Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng

Rate this post

Tải miễn phí mẫu Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài chính Ngân Hàng, còn rất nhiều nội dung tham khảo về Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda.

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua:

SĐT/ZALO: 0932.091.562

Thẩm định giá là một hoạt động quan trọng trong thẩm định tín dụng của NHTM. Nó bảo đảm độ an toàn của NH trong giao dịch, mặt khác nó còn là cơ sở để NH quyết định quy mô của hợp đồng tín dụng sẽ giao kết. Hoạt động này chịu tác động ảnh hưởng của nhiều nhân tố bên trong cũng như bên ngoài NH. Chúng ta sẽ phân tích một số yếu tố tác động đến thẩm định giá tại NHTM:

Mục lục ẩn

1. Các yếu tố bên trong ngân hàng: (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Nguồn nhân lực thực hiện thẩm định giá:

Thẩm định giá xét cho cùng là một hoạt động được thực hiện bởi con người. Do đó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố nguồn nhân lực thực hiện. Các đặc điểm của yếu tố này, ví dụ như: số lượng đội ngũ nhân viên thẩm định giá, trình độ năng lực của nhân viên thẩm định, đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm …. sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng phương pháp định giá nào, cách thức lấy và lựa chọn các thông tin về tài sản, cách đánh giá, so sánh giữa các tài sản tương tự và tài sản định giá và ý kiến chủ quan của nhân viên thẩm định khi định giá tài sản.

Nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ thực hiện thẩm định giá:

Bản chất của thẩm định giá là việc thu thập thông tin các tài sản tương tự hoặc thông tin có liên quan đến tài sản định giá để có thể đưa ra những đánh giá về giá trị của tài sản đó. Do đó, nguồn thông tin phục vụ công tác định giá có ý nghĩa tác động đến hoạt động thẩm định giá. Trong phạm vi NH, các yếu tố về nguồn thông tin phục vụ cho thẩm định giá bao gồm: nguồn thông tin về các tài sản đã được định giá được lưu trữ tại NH có đầy đủ, cách thức lưu trữ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ để sử dụng sau này, việc truy nhập nguồn dữ liệu thông tin dễ dàng và chính xác hay không. Chính các yếu tố này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho nhân viên thẩm định và ảnh hưởng đến độ chính xác kết quả thẩm định cuối cùng.

 • Kỹ thuật thẩm định giá sử dụng tại NH: (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng) 

Mỗi phương pháp thẩm định giá đều có những ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với những tính chất riêng biệt của từng loại tài sản thẩm định khác nhau. Không thể sử dụng một phương pháp định giá riêng biệt nào cho tất cả các tài sản. Ngoài ra khi sử dụng những phương pháp định giá khác nhau, sẽ cho ra những kết quả khác nhau. Do đó việc sử dụng phương pháp thẩm định thích hợp có ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả thẩm định giá.

Quy trình thẩm định giá tại NH:

Mỗi NH quy định một quy trình thẩm định khác nhau. Quy trình thẩm định giá quy định các bước chi tiết thực hiện thẩm định giá và trách nhiệm của các thẩm định viên. Việc thẩm định giá như thế nào, thực hiện các bước ra sao đều ảnh hưởng đến kết quả và tính chính xác của hoạt động thẩm định giá tại mỗi NH. Vì vậy khi đánh giá hoạt động thẩm định giá tài sản đảm bảo, chúng ta phải chú ý đến khía cạnh này.

Chính sách, quy định của NH:

Đây là một yếu tố ảnh hưởng khá nhiều đến thẩm định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho hoạt động thẩm định tín dụng. NH có các chính sách, quy định và yêu cầu riêng về việc thẩm định giá mỗi loại tài sản, ví dụ: mức độ khấu hao tài sản, tỷ lệ giữa giá trị tài sản và quy mô tín dụng được cấp, quy định về tài sản đối với những khách hàng có mức tín nhiệm khác nhau sẽ khác nhau, .… Giữa các NH khác nhau có sự khác nhau trong chính sách, quy định.

Xem Thêm chi tiết về quy trình làm luận văn và bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ tại đây:

===> Bảng Giá viết luận văn thạc sĩ

2. Các yếu tố bên ngoài ngân hàng (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Các quy định pháp luật đối với hoạt động thẩm định giá:

Định giá và thẩm định giá là một trong các hoạt động chịu sự chi phối chặt chẽ của pháp luật. Có những quy định riêng về quy trình, phương pháp thẩm định và các yêu cầu đối với các tổ chức hoạt động thẩm định giá được ban hành, ngoài ra còn có các quy định liên quan như luật đất đai, luật dân sự … quy định những vấn đề liên quan đến việc xác định giá trị tài sản được pháp luật quy định.

Bản chất, đặc tính của tài sản thẩm định.

Mỗi loại tài sản có những đặc điểm và tính chất khác nhau sẽ phù hợp với những phương pháp thẩm định giá khác nhau: tài sản hữu hình có tính thâm dụng vốn cao như BĐS, máy móc thiết bị sẽ phù hợp với phương pháp thẩm định dựa vào tài sản hoặc phương pháp thẩm định dựa vào thị trường, các tài sản hoặc vô hình hoặc có khả năng tạo ra thu nhập trong tương lai, hình thành trong tương lai sẽ thích hợp với các phương pháp thẩm định giá dựa vào thu nhập. Ngoài ra, các tính chất pháp lý của tài sản cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thẩm định giá khi chúng được dùng làm tài sản đảm bảo tại NH do nếu tài sản chuyên dụng thuộc diện cần sự quản lý của nhà nước hoặc diện đang tranh chấp thì giá trị tài sản đó cũng bị đánh giá thấp so với tài sản có tình trạng pháp lý bình thường.

Thông tin thị trường tài sản, các thông tin hỗ trợ thẩm định giá: (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Thẩm định giá nói chung phụ thuộc khá nhiều vào các thông tin bên ngoài liên quan đến giá trị của tài sản. Mỗi loại tài sản đều có một thị trường giao dịch khác nhau, và các thông tin về các giao dịch của các loại tài sản tương tự không phải lúc nào cũng công khai hoặc dễ tìm kiếm. Ngoài ra thẩm định giá còn đòi hỏi nguồn thông tin hỗ trợ phục vụ cho công tác định giá: như ý kiến đánh giá của các chuyên gia hoặc các nhà sản xuất đối với các loại tài sản chuyên dụng, và quan trọng hơn trong hoạt động thẩm định giá tài sản đảm bảo tại các NH là nguồn thông tin bổ trợ từ các tổ chức định giá chuyên nghiệp, hỗ trợ cho các thẩm định viên của NH.

Môi trường kinh tế:

Thẩm định giá tài sản đảm bảo là một hoạt động phục vụ cho nhiều mục đích trong đó mục đích làm cơ sở để việc thẩm định tín dụng có ý nghĩa quan trọng đối với NH. thẩm định giá tài sản đảm bảo là việc đánh giá thị giá của tài sản. Do đó môi trường kinh tế thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của tài sản, khi môi trường kinh tế thay đổi, cách đánh giá giá trị của tài sản cũng thay đổi. Ngoài ra môi trường kinh tế thay đổi cũng ảnh hưởng đến các chính sách tín dụng của ngân hàng qua đó ảnh hưởng đến cách định giá tài sản của NH.

3. Các phương pháp thẩm định giá tài sản đảm bảo (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Có ba phương pháp thẩm định giá chính thường được chấp nhận sử dụng để xác định giá trị của một tài sản: phương pháp tài sản, phương pháp thu nhập và phương pháp thị trường. Ngoài ra, có rất nhiều phương pháp khác được sử dụng theo cách tiếp cận của mỗi phương pháp này. Khi định giá một tài sản, tất cả các phương pháp kể trên đều được ưu tiên chọn phù hợp với đặc điểm của tài sản để thực hiện thẩm định giá. Tùy thuộc vào bản chất của tài sản, phương pháp tài sản cũng có thể được áp dụng nếu thích hợp. Ví dụ, các tài sản có tính chất thâm dụng tài sản nhưng có khả năng sinh lời thấp so với bản thân nó thì sẽ thích hợp hơn với phương pháp thẩm định giá theo tài sản.

Do đó, am hiểu mỗi phương pháp và các ưu và nhược điểm của chúng rất quan trọng nhằm đánh giá chính xác giá trị hợp lý mà mỗi phương pháp đưa ra. Thậm chí, khi mà chỉ có một phương pháp đưa ra giá trị của tài sản thì các phương pháp khác cũng có thể được sử dụng để kiểm định và hỗ trợ kết quả thẩm định thu được.

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===> Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

3.1. Phương pháp thẩm định giá dựa vào tài sản

3.1.1. Nội dung (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Phương pháp này dựa trên lý thuyết là một người sẽ không trả thêm cho một tài sản nhiều hơn chi phí để có thể đạt được (mua mới, hoặc xây dựng) một tài sản thay thế trong điều kiện kinh tế tương tự (nguyên tắc thay thế). Phương pháp tài sản, đặc biệt được áp dụng cho những tài sản hữu hình thâm dụng vốn, và không nên áp dụng cho những tài sản vô hình hoặc không mang tính hữu hình như công nghệ, (những trường hợp như vậy sử dụng phương pháp thu nhập hoặc phương pháp thị trường sẽ thích hợp hơn)

Tài sản được thẩm định trên cơ sở ước lượng giá trị các cấu phần tài sản của nó. Các tài sản này được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Giá trị của những tài sản được báo cáo thường không phù hợp với giá trị sổ sách vì có những thay đổi của tài sản hữu hình có thể sẽ không được ghi nhận vào sổ sách. Một vấn đề nữa, các phương pháp này định giá tài sản trong trạng thái tĩnh, và vì thế không quan tâm đến những triển vọng tương lai của tài sản, cũng như yếu tố giá trị theo thời gian của tiền tệ. Vì thế, nếu một tài sản hiện hữu có quy mô không lớn nhưng lại có tiềm năng tăng trưởng hoặc thu được giá trị cao trong tương lai được thẩm định giá theo các phương pháp này, thì có thể xảy ra tình huống giá trị của nó được ước tính quá thấp.

Ưu điểm đặc thù của các phương pháp thuộc nhóm này là chúng cho phép các đối tượng quan tâm thấy rằng giá trị tài sản có thật, nghĩa là cho phép họ kiểm chứng, đối chiếu kết quả thẩm định với những bằng chứng kế toán rõ ràng.

Trong nhiều trường hợp mà phương pháp này áp dụng, các chuyên gia thẩm định phải dựa vào ý kiến của các chuyên gia khác. Ví dụ: để xác định thị giá của máy móc, hoặc các thiết bị chuyên môn, chuyên gia thẩm định phải dựa vào một chuyên gia buôn bán thiết bị hoặc một nhà đấu giá để hỗ trợ cho mình. (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Một phương pháp khác nhằm ước tính giá trị theo phương pháp tài sản là phương pháp chi phí thay thế. Theo phương pháp này, giá trị thu được bằng cách xác định giá trị thay thế của một tài sản của công ty.

Phương pháp tài sản sẽ cung cấp một giá trị sàn của tài sản do phương pháp này ước tính giá trị tài sản theo mức giá trị sổ sách của tài sản đã trừ khấu hao thời gian sử dụng do đó giá trị tài sản chỉ là giá trị thực chất còn lại của tài sản.

3.1.2. Đặc điểm.

 • Ưu điểm:

Phương pháp định giá được sử dụng hữu hiệu khi định giá các tài sản có thị trường hạn chế, tài sản không mua bán phổ biến trên thị trường hoặc thiếu cơ sở để dự báo thu nhập trong tương lai.

Phương pháp này tương đối đơn giản về mặt toán học, số liệu dùng để tính toán tương đối cập nhật. Tính toán chính xác giá trị tài sản, cách tính rõ ràng

Phương pháp hữu ích trong việc tìm ra mức giá chỉ dẫn của tài sản và trong quyết định một công trình kiến trúc mới đã thể hiện khả năng sử dụng tốt nhất và tối ưu của nó.

 • Nhược điểm: (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Do không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán, những yếu tố phi vật chất có khả năng tác động đến giá trị tài sản như: bối cảnh hiện hành của ngành kinh doanh, nguồn tài nguyên, hay các tiến bộ khoa học kỹ thuật…hầu như không được xem xét đến trong các phương pháp này.

Thêm vào đó, trong nhóm này, kỹ thuật thẩm định giá bằng phương pháp dựa vào giá trị sổ sách là khá phức tạp, tốn kém nhiều thời gian, công sức, và chi phí.

Giá trị tài sản xác định theo phương pháp này chỉ là những thông tin lịch sử mang tính tham khảo trong quá trình vận dụng các phương pháp khác.

Chi phí không phải lúc nào cũng đồng nhất hay phù hợp với giá trị. Phương pháp chi phí phải sử dụng cách tiếp cận cộng tới, song tổng của nhiều bộ phận chưa chắc đã bằng với giá trị của toàn bộ. Việc ước tính giảm giá tích luỹ mang tính chủ quan nhiều hơn khách quan. Thẩm định viên phải hiểu biết về kỹ thuật và phải có kinh nghiệm

Do phương pháp chi phí phải dựa vào các dữ liệu thị trường, nên những hạn chế của phương pháp thị trường cũng là những hạn chế đối với phương pháp tài sản.

3.1.3. Các phương pháp chủ yếu thường dùng theo cách tiếp cận này: (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

 • Phương pháp thẩm định giá theo giá trị sổ sách
 • Phương pháp thẩm định giá theo giá trị sổ sách điều chỉnh
 • Phương pháp thẩm định giá theo giá trị thanh lý
 • Phương pháp thẩm định giá theo giá trị thay thế

3.2. Phương pháp thẩm định giá dựa vào thu nhập

3.2.1. Nội dung:

Không giống như các phương pháp thẩm định dựa vào tài sản, phương pháp này dựa trên bảng báo cáo thu nhập (còn gọi là báo cáo kết quả kinh doanh) của doanh nghiệp. Phương pháp thu nhập thẩm định giá trị nội tại, cho rằng giá trị của tài sản dựa trên dòng tiền mong đợi thu được do hoạt động trong tương lai mang lại: nếu một tài sản mang lại lợi nhuận cao, chứng tỏ tài sản đó có giá trị hơn so với một tài sản không mang lại lợi nhuận hoặc lợi nhuận thấp. Dựa chủ yếu trên nguyên tắc dự báo lợi ích tương lai.

Chúng thẩm định tài sản thông qua quy mô thu nhập, doanh thu, và những chỉ báo khác của tài sản.

Theo phương pháp này, giá trị của một tài sản được xác định bởi một quá trình tập hợp hiện giá các dòng tiền mong đợi trong tương lai điều chỉnh trừ đi cho các khoản chi phí. Các dòng tiền mong đợi trong tương lai thu được dựa trên kế hoạch kinh doanh và mong đợi trong tương lai. (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Phương pháp này áp dụng trong việc thẩm định các tài sản khi việc so sánh với những tài sản giống nhau hoặc tương tự gặp khó khăn do giá trị chủ yếu phụ thuộc vào khả năng sinh lời của tài sản. Nhóm các phương pháp này được sử dụng khá thường xuyên và thường được ca ngợi là có nhiều ưu điểm không chỉ bởi vì chúng dễ được chấp nhận do dựa trên nền tảng giá trị thị trường và những thông tin công bố trên thị trường, mà còn vì chúng cho phép có được kết quả thẩm định giá một cách nhanh chóng, hỗ trợ cho các đối tượng quan tâm ra quyết định kịp thời.

Kết quả thẩm định giá từ các phương pháp này cũng thường được sử dụng để so sánh với kết quả của các phương pháp khác. Sự so sánh này giúp nhà phân tích đạt được một kết quả thẩm định giá phù hợp và đáng tin cậy hơn, cũng như nhận diện được sự khác biệt giữa tài sản được thẩm định và tài sản được sử dụng để so sánh.

XEM THÊM NHIỀU CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠI ĐÂY:

===>>> CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG LUẬN VĂN THẠC SĨ

3.2.2. Đặc điểm: (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Các phương pháp này đòi hỏi người sử dụng phải có nhiều trải nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các bản báo cáo tài chính và hiểu biết sâu sắc tài sản cần thẩm định giá và bối cảnh ngành kinh doanh của ngành liên quan đến tài sản đó trong tương lai. Do mang nặng tính kinh nghiệm chủ quan nên các phương pháp thuộc nhóm này thường cho ra những kết quả thẩm định giá có độ phân tán cao, và thường gây ra nhiều tranh cãi.

Phương pháp thu nhập tích hợp rủi ro vào trong cách thẩm định thông qua việc sử dụng tỷ lệ chiết khấu hoặc tỷ lệ vốn hóa. Tỷ lệ chiết khấu và tỷ lệ vốn hóa là thước đo rủi ro của việc thu về các dòng tiền từ tài sản được thẩm định và để xác định thị giá của dòng tiền mong đợi thu về trong tương lai.

Phương pháp thẩm định dựa vào nguồn thu nhập chỉ áp dụng để định giá đối với những tài sản hoạt động tạo ra lợi nhuận. Mặt khác, lợi nhuận ước tính có thể không phản ánh được mức độ thu nhập thực của tài sản. Một mức lợi nhuận cao có thể là kết quả của sự năng động, tháo vát, chăm chỉ của người vận hành tài sản đó.

 • Ưu, nhược điểm.

– Ưu điểm:

Đơn giản trong áp dụng; (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Có độ chính xác tương đối cao khi không có những chứng cứ về các thương vụ có thể so sánh được.

Ít chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài (ví dụ, biến động thị trường, các yếu tố kinh tế vĩ mô thay đổi) hơn so với các phương pháp thẩm định giá trị khác.

Linh hoạt, hướng tới tương lai, nhóm phương pháp này có thể dự đoán kết hợp với sự thay đổi của các biến số chính (như là,tốc độ tăng trưởng, hoạt động lợi nhuận ¸ vốn, dòng tiền và chi phí vốn dự kiến)

Cho phép các nhà thẩm định xem xét nhiều phương án và giả định tương lai khác nhau.

 • Nhược điểm:

Trong phân tích các thương vụ, cần phải điều chỉnh nhiều thông tin liên quan: tuổi thọ, chất lượng, thời hạn cho thuê, những thay đổi về tiền cho thuê trong tương lai… Mang những thông tin hạn chế về những giả định về dòng tiền trong tương lai.

Hiệu quả của tài sản trong quá khứ có tầm quan trọng hàng đầu trong việc đánh giá giá trị của tài sản, thì phương pháp này lại đề cao tập trung vào lợi nhuận ròng tiềm tàng. Mang những thông tin hạn chế về những giả định về dòng tiền trong tương lai. áp dụng một tỷ lệ vốn hoá cố định.

Muốn thực hiện phương pháp này hiệu quả, thẩm định viên phải có kiến thức vững vàng về tình hình kinh doanh, có nhận định đúng đối với những rủi ro của các khoản thu nhập tương lai để tính toán chính xác tỷ lệ vốn hóa của tài sản. (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Có thể dựa trên các dự báo tài chính có thể là quá lạc quan hoặc quá bi quan, dựa trên những động lực và quan điểm của người thẩm định. Đặc biệt nhạy cảm cao với những giả định được sử dụng để dự đoán dòng tiền, lãi suất chiết khấu, và giá trị thiết bị đầu cuối

Xem thêm nhiều bài luận văn mẫu khác tại đây:

===> Luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

3.3. Phương pháp thẩm định giá dựa vào thị trường.

3.3.1. Nội dung: (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Giả thuyết của phương pháp thị trường là giá trị của một tài sản có thể xác định bằng cách so sánh tài sản đó với các giá trị của các tài sản tương tự đã được thị trường xác định hay dựa trên giá trị đã được thanh toán cho những tài sản tương tự trong quá khứ. Nó là phương pháp định giá tương đối: tiếp cận giá trị của tài sản thông qua việc tính toán các tỷ lệ giá trị giao dịch hoặc theo giá cả thanh toán trong các giao dịch của các tài sản tương tự và áp dụng tính toán tỷ lệ của các chỉ số tài chính tương tự của tài sản cần định giá để thu được giá trị của nó.

Thuật ngữ tỷ lệ của các chỉ số được sử dụng trong phương pháp này có thể là là một tỷ số tài chính, như là thu nhập, hoặc thu nhập ròng … hoặc các tỷ số thể hiện đặc điểm của tài sản: diện tích, chất liệu, tiêu chuẩn kỷ thuật …..

Phương pháp dựa trên giá cả tài sản được niêm yết và buôn bán công khai trên thị trường, thông tin này có thể dễ dàng quan sát trên thị trường mua bán và tương ứng với việc đánh giá của một số lượng lớn người mua và người bán. Giá mua bán thường được xem là một chỉ số định giá chính, trong giả thuyết các thị trường hiệu quả.

Bởi vì các thông tin mua bán các tài sản không được thông tin rộng rãi trên thị trường, nên có rất ít thông tin tài chính liên quan có sẵn, do đó phương pháp này chỉ áp dụng cho các tài sản được niêm yết công khai.

3.3.2. Đặc điểm: (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

 • Ưu điểm:

Phương pháp cung cấp một chỉ số giá trị khách quan thể hiện trên thị trường công chúng, và mức giá trị đặt trên tài sản được so sánh bởi các thị trường công khai, để đo lường xu thế ngành, các triển vọng phát triển, các yếu tố rủi ro, và các tiềm năng lợi nhuận và hoạt động trong tương lai dự kiến.

Được áp dụng phổ biến rộng rãi và được sử dụng nhiều nhất vì là phương pháp hầu như không gặp khó khăn về mặt kỹ thuật, vì nó không cần thiết phải xây dựng các công thức hoặc mô hình tính toán, mà dự vào sự hiện diện của các giao dịch thị trường để thừa nhận các dấu hiệu về giá trị;

Nó thể hiện sự đánh giá về giá trị của thị trường, vì vậy nó có cơ sở vững chắc, có sức thuyết phục khi trình bày báo cáo, có cơ sở vững chắc để được khách hàng, cũng như các cơ quan pháp lý công nhận, nó còn là cơ sở đầu vào cho nhiều phương pháp định giá khác.

 • Nhược điểm:

Khó khăn để thiết lập một nhóm tài sản có thể so sánh tương ứng với tài sản được chọn do các khác biệt về đặc điểm riêng của tài sản quy mô, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, mức độ mới cũ ….

Giả thuyết là giá trị mua bán phản ánh đúng giá trị thực của tài sản. Nếu thị trường trong từng khu vực đặc thù là không hiệu quả, thì giá trị tài sản có thể bị định giá quá cao hoặc quá thấp.

Các đặc trưng của tài sản có thể hạn chế sự so sánh và tính hữu ích của các dữ liệu TĐG. (Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định giá tại ngân hàng)

Không có thông tin thị trường về những giao dịch tương tự thì sẽ không sử dụng được. Các dữ liệu thường mang tính chất lịch sử: trong điều kiện thị trường biến động, những thông tin này sẽ trở nên lạc hậu trong vòng một thời gian ngắn, ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả thẩm định.

Phương pháp không có công thức hay mô hình cố định, mà nó dựa vào sự hiện diện của các giao dịch thị trường để cung cấp dấu hiệu của giá trị. Vì vậy khi sử dụng phương pháp này, đòi hỏi các nhà thẩm định phải có kinh nghiệm và kiến thức thị trường để tiến hành việc thẩm định giá một cách thích hợp

3.3.3. Các phương pháp chủ yếu thường dùng theo cách tiếp cận này:

Có 2 phương pháp chính thường được chấp nhận để thẩm định giá một tài sản theo phương pháp thị trường:

 • Phương pháp bội số giá trị trường: Phương pháp bội số giá thị trường ước tính giá trị của tài sản bằng cách phát triển một loạt nhóm các tài sản tương tự, sử dụng thị giá của nhóm này để tính toán số nhân thị trường, sau đó áp dụng những bội số này để tính giá trị của tài sản đích.
 • Phương pháp so sánh trực tiếp: Phương pháp so sánh trực tiếp ước tính giá trị của tài sản bằng cách so sánh giá mua bán của những tài sản tương tự. Một nhóm các thương vụ mua bán tương đồng được lập và giá được thanh toán trong những thương vụ đó sẽ được dùng để tính số nhân thương vụ, sau đó áp dụng những bội số này để tính giá trị của tài sản đích.

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562