Đánh giá thực hiện công việc là gì? Khái niệm công việc

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
3.7/5 - (3 bình chọn)

Cơ sở lý luận đánh giá thực hiện công việc tại công ty hiện nay là gì? Đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quản trị nhân lực hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Kết quả đánh giá thực hiện công việc chính là mức độ đóng góp của người lao động đối với kết quả chung của toàn doanh nghiệp trong kỳ thực hiện. Nếu kết quả phản ánh thiếu chính xác thì sẽ gây sự chán nản, bất mãn cho người lao động bởi những cố gắng trong kỳ vừa qua của họ không được công nhận.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, và những tài liệu liên quan đến luận văn quản trị nguồn nhân lực, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Nguồn Nhân Lực

1. Khái niệm công việc

“Công việc là tổng hợp những nhiệm vụ, trách nhiệm hay chức năng mà một người hay một nhóm người lao động trong tổ chức phải đảm nhiệm”. Khi thành lập một tổ chức, một doanh nghiệp người ta đều có những mục đích nhất định. Để đạt được mục đích đã định tổ chức phải xác định được những nhiệm vụ cần làm, phân công ai làm, làm như thế nào…Tức là trong tổ chức sẽ hình thành và phân chia những nhóm nhiệm vụ và mỗi nhóm nhiệm vụ đó đều được thực hiện bởi một người hoặc một nhóm người lao động trong tổ chức. Việc tạo thành các công việc là kết quả của sự phân chia lao động (phân công lao động) trong nội bộ tổ chức. Công việc có thể được xem như là một đơn vị mang tính tổ chức nhỏ nhất trong một công ty và nó có những chức năng quan trọng.

Công việc chỉ rõ những chức năng nhiệm vụ của tổ chức mà một người hay một nhóm người lao động phải thực hiện. Đồng thời công việc là cơ sở để phân chia các chức năng, quyền hạn và trách nhiệm cho từng người, từng nhóm người trong cùng một tổ chức. Công việc là một yếu tố động đối với các tổ chức, là cơ sở để một tổ chức thực hiện các hoạt động quản trị nhân lực đối với người lao động như: bố trí công việc, kế hoạch hóa lao động, đánh giá thực hiện công việc, trả lương và thù lao lao động, đào tạo và phát triển…Mặt khác công việc còn có những tác động rất quan trọng tới cá nhân người lao động như ảnh hưởng tới vai trò, cương vị của họ trong tổ chức, cũng như tiền lương, sự thỏa mãn và thái độ của họ trong lao động.

2. Khái niệm thực hiện công việc

“Thực hiện công việc là quá trình người lao động sử dụng kiến thức, kỹ năng và công sức của mình để hoàn thành một nhiệm vụ, công việc nào đó đóng góp vào tổ chức” . Thực hiện công việc chính là phương tiện để người lao động có thể đóng góp sức mình vào thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Việc thực hiện công việc phải dựa trên kết quả của quá trình phân tích công việc; Đó là ba tài liệu: Bản mô tả công việc, Bản tiêu chuẩn đối với người thực hiện công việc và Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc. Ba tài liệu trên là cẩm nang hướng dẫn người lao động thực hiện công việc; Qua đó, người lao động sẽ hiểu rõ công việc của mình; nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân trong công việc; thấy rõ vị trí của bản thân trong tổ chức, hiểu được kỳ vọng của tổ chức đối với bản thân; Bản thân người lao động có được những tiêu chuẩn và mục đích rõ ràng để hướng đến, đóng góp công sức vào thực hiện thành công các mục tiêu của tổ chức.

3. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc

“Đánh giá thực hiện công việc là sự đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc của người lao động trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó với người lao động. Đánh giá thực hiện công việc được thực hiện theo một quy trình đánh giá khoa học, có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch được xây dựng chi tiết chặt chẽ theo một trình tự đồng bộ và hoàn chỉnh; việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở đo lường kết quả công việc thực hiện như thế nào so với hàng loạt các chí tiêu khác nhau. Đánh giá thực hiện công việc được thực hiện bằng văn bản thông qua các phiếu đánh giá, được tiến hành đánh giá một cách công khai và kết quả đánh giá sẽ được phản hồi lại cho người lao động.

Kết quả của đánh giá thực hiện công việc có vai trò quan trọng đối với các hoạt động quản trị nhân lực trong tổ chức.Việc đánh giá thực hiện công việc nằm trong các chuỗi hoạt động nhằm duy trì và phát triển nguồn nhân lực. Để chuỗi hoạt động này đạt hiệu quả thì cần thiết phải xây dựng hệ thống đánh giá thật chi tiết, khoa học và phù hợp với mô hình tổ chức, với mục tiêu phát triển và đối tượng người lao động của tổ chức; có như vậy mới đảm bảo cho việc sử dụng kết quả của đánh giá thực hiện công việc trong các hoạt động quản trị nhân lực khác.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa, và những tài liệu liên quan đến luận văn, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562