Chiến Lược Kinh Doanh Là Gì? Bản Chất Và Vai Trò

Rate this post

Khái niệm chung về chiến lược kinh doanh, bản chất của chiến lược kinh doanh, và vai trò của chiến lược kinh doanh. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về những nôi dung mà Luận văn Panda đã đề cập. Thì các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về Chiến Lược Kinh Doanh Là Gì? Bản Chất Và Vai Trò nhé.

Ngoài ra, Để có thể tham khảo nhiều bài luận văn về chiến lược kinh doanh hơn nữa, thì các bạn có thể tham khảo tại đây nhé.

===>>> Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

1. Bản chất của chiến lược kinh doanh là gì?

Theo nghĩa thông thường, chiến lược xuất phát từ tiếng Hy Lạp với từ “stratos” (quân đội, bầy, đoàn) và “agos” (lãnh đạo, điều khiển) là một thuật ngữ được dùng để chỉ kế hoạch dàn trận và phân bổ lực lượng với mục tiêu đánh thắng kẻ thù. Từ thập kỷ 60 (thế kỷ 20) người ta bắt đầu ứng dụng chiến lược vào lĩnh vực kinh doanh – thuật ngữ chiến lược kinh doanh ra đời. Quan niệm về chiến lược kinh doanh được phát triển dần theo thời gian.

Mintzerg cho rằng chiến lược là một mẫu hình trong dòng chảy các quyết định và chương trình hành động. Trong thực tế, chiến lược của hầu hết các doanh nghiệp là sự kết hợp giữa dự định và đột biến. Dự định liên quan đến hoạch định chiến lược hầu như theo các mốc thời gian của một thời kỳ nào đó. Đột biến liên quan đến điều chỉnh chiến lược hoặc hoạch định chiến lược.

Dù theo cách tiếp cận nào thì bản chất của chiến lược kinh doanh là phác thảo hình ảnh tương lai cho doanh nghiệp trong khu vực hoạt động trên cơ sở khai thác các lợi thế cạnh tranh. Chiến lược kinh doanh đề cập đến các mục tiêu cơ bản, dài hạn cũng như lựa chọn các phương án hành động, triển khai và phân bổ các nguồn tài nguyên để thực hiện mục tiêu đã xác định trong thời kỳ chiến lược.

Lợi thế cạnh tranh là đặc tính vượt trội của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh trong việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng. Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp cần tìm ra cách thức riêng cho mình trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng. Trong số các cái “riêng“ đó, nếu cách thức tiến hành của doanh nghiệp có ưu thế hơn hẳn các đối thủ sẽ tạo ra lợi thế và ngược lại.  Nhiệm vụ của chiến lược chính là việc khai thác cái “riêng” đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Micheal Porter cho rằng “Chiến lược cạnh tranh là bàn về  sự khác biệt. Điều đó có nghĩa là việc cẩn thận lựa chọn các hoạt động khác biệt sẽ tạo ra một tập hợp giá trị độc đáo”. Có thể tóm tắt sự khác biệt tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thường thể hiện ở vị trí kinh doanh, cách thức sản xuất và cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

Đặc tính tiếp theo của chiến lược là tấn công. Chiến lược có nhiệm vụ chủ động tìm ra và tận dụng các lợi thế, khắc phục và dẫn đến xóa bỏ các bất lợi mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong thời kỳ chiến lược xác định. Muốn chủ động tìm ra các đặc tính vượt trội, xóa bỏ điểm yếu so với đối thủ, hoạch định phải đặc biệt coi trọng công tác dự báo, chủ động lường trước các thay đổi của môi trường.

Bên cạnh đó, chiến lược còn mang tính “động”. Tính chất “động” của chiến lược thể hiện ở chỗ bản chiến lược không phải là cái bất biến mà là cái có thể biến đổi. Các nhà quản trị không bao giờ được phép an bài với bản chiến lược đã xây dựng mà phải luôn soát xét lại xem bản chiến lược còn thích ứng với môi trường kinh doanh đã biến động để kịp thời điều chỉnh nó.

Ngoài ra, các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo giá viết luận văn thạc sĩ, thì có thể tham khảo tại đây nhé.

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

2. Vai trò của Chiến Lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trong bất kỳ lĩnh vực nào của quản lý, chiến lược vẫn khẳng định ưu thế trên các mặt:

  • Định hướng hoạt động dài hạn và là cơ sở vững chắc cho việc triển khai hoạt động trong tác nghiệp. Thiếu vắng chiến lược hoặc chiến lược không được thiết lập rõ ràng, không có luận cứ sẽ làm cho hoạt động mất hướng.
  • Tạo cơ sở vững chắc cho các hoạt động nghiên cứu được triển khai, đầu tư phát triển, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Trong thực tế phần lớn các sai lầm trong vấn đề đầu tư hay triển khai lĩnh vực hoạt động của công ty…có nguồn gốc từ chỗ thiếu vắng hoặc có sự sai lệch trong xác định mục tiêu chiến lược.
  • Tạo cơ sở cho các doanh nghiệp chủ động phát triển các hướng kinh doanh phù hợp với môi trường trên cơ sở tận dụng các cơ hội, tránh được các rủi ro, phát huy các lợi thế của doanh nghiệp trong kinh
  • Cải thiện căn bản tình hình, vị thế của một công ty, một ngành, một địa phương. Các lợi ích được xác lập cả về mặt tài chính và phi tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562