Cơ Sở Lý Luận Về Hóa Đơn Và Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng

Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật

Cơ Sở Lý Luận Về Hóa Đơn Và Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Cơ Sở Lý Luận Về Hóa Đơn Và Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng. Sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Luật về Cơ Sở Lý Luận Về Hóa Đơn Và Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Luật chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

1. Khái niệm và nội dung pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng

Giống như thuế Giá trị gia tăng, sự lựa chọn ban hành các quy định có liên quan đến hóa đơn Giá trị gia tăng được cân nhắc nhiều trước khi áp dụng trên thực tế. Hiện nay, chưa có bất kỳ tài nào đưa ra định nghĩa về pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng. Tuy nhiên, có thể hiểu pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn giá trị gia tăng.

Sự xuất hiện của hóa đơn Giá trị gia tăng là kết quả của những yếu tố khách quan và chủ quan nhằm đạt những mục đích nhất định. Do đó, những yếu tố cấu thành hình thức, nội dung hóa đơn Giá trị gia tăng phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng được hình thành, điều chỉnh và từng bước hoàn thiện để biến hóa đơn Giá trị gia tăng trở thành công cụ đắc lực của Nhà nước trong hoạt động quản lý thuế nói chung và thuế Giá trị gia tăng nói riêng. Trước “vấn nạn” về gian lận trong hoạt động khấu trừ thuế, hoàn thuế thông qua hóa đơn Giá trị gia tăng đã đặt các nhà làm luật, các nhà hoạch định chính sách thuế trước yêu cầu, đòi hỏi về hoàn thiện pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng. Để nội dung pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng không đơn thuần là cách thức tạo, phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng ra sao mà còn được sử dụng như thế nào cho phù hợp với quy định pháp luật? Và việc quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng với các bước như thế nào có đạt kết quả cao nhất?

1.1. Quy định tạo, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng Thứ nhất, về tạo hóa đơn Giá trị gia tăng

Tạo hóa đơn Giá trị gia tăng là hoạt động làm ra hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, dịch vụ của tổ chức kinh doanh khai, tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, gồm: tự in từ các máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp; đặt các doanh nghiệp đủ điều kiện in hóa đơn; khởi tạo hóa đơn điện tử theo Luật Giao dịch điện tử. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn Giá trị gia tăng khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử).

Đối với việc tạo hóa đơn Giá trị gia tăng tự in, đối tượng được tạo hóa đơn tự in kể từ khi được cấp mã số thuế gồm? Điều kiện về vốn điều lệ để các chủ thể được tự in hóa đơn Giá trị gia tăng là bao nhiêu? Tình huống đặt ra: nếu tổ chức có vốn điều lệ thấp hơn quy định thì tổ chức có được cơ quan thuế chấp nhận cho in hóa đơn Giá trị gia tăng hay không? Và điều kiện để các tổ chức được tự in hóa đơn Giá trị gia tăng cụ thể ra sao?…

Các đối tượng được tự in hóa đơn trước khi tạo hoá đơn phải ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định này. Đồng thời, khi sử dụng chương trình tự in hoá đơn từ các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác phải đảm bảo nguyên tắc: việc đánh số thứ tự trên hoá đơn được thực hiện tự động. Mỗi liên của một số hoá đơn chỉ được in ra một lần, nếu in ra từ lần thứ 2 trở đi phải thể hiện là bản sao (copy); phần mềm ứng dụng để in hoá đơn phải đảm bảo yêu cầu về bảo mật bằng việc phân quyền cho người sử dụng, người không được phân quyền sử dụng không được can thiệp làm thay đổi dữ liệu trên ứng dụng.

Đối với việc tạo hóa đơn Giá trị gia tăng đặt in, đối tượng được tạo hóa đơn đặt in gồm: tổ chức kinh doanh có mã số thuế đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; Cục thuế các địa phương.

Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in được quyền tự quyết định mẫu, số lượng hóa đơn đặt in, tự chọn doanh nghiệp in hợp pháp để đặt in hóa đơn. Việc in hóa đơn đặt in thực hiện theo hợp đồng giữa tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc Cục Thuế với doanh nghiệp nhận in hóa đơn có đủ điều kiện theo quy định.

Hóa đơn Giá trị gia tăng tự in hoặc đặt in phải đảm bảo khi lập hoá đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc về: Tên gọi? Ký hiệu mẫu số quy định ra sao? Ký hiệu như thế nào để người sử dụng dễ dàng phân biệt với hóa đơn thông thường khác? Số thứ tự hóa đơn Giá trị gia tăng nằm ở vị trí nào? Liên hóa đơn Giá trị gia tăng được quy định như thế nào về số lượng tối thiểu và tối đa của một số hóa đơn Giá trị gia tăng?… Có vô vàn các câu hỏi pháp lý về tạo hóa đơn Giá trị gia tăng được đặt ra và cần giải quyết trong nội dung pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng.

Ngoài ra, còn một số nội dung bắt buộc như: tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền; cộng tiền hàng; thuế suất Giá trị gia tăng; tiền thuế Giá trị gia tăng; Tổng cộng tiền thanh toán bằng số và bằng chữ; người mua ký, ghi rõ họ, tên; người bán ký, đóng dấu (nếu có) và ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Bên cạnh những nội dung bắt buộc, hình thức hóa đơn Giá trị gia tăng còn tồn tại một số nội dung không bắt buộc như lô-gô, hình ảnh trang trí…

Với những hóa đơn Giá trị gia tăng đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy bỏ trước khi thanh lý hợp đồng đặt in là nội dung bắt buộc đối với quá trình tạo, phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng.

Đối với việc tạo hóa đơn điện tử, hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế (khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ) khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hoá đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thứ hai, về phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng

Trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) tổ chức kinh doanh phải lập tờ thông báo phát hành hóa đơn với đầy đủ nội dung theo quy định và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi họ bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Đồng thời, niêm yết ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

1.2. Quy định về sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

Quy định về sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng là nội dung quan trọng của pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng. Việc sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng là những yêu cầu của nhà làm luật đặt ra đối với không chỉ người bán mà còn với người mua hàng hóa, dịch vụ.

Đối với người bán hàng hóa, dịch vụ pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng đặt ra nhiều vấn đề pháp lý trong sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng về: Cách thức lập hóa đơn đúng quy định; Ủy nhiệm lập hóa đơn; Trường hợp nào người bán hàng hóa, dịch vụ không phải viết hóa đơn Giá trị gia tăng; Phải làm gì khi không tiếp tục sử dụng hoặc hóa đơn Giá trị gia tăng bị mất, cháy, hỏng; Sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn Giá trị gia tăng; Hủy hóa đơn khi nào và phải làm gì… nhằm định hướng, hướng dẫn người bán hàng hóa, dịch vụ khi tham gia quan hệ pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng.

Đối với người mua hàng hóa, dịch vụ, quy định về việc sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng trong một số trường hợp nhất định: để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật. Hóa đơn Giá trị gia tăng còn là căn cứ để cơ quan quản lý thuế theo dõi số thuế đầu vào của tổ chức kinh doanh có khai, đăng ký tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hợp lý, hợp lệ hay không? Hoàn và giảm thuế phải nộp…

Quy định về sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng một mặt ghi nhận quyền và nghĩa vụ mặt khác khuyến khích họ tham gia công tác quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng thông qua hiện thực hóa các quy định về sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng trên thực tế.

1.3. Quy định về quản lý hóa đơn giá trị gia tăng

Quy định về quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng chủ yếu đặt ra với cơ quan có chức năng quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng. Bằng việc hiện thực hóa các quy định pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng, cơ quan thuế nắm bắt một cách đầy đủ về mọi hoạt động có liên quan tới hóa đơn Giá trị gia tăng thông qua các số liệu trong báo cáo tình hình của đối tượng đủ điều kiện được tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng và qua một số hoạt động nghiệp vụ cơ bản về thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về hóa đơn Giá trị gia tăng. Quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng là nội dung quan trọng. Bởi vậy, chúng ta cần hiểu những nét cơ bản về khái niệm và các hoạt động của quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng.

Quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng được hiểu là sự tác động, kiểm soát có tổ chức của cơ quan thuế đối với tổ chức tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng nhằm đảm bảo hóa đơn Giá trị gia tăng được sử dụng đúng mục đích, chức năng và phát huy được vai trò trong hoạt động quản lý thuế thông qua việc nắm bắt các số liệu về tình hình tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn của đối tượng cũng như hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về hóa đơn Giá trị gia tăng.

Quy định về quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng chứa đựng trong đó nhiều quy định trong các hoạt động khác nhau giúp cơ quan thuế thực hiện hiệu quả trách nhiệm quản lý của mình. Cụ thể: Quy định trong hoạt động tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng; Quy định trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm hành chính về hóa đơn Giá trị gia tăng.

Với các hoạt động tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng cũng như trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Giá trị gia tăng, luật quy định cơ quan thuế có những quyền và nghĩa vụ gì để thực hiện quản lý.

Với việc đưa ra khái niệm và một số nội dung khái quát, cơ bản về pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng để thấy được vai trò và tầm quan trọng của các quy định này trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Trên đây là đề tài Luận Văn ngành Luật: Luận Văn Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ở Việt Nam. Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Luật về Luận Văn Pháp Luật Về Cơ Sở Lý Luận Về Hóa Đơn Và Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết của luận văn. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hoặc chưa làm được đề cương và bài luận văn thạc sĩ của mình. Thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình làm luận văn thạc sĩ tại đây.

===>>> Viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Luật giá rẻ

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật hóa đơn giá trị gia tăng

Thực tiễn nghiên cứu khoa học của các chuyên gia kinh tế – tài chính cũng như pháp lý, thuật ngữ thực hiện pháp luật chưa được sử dụng phổ biến. Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội định nghĩa về thực hiện pháp luật như sau: “Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật” [14, tr.468].

Chưa có khái niệm chính thức về thực hiện pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng, nhưng có thể hiểu: Thực hiện pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng là hoạt động có mục đích nhằm biến các quy định của pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng trở thành hành vi hợp pháp của các chủ thể về hóa đơn Giá trị gia tăng.

Về cơ bản, pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng có hình thức thực hiện như thực hiện pháp luật nói chung gồm: Tuân thủ, thi hành, sử dụng và áp dụng. Trong đó, áp dụng pháp luật được xem là hình thức quan trọng nhất.

Pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng ngày càng hoàn thiện. Tuy vậy, quá trình thực hiện pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng chịu nhiều tác động của các nhân tố khách quan và chủ quan. Các nhân tố này một mặt tác động tích cực nhưng đồng thời cũng tác động tiêu cực đến việc thực hiện pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng.

2.1. Các nhân tố khách quan

Nhân tố khách quan xuất hiện một cách ngẫu nhiên, bên ngoài và không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể trong quan hệ pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng. Các nhân tố khách quan có thể liệt kê như: Trình độ phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội; Hệ thống pháp luật; Hệ thống chính trị; Và Bộ máy nhà nước.

Về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội

Trình độ phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội là yếu tố quyết định tính hiệu quả của việc thực hiện pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng. Nền kinh tế của một quốc gia phát triển ổn định, bền vững sẽ kéo theo sự phát triển về mọi mặt: văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục… và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Khi đó, khả năng tư duy, trình độ nhận thức của đại bộ phận người dân được cải thiện đáng kể, trong đó có pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng. Kinh tế phát triển, điều kiện cơ sở hạ tầng hiện đại cùng với quan điểm, tư duy nhận thức thay đổi theo hướng tích cực sẽ tạo thuận lợi cho việc thực hiện pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng. Và ngược lại, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội kém phát triển sẽ tạo nên những rào cản trong việc thực hiện pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng.

Về hệ thống pháp luật

Giả sử, các quy định quy định được soạn thảo trình độ, kỹ năng lập pháp cao khi đó hệ thống pháp luật của quốc gia sẽ đáp ứng và giải quyết tốt các quan hệ phát sinh trong tương lai. Với hệ thống pháp luật mà các quy định nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau dẫn tới thiếu thống nhất, đồng bộ khi áp dụng và hiện tượng trùng lặp, chồng chéo trong việc thực hiện pháp luật là không tránh khỏi. Sự hoàn thiện kỹ năng lập pháp “mở đường” cho các quy định pháp luật đi vào thực tiễn nhanh hơn, áp dụng rộng rãi hơn, phổ biến hơn và mang lại hiệu quả cao hơn do tính khuyến khích, động viên các chủ thể tích cực tham gia thực hiện pháp luật . Ngược lại, hệ thống pháp luật với các quy định pháp luật thiếu chặt chẽ và xa rời thực tiễn sẽ là trở ngại lớn cho việc hiện thực hóa các quy định.

Về hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị có ý nghĩa quyết định tới trật tự an ninh và xã hội của một quốc gia. Một mô hình chính trị được thiết lập kéo theo là sự hình thành, tồn tại của hệ thống pháp luật tương ứng và là công cụ đắc lực đảm bảo cho Nhà nước duy trì hệ thống chính trị. Bởi vậy, hệ thống chính trị của quốc gia có tác động lớn tới hệ thống pháp luật và việc thực hiện chúng trên thực tế.

Hệ thống chính trị ở Việt Nam ngoài việc ghi nhận sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam còn công nhận sự tồn tại của các tổ chức chính trị khác như: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam… Sự tồn tại của các tổ chức này ghi nhận nhiều kết quả trong công tác thực hiện pháp luật. Với cách thức, tổ chức hoạt động của các mô hình đặc biệt này mà các quy định của pháp luật đi sâu, rộng vào đời sống quần chúng nhân dân với những biện pháp tuyên truyền, giáo dục nhận thức pháp luật cho người dân.

Về bộ máy nhà nước

Việc hiện thực hóa các quy định pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng chịu tác động không nhỏ của bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước một quốc gia gồm hệ thống các cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các cơ quan này là cánh tay nối dài để hiện thực hóa các quy định pháp luật trong đời sống. Vì vậy, hiệu quả thực hiện pháp luật do các cơ quan trong bộ máy nhà nước đóng vai trò quyết định. Sự vận hành nhịp nhàng và hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong bộ máy nhà nước góp phần giải quyết tốt hơn những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Cụ thể, quá trình thực hiện pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng ở Việt Nam Tổng cục Thuế không phải là cơ quan duy nhất có hoạt động kiểm soát và thu thuế Giá trị gia tăng. Cùng với cơ quan thuế còn có nhiều cơ quan có liên quan: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép kinh doanh; cơ quan Hải quan; Cơ quan Điều tra; Quản lý thị trường… Thực hiện pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng đạt kết quả ra sao còn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan có chặt chẽ, nhịp nhàng hay không?

2.2. Các nhân tố chủ quan

Các nhân tố chủ quan tồn tại bên trong chính các chủ thể. Vì thế, việc thực hiện các quy định pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng phụ thuộc nhiều vào nhân tố chủ quan. Có thể kể tới các nhân tố chủ quan như: Trình độ nhận thức, yếu tố tâm lý.

Về trình độ nhận thức

Đối với người dân, khi trình độ văn hóa và khả năng nhận thức cao thì việc nắm bắt các quy định pháp luật nói chung và về hóa đơn Giá trị gia tăng nói riêng trở nên dễ dàng hơn. Việc nắm vững các quy định về hóa đơn là tiền đề quan trọng góp phần định hướng hành vi hợp pháp của người dân khi trở thành đối tượng nộp thuế. Tuy nhiên, với những khoảng trống của pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng nhiều chủ thể đã vận dụng sự hiểu biết để thực hiện những hành vi vi phạm tinh vi khiến cơ quan quản lý thuế khó phát hiện ra hoặc chứng minh vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp. Ngược lại, nếu trình độ dân trí thấp, người dân khi tham gia vào quan hệ pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng sẽ lúng túng do thiếu hiểu biết các quy định dẫn đến các hành vi vi phạm do không thực hiện đúng các quy định.

Về phía cơ quan quản lý thuế, thực tế đã chứng minh nếu đội ngũ cán bộ thuế có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt thì sự vận hành của bộ máy trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng, chính xác hơn. Và ngược lại, nếu đội ngũ cán bộ của cơ quan quản lý thuế yếu kém về trình độ, năng lực độ cũng như phẩm chất đạo đức nghề nghiệp sẽ khiến cho hệ thống thuế thiếu tính linh hoạt và chuyên nghiệp. Hiện tượng suy thoái về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ thuế sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Sự tiếp tay của cán bộ thuế cho đối tượng nộp thuế thông qua sử dụng hóa đơn giả hoặc kê khai không đúng đã gây thất thoát số tiền thuế vô cùng lớn cho ngân sách nhà nước.

Về yếu tố tâm lý

Yếu tố tâm lý góp phần lớn trong việc thực hiện pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng. Thực tế cho thấy ở các nước phát triển, ý thức pháp luật của người dân với nhà nước rất cao khi tham gia bất cứ quan hệ pháp luật nào. Do vậy, các quan hệ này được hiện đại hóa với những ứng dụng hiện đại của công nghệ, điện tử trong công tác quản lý của Chính phủ. Đối với các quốc gia đang phát triển và kém phát triển, người dân khi tham gia quan hệ pháp luật thường có tâm lý chung là né tránh, e ngại và thụ động do chưa hình thành thói quen pháp luật. Điều này khiến cho việc thực hiện pháp luật gặp nhiều khó khăn.

Các yếu tố khách quan và chủ quan dù muốn hay không chúng vẫn tồn tại trong đời sống. Việc chỉ ra những tác động hai chiều của các yếu tố này trong việc thực hiện pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng sẽ khiến cho ta có cái nhìn đầy đủ, khách quan và toàn diện hơn để đưa ra các chính sách, quy định phù hợp với điều kiện quốc gia.

Một số vấn đề cơ bản về hóa đơn và pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng giúp ta có được cái nhìn tương đối đầy đủ, cơ bản về hóa đơn cũng như pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng và bước đầu đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng về sau.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Luật về Cơ Sở Lý Luận Về Hóa Đơn Và Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành luật chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 99 + Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562