nghiệm công việc, nhân viên sẽ vững vàng hơn và dần gánh vác bớt trách nhiệm cho lãnh đạo, đảm bảo cho hoạt động phối hợp nhịp nhàng của bộ máy doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần lập hệ thống kiểm soát kế hoạch một cách hiệu quả, khuyến khích từng phòng ban tự kiểm soát, đồng thời xây dựng bản mô tả công việc rõ ràng để mỗi nhân viên tự chân chỉnh mình. Doanh nghiệp cũng phải thúc đẩy sự chia sẻ thông tin giữa các cá nhân và các bộ phận trong doanh nghiệp, tạo nên sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban. Đây cũng là một trong nhũng cơ sở hữu ích khi thực hiện việc điều chỉnh sơ đồ, cơ cấu tổ chức trong nội bộ doanh nghiệp.

Tải miễn phí bài mẫu tại đây

===> Luận văn hoạch định tài chính

2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

2.1. Yếu tố tự nhiên – Cơ sở hạ tầng

Yếu tố này tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, về cơ bản thường tác động bất lợi đối với các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có liên quan đến tự nhiên như: sản xuất nông phẩm, thực phẩm theo mùa, kinh doanh khách sạn, du lịch…

Để chủ động đối phó với các tác động của yếu tố tự nhiên, các doanh nghiệp phải tính đến các yếu tố tự nhiên có liên quan thông qua các hoạt động phân tích, dự báo của bản thân doanh nghiệp và đánh giá của các cơ quan chuyên môn. Các biện pháp thường được doanh nghiệp sử dụng: dự phòng, tiên đoán và các biện pháp khác… Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp như vấn đề tiếng ồn ô nhiễm môi trường… và các doanh nghiệp phải cùng nhau giải quyết.

2.2. Các yếu tố kinh tế (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Các yếu tố kinh tế bao gồm các yếu tố như tốc độ tăng trưởng và sự ổn định của nền kinh tế, sức mua, sự ổn định của giá cả, tiền tệ, lạm phát, tỷ giá hối đoái, chính sách kinh tế – tài chính của nhà nước…tất cả các yếu tố này đều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá cả thị trường, giá cả sản phẩm mà doanh nghiệp tiêu thụ có ảnh hưởng lớn tới doanh thu, do đó cũng có ảnh hưởng lớn tới khả năng tìm kiếm lợi nhuận. Cơ cấu tài chính của doanh nghiệp cũng được phản ảnh nếu có sự thay đổi về giá cả. Sự tăng, giảm lãi suất và giá cố phiếu cũng ảnh hưởng tới sự chi phí tài chính và sự hấp dẫn của các hình thức tài trợ khác nhau. Mức lãi suất cũng là một yếu to ảnh hưởng lớn đến cơ hội đầu tư, chi phí sử dụng vốn, cơ hội huy động vốn của doanh nghiệp. Mức độ lạm phát cao hay thấp cũng ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư vào nền kinh tế, làm cho nhu cầu vốn kinh doanh tăng lên, làm cho tình hình tài chính của doanh nghiệp không ổn định. Sự tăng hay giảm thuế cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh doanh, tới khả năng tiếp tục đầu tư hay rút khỏi đầu tư.

Sự ổn định hay không ổn định của nền kinh tế, của thị trường có ảnh hưởng trực tiếp tới mức doanh thu của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng tới nhu cầu về vốn của doanh nghiệp. Những biến động của nền kinh tế có thể gây nên những rủi ro trong kinh doanh như ảnh hưởng tới các khoản chi phí về đầu tư, chi phí trả lãi hay tiền thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị hay nguồn tài trợ cho việc mở rộng sản xuất hay việc tăng tài sản. (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Những biến động của các yếu tố kinh tế có thể tạo ra cơ hội và cả những thách thức với doanh nghiệp. Để đảm bảo thành công của hoạt động doanh nghiệp trước biến động về kinh tế, các doanh nghiệp phải theo dõi, phân tích, dự báo biến động của từng yếu tố để đưa ra các giải pháp, các chính sách tương ứng trong từng thời điểm cụ thể nhằm tận dụng, khai thác những cơ hội, né tránh, giảm thiểu nguy cơ và đe dọa. Khi phân tích, dự báo sự biến động của các yếu tố kinh tế, để đưa ra kết luận đúng, các doanh nghiệp cần dựa vào một số căn cứ quan trọng: các số liệu tổng hợp của kì trước, các diễn biến thực tế của kì nghiên cứu, các dự báo của nhà kinh tế lớn…

2.3. Yếu tố kỹ thuật – công nghệ (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến doanh nghiệp. Các yếu tố công nghệ thường biểu hiện như hệ thống trang thiết bị mới, phưong pháp sản xuất mới, kĩ thuật mới, vật liệu mới, các bí quyết, các phát minh, phần mềm ứng dụng… sẽ giúp doanh nghiệp tiến hành công việc nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Khi công nghệ phát triển, các doanh nghiệp có điều kiện úng dụng các thành tựu của công nghệ đế tạo ra sản phâm, dịch vụ có chất lượng cao hơn nhăm phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Một hệ thống máy tính hiện đại với những phần mềm hỗ trợ sẽ giúp cho các nhà quản lý lập kế hoạch, theo dõi và giám sát công việc kinh doanh một cách hiệu quả. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay thì hệ thống internet cũng sẽ giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trong kinh doanh. (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Sự tiến bộ kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi doanh nghiệp phải ra sức cải tiến kỹ thuật, quản lý, xem xét và đánh giá lại toàn bộ tình hình tài chính, khả năng thích ứng với thị trường, từ đó đề ra những chính sách thích hợp cho doanh nghiệp. Nếu không đổi mới công nghệ kịp thời, doanh nghiệp sẽ có nguy cơ tụt hậu, giảm năng lực cạnh tranh.

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===> Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

2.4. Yếu tố văn hóa – xã hội (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Sự tác động của yếu tố này thường có tính dài hạn, khó có thể nhận biết. Các khía cạnh hình thành nên môi trường văn hóa – xã hội có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh như: quan điểm về đạo đức, thẩm mỹ, lối sống, phong tục tập quán, trình độ nhận thức,… Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đạo đức kinh doanh là một vấn đề rất quan trọng. Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín cũng như vị thế trên thị trường.

Doanh nghiệp cần phải phân tích các yếu tố văn hóa, xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra. Mỗi một sự thay đổi của các lực lượng văn hóa có thể tạo ra một ngành kinh ‘doanh mới nhưng cũng có thể xóa đi một ngành kinh doanh.

Yếu tố chính trị – pháp luật

Yếu tố này có ảnh hưởng ngày càng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các quan điểm, đường lối chính sách của chính phủ, hệ thống pháp luật hiện hành, xu hướng chính trị… Chính phủ có vai trò lớn trong việc điều tiết nền kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách kinh tế, tài chính, tiền tệ. Hoạt động của chính phủ có thể tạo ra những nguy cơ nhưng cũng có thể mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Sự ổn định, an toàn về chính trị, sự nhất quán về quan điểm, chính sách lớn đối với các doanh nghiệp luôn là sự hấp dẫn của các nhà đầu tư. (Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp)

Trong xu thế toàn cầu hiện nay, mối liên hệ giữa chính trị và kinh doanh không chỉ diễn ra trên bình diện quốc gia mà còn thể hiện trong các quan hệ quốc tế. Để đưa ra được nhũng quyết định kinh doanh hợp lý, doanh nghiệp cần phải phân tích, dự báo sự thay đổi của môi trường trong từng giai đoạn phát triển.

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562