Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI

Biểu đồ đánh giá năng lực cạnh tranh tại Việt Nam

Dưới đây là nội dung bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI, được Luận văn Panda tổng hợp từ các nguồn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ với hy vọng giúp đỡ các bạn học viên làm luận văn thạc sĩ, có thêm tài liệu làm luận văn của mình.

Các bạn có thể xem thêm cơ sở lý thuyết, khái niệm nội dung và nhiều bài luận văn khác tại đây.

 ===>>> Luận Văn Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Hàng

Đặc điểm văn hoá – xã hội

Đặc điểm văn hoá – xã hội bao gồm ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục tập quán, trình độ dân trí, thị hiếu…. Các nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động ĐTNN. Sự khác nhau về ngôn ngữ gây khó khăn trong công tác kinh doanh, dễ gây ra sự hiểu nhầm dẫn đến kinh doanh kém hiệu quả. Tín ngưỡng tác động mạnh đến quan niệm sống của người dân về các giá trị cá nhân và xã hội, từ đó ảnh hưởng đến thái độ của nhà đầu tư như thói quen tiêu dùng và thuần phong mỹ tục có ảnh hưởng đến quy mô thị trường. Trình độ dân trí là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà ĐTNN. Trình độ dân trí cao hay thấp sẽ tác động trực tiếp đến nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào (Nguyễn Việt Hà, 2014).

Một trong những Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI đó chính là đặc điểm văn hóa xã hội, ngoài ra điều kiện tự nhiên vị trí địa lý cùng là ảnh hướng đến thu hút FDI

Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý

Điều kiện tự nhiên bao gồm các yếu tố về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên… Đây là những yếu tố tác động quan trọng có ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn của các dự án đầu tư. Các yếu tố này thuận lợi sẽ cung cấp được các yếu tố đầu vào phong phú và giá rẻ cho các hoạt động đầu tư. Thuận lợi về giao thông là nhân tố hấp dẫn các nhà đầu tư, vị trí thông thương thuận lợi ở nội địa cũng như các nước khác, nguồn khoáng sản dồi dào với trữ lượng lớn, nhiều danh lam thắng cảnh và dân số đông là một trong những thế mạnh để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Trong lĩnh vực công nghiệp, thứ tự ưu tiên của nhà đầu tư là nguồn nguyên liệu, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực (Nguyễn Việt Hà, 2014).

Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư

Quá trình đầu tư của các nhà ĐTNN được thực hiện thông qua các hoạt động đầu tư. Những hoạt động đó chịu ảnh hưởng điều tiết của hệ thống pháp luật và chính sách của nước tiếp nhận đầu tư. Hệ thống pháp luật tạo ra khuôn khổ pháp lý có vai trò định vị đối với hoạt động đầu tư, còn các chính sách thì có vai trò hướng dẫn. Vì vậy, hệ thống pháp luật và chính sách là căn cứ cho sự lựa chọn phương hướng và địa điểm đầu tư. Hệ thống chính sách pháp luật đồng bộ, minh bạch, ổn định, hoàn chỉnh và công bằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà ĐTNN sản xuất kinh doanh, thu hút vốn đầu tư. Chính sách tài chính là một trong những công cụ vĩ mô của Chính phủ dùng để cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn FDI (Nguyễn Việt Hà, 2014).

Trình độ phát triển sản xuất hiện tại

Hoạt động kinh tế dựa trên cơ sở sử dụng các yếu tố kinh tế bao gồm tư liệu sản xuất và sức lao động để tạo ra sản phẩm thoả mãn các nhu cầu xã hội, thể hiện trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thông qua sự phát triển của các yếu tố cấu thành chúng cùng với những kết quả mà nền sản xuất xã hội đạt được. Do vậy, trình độ phát triển sản xuất của nước sở tại (công nghệ sản xuất, trình độ lao động….) có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (Nguyễn Việt Hà, 2014).

Chính sách, pháp luật và sự công bằng

Chính trị với tư cách là biểu hiện tập trung của kinh tế vừa chịu ảnh hưởng quyết định của kinh tế, có vai trò tác động trở lại kinh tế; hoặc là tạo thuận lợi hoặc là cản trở phát triển kinh tế. Hoạt động đầu tư trực tiếp là một trong những cơ sở quan trọng của phát triển kinh tế, nhưng chỉ có thể phát huy hiệu quả khi nền chính trị ổn định. Mất ổn định về chính trị tất yếu kéo theo đường lối phát triển kinh tế không nhất quán, do đó Chính phủ khó đảm bảo hoặc đảm bảo không hoàn toàn những cam kết trước kia với nhà ĐTNN, điều này giải thích tại sao dòng vốn FDI ít vào các khu vực bất ổn về chính trị (Nguyễn Việt Hà, 2014).

TẢI FLIE

Trên đây là nội dung chia sẻ với tiêu đề Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI, các nội dung khác các bạn có thể xem thêm trên webtise bài viết được cập nhập đầy đủ mỗi ngày, để cần hỗ trợ thêm về làm dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ các bạn có thể xem thêm về bảng giá dịch vụ tại đây.

====>>> Bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562