Chính Sách Hoàn Lại Tiền tại Trung Tâm Luận Văn Panda là như nào? Và tại sao lại hoàn lại tiền cho khách hàng? Trung Tâm Luận Văn Panda có trách nhiệm giao sản phẩm đúng thời hạn và theo yêu cầu của Khách hàng đã thống nhất cả hai bên. Nếu bất kỳ cam kết nào của Trung Tâm Luận Văn bị vi phạm, khách hàng được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ theo Chính sách Đảm bảo Hoàn tiền của chúng tôi.

1. Chính sách đảm bảo hoàn tiền tại Trung Tâm Luận Văn

Chính sách Đảm bảo Hoàn tiền của Trung Tâm Luận Văn cung cấp cho bạn quyền yêu cầu hoàn lại tiền nếu dịch vụ của chúng tôi không hoàn thành nghĩa vụ đối với bạn. Vì dịch vụ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ học tập hợp pháp, chúng tôi muốn chắc chắn 100% rằng bạn hoàn toàn hài lòng!

Tỷ lệ hài lòng của Trung Tâm Luận Văn là rất cao. Khách hàng của Trung Tâm Luận Văn hài lòng với sản phẩm của Trung Tâm Luận Văn Panda. Tuy nhiên, đôi khi mọi thứ có thể gặp trục trặc và trong những trường hợp này, bạn luôn có thể tham khảo Chính sách đảm bảo hoàn tiền của Trung Tâm Luận Văn.

Trung Tâm Luận Văn muốn nhấn mạnh rằng chỉ có một số trường hợp nhất Trung Tâm Luận Văn có thể hoàn lại toàn bộ tiền. Các trường hợp được hoàn tiền như sau:

Khách hàng quyết định hủy đơn đặt hàng.

Trong trường hợp này, số tiền hoàn lại thay đổi từ 100% đến 70% để chi trả cho những chi phí đã chi của công ty trong nỗ lực cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ đã mua.

Bàn giao sản phẩm muộn:

Trung Tâm Luận Văn sẽ hoàn lại một khoản tiền thích hợp để bù đắp cho việc giao hàng chậm trễ. Số tiền chính xác sẽ được thảo luận riêng với khách hàng.

Nội dung đạo văn:

Nếu có khiếu nại rằng Sản phẩm mà Trung Tâm Luận Văn đã giúp bạn sử dụng là đạo văn, chúng tôi chỉ sẽ check lại trên phần mềm Turnitin. Sẽ không chấp nhận check đạo văn nào khác ngoài phần mềm này, hoặc nếu không thì không thể hoàn lại tiền. Trong trường hợp này Trung Tâm Luận Văn sẽ thảo luận với khách hàng số tiền chính xác được hoàn lại.

2. Xử lý hoàn lại tiền

Sau khi bạn nhận được xác nhận hoàn lại tiền, Trung Tâm Luận Văn sẽ xử lý trong vòng hai ngày. Xin lưu ý rằng công ty không thể chịu trách nhiệm về phí Chuyển khoản Ngân hàng của bạn, sự bất thường khi chuyển khoản và / hoặc sự chậm trễ có thể xảy ra do bất kỳ vấn đề nào về dịch vụ Ngân hàng.