Chia Sẻ 3 Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Chi Tiết Nhất

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Chi Tiết Nhất
5/5 - (16 bình chọn)

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hôm nay Luận Văn Panda xin chia sẻ tới các bạn sinh viên đặc biệt là ngành Kế Toán về những mẫu đề cương này, được mình trích ra từ những bài báo cáo thực tập đạt điểm cao của những bạn khóa trước. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết này sẽ giúp cho các bạn nắm vững được quy trình làm đề cương, chúc bạn xây dựng được một bài viết thành công.

Để hoàn thành một bài báo cáo thực tập ngoài việc các bạn phải thành thạo các kỹ năng về phân tích tài liệu, thu thập tài liệu thì các kỹ năng mềm về vi tính văn phòng cũng khá quan trọng để hoàn thiện tốt bài báo cáo nhóm chúng tôi có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập đảm bảo hoàn thiện từ hình thức đến nội dung giúp bài viết của bạn dễ dàng đạt được điểm số cao. Nếu có những thắc mắc về đề tài hay báo giá hãy kết bạn mình qua Zalo/telegram : 0932.091.562

1. Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Quảng Cáo

Mẫu đề cương này giành cho những bạn sinh viên ngành Kế toán chuẩn bị triển khai về mảng tiền lương trong doanh nghiệp.

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3. Đối tượng nghiên cứu
 • 4. Phạm vi nghiên cứu
 • 5. Phương pháp nghiên cứu
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
 • 2.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển
 • 2.1.1 Thông tin
 • DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NGUYỄN BẢNH
 • 2.1.2.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Quảng cáo Nguyễn Bảnh
 • 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh
 • 2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý tại doanh nghiệp
 • 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức
 • 2.1.4.2 Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận
 • 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
 • 2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.5.3 Hình thức sổ kế toán
 • 2.1.5.4 Hệ thống chứng từ.
 • 2.1.5.5 Hệ thống tài khoản.
 • 2.1.5.6 Hệ thống báo cáo kế toán
 • 2.1.5.7 Chính sách kế toán áp dụng
 • 2.2.1.1 Lực lượng lao động tại doanh nghiệp
 • 2.1.2 Chế độ tiền lương tại doanh nghiệp
 • 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.3 Sổ sách kế toán liên quan đến kế toán tiền lương
 • 2.2.2.4 Hệ thống thang bảng lương tại doanh nghiệp
 • 2.2.2.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp
 • 2.2.3 Kế toán các khoản trích theo lương
 • 2.2.3.1 Chứng từ sử dụng
 • 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.3 Sổ sách sử dụng
 • 2.2.3.4 Quy định trích bảo hiểm hiện nay
 • 2.2.3.5 Trích dẫn một số nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP
 • 3.1 Đánh giá chung về doanh nghiệp
 • 3.1.1 Những thành tựu đạt được
 • 3.1.2 Những hạn chế và khó khăn của doanh nghiệp
 • 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 • 3.2.1 Về lao động
 • 3.2.2 Phương thức trả lương
 • 3.2.3  Hình thức trả lương
 • 3.2.4 Điều kiện và môi trường làm việc
 • 3.2.5 Về đãi ngộ thông qua công việc
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Chi Tiết Nhất
Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Chi Tiết Nhất

2. Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nhà Bè

Nếu bạn quan tâm về mẫu đề cương kế toán doanh thu chi phí thì mẫu bài thứ 2 này khá phù hợp với bạn, hãy tham khảo ngay nhé.

 • LỜI  MỞ ÐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • 1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu
 • 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí
 • 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2.1 Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
 • 1.2.1.3 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.2.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại
 • 1.2.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại
 • 1.2.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán
 • 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 1.2.3.1 Khái niệm:
 • 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.3.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.4.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.5.Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh
 • 1.2.5.1 Kế toán xác định giá vốn hàng bán
 • 1.2.5.2 Kế toán chi phí bán hàng
 • 1.2.5.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 1.2.5.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 1.2.5.5 Kế toán các khoản chi phí khác
 • 1.2.5.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2.6.1 Khái niệm
 • 1.2.6.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán
 • CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NHÀ BÈ
 • 2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần XNK Nhà Bè
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triểnCông ty Cổ phần XNK Nhà Bè
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần XNK Nhà Bè
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
 • 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
 • 2.1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.3.3 Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác
 • 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty
 • 2.1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
 • 2.1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.4.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây của công ty
 • 2.1.6 Khó khăn, thuận lợi và phương hướng phát triển của công ty
 • 2.1.6.1 Khó khăn
 • 2.1.6.2 Thuận lợi
 • 2.1.6.3 Phương hướng phát triển
 • 2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nhà Bè
 • 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.2.1.1 Nội dung
 • 2.2.1.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.1.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.2.2.1 Nội dung
 • 2.2.2.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
 • 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.3.1 Khái niệm
 • 2.2.3.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh (đvt: đồng)
 • 2.2.4 Kế toán chi phí tài chính
 • 2.2.4.1 Khái niệm
 • 2.2.4.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh (đvt: đồng)
 • 2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.5.1 Khái niệm
 • 2.2.5.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.5.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
 • 2.2.6.1 Khái niệm
 • 2.2.6.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.6.4 Trình tự luân chuyển chứng từ:
 • 2.2.6.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.2.7 Kế toán thu nhập khác
 • 2.2.7.1 Khái niệm
 • 2.2.7.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.7.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.7.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.2.8 Kế toán chi phí khác
 • 2.2.8.1 Khái niệm
 • 2.2.8.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.8.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.8.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.2.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 • 2.2.9.1 Khái niệm
 • 2.2.9.2 Chứng từ và thủ tục kế toán:
 • 2.2.9.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.9.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.9.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • 2.2.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh:
 • 2.2.10.1 Khái niệm
 • 2.2.10.2 Chứng từ và thủ tục kế toán
 • 2.2.10.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.10.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: (đvt: đồng)
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT  – KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Nhận xét, đánh giá
 • 3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.2 Kiến nghị
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hay Nhất
Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hay Nhất

3. Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Kết Quả Kinh Doanh Và Phân Phối Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Long Thanh Phát

Nếu 2 mẫu đề cương trước bạn đã tham khảo, cảm thấy không phù hợp với bài báo cáo bạn sắp triển khai thì hãy tham khảo ngay mẫu đề cương thứ 3 này nhé Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán

 • Phần I: Giới thiệu về Công ty TNHH Long Thanh Phát và công tác kế toán tại Công ty TNHH Long Thanh Phát 4
 • 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 4
 • 1.1.1 Giới thiệu tổng quát về Công ty 4
 • 1.1.2 Chức năng 5
 • 1.1.3 Nhiệm vụ 5
 • 1.1.4 Quy mô kinh doanh
 • 1.1.5 Quy mô vốn
 • 1.2 Bộ máy tổ chức của Công ty
 • 1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quàn lý
 • 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
 • 1.2.2.1 Phòng Giám Đốc
 • 1.2.2.2 Phòng Phó Giám Đốc
 • 1.2.2.3 Phòng kế toán
 • 1.2.2.4 Phòng kinh doanh
 • 1.2.2.5 Phòng hành chánh
 • 1.2.2.6 Hệ thống bán lẻ
 • 1.2.2.7 Hệ thống kho
 • 1.3 Tình hình nhân sự và đánh giá đáp ứng với tình hình kinh doanh hiện nay
 • 1.3.1 Tình hình nhân sự
 • 1.3.2 Đáp ừng đánh giá tình hình kinh doanh hiện nay
 • 1.4 Doanh số và một vài chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh
 • 1.5 Giới thiệu phòng kế toán tài vụ
 • 1.5.1 Bộ máy kế toán công ty
 • 1.5.2Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.5.3Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán
 • 1.6 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
 • 1.6.1 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty
 • 1.6.2 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
 • 1.6.3 Phần mềm sử dụng tại công ty là phần mền kế toán A – Excel
 • 1.7 Tổ chức nghiệp vụ kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết tại doanh nghiệp
 • 1.7.1 Hình thức kế toán tại công ty
 • 1.7.2 Chế độ kế toán tại công ty
 • 1.8 Nghiệp vụ lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • 1.8.1 Khái quát về báo cáo tài chính của công ty TNHH Long Thanh Phát
 • 1.8.2 Cơ sở lập báo cáo tài chính của công ty TNHH Long Thanh Phát
 • 1.8.3 Kết cấu bảng cân đối kế toán
 • 1.9 Tổ chức kế toán quản trị tại doanh nghiệp
 • 1.9.1 Cách tổ chức
 • 1.9.2 Nhận xét
 • 1.10 Kết luận về công tác kế toán doanh nghiệp
 • 1.10.1 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty
 • 1.10.1.1 Thuận lợi
 • 1.10.1.2 Khó khăn
 • 1.10.2 Nhận xét
 • 1.10.3 Kiến nghị
 • Phần II: Thực hiện phỏng vấn lãnh đạo, các chuyên viên làm công tác kế toán – tài chính tại nơi sinh viên thực tập
 • 2.1 Thực hện phỏng vấn lãnh đạo, các chuyên viên làm công tác kế toán – tài chính
 • 2.1.1 Đối tượng phỏng vấn 1
 • 2.1.1.1 Chi tiết công việc người được phỏng vấn
 • 2.1.1.2 Kiến thức kĩ năng cần thiết tại vị trí
 • 2.1.1.3 Thuận lợi trong công việc
 • 2.1.1.4 Khó khăn trong công việc
 • 2.1.1.5 Điều tăm đắc của lãnh đạo được phỏng vấn.
 • 2.1.1.6 Những kiến thức, kỹ năng phải hoàn thiện sau thi tốt nghiệp ngành kế toán
 • 2.1.1.7 Nhận định về sự phát triển của ngành kế toán sau này
 • 2.1.1.8 Lời khuyên của lãnh đạo phụ trách kế toán cho sinh viên
 • 2.1.2 Đối tượng phỏng vấn 2
 • 2.1.2.1 Chi tiết công việc người được phỏng vấn
 • 2.1.2.2 Kiến thức kĩ năng cần thiết tại vị trí
 • 2.1.2.3 Thuận lợi trong công việc
 • 2.1.2.4 Khó khăn trong công việc
 • 2.1.2.5 Điều tăm đắc của lãnh đạo được phỏng vấn.
 • 2.1.2.6 Những kiến thức, kỹ năng phải hoàn thiện sau thi tốt nghiệp ngành kế toán
 • 2.1.2.7 Nhận định về sự phát triển của ngành kế toán sau này
 • 2.1.2.8 Lời khuyên của lãnh đạo phụ trách kế toán cho sinh viên
 • 2.2 Bài học kinh nghiệm rút ra cho sinh viên kế toán sau đợt thực tập
 • 2.2.1 Bài học về xin việc thực tập
 • 2.2.2 Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế toán tại Công ty
 • 2.2.3 Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán
 • 2.2.4 Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn
 • 2.2.5 Bài học kinh nghiệm rút ra từ 2 lần phỏng vấn 02 đối tượng
 • 2.2.6 Nguyện vọng về nghề nhiệp kế toán
 • 2.3 Đề xuất cho ngành học tại trường ĐH Bình Dương
 • 2.3.1 Đề xuất kiến nghị về môn học
 • 2.3.2 Đề xuất kiến nghị về cách tổ chức thực tập
 • Phần III: Thực trạng công tác kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Long Thanh Phát
 • 3.1 Kế toán doanh thu
 • 3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 3.1.2 Kế toán giảm trừ doanh thu
 • 3.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán
 • 3.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2.1 Kế toán xác định chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 3.2.2 Kế tóa doanh thu tài chính
 • 3.2.3 Kế toán chi phí tài chính
 • 3.2.4 Kế toán thu nhập khác
 • 3.2.5 Kế toán xác đinh kết quả hoạt động kinh doanh
 • Nhận xét, kiến nghị về công tác kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh

Nếu bạn muốn tham khảo thêm một số đề cường ngành Kế toán thì đừng ngần ngại mà bỏ qua bài viết này 📢📢📢 Tổng Hợp Đề Cương Khóa Luận Ngành Kế Toán

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kế Toán trên đó là 3 mẫu đề cương về ngành Kế Toán hay nhất mà Luận Văn Panda muốn chia sẻ tới các bạn, nếu như yêu cầu của giảng viên nhà trường quá khó hay bạn muốn một bài viết đạt điểm cao thì đừng ngần ngại liên hệ mình qua ZALO/TELE: 0932.091.562 để được tư vấn miễn phí nhé. Nếu thấy bài viết này hữu ích hãy chia sẻ giùm Luận Văn Panda để nhiều bạn biết đến nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562