Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Là Gì? Khái Niệm Và Vai Trò

Khái niệm chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ, bài viết này là chia sẻ cho các bạn sinh viên đang làm luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh. Những nội dung chủ yếu khái niệm và vai trò được sưu tầm các nguồn tài liệu chính thống, các bài luận văn thạc sĩ, tiến sĩ đã được công bố. Hy vọng với bài viết này các bạn có thể tham khảo bài viết để làm bài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Để xem thêm nhiều bài viết về luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, và những khái niệm, đặc điểm vai trò và những bài luận văn mẫu các bạn xem thêm tại đây.

====>>> luận văn xây dựng chiến lược kinh doanh

1. Khái niệm chiến lược phát triển kinh doanh

Khái niệm chiến lược phát triển kinh doanh: Thuật ngữ chiến lược được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực kinh doanh, cũng có nhiều cách tiếp cận về chiến lược, chiến lược kinh doanh được xem như tổng thể dài hạn của một tổ chức nhằm đạt tới mục tiêu lâu dài. Chiến lược là việc xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp và thực hiện chương trình hoạt động cùng với việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được những mục tiêu ấy.

Như vậy, Chiến lược là một quá trình hoạch định có tính sáng suốt, trong đó doanh nghiệp lựa chọn những mục tiêu cho mình, xác định chương trình hành động để hoàn thành tốt nhất những mục tiêu đó và tìm cách phân bổ nguồn lực tương ứng.

Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp có một số đặc điểm: Tính định hướng dài hạn: Chiến lược kinh doanh đặt ra những mục tiêu và xác định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ dài hạn (3 năm, 5 năm nhằm định hướng hoạt động cho doanh nghiệp trong một môi trường kinh doanh đầy biến động.

Tính mục tiêu: chiến lược kinh doanh thường xác định rõ mục tiêu cơ bản, những phương hướng kinh doanh của từng doanh nghiệp trong từng thời kỳ và những chính sách nhằm thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra.

Tính phù hợp: Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược kinh doanh cần phải đánh giá đúng thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình;đồng thời phải thường xuyên rà soát và điều chỉnh để phù hợp với những biến đổi của môi trường.

Tính liên tục: chiến lược kinh doanh phải được phản ánh trong suốt quá trình liên tục từ khâu xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá đến điều chỉnh chiến lược (Lê Thị Bích Ngọc 2007).

Chiến lược kinh doanh trong điều kiện ngày nay không thể nào tách rời khỏi cạnh tranh vì chiến lược kinh doanh một phàn đảm bảo cho doanh nghiệp có năng lực canh tranh trên thị trường.

2. Khái niệm chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số

Chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số là các hoạt động được đặt ra cho một doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ nội dung số. Chiến lược phát triển bao gồm các mục tiêu, đường lối mà doanh nghiệp đã định ra trong hoạt động kinh doanh của mình. Chiến lược phát triển được xác định phải phù hợp với sự phát triển chung của ngành công nghiệp nội dung số tại Việt Nam.

Một số đặc điểm của chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số như sau:

Đặc điểm thứ nhất: Giúp các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vự truyền thông tuyến xác định cho mình một loại hình dịch vụ chủ đạo, và cố gắng vươn tới trong dài hạn. Hiện tại trên thị trường nội dung số đang tồn tại rất nhiều các loại hình dịch vụ nội dung. Do vậy muc tiêu cả các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này phải định hướng cho mình con đường trọng tâm muốn phát triển. Điển hình là các doanh nghiệp sản xuất game sẽ tập trung vào các loại hình sản phẩm game mà mình kinh doanh, có thể là game trên điện thoại di động, hay game online trên mạng internet;

Đặc điểm thứ hai: tạo cho doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình những thị trường mục tiêu cũng như quy mô nhằm phát triển dịch vụ. Việc xác định rõ ràng thị trường mà doanh nghiệp muốn hướng tới, sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được các cơ hội, cũng như những khó khăn mà thị trường đó mang lại. Một doanh nghiệp sản xuất và phát hành trò chơi trực tuyến có thể xác định cho mình thị trường chính để phát hành game. Thị trường game có thể là trong nước hoặc xuất khẩu ra thị trường bên ngoài, có thể cung cấp các sản phẩm game chiến thuật, hay game nhập vai;

Đặc điểm thứ ba: Xác định cách thức cạnh tranh đối với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực nội dung số. Doanh nghiệp sẽ phải biết làm thế nào để hoạt động tốt hơn sơ với các đối thủ cạnh tranh trên cùng thị trường cung cấp dịch vụ nội dung số. Hiện nay có rất nhiều các doanh nghiệp truyền thông cung cấp trang Mạng thông tin xã hội, do vậy các doanh nghiệp phải xác định được phương thức cạnh tranh cho doanh nghiệp mình;

Đặc điểm thứ tư: Nguồn lực doanh nghiệp là một trong những yếu tố then chốt cho việc xác định tham gia kinh doanh bất kỳ một lĩnh vực nào đó. Các doanh nghiệp đã có nền tảng phát triển dịch vụ công nghệ thông tin luôn có những lợi thế nhất định khi bắt đầu bước vào ngành dịch vụ nội dung số. Xác định nguồn lực để phát triển dịch vụ cũng là một trong những yếu tố mà các doanh nghiệp phải tính toán trong việc xây dụng chiến lược phát triển dịch vụ. Nguồn lực bao gồm các yếu tố: kỹ năng, tài sản, tài chính, các mối quan hệ, năng lực kỹ thuật, trang thiết bị.

Để xem thêm nhiều bài viết về luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, và những khái niệm, đặc điểm vai trò và những bài luận văn mẫu các bạn xem thêm tại đây.

====>>> Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh

3. Phân loại chiến lược kinh doanh dịch vụ nội dung số

Việc phân loại các loại hình chiến lược kinh doanh dịch vụ nội dung số phụ thuộc vào tầm nhìn, mục tiêu, và định hướng mà các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến đề ra. Các loại hình chiến lược được phân loại dựa vào một số tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Căn cứ vào cấp làm chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh cấp doanh nghiệp: là chiến lược kinh doanh tổng thể nhằm định hướng hoạt động của doanh nghiệp trên toàn bộ lĩnh vực truyền thông trực tuyến hoặc trong ngành cung cấp dịch vụ nội dung số. Một số tổng công ty hoặc tập đoàn truyền thông kinh doanh nhiều ngành nghề trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến (lĩnh vực truyền thông, báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin).

Chiến lược kinh doanh cấp đơn vị kinh doanh chiến lược: nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh và cách thức thực hiện nhằm định vị doanh nghiệp trên một thị trường nhất định. Đối với một doanh nghiệp hoặc là một nhóm phát triển các dịch vụ nội dung số trên nền tảng Internet. Phải xác định được các chiến lược phát triển dịnh vụ mà mình cung cấp.

Chiến lược kinh doanh cấp chức năng: là những chiến lược liên quan đến các hoạt động riêng biệt của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh cấp doanh nghiệp và cấp đơn vị kinh doanh chiến lược.

Tiêu chí 2: Căn cứ vào phạm vi thực hiện chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh trong nước: là những mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động riêng biệt của doanh nghiệp nhằm phát triển hoạt động của mình trên thị trường trong nước.

Chiến lược kinh doanh quốc tế: là tổng thể mục tiêu nhằm tạo vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

4. Vai trò của chiến lược phát triển dịch vụ đối với sự phát triển của các doanh nghiệp 

Chiến lược phát triển kinh doanh được doanh nghiệp xây dựng để phát triển kinh doanh trong một ngành kinh tế cụ thể, đều có vai trò nhất định đối với cả doanh nghiệp và ngành kinh tế.

Thứ nhất, Chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp truyền thông trực tuyến, tạo một hướng đi tốt cho các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin, có thể coi như kim chỉ nam dẫn đường cho sự phát triển nền công nghệ thông tin;

Thứ hai, Chiến lược chính là định hướng hoạt động trong tương lai, thông qua việc phân tích và dự báo môi trường kinh doanh ngành công nghiệp nội dung số. Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp vừa linh hoạt vừa chủ động để thích ứng với những biến động của thị trường, đồng thời còn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển đúng hướng. Điều đó có thể giúp doanh nghiệp phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao vị thế của mình trên thị trường;

Thứ ba, Chiến lược tạo ra một quỹ đạo hoạt động thống nhất cho doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp dễ dàng quản lý và kiểm tra quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó doanh nghiệp có thể năm bắt được những thay đổi của môi trường kinh doanh, và có những thay đổi lại phù hợp với tình hình thực tế;

Thứ tư, Ngoài ra chiến lược chính là công cụ cạnh tranh có hiệu quả của các doanh nghiệp kinh doanh trong cùng lĩnh vực cung cấp nội dung số. Doanh nghiệp nào có chiến lược phát triển tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp đó có lợi thế hơn trong quá trình cạnh tranh;

Thứ năm, Đối với ngành công nghiệp nội dung số, chiến lược phát triển còn có thể coi là phương hướng xây dựng và phát triển lâu dài của toàn ngành. Nó cho thấy tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp cũng như nhà nước về việc phát triển ngành dịch vụ công nghệ thông tin;

Thứ sáu, Chiến lược kinh doanh dịch vụ nội dung số còn cho thấy sự liên kết giữa các ngành liên quan, phản ánh mục tiêu, đường lối phát triển của các ngành như ngành công nghệ thông tin, ngành viễn thông, báo chí.

Vai trò to lớn của việc xây dựng một chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển của ngành công nghiệp dịch vụ số; cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng một chiến lược phát triển đúng đắn, phải có sự đồng bộ và tầm nhìn bao quát trong dài hạn.

TẢI FILE

Trên đây là bài viết Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Là Gì? Khái Niệm Và Vai Trò của chiến lược kinh doanh tại công ty. Mong là với nội dung trên đây sẽ giúp ích được cho các bạn học viên ngành quản trị kinh doanh, đang có ý định làm bài luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh. Ngoài ra, bạn học viên nào còn đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ, và muốn tham khảo về dịch vụ viết thuê luận văn thì các bạn có thể tham khảo tại đây nhé.

====>>> Bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562