Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT HÀNH CHÍNH
1/5 - (11 bình chọn)

Danh Sách Các Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính Và Một Số Bài Mẫu Tiểu Luận chọn lọc điểm cao Luật Hành Chính Hot Nhất Hiện Nay. Nếu bạn đang nhắc đến vấn đề về luật hành chính, thì bạn không thể bỏ qua các bài viết dưới đây. Bài viết dưới đây sẽ trình bày các danh sách tiểu luận luật hành chính một số bài mẫu tiểu luận luật hành chính bạn có thể tham khảo.

ĐÔI NÉT VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH

Luật hành chính là ngành luật bao gồm các quy phạm pháp luật được nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước.

Luật hành chính điều chỉnh toàn bộ những quan hệ quản lý hành chính nhà nước được thực hiện bởi nhà nước hoặc nhân danh nhà nước và đối tượng điều chỉnh cơ bản luật hành chính là những quan hệ quản lý hình thành trong quá trình hoạt động chấp hành – điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện thông qua các quan hệ xã hội được các quy phạm của luật hành chính điều chỉnh.

Các đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh giữa các chủ thể tham gia hoạt động của nhà nước trong những trường hợp sau: tổ chức công tác nội bộ của các cơ quan nhà nước như:

 • Toà án, viện kiểm sát. Là quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội bộ của các cơ quan nhà nước.
 • Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan nhà nước khác hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT HÀNH CHÍNH HAY NHẤT HIỆN NAY

Đối với vấn đề luật hành chính, cái đề tài tiểu luận luôn được đánh giá cao. Dưới đây là một số đề tài tiểu luận luật hành chính hay nhất hiện nay:

 • Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp thừa kế ra toà án.
 • Kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tòa hành chính sơ thẩm
 • Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính
 • Luật hành chính
 • Thủ tục hành chính và văn bản hành chính
 • Luật và chính sách an toàn thông tin
 • Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính trong pháp luật Việt Nam hiện nay
 • Quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức.
 • Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính đối với quyết định hành chính và vi phạm hành chính về quản lý đất đai
 • Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính Kỹ năng của luật sư trong vụ án thừa kế
 • Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức hoạt động của chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hành
 • Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật
 • Các quy định pháp luật hiện hành về xử lý hành chính và xác định giá trị tài sản doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Phương thức vai trò của đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành
 • Khái niệm và vai trò của quyết định hành chính trong quản lý luật hành chính
 • Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính
 • Luật hành chính tổ chức xã hội
 • Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hình thức xử phạt vi phạm hành chính
 • Quy định về khiếu nại tố cáo
 • Thủ tục hành chính và văn bản hành chính
 • Đánh giá quy định của pháp luật tố tụng hành chính hiện hành về điều kiện khởi kiện vụ án hành chính, cho ví dụ cụ thể
 • Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hành chính
 • Luật tố tụng hành chính
 • Vướng mắc trong thụ lý vụ án hành chính
 • Xử lý tình huống vi phạm hành chính
 • Quản lý hành chính công đối với doanh nghiệp
 • Quy định về luật hành chính
 • Phân tích khái niệm quyết định hành chính.
 • Thực tiễn và giải pháp nâng cao luật hành chính
 • Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm
 • Luật hành chính trong vai trò nhà nước
 • Hình thức xử phạt vi phạm hành chính
 • Quản lý hành chính dựa trên luật hành chính
 • Xây dựng văn bản luật hành chính
 • Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của luật hành chính
 • Vai trò, trách nhiệm của luật hành chính trong quản lý nhà nước
 • Những quy định mới của luật hành chính

Trên đây là top 37 đề tài về tiểu luận luật hành chính được đánh giá cao nhất hiện nay.Không chỉ có tính ý nghĩa về lý thuyết mà còn có tính thuyết phục về mặt thực tế trong việc điều hành luật hành chính công tác quản lý nhà nước.

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT HÀNH CHÍNH
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT HÀNH CHÍNH

XEM THÊM : Đề Tài Tiểu Luận Luật Hành Chính

MỘT SỐ BÀI MẪU TIỂU LUẬN LUẬT HÀNH CHÍNH HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tòa hành chính sơ thẩm.

Nhầm tìm hiểu vai trò thủ tục, hoạt động thực tế khi luật sư tham gia và bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình. Tác giả trình bày vấn đề kỹ nên tính chất của luật sư tại phiên tòa hành chính sơ thẩm. Bài tiểu luận được trình bày gồm các nội dung như sau:

phần một: vai trò của luật sư khi tham gia tranh luận trong vụ án hành chính.

Tác giả trình bày các vai trò của luật sư và những nét đặc thù khi tham gia vào vụ án hành chính.

Phần hai: quyền và nghĩa vụ của luật sư trong xét xử vụ án hành chính.

Text giả trình bày mục đích chủ yếu của tòa án hành chính và trách nhiệm của luật sư trong việc góp phần đảm bảo công lý. Tác giả trình bày những vấn đề về quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng hành chính, quyền và nghĩa vụ của bên bị kiện.

Phần ba: kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tòa.

Tại đây, tác giả trình bày rõ nội dung để thể hiện kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tòa. Tác giả trình bày về phạm vi luật, cơ sở, kỹ năng tranh luận tại phiên tòa hành chính sơ thẩm. Đưa ra các ví dụ cụ thể về một số luật sư tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm. Cuối cùng là kết luận.

Đây là một trong những bài mẫu tiểu luận luật hành chính Đức viết khá tốt. Tác giả trình bày được nội dung chính về các kỹ năng của luật sư trốn đề tranh luận tại phiên tòa hành chính sơ thẩm.

 

Bài mẫu 2: Phân tích vai trò của đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành.

Đây là một bài tiểu luận không chỉ mang tính chất tham khảo mà còn đóng một vai trò quan trọng đối với vị trí của đảng trong việc quản lý hệ thống nhà nước theo pháp luật hiện hành. Nội dung chính mà tác giả trình bày như sau:

Phần một: có điện về hệ thống chính trị và đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Trình bày khái niệm về hệ thống chính trị, đặc điểm, vai trò trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Ngoài ra, tác giả cũng trình bày hệ thống chính trị trong bản hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trình bày tính tất yếu quên đạo đảng và công lao của đảng và cách mạng Việt Nam.

Phần hai: phương hướng đổi mới đảng trong hệ thống chính trị.

Tác giả trình bày tình trạng thực tại của đảng trong việc điều hành nhà nước qua các năm từ đó đề ra các biện pháp khắc phục các khuyết điểm. Chủ động đưa ra chủ trương và kiên quyết tự đổi mới, chính chỉnh. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung và đưa ra kết luận.

Có thể nói, đây là một trong những vấn đề của luật hành chính. Nói về vai trò của đảng Cộng sản trong hệ thống Chính trị theo pháp luật. Đây là bài tiểu luận luật hành chính được đánh giá khá cao.

 

Bài mẫu 3: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính.

Đối với chủ đề hành chính, không thể nhắc đến việc vi phạm và trách nhiệm của hành chính trong việc quản lý nhà nước và đảm bảo các mối quan hệ xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, tác giả đã bày bài tiểu luận của mình như sau:

Phần A: thuật ngữ pháp lý.

Tác giả trình bày cách thức ngữ về pháp lý như: hành chính, luật hành chính, cơ quan hành chính, thủ tục hành chính, quy phạm pháp luật hành chính,… và nhiều thuật ngữ pháp lý khác để làm cơ sở lý thuyết trình bày các lý luận thực tiễn.

Phần B:vi phạm hành chính.

Nội dung tác giả triển khai gồm: khái niệm và các yêu tố hình thành vi phạm hành chính. Tác giả đã trình bày một cách chi tiết và cụ thể về các yếu tố khách quan, chủ quan, công cụ phương tiện vi phạm, hậu quả và mỗi đe dọa,… từ đó đưa ra cơ sở dẫn dắt về phân biệt giữa vi phạm hành chính và tội phạm. Tác giả phương thức rõ về sự khác biệt giữa vi phạm hành chính và tội phạm.

Phần C: trách nhiệm hành chính.

Trình bày khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm hành chính. Đưa ra ví dụ minh họa về cái gì mà trách nhiệm hành chính.Từ đó, trình bày cách xử phạt vi phạm hành chính. Tác giả trình bày một số cái công tác theo mức độ xử phạt trong vi phạm hành chính. Và điều lệ, các khoản được quy định xử phạt trong vi phạm hành chính.

Đây là một trong những bài tiểu luận luật hành chính được đánh giá khá cao. Tác giả đã trình bày rõ nội dung về vi phạm hành chính và cách thức xử lý vi phạm hành chính. Có thể nói đây là một trong những bài mẫu để bạn tham khảo.

 

Bài mẫu 4: Quy chế pháp lý của cán bộ, công chức và viên chức.

Đây là một trong những nội dung được triển khai bàn về vấn đề các quy chế pháp lý của cán bộ, công chức và viên chức trong luật hành chính. Nội dung chủ yếu tác giả trình bày như sau:

Phần một: khái niệm công vụ, cán bộ, công chức.

Tác giả trình bày các khái niệm về công vụ, bán bộ, công chức được nhà nước quy định. Trình bày các tổ chức, viên chức đối với đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần hai: những nội dung chủ yếu trong quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức.

Để làm rõ vấn đề này tác giả trình bày về các nội dung như: bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. Phương thức chủ yếu những nội dung trên để làm rõ vấn đề quy chế pháp lý trong nhà nước. Tác giả còn trình bày nghĩa vụ, quyền lợi, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức. Và trình bày những việc cán bộ, công chức, viên chức không làm được từ đó đưa ra các đánh giá và kiến nghịĐối với cán bộ, công chức, viên chức. Cuối cùng, tác giả trình bày các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân. Cuối cùng tác giả đưa ra tóm tắt và kết luận. Để khẳng định luật hành chính có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, Biệt là đối với bộ phận quản lý nhà nước.

Đây là một trong những bài tiểu luận môn luật hành chính xuất sắc nhất. Tác giả đã trình bày được vai trò của luật hành chính trong việc quản lý, điều hành, nâng cao hoạt động, chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức.

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT HÀNH CHÍNH
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT HÀNH CHÍNH

XEM THÊM : DANH SÁCH ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

 

Bài mẫu 5: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính do pháp luật Việt Nam hiện nay.

Đây là một trong những bài tiểu luận luật hành chính được thực hiện theo nhóm. Dưới sự hướng dẫn của thạc sĩ, nhóm thực hiện đề tài đã trình bày những nội dung như sau:

Phần một: vi phạm hành chính.

Tác giả trình bày các khái niệm, đặc điểm, văn bản pháp luật quy định và các yếu tố cấu thành vi phạm hành chính. Mặt khác, tác giả còn trình bày về các mặt chủ quan, khách quan và chủ thể vi phạm hành chính cũng như khách thể vi phạm hành chính. Phân biệt giữa vi phạm hành chính và tội phạm cũng như các mức độ gây thiệt hại cho xã hội. Trình bày rõ các công cụ, phương tiện, thủ đoạn thực hiện chính và các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.

Phần hai: trách nhiệm hành chính.

Trình bày khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm hành chính. Trình bày việc xử phạt hành chính và các hình thức xử phạt hành chính cũng như các biện pháp cưỡng chế khác. Ngoài ra, tác giả cần làm rõ nội dung thẩm quyền xử phạt hành chính và thủ tục xử phạt hành chính qua nhiều thời gian. Tác giả còn trình bày các yêu tố như khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành chính.

Phần ba: thực trạng sử lý vi phạm hành chính.

Tác giả trình bày về một số thực trạng sử lý vi phạm hành chính ở nước ta hiện nay từ đó đưa ra một số kiến nghị trong việc xử phạt vi phạm hành chính.

Đây là một trong những bài tiểu luận luật hành chính xuất sắc nhất. Tới chợ trình bày rõ nội dung về vi phạm hành chính cũng như trách nhiệm trong vi phạm hành chính.

XEM THÊM : DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

 

Bài mẫu 6: Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và giải pháp bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo hiến pháp. Tác giả trình bày nội dung người tài xử lý hành chính đối với người chưa vị thành niên khi vi phạm pháp luật.

Ngồi mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. Phần nội dung tiểu luận có kết cấu bốn chương:

Chương một: tổng quan về tình hình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài.

Tác giả trình bày tình hình nghiên cứu ở nước ngoài và tình hình nghiên cứu ở Việt Nam. Từ đó đưa ra đánh giá tổng quan nghiên cứu hiện nay về biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Chương hai: cơ sở lý luận của biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Tại đây, tác giả trình bày các lý luận chung về khái niệm, đặc điểm vi phạm pháp luật của người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Ngoài ra tác giả còn trình bày các khái niệm, đặc điểm biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Chương ba: cơ sở pháp lý và thực trạng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Tác giả trình bày các cơ sở pháp lý quyền pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Về thực trạng vi phạm pháp luật của người chưa thành niên bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo pháp luật và thực trạng áp dụng các biện pháp xử lý đối với người chưa vị thành niên. Ngoài ra tác giả còn dự báo những bất cập phát sinh trong thời gian sắp tới trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Chương bốn: vấn đề hoàn thiện pháp luật và biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Tác giả trình bày các nhu cầu hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luật về các biện pháp xử lý cũng như các phương hướng hoàn thiện về cơ chế tổ chức, cơ sở vật chất bảo đảm áp dụng hiệu quả pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luật biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên. Cuối cùng phải trả tổng tắt nội dung và đưa ra phần kết luận.

Đây sẽ là một bài tiểu luận luật hành chính  điểm cao. Bài tiểu luận đến để bạn tham khảo về phần nội dung cũng như cách trình bày sâu sắc.

DOWNLOAD

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562