Cơ Sở Lý Luận Về Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
Rate this post

Cơ Sở Lý Luận Về Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế hiện nay là gì? Luận văn Panda đã đề cập lý luận chung về quản lý nhà nước về y tế cấp xã đã hệ thống hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến y tế cơ sở trong đó có y tế cấp xã. Trên cơ sở đó cho thấy cách thức tổ chức bộ máy quản lý, phương thức và nội dung quản lý nhà nước về y tế, một số nội dung xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ nhân dân. Nhằm hỗ trợ cho các bạn học viên có thêm nhiều tài liệu tham khảo để làm luận văn thạc sĩ quản lý công, Luận văn Panda có chia sẻ một số khái niệm liên quan đế quản lý nhà nước về y tế cho các bạn học viên tham khảo thêm.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ Quản Lý công, và những tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Quản Lý Nhà Nước

1. Khái niệm về y tế

Theo nghĩa rộng, y tế là lĩnh vực hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân từ hoạt động vệ sinh môi trường sống và làm việc, dinh dưỡng, phòng chống bệnh tật đến việc khám và điều trị bệnh.

Theo nghĩa hẹp, y tế là những hoạt động phòng chống và điều trị bệnh tật cho nhân dân. Hoạt động phòng chống bệnh tật rất rộng gồm công tác vệ sinh môi trường sống và làm việc liên quan đến gây bệnh, tiêm chủng mở rộng, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng, thể dục dưỡng sinh.

Hoạt động khám bệnh và điều trị bệnh cho nhân dân là hoạt động cơ bản nhất của ngành y tế. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để phân loại các hoạt động y tế. Trong đó có căn cứ vào khu vực thì chia ra khu vực y tế chuyên sâu là các bệnh viện trung ương và các bệnh viện lớn đầu ngành của một số tỉnh – thành lớn nơi tập trung nghiên cứu và khu vực y tế phổ cập là hệ thống y tế từ tỉnh, huyện, xã đến thôn bản nơi trực tiếp khám chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân bao gồm các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế cấp xã, phường,thị trấn, nhân viên y tế thôn, bản.[11]

Mạng lưới y tế cơ sở (gồm y tế thôn, bản, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã) là đơn vị kỹ thuật y tế đầu tiên tiếp xúc với nhân dân, nằm trong hệ thống y tế nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện dịch sớm, chữa các bệnh và đỡ đẻ thông thường, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh phòng bệnh, tăng cường sức khỏe.[23]

Mạng lưới y tế bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp nhất góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự an toàn xã hội và tạo niềm tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

Y tế cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là y tế cấp xã) là một bộ phận của y tế cơ sở, là đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, nhằm thực hiện mục tiêu công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân: đầu tư ít, phạm vi bao phủ rộng, hiệu quả lớn. Có khoảng 80% các loại bệnh tật thông thường có thể điều trị hiệu quả tại tuyến xã.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay Y tế cấp xã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chương trình y tế quốc gia ở cộng đồng, hạn chế các bệnh truyền nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh, đưa các dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình đến từng gia đình, từng người dân. Đóng góp không nhỏ trong các thành tựu về chăm sóc sức khỏe nhân dân ở nước ta.

Theo Nghị định số 01/1998/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 03/01/1998 quy định về hệ thống tổ chức Y tế địa phương thì trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và UBND xã, phường, thị trần thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác y tế trên địa bàn. Trạm Y tế cấp xã, phường, thị trấn chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí và nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của UBND cấp xã trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi đã được phê duyệt; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong xã tham gia vào các hoạt động nhằm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/12/2014 quy định về y tế cấp xã, phường, thị, trấn và Thông tư số 33/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 27/10/2015 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn thì: Tổ chức y tế cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là trạm y tế cấp xã) là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã (sau đây gọi chung là Trung tâm y tế huyện) được thành lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

* Nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã:

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong chữa bệnh, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung ứng thuốc thiết yếu, quản lý sức khỏe cộng đồng, tuyền thông giáo dục sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và quy định của pháp luật.

 • Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản.
 • Phối hợp cơ quan liên quan thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.
 • Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến dức khỏe nhân dân trên địa bàn.
 • Là đơn vị thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch UBND cấp xã giao.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ công, và những tài liệu liên quan đến quản lý công, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>>> KHO 999 +  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

2. Khái niệm về sức khỏe

Tổ chức y tế thế giới đã đưa ra định nghĩa “Sức khỏe là trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không phải đơn thuần là không có bệnh tật”. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội, là nhân tố quyết định sự phát triển cường thịnh của mỗi gia đình và mỗi quốc gia. Sức khỏe còn là quyền cơ bản và quan trọng của con người. Để con người có thể đạt được mức độ sức khỏe tốt nhất luôn là mục tiêu xã hội quan trọng của mỗi quốc gia và của toàn thế giới.

Và để thực hiện được mục tiêu quan trọng này không chỉ có hành động đơn thuần của ngành y tế mà cần có sự tham gia góp sức hành động của nhiều tổ chức chính trị, kinh tế và xã hội khác. Điều này được thể hiện rõ tại Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị đã nêu rõ quan điểm “Bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, trong đó ngành Y tế đóng vai trò nòng cốt về chuyên môn, kỹ thuật”[3]

3. Khái niệm về chăm sóc sức khỏe ban đầu

Tuyên bố Alma-Ata đưa ra khái niệm chăm sóc sức khỏe ban đầu là các chăm sóc sức khỏe thiết yếu dựa trên những phương pháp và những kỹ thuật vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn và được xã hội chấp nhận. Những phương pháp và kỹ thuật này có mức chi phí thích hợp mà công đồng, quốc gia có thể chấp nhận được và được mọi cá nhân, mọi gia đình trong cộng đồng sử dụng một các rộng rãi thông qua việc tham gia đầy đủ với tinh thần tự lực và quyết định của mỗi cá nhân, gia đình trong mỗi giai đoàn phát triển của họ. Có thể nói chăm sóc sức khỏe ban đầu chính là:

 • Những chăm sóc thiết yếu, những chăm sóc cơ bản, đầu tiên cho sức khỏe;
 • Những chăm sóc này là những kỹ thuật thực hành có cơ sở khoa học;
 • Những chăm sóc có thể tới được mọi người dân, mọi gia đình và tới được nơi họ đang sinh sống. Đây là mức độ đầu tiên, giai đoạn đầu tiên của quá trình chăm sóc sức khỏe liên tục cho mọi người.
 • Những chăm sóc mà mọi người có thể chấp nhận được và tích cực tham gia hưởng ứng;
 • Những chăm sóc phù hợp với nền kinh tế của nhân dân, của đất nước. Hay nói cách khác chăm sóc sức khỏe ban đầu yêu cầu và đề cao tính tực lực của cộng đồng, của mỗi cá nhân trong việc tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong việc sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có của địa phương và của quốc gia.

Như vậy nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ không hoàn toàn giống nhau ở các nước trong cùng một thời điểm và ngay trong một nước ở các vùng và các thời điểm khác nhau. Nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu dược thay đổi theo thời gian hoặc theo địa lý để phù hợp với tình hình sức khỏe, tình hình bệnh tật, trình độ văn hóa của nhân dân cũng như hoàn cảnh kinh tế của mỗi quốc gia, mỗi địa phương trong cùng thời điểm khác nhau. Nước ta hiện nay chăm sóc sức khỏe ban đầu tập chung vào giải quyết các vấn đề sức khỏe chủ yếu của cộng đồng bằng viện cung cấp các dịch vụ nhằm dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe cho cộng đồng gồm những 10 nội dung chủ yếu trong đó 8 nội dung theo Tuyên ngôn Alma Ata và bổ sung thêm 02 nội dung để phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam như sau:

 • Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, cụ thể là về các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng và các biện pháp dự phòng và khống chế chúng;
 • Cung cấp thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý;
 • Cung cấp đẩy đủ nước sạch và vệ sinh môi trường;
 • Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bao gồm cả kế hoạch hóa gia đình; – Tiêm chủng mở rộng, phòng chống các bệnh nhiễm trùng chủ yếu; – Phòng ngừa và kiểm soát các bệnh dịch tại địa phương;
 • Điều trị hợp lý những bệnh và chấn thương thông thường; – Cung cấp đủ thuốc thiết yếu;
 • Quản lý sức khỏe (Nội dung bổ sung);
 • Kiện toàn mạng lưới y tế (Nội dung bổ sung);

4. Khái niệm quản lý nhà nước về y tế

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước của các cơ quan trong bộ máy nhà nước (Chủ yếu là các cơ quan thuộc hệ thống hành pháp), mang tính quyền lực nhà nước, chủ yếu bằng pháp luật để điều chỉnh hành vi hoạt động của con người trên lĩnh vực y tế (lĩnh vực phòng bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người) nhằm thỏa mãn những nhu cầu hợp pháp của con người về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, duy trì sự ổn định, và phát triển của xã hội về sức khỏe con người.

Công tác quản lý nhà nước về y tế nói chung và quản lý nhà nước về y tế cấp xã nói riêng luôn được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm xuất phát từ tầm quan trọng của ngành y tế và vai trò, vị trí của y tế cấp xã.

Quản lý nhà nước về y tế cấp xã là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng các công cụ quản lý tác động lên y tế cấp xã nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành quản lý công được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> NHẬN LÀM THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562