Chiến Lược Kinh Doanh Là Gì? Tầm Nhìn, Sứ Mạng Và Mục Tiêu

5/5 - (14 bình chọn)

Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh doanh là gì? Tầm Nhìn Chiến Lược Kinh Doanh Là Gì? Sứ Mạng Và Mục Tiêu Chiến Lược Kinh Doanh doanh nghiệp là gì? Nội dung chia sẻ những kiến thức về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm giúp đỡ các bạn học viên được tốt hơn khi làm bài về Chiến Lược Kinh Doanh Là Gì? Tầm Nhìn, Sứ Mạng Và Mục Tiêu.

Ngoài ra, Để có thể tham khảo nhiều bài luận văn về chiến lược kinh doanh hơn nữa, thì các bạn có thể tham khảo tại đây nhé.

===>>> Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

1.  Xác định tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp

 • Tầm nhìn là hướng đi dài hạn của tổ chức, sự định hướng vào khách hàng, sản phẩm hay công nghệ mà tổ chức sẽ theo đuổi và lĩnh vực kinh doanh trong  tương lai của tổ chức. Tầm nhìn phản ánh khát vọng về việc kinh doanh, đưa ra một cái nhìn bao quát “chúng ta sẽ đi đâu” và cho thấy  công việc kinh doanh  trong  tương lai của tổ chức. Hay nói tóm lại, tầm nhìn cho thấy chính xác hướng đi của  một tổ chức và vẽ nên một con đường chiến lược để theo đuổi.
 • Nếu mối quan tâm chính của tầm nhìn là để biết “chúng ta sẽ đi đâu” thì sứ mạng của tổ chức lại là câu trả lời “chúng ta là ai và chúng ta làm gì”. Sứ mạng  nhấn mạnh đến sản phẩm và dịch vụ hiện tại của tổ chức, đến loại khách hàng mà tổ chức đang cung cấp sản phẩm và dịch vụ, khả năng kinh doanh và công nghệ hiện   tại tổ chức đang có. Nói một cách rõ ràng  hơn, điểm khác nhau  cơ bản giữa tầm  nhìn và sứ mạng tổ chức chính là ở chỗ: Tầm nhìn mô tả mục tiêu tương lai (chúng  ta sẽ đi đâu) còn sứ mạng mô tả mục tiêu trước mắt của tổ chức (chúng ta là ai và chúng ta làm cái gì).
 • Mục đích của việc xác định mục tiêu của tổ chức là để chuyển những tuyên bố về tầm nhìn và sứ mạng của tổ chức thành những mục tiêu cụ thể – tức là kết quả mà tổ chức muốn đạt được. Hay nói cách khác, mục tiêu chính là thước đo kết quả  và sự phát triển của một tổ chức.

2.  Hoạch định chiến lược kinh doanh là gì?

 • Nếu mục tiêu là “đích đến” thì hoạch định chiến lược là “phương tiện” để đi đến đích đó. Việc hoạch định cần phải thỏa mãn những vấn đề sau:
 • Làm thế nào để phát triển việc kinh
 • Làm thế nào để làm hài lòng khách hàng.
 • Làm thế nào để vượt qua đối thủ.
 • Làm thế nào để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh
 • Làm thế nào để đạt được mục tiêu.

Ngoài ra, các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo giá viết luận văn thạc sĩ, thì có thể tham khảo tại đây nhé.

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

3. Thực hiện, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược kinh doanh

 • Thực hiện chiến lược là việc biến chiến lược thành hành động cụ thể.
 • Để đạt được mục tiêu đã đề ra, việc thực hiện chiến lược liên quan đến các công tác sau đây:
 • Xây dựng một tổ chức có khả năng thực hiện được các chiến lược đã đề ra.
 • Phân bổ các nguồn lực hợp lý để các đơn vị trong tổ chức có thể làm việc một cách có hiệu quả.
 • Chính sách hỗ trợ việc thực hiện chiến lược và các quy trình làm việc.
 • Động viên nhân viên hăng hái theo đuổi mục tiêu và nếu cần có thể thay đổi thái độ làm việc của họ theo hướng nhằm phù hợp với mục tiêu đang theo đuổi.
 • Chính sách thưởng phạt rõ ràng, xây dựng môi trường làm việc văn minh lịch sự.
 • Trang bị hệ thống thông tin liên lạc để nhân viên có thể làm việc hiệu quả.
 • Sau khi chiến lược đã được xây dựng và thực hiện, nhà quản trị vẫn phải tiếp tục đánh giá việc thực hiện và kiểm soát sự thay đổi. Nhà quản trị phải nhận biết được rằng mọi việc trong nội bộ công ty đang tiến triển tốt và kiểm soát được sự thay đổi ở môi trường bên ngoài. Bất kỳ một sự tiến triển chậm (so với kế hoạch đã đề ra trong chiến lược), hay những thay đổi từ bên ngoài đều phải được ghi nhận để đề xuất các hiệu chỉnh cần thiết. Công tác điều chỉnh có thể liên quan đến việc thay đổi ngân sách, chính sách, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, thay đổi nhân sự, xây dựng   các tiêu chuẩn và chính sách mới, thay đổi quy trình làm việc, văn hóa tổ chức, cách thức quản lý.

Ở trên, tác giả vừa trình bày những nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh gồm ba bước. Một là, xác định tầm nhìn, sứ mạng và  mục tiêu của tổ chức, hai là  xây dựng chiến lược để thực hiên mục tiêu, ba là thực hiện, đánh giá, hiểu chính chiến lược khi cần thiết. Nội dung chính của luận văn là xây dựng nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh. Vì vậy, người viết sẽ tập trung vào bước hai. Câu hỏi đặt ra   là việc xây dựng chiến lược có phải là một công việc mang tính sáng tạo của nhà quản trị? Câu trả lời có thể là có, cũng có thể là không. “Không” ở đây có nghĩa là nhà quản trị cần phải sử dụng đến một số công cụ phân tích trước khi đưa ra một chiến lược kinh doanh cụ thể, còn “có” ở đây có nghĩa là mỗi nhà quản trị sẽ có một mối liên hệ khác nhau đối với các thông số mình có được để đưa ra những chiến   lược khác nhau.

Do đó muốn xây dựng được mô hình chiến lược cho tổ chức cần dựa vào các yếu tố ảnh hưởng của môi trường tổng quát, môi trường ngành và nội bộ doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562