Chất lượng dịch vụ thư viện đại học là gì?

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
Rate this post

Chất lượng dịch vụ thư viện đại học là gì? Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người, là trường học tư tưởng con người, dạy cho con người có năng lực lao động và giáo dục kiến thức. Với sự phát triển của khoa học thông tin, xu thế phát triển của thư viện số đã trở thành một phần chủ đạo trong toàn cảnh hoạt động thông tin thư viện. Ngày nay dịch vụ thư viện ngày càng đa dạng ở nhiều hình thức nhằm đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu thông tin của người sử dụng thư viện bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kỹ thuật số. Khi đó, cách tiếp cận của người dùng tin cũng đặt ra cho thư viện số cách phục vụ chu đáo hơn, đa chiều hơn. Những yêu cầu mới về chất lượng dịch vụ làm cho việc đáp ứng thông tin của đọc giả cũng đa dạng hơn. Trong đó chất lượng dịch vụ thư viện có tác động đến quá trình tiếp thu kiến thức và giúp sinh viên học tập tốt hơn, nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ quản lý kinh tế, và những tài liệu liên quan đến luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>>> Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng

1. Dịch vụ thư viện đại học

Dịch vụ thông tin thư viện bao gồm những hoạt động thỏa mãn nhu cầu thông tin và trao đổi thông tin của người sử dụng. Dịch vụ thông tin thư viện được tạo ra nhằm kích thích nhu cầu tin, sử dụng sản phẩm thông tin thư viện của người dùng tin, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin. Dịch vụ thư viện trường đại học gồm nhiều yếu tố, trước đây yếu tố về cơ sở vật chất là rất quan trọng trong dịch vụ thư viện. Trong tương lai, dịch vụ thư viện gắn liền với sự phát triển của khoa học thông tin. Có thể xác định năm khía cạnh mấu chốt cho sự cung cấp và sử dụng dịch vụ thư viện về việc tạo dựng của lý thuyết dịch vụ như Dhiman và Sinha (2002) đã trình bày:

 1. Nhu cầu thông tin: Đến từ lúc bất đầu tiếp xúc với thư viện, nó ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm sự hiểu biết, để đảm nhiệm tốt nhu cầu này nhằm mục đích giảm tâm lý căng thẳng và sự trở ngại của người đọc. Thư viện giới thiệu thông qua các hình thức như: Thư mục tài liệu, thông tin về tài liệu, chủ đề, hướng dẫn.
 2. Tra cứu thông tin: Việc thiết lập thệ thống thông tin phải đảm bảo cho người sử dụng thệ thống hiểu được hoạt động của hệ thống và phải dự báo được nhu cầu của người đọc, không làm khó khăn cho người đọc, dự báo được nhu cầu tìm kiếm thông tin của người đọc, thiết kế thông tin đơn giản để người đọc hiểu dễ dàng, hệ thống phải được thiết kế một cách thân thiện để người đọc dễ dàng tiếp cận thông tin cần thiết.
 3. Tiến trình thông tin: Việc này được ghi nhận có nhiều cản trở trong quá trình tìm kiếm thông tin như: tâm lý tiếp nhận, hạn chế về hiểu biết, thiếu kỹ năng nhận thức,… để hạn chế về tiến trình tìm kiếm thông tin thì nhân viên thư viện là người hướng dẫn để người sử dụng vượt qua các trở ngại trong quá trình sử dụng dịch vụ thư viện.
 4. Nhu cầu về dịch vụ thư viện: Đây là nhu cầu cao nhất và gần gũi nhất trong quá trình sử dụng. Trong quá trình sử dụng dịch vụ thư viện cần chú ý một số vấn đề như: Dịch vụ có sẵn sàng nhưng người sử dụng chưa khai thác hết, người sử dụng có nhu cầu về dịch vụ nhưng không có hành động nào để sử dụng dịch vụ thư viện, không thể tiếp cận được dịch vụ và dịch vụ không làm thỏa mãn người dùng bởi cách phục vụ.
 5. Sự phân phối nguồn tài nguyên: Mối quan tâm này phụ thuộc vào chính sách tài chính của dịch vụ thư viện và được xem như nhân tố bên ngoài. Sự phân phối nguồn tài nguyên tăng lên khi có sự xa cách về việc phân phối từ người sử dụng, do vậy mà thư viện chỉ đáp ứng theo khả năng có thể trong quá trình phục vụ.

Còn Vũ Duy Hiệp (2015) cho rằng dịch vụ thông tin – thư viện là một trong những thành phần cơ bản tạo nên hoạt động của thư viện. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, dịch vụ thông tin – thư viện còn là nơi nghiên cứu phát triển dịch vụ phong phú, đa dạng với mục đích giúp người dùng tin có thể thỏa mãn các nhu cầu tin với thời gian ngắn nhất, tiết kiệm và hiệu quả. Dịch vụ thông tin – thư viện được thể hiện thông qua các nhóm dịch vụ chính sau: Dịch vụ cung cấp tài liệu theo yêu cầu; Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc; Dịch vụ tìm tin, dịch vụ trao đổi thông tin; Dịch vụ thư viện số; Dịch vụ mượn tài liệu; Dịch vụ sao chép tài liệu và dịch vụ cung cấp tài liệu đa phương tiện. Để triển khai tốt các hoạt động dịch vụ, tác giả chỉ ra rằng phải luôn quan tâm vấn đề tăng cường nguồn lực thông tin, chú trọng đến đào tạo cho cán bộ thư viện những kỹ năng trong cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin, các kỹ năng giao tiếp với người dùng tin, kỹ năng tra cứu tìm tin.

Còn theo Trương Đại Lượng và Nguyễn Hữu Nghĩa (2013) với sự trợ giúp của các thiết bị kiểm soát đã tạo điều kiện cho người đọc được tiếp xúc trực tiếp với tài liệu, việc sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp cho phép quản lý người đọc và tài liệu bằng mã vạch, quản lý việc mượn, trả tài liệu qua đầu đọc (barcode scanner) cầm tay hay tự động và thư viện đã và đang phát triển nhiều dạng dịch vụ như: Dịch vụ tra cứu (tham khảo – reference service), tham khảo số (digital reference service), cung cấp thông tin chọn lọc, tra cứu trực tuyến, sử dụng tài liệu điện tử với các CSDL toàn văn (tài liệu số hoá), nhân bản tài liệu, khai thác internet, giải đáp thông tin qua điện thoại, truyền tệp.

Bên cạnh những dịch vụ quen thuộc, một số dịch vụ mới xuất hiện như: dịch vụ mượn trực tiếp, dịch vụ chọn mượn ở thư viện gần nhất và yêu cầu tài liệu cung cấp đến bất kỳ một quầy lưu hành nào của hệ thống thư viện. Dịch vụ tích hợp các ứng dụng công nghệ thông tin và thư viện (lưu hành, tham khảo, hỗ trợ máy tính và khu vực học tập kể cả nghe nhìn và trang thiết bị hỗ trợ (máy Scan sử dụng miễn phí, phòng ghi hình), sử dụng mã QR Code (Quick response code – Mã phản hồi nhanh) để phục vụ bạn đọc trong việc truy cập để tra cứu sách, dịch vụ tham khảo ảo.

Tóm lại, dịch vụ thư viện được nhìn nhận ở góc độ thư viện đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thư viện để tra cứu thông tin, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Ngày nay, dịch vụ thư viện ngày càng đa dạng ở nhiều hình thức nhằm đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu thông tin của người sử dụng thư viện bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, kỹ thuật số thì cách tiếp cận của người dùng tin cũng đặt ra cho thư viện số cách phục vụ chu đáo hơn, đa chiều hơn.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

2. Chất lượng dịch vụ thư viện trường đại học và sự hài lòng của sinh viên

Trong lĩnh thư viện, nghiên cứu Lưu Tiến Thuận và Ngô Thị Huyền (2013) cho thấy có mối quan hệ giữa sự có ý nghĩa giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên nên việc cải tiến chất lượng dịch vụ sẽ dẫn đến sự hài lòng của sinh viên, kích thích hoạt động học tập của sinh viên. Nhận thức được vai trò quan trọng của thư viện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học và chỉ rõ thư viện là một trong các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường đại học. Dịch vụ thư viện cũng phải đáp ứng nhu cầu cũng như đem đến sự hài lòng cho người đọc: “Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.” [17]

Theo Trương Đại Lượng và Nguyễn Hữu Nghĩa (2013), để nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc, thì cần phải tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ văn thư, cũng như các dịch vụ mà thư viện cung cấp cho người dùng tại các thư viện. Chính vì vậy, các thư viện nên tập trung đầu tư vào một số mặt then chốt như:

 1. Các thư viện cần tăng cường mở nhiều phòng đọc tự chọn hơn nữa cùng với việc cho mượn tài liệu tự động, xem tình trạng sách, gia hạn, giữ chỗ, tham khảo qua mạng… và tổ chức được dịch vụ mượn tài liệu tự động.
 2. Tăng cường đào tạo cán bộ thông tin có các kỹ năng mà quan trọng là nhận dạng đúng các yêu cầu tin của nhân viên, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đa dạng nhóm người dùng tin và nhân viên thư viện có khả năng giải quyết các tình huống trong quá trình phục vụ người đọc.
 3. Các thư viện nên tổ chức bàn tham khảo: Bàn tham khảo không chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn người đọc tra cứu cơ sở dữ liệu, sử dụng bộ máy tra cứu, hướng dẫn sử dụng thư viện của mình mà còn có nhiệm vụ tiếp nhận các loại yêu cầu tin.
 4. Tăng cường công tác nghiên cứu nhu cầu có tính định kỳ và thường xuyên xây dựng chương trình đào tạo người dùng tin hiệu quả.
 5. Trong điều kiện cho phép các thư viện đại học nên xem xét mở một số phòng tự học, phòng thảo luận nhóm vệ tinh xung quanh phạm vi phòng đọc để đa dạng hóa phương tiện học tập.

Theo Huỳnh Đình Chiến và Huỳnh Thị Xuân Phương (2012), sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động mạnh mẽ đến ngành thông tin – thư viện. Chất lượng dịch vụ thư viện cung cấp cho sinh viên gồm các khía cạnh như: Mô hình dịch vụ thông tin tài liệu còn đơn điệu, chủ yếu cung cấp các dịch vụ phổ biến như mượn và gia hạn tài liệu, đọc tại chỗ, tra cứu, sao chụp tài liệu; Dịch vụ hỏi đáp, tham khảo còn ở mức đơn giản: sinh viên chủ động, nhân viên thư viện bị động; Số lượng tài liệu còn chưa phong phú, rải rác và chưa đồng bộ về chuẩn biên mục; Phần mềm thư viện tự tạo, hoặc có mua phần mềm thương mại thì chưa đồng bộ; Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin còn lạc hậu; Nhân viên thư viện chưa được đào tạo đúng mức về chuyên ngành thông tin – thư viện nói chung và phong cách phục vụ bạn đọc nói riêng; Công tác quảng bá các dịch vụ thư viện ít được chú trọng.

Để cải thiện các hoạt động trên, trên cơ sở các mặt chưa làm tốt, tác giả đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện đó là xem xét các khoảng cách trong thư viện để nâng cao chất lượng dịch vụ như tác giả đề xuất 7 giải pháp thực thi được thể hiện qua Mô hình mối quan hệ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện:

Mô hình mối quan hệ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ TT-TV
Mô hình mối quan hệ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ TT-TV
 1. Phát triển và đa dạng hóa nguồn tài nguyên: Hình thành chính sách phát triển, phát triển có chọn lọc nhiều loại hình tài liệu mới nhằm đa dạng hóa nguồn tài liệu.
 2. Chia sẻ nguồn thông tin: Nhận biết được tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin giữa các thư viện và trình độ sử dụng công nghệ giữa các thư viện.
 3. Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin bền vững thông qua tính ổn định và thích nghi của cơ sở hạ tầng CNTT.
 4. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ thông tin, đa dạng hóa nguồn tin và chia sẻ nguồn tin, sáng tạo các loại hình dịch vụ mới.
 5. Đẩy mạnh quảng bá các dịch vụ TT-TV: Thư viện cần tổ chức các hoạt động như câu lạc bộ bạn đọc, triển lãm các sản phẩm thông tin lạ mắt do bạn đọc đóng góp.
 6. Đào tạo nhân lực: tự đào tạo, đào tạo tại chức, đào tạo trực tuyến, tạo điều kiện cho những nhân viên muốn học thêm để nâng cao trình độ và khuyến khích tinh thần tự học của nhân viên.
 7. Khả năng quản lý và tài chính: giải pháp thực thi để đạt được các mục tiêu trên là năng lực quản lý và tài chính

Theo Vũ Duy Hiệp (2015), các thư viện đại học hiện nay cần có hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin thân thiện, chất lượng và hiệu quả, cũng như cần có những chính sách tích cực để quản lý và phát triển. Trong đó, dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng tin. Sản phẩm cũng phải quan tâm đến sự đồng bộ hóa, sản phẩm hiện đại và đáp ứng nhu cầu người dùng như:

Mục đích cần đạt tới của hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện ngày nay không chỉ là vấn đề quan tâm tới việc gia tăng số lượng và loại hình, mà hướng tới các sản phẩm có chất lượng, hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành thông tin – thư viện đặt ra. Những sản phẩm có khả năng đồng bộ hoá trong tương lai và khả năng hỗ trợ việc tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin của người dùng tin. Hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ được đo bằng mức độ đầy đủ, chính xác, cập nhật và thích hợp của thông tin với yêu cầu của NDT, cũng như lợi ích mà sản phẩm và dịch vụ mang lại cho họ. [7; tr.6]

Tóm lại, những yêu cầu mới về chất lượng dịch vụ làm cho việc đáp ứng thông tin cho đọc giả cũng đa dạng hơn, thư viện cung cấp một không gian cho sinh viên và giảng viên tiến hành nghiên cứu. Trong đó chất lượng dịch vụ thư viện có tác động đến quá trình tiếp thu kiến thức và giúp sinh viên học tập tốt hơn, nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ quản lý kinh tế, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>>> KHO 999 +  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562