Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Là Gì? Khái Niệm Và Vai Trò

Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Là Gì? Khái Niệm Và Vai Trò Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Là gì? Nội dung chia sẻ đến những vấn đề về khái niệm vai trò, và các loại hình chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông. Để giúp cho các bạn học viên hiểu rõ hơn về nội dung sau đây, các bạn cùng nhau tham khảo bài viết dưới đây của Luận văn Panda nhé.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về dịch vụ viễn thông, nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm nhiều đề tài khác nữa, có thể tham khảo tại đây.

====>>> Luận Văn Thạc Sĩ Về Dịch Vụ Viễn Thông

1 Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông là phương thức kinh doanh đảm bảo thỏa mãn nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông của thị trường và thị hiếu của khách hàng trong từng thời kỳ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông sao cho phát huy được lợi thế so sánh trong môi trường có cạnh tranh.

Như vậy chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông là một chiến lược bộ phận của chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp viễn thông. Chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông là xương sống của chiến lược kinh doanh viễn thông tổng thể. Trình độ sản xuất kinh doanh càng cao, cạnh tranh thị trường càng ngay, thì vai trò của chiến lược kinh doanh dịch vụ càng trở nên quan trọng. Nếu chiến lược kinh doanh dịch vụ sai lầm, tức là cung cấp các dịch vụ viễn thông mà thị trường, khách hàng không có nhu cầu hoặc rất ít nhu cầu thì giá cả có thấp đến đâu, quảng cáo hấp dẫn đến mức nào thì cũng không có ý nghĩa.

Vai trò của chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông là không bảo đảm cho việc cung cấp các dịch vụ viễn thông đúng hướng, mà còn gò bó chặt chẽ giữa các khâu của quá trình tái sản xuất mở rộng của doanh nghiệp viễn thông, thực hiện các mục tiêu tổng quát. Chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông giúp trả lời câu hỏi: cung cấp dịch vụ viễn thông gì, cho ai và cung cấp như thế nào. Một phần câu hỏi này đã được xác định ở chiến lược kinh doanh bưu chính viễn thông tổng quát, nhưng mới là định hướng. Phần còn lại, cụ thể hơn thuộc về nội dung của chiến lược kinh doanh dịch vụ. Chiến lược kinh doanh viễn thông tổng quát thông thường mới xác định một cách chung nhất, có tính chất phác thảo như: duy trì dịch vụ cũ hay cải tiến hoặc đưa ra thị trường dịch vụ mới, tiến hành chuyên môn hóa sâu vào loại dịch vụ hay đa dạng hóa, thị trường mục tiêu vào loại khách hàng nào. Trên cơ sở những tư tưởng của chiến lược kinh doanh tổng quát, chiến lược kinh doanh dịch vụ phải cụ thể hơn về số loại dịch vụ, cơ cấu các loại dịch vụ tại các thị trường sử dụng. Tuy nhiên, chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông chung của một doanh nghiệp kinh doanh đa dịch vụ không quá đi sâu vào số lượng mỗi loại dịch vụ sẽ cung cấp vì đây là công việc thuộc nội dung của các kế hoạch tác nghiệp hoặc chiến lược chuyên cho duy nhất một loại dịch vụ.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm nhiều đề tài khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đường link dưới đây nhé.

===>>> Kho Tài Liệu Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

2 Các loại hình chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh đa dịch vụ, chiến lược kinh doanh dịch vụ thường kết hợp nhiều loại hình khác nhau. Sau đây là một số loại hình chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông và phạm vi áp dụng.

2.1 Căn cứ vào bản thân dịch vụ

Chiến lược thiết lập chủng loại dịch vụ: là tiếp tục bảo đảm giữ vị trí của dịch vụ viễn thông chiếm được trên thị trường việc bảo vệ uy tín mà doanh nghiệp viễn thông đã đạt được về kỹ thuật, chất lượng và được khách hàng tín nhiệm.

Chiến lược hạn chế chủng loại dịch vụ: là việc đơn giản hóa cơ cấu chủng loại, loại trừ một số dịch vụ viễn thông không hiệu quả, tập trung phát triển một số dịch vụ có triển vọng được lựa chọn.

Chiến lược hoàn thiện dịch vụ: là cải tiến các thông số chất lượng của dịch vụ. Dịch vụ được hoàn thiện phải theo mong muốn của khách hàng và được khách hàng chấp nhận.

Chiến lược đổi mới chủng loại dịch vụ: là phát triển dịch vụ mới giúp doanh nghiệp viễn thông củng cố thị trường hiện tại, xâm nhập vào thị trường mới.

2.2 Căn cứ vào dịch vụ kết hợp với thị trường

Chiến lược kinh doanh dịch vụ hiện có trên thị trường hiện tại: Phát triển dịch vụ hiện có trên thị trường hiện tại theo các hướng: Khuyến khích khách hàng đã có sử dụng dịch vụ thường xuyên hơn, phát triển thêm khách hàng để tăng thêm mức sử dụng dịch vụ và gia tăng mức độ sử dụng dịch vụ.

Chiến lược kinh doanh dịch vụ hiện có trên thị trường mới: mở rộng thị trường b ng cách đưa dịch vụ hiện có vào thị trường mới để tăng mức sử dụng.

Chiến lược cải tiến dịch vụ trên thị trường hiện có: dịch vụ hiện có có thể được thay thế một phần hay hoàn toàn trong tập hợp dịch vụ vì khách hàng bao giờ cũng muốn sử dụng dịch vụ mới hoặc cải tiến tốt hơn, tiện hơn, rẻ hơn…

Chiến lược cải tiến dịch vụ trên thị trường mới: đưa vào khai thác dịch vụ cải tiến trên thị trường mới.

Chiến lược kinh doanh dịch vụ mới trên thị trường hiện có: áp dụng khi đưa ra một dịch vụ mới nh m đa dạng hóa dịch vụ hoặc thay thế dịch vụ cũ đã hết chu kỳ sống.

Chiến lược kinh doanh dịch vụ mới trên thị trường mới: đưa ra một loại dịch vụ chưa có trên thị trường khai thác trên thị trường mới những mục đích mở rộng thị trường, tạo ra nhu cầu mới.

Khi xây dựng các chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp phải căn cứ vào những định hướng của Đảng; chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết quả điều tra nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường; kết quả phân tích tính toán, dự báo về nguồn lực mà doanh nghiệp có thể khai thác. Chiến lược kinh doanh luôn được hoàn thiện và sửa đổi khi có những biến động lớn về chủ trương và sự thay đổi lớn của tình hình thị trường. Chiến lược kinh doanh được hình thành thông qua bước nghiên cứu hiện trạng; nhận thức về quan điểm phát triển của Nhà nước; nhận định về thị trường và đề ra các chính sách phát triển trong các chiến lược bộ phận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562