Chiến Lược Kinh Doanh Bảo Hiểm Là Gì?

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Rate this post

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Nội dung chia sẻ những khái niệm cơ bản về chiến lược kinh doanh bảo hiểm tại công ty, cũng như Cơ sở hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm. Để hiểu rõ hơn về chiến lược kinh doanh bảo hiểm tại doanh nghiệp là như thế nào? Thì các bạn học viên cùng nhau tham khảo bài viết dưới đây của dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn Panda nhé.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm nhiều đề tài khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đường link dưới đây nhé.

===>>> Kho Tài Liệu  Luận Văn Thạc Sĩ Về Bảo Hiểm Xã Hội

Khái niệm chiến lược kinh doanh bảo hiểm là gì?

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm có vị trí quan trọng,  quyết định sự thành bại của doanh nghiệp bảo hiểm trong thương trường. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm là mục tiêu tổng thể, dài hạn để phát triển doanh nghiệp bảo hiểm trong việc kết hợp tổng hợp các yếu tố kinh tế – tổ chức – môi trường kinh doanh – chế độ chính trị – xã hội nhằm phát huy lợi thế của doanh nghiệp bảo hiểm để giành thắng lợi trong cạnh tranh và đạt được các mục tiêu đề ra.

Trong nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh luôn biến động và sự cạnh tranh của các đối thủ ngày càng gay gắt. Những cơ hội và thách thức trong kinh doanh luôn luôn đồng hành với doanh nghiệp bảo hiểm. Nếu không có chiến lược đúng đắn, kịp thời đối phó với mọi tình huống xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm khó đứng vững trên thị trường. Vì vậy, chiến lược có vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp không thể không xây dựng chiến lược cho mình. Chiến lược xác định mục tiêu kinh doanh định hướng phát triển… làm chỗ dựa cho doanh nghiệp bảo hiểm phát triển, đảm bảo điều kiện và khả năng thành công cho doanh nghiệp trong tương lai…

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, để thành công trong kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải xây dựng chiến lược phát triển. Chiến lược giúp doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết được các vấn đề:

  • Thứ nhất: Giúp doanh nghiệp bảo hiểm thấy rõ mục đích và hướng đi của mình
  • Thứ hai: Chiến lược giúp doanh nghiệp bảo hiểm nắm bắt và tận dụng cơ hội, giảm bớt nguy cơ đối với doanh nghiệp.
  • Thứ ba: Giúp doanh nghiệp bảo hiểm xâm nhập vào môi trường kinh doanh; do đó các quyết định đưa ra gắn liền với các điều kiện của môi trường liên quan;
  • Thứ tư: Nhờ có chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm có mục tiêu, có định hướng, phát huy được các yếu tố nội lực…cho nên kết quả kinh doanh tốt hơn khi không xây dựng chiến lược.

Chiến lược của doanh nghiệp bảo hiểm được xây dựng trên cơ sở những căn cứ, mục đích và phương pháp nhất định.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm nhiều đề tài khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đường link dưới đây nhé.

===>>> Kho Tài Liệu Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

2 Cơ sở hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm

Để xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm sát thực tế, có tính khả thi cao và giành thắng lợi khi triển khai thực hiện, các nhà quản trị doanh nghiệp mà trước hết là ban giám đốc phải dựa vào những căn cứ có tính khoa học, thực tế. Những căn cứ đó là:

2.1 Căn cứ vào thị trường bảo hiểm

Bộ phận chủ yếu của thị trường là khách hàng. Khách hàng là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp. Khách hàng có nhiều loại; họ có sở thích, nguyện vọng, khả năng thanh toán…khác nhau. Mục tiêu của doanh nghiệp bảo hiểm là thu hút, chiếm lĩnh bộ phận khách hàng thực tế, khách hàng tiềm năng, hay bộ phận khách hàng không tiêu dùng tuyệt đối. Sự thành công của doanh nghiệp bảo hiểm phụ thuộc vào sự tồn tại, sự tham gia của từng loại khách hàng đó. Vì thế, khách hàng là căn cứ quan trọng, đầu tiên khi lập chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thị trường bảo hiểm, một bộ phận không thể không đề cập đến là đối thủ cạnh tranh.

Khi xây dựng chiến lược kinh doanh cần so sánh khả năng của doanh nghiệp mình với đối thủ cạnh tranh nhằm tìm ra những lợi thế để phát huy, để chiếm lĩnh thị trường…

Lợi thế so sánh thường có hai loại:

  • Lợi thế vô hình – đó là uy tín của doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường, các mối quan hệ của doanh nghiệp đang có, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, thói quen sử dụng dịch vụ của khách hàng…
  • Lợi thế hữu hình thường được đánh giá qua chất lượng phục vụ khách hàng; phí bảo hiểm, tức giá cả sản phẩm bảo hiểm; số lượng sản phẩm bảo hiểm của công ty có mặt trên thị trường; thị phần của doanh nghiệp có được…

Xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ dựa vào thị trường trong nước mà còn phải căn cứ vào sự phát triển thị trường bảo hiểm khu vực và quốc tế.

Thị trường bảo hiểm nội địa không chỉ chịu tác động của các bộ phận tham gia thị trường và còn chịu ảnh hưởng của thị trường bảo hiểm khu vực và quốc tế

Thị trường nội địa phát triển góp phần thúc đẩy thị trường khu vực và quốc  tế phát triển thông qua hợp tác, liên doanh… Ngược lại, thị trường bảo hiểm khu vực và quốc tế phát triển cũng tác động đến thị trường trong nước.

Vì thế khi xây dựng chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm không thể không quan tâm đến xu thế phát triển của thị trường bảo hiểm khu vực và quốc tế.

2.2 Căn cứ vào mô hình tổ chức và tiềm lực của doanh nghiệp

Mô hình tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm gắn liền chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Nói cách khác, mô hình tổ chức doanh nghiệp sản sinh ra chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; ngược lại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm đạt mục tiêu của mô hình tổ chức vạch ra. Do đó, khi xây dựng chiến lược kinh doanh phải trên cơ sở mô hình tổ chức của doanh nghiệp đó.

Mặt khác khi hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phải căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp. Có như vậy, tiềm lực của doanh nghiệp (đội ngũ cán bộ, kinh nghiệm tổ chức quản lý, tiềm lực tài chính…) mới được khai thác triệt để, mới phát huy có hiệu quả và doanh nghiệp mới chiến lĩnh được thị trường…

2.3 Căn cứ vào môi trường xã hội, môi trường pháp lý

Doanh nghiệp bảo hiểm là một tế bào của nền kinh tế, hoạt động trong môi trường kinh tế – xã hội, môi trường pháp lý nhất định. Môi trường tạo vị thế và điều kiện cho doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm với môi trường mình đang hoạt động. Chính vì vậy, khi xây dựng chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp bảo hiểm không thể không căn cứ vào môi trường kinh tế – xã hội, môi trường pháp lý; đồng thời phải dự đoán được biến động của môi trường trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562