Tuyển Chọn 3 Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Phân Phối Sản Phẩm 9Đ

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kênh Phân Phối Sản Phẩm

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Phân Phối Sản Phẩm chắc hẳn bạn đang loay hoay, đau đầu cho việc tìm kiếm những mẫu đề cương tham khảo về hoạt động phân phối sản phẩm, hiểu được những nỗi khổ của các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên năm cuối lần đầu tiếp xúc với bài báo cáo thực tập sẽ rất hoan man và cần tìm kiếm những tài liệu chất lượng để tham khảo phục vụ cho bài báo cáo thực tập sắp tới. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn 3 mẫu đề cương này, hy vọng sẽ mang đến cho bạn những giá trị hữu ích.

Để hoàn thành một bài báo cáo thực tập ngoài việc các bạn phải thành thạo các kỹ năng về phân tích tài liệu, thu thập tài liệu thì các kỹ năng mềm về vi tính văn phòng cũng khá quan trọng để hoàn thiện tốt bài báo cáo nhóm chúng tôi có dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập đảm bảo hoàn thiện từ hình thức đến nội dung giúp bài viết của bạn dễ dàng đạt được điểm số cao. Nếu có những thắc mắc về đề tài hay báo giá hãy kết bạn mình qua Zalo/telegram : 0932.091.562

1. Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kênh Phân Phối Sản Phẩm: Hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối của công ty Sơn Tison.

Những mẫu đề cương này đa số được Luận Văn Panda thu thập và chọn lọc lại từ những bài báo cáo thực tập xuất sắc của các bạn khóa trước, bạn hãy yên tâm tham khảo nhé.

 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KINH DOANH
 • 1.1. KHÁI QUÁT VỀ KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.1.1. Khái niệm kênh phân phối
 • 1.1.2. Vai trò và chức năng của kênh phân phối
 • 1.1.2.1. Vai trò kênh phân phối
 • 1.1.2.2. Chức năng của kênh phân phối
 • 1.1.3. Cấu trúc kênh phân phối
 • 1.1.3.1. Khái niệm.
 • 1.1.3.2.  Các kênh phân phối điển hình
 • 1.1.4. Các thành viên kênh phân phối
 • 1.1.4.1. Người sản xuất
 • 1.1.4.2. Người trung gian
 • 1.1.4.3. Người tiêu dùng cuối cùng
 • 1.1.5. Dòng dịch chuyển kênh phân phối
 • 1.2 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KINH DOANH
 • 1.2.1. Khái niệm tổ chức và quản lý kênh phân phối của sản phẩm
 • 1.2.1.1. Khái niệm về tổ chức kênh
 • 1.2.1.2. Khái niệm về quản lý kênh phân phối
 • 1.2.2. Tổ chức kênh phân phối
 • 1.2.2.1. Phân tích môi trường
 • 1.2.2.2. Phân tích yêu cầu của khách hàng về mức độ đảm bảo dịch vụ
 • 1.2.2.3. Xây dựng những mục tiêu và ràng buộc của kênh phân phối
 • 1.2.2.4. Xác định những phương án chính của kênh phân phối
 • 1.2.2.5. Đánh giá và quyết định tổ chức kênh.
 • 1.2.3. Quản lý kênh phân phối.
 • 1.2.3.1. Lựa chọn thành viên kênh phân phối.
 • 1.2.3.2  Khuyến khích các thành viên kênh.
 • 1.2.3.3 Đánh giá các thành viên kênh.
 • 1.2.4. Mối quan hệ giữa kênh phân phối với các biến số marketing-mix.
 • CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CỦA  CÔNG  TY TNHH SƠN TISON
 • 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY SƠN TISON
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1. Giai đoạn từ 1998 – 2004
 • 2.1.1.2. Giai đoạn từ 2004 đến nay
 • 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ
 • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động của công ty TNHH sơn TISON
 • 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH sơn TISON
 • 2.1.3.2. Cơ cấu lao động của công ty .
 • 2.1.4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty
 • 2.1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm
 • 2.1.4.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ
 • 2.1.4.3. Nguyên vật liệu
 • 2.1.4.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
 • 2.1.5  Khách hàng và đối thủ cạnh tranh
 • 2.1.5.1.   Khách hàng
 • 2.1.5.2.   Đối thủ cạnh tranh
 • 2.1.6. Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
 • 2.1.6.1. Doanh thu
 • 2.1.6.2.Thị trường
 • 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SƠN TISON
 • 2.2.1. Thực trạng tổ chức kênh phân phối sản phẩm của công ty
 • 2.2.2. Thực trạng quản lý kênh phân phối sản phẩm của công ty
 • 2.2.2.1. Tuyển chọn thành viên kênh
 • 2.2.2.2. Khuyến khích các thành viên kênh
 • 2.2.2.3. Thực trạng về việc đánh giá các thành viên kênh
 • 2.2.3. Thực trạng mối quan hệ giữa kênh phân phối với các biến số marketing-mix khác
 • 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2.  Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại
 • CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH SƠN TISON
 • 3.1. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SƠN TISON NĂM 2015
 • 3.1.1. Dự báo về môi trường kinh doanh và thị trường sản phẩm của công ty đến năm 2015
 • 3.1.1.1. Về môi trường kinh doanh
 • 3.1.1.2. Về thị trường sơn
 • 3.1.2. Định hướng phát triển của công ty  đến năm 2015
 • 3.1.2.1. Những mục tiêu chiến lược chung
 • 3.1.2.2.  Mục tiêu Marketing của công ty
 • 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SƠN TISON
 • 3.2.1. Hoàn thiện tổ chức hệ thống kênh phân phối sản phẩm
 • 3.2.2. Hoàn thiện các nội dung của quản lý kênh phân phối sản phẩm
 • 3.2.2.1. Hoàn thiện công tác tuyển chọn thành viên kênh
 • 3.2.2.2. Hoàn thiện hỗ trợ, khuyến khích kênh phân phối
 • 3.2.3.3. Hoàn thiện đánh giá hoạt động đại lý
 • 3.2.3. Phối hợp đồng bộ các chính sách marketing –  mix.
 • 3.2.3.1 Hoàn thiện chính sách giá.
 • 3.2.3.2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm
 • 3.2.3.3 Hoàn thiện chính sách xúc tiến
 • 3.3. MỘT SỐ CÁC ĐỀ XUẤT KHÁC VÀ KIẾN NGHỊ VĨ MÔ
 • 3.3.1. Một số đề xuất khác
 • 3.3.1.1. Kiến nghị về kỹ thuật
 • 3.3.1.2. Kiến nghị về tình hình nhân sự:
 • 3.3.2. Một số kiến nghị vĩ mô với Nhà nước
 • KẾT LUẬN
 • PHỤ LỤC
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kênh Phân Phối Sản Phẩm
Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Kênh Phân Phối Sản Phẩm

2. Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Phân Phối Sản Phẩm: Hoàn thiện và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối sản phẩm phomai con bò cười của công ty Hương Thủy.

Khi bạn gặp trở ngại với vấn đề soạn ra mẫu đề cương theo yêu cầu quá khó của giáo viên so với năng lực của bạn, thì giờ đây bạn có thể yên tâm, với nhiều kinh nghiệm làm bài trong nhiều năm của đội ngũ Luận Văn Panda thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết, hãy gọi/kết bạn mình qua Zalo: 0932.091.562 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANG CỦA DOANH NGHIỆP
 • 1.1.MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ PHÂN PHỐI
 • 1.1.1 Marketing
 • 1.1.2. Phân khúc thị trường
 • 1.1.3 Phân phối
 • 1.2  KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2 Cấu trúc của kênh phân phối
 • 1.2.3 Chức năng của kênh phân phối
 • 1.2.4 Số lượng các cấp của kênh phân phối
 • 1.2.5 Các thành viên của kênh
 • 1.2.6 Các dòng lưu chuyển trong kênh
 • 1.2.7 Các xung đột trong kênh
 • 1.3. QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.3.1 Khái niệm
 • 1.3.2 Các biện pháp quản lý hiệu quả kênh phân phối
 • 1.3.3 Lựa chọn nhà phân phối
 • 1.3.4 Các chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh
 • CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM  PHOMAI CON BÒ CƯỜI TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN  TM – DV – SX HƯƠNG THỦY
 • 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG THỦY
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2 Chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của công ty
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG BAN
 • 2.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
 • 2.2.2 Chưc năng nhiệm vụ quyền hạn của các phòng ban
 • 2.3. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ KINH DOANH
 • 2.3.1 Đặc điểm sản phẩm
 • 2.3.2 Tình hình nhân sự tại công ty
 • 2.3.2.1 Số lượng lao động của công ty
 • 2.3.2.2 Tình hình lao động tại công ty
 • 2.3.3 Tình hình mua hàng
 • 2.3.3.1 Qúa trình nhận hàng
 • 2.3.3.2 Qúa trình bán hàng
 • 2.4. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VI MÔ, VĨ MÔ ĐẾN HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH TẠI CÔNG TY
 • 2.4.1 Môi trường vĩ mô
 • 2.4.1.1. Các yếu tố thể chế – luật pháp
 • 2.4.1.2. Các yếu tố kinh tế
 • 2.4.1.3. Các yếu tố văn hóa xã hội
 • 2.4.1.4. Yếu tố công nghệ
 • 2.4.2. Môi trường vi mô
 • 2.4.2.1. Áp lực từ nhà cung cấp
 • 2.4.2.2. Áp lực từ phía khách hàng (KH)
 • 2.4.2.3. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành
 • 2.4.2.4. Áp lực từ các sản phẩm thay thế
 • 2.4.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
 • 2.5. CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY
 • 2.5.1. Tiến trình STP
 • 2.5.2. Chiến lược marketing
 • 2.6. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI HIỆN NAY CỦA CÔNG TY
 • 2.6.1 Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối
 • 2.6.1.1. Tổ chức kênh phân phối
 • 2.6.1.2 Tình hình phân phối của công ty
 • 2.6.2. Quyết định thiết kế kênh phân phối
 • 2.6.4. Đánh giá các phương án chính của kênh phân phối
 • 2.6.5 Quyết định quản trị kênh phân phối của công ty
 • 2.6.6. Đánh giá hiệu quả phân phối của công ty Hương Thủy
 • 2.6.7. Mâu thuẩn trong kênh
 • 2.6.8. Đánh giá chung về hệ thống kênh và hoạt động quản trị kênh phân phối
 • 2.6.8.1 Những mặt mạnh của hệ thống kênh phân phối và hoạt động quản trị kênh phân phối
 • 2.6.8.2 Những khó khăn đang gặp phải của kênh phân phối
 • CHƯƠNG 3.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CHO SẢN PHẨM PHOMAI CON BÒ CƯỜI
 • 3.1. CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
 • 3.2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
 • 3.3 TIỀN ĐỀ ĐƯA RA Ý KIẾN
 • 3.4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY
 • 3.4.1  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế kênh phân phối
 • 3.4.2  Hoàn thiện mở rộng kênh phân phối
 • 3.4.3 Quản lý kênh phân phối
 • 3.4.3.1 Tuyển chọn các thành viên của kênh phân phối
 • 3.4.3.2 Kích thích các thành viên trong kênh
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Phân Phối Sản Phẩm
Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Phân Phối Sản Phẩm

3. Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Phân Phối Sản Phẩm: Phân tích chính sách phân phối sản phẩm tại Công ty Sao Nam Việt.

Mình đã nhận được nhiều lời cảm ơn của các bạn sinh viên khi tham khảo bài viết này, những mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Phân Phối Sản Phẩm này đã giúp các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập đạt điểm cao. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích thì hãy chia sẻ giùm mình nhé. Cám ơn các bạn.

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
 • 1.1.Tổng quan về kênh phân phối:
 • 1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối
 • 1.1.2. Các loại kênh phân phối
 • 1.1.2.1. Các kênh đơn
 • 1.1.2.2. Các kênh truyền thống
 • 1.1.2.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết chiều dọc
 • 1.1.3 Tầm quan trọng của kênh phân phối
 • 1.1.4 Chức năng và vai trò của kênh phân phối
 • 1.1.4.1. Chức năng của kênh phân phối
 • 1.1.4.2. Vai trò của kênh phân phối
 • 1.1.5. Cấu trúc của kênh phân phối
 • 1.1.5.2 Kênh cấp 1
 • 1.1.5.3 Kênh cấp 2
 • 1.1.5.4 Kênh đặc biệt
 • 1.1.6 Các thành viên của kênh phân phối
 • 1.1.6.1. Người sản xuất
 • 1.1.6.2 Người trung gian
 • 1.1.6.3 Người sử dụng cuối cùng
 • 1.1.7 Tổ chức và họat động của kênh phân phối
 • 1.1.7.1 Tổ chức của kênh phân phối
 • 1.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng kênh phân phối
 • 1.1.8.1. Các nhân tố khách quan.
 • 1.1.8.2. Các nhân tố chủ quan.
 • 1.2. Tổng quan về quản trị kênh phân phối
 • 1.2.1. Khái niệm quản trị kênh phân phối
 • 1.2.2. Đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối
 • 1.2.3. Các nội dung cơ bản của quản trị kênh phân phối
 • 1.2.3.1. Chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối
 • 1.2.3.3. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối
 • 1.2.3.4. Xử lý mâu thuẫn trong kênh phân phối
 • 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị kênh phân phối
 • 1.2.4.1 Các yếu tố vĩ mô
 • 1.2.4.2 Các yếu tố vi mô
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT
 • 2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng, nhiêm vụ của Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.1.3.1.Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý
 • 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của bộ máy quản lý
 • 2.1.4. Quy trình mua bán
 • 2.1.5. Khái quát kết quả và hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sao Nam Việt năm 2016 – 2018
 • 2.1.5.1. Kết quả về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
 • 2.2.Thực trạng chính sách phân phối tại Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.2.1.Bộ máy quản trị kênh phân phối
 • 2.2.2. Cấu trúc kênh phân phối
 • 2.2.2.1.Phân phối trực tiếp
 • 2.2.2.2. Phân phối đại lý cấp 1
 • 2.2.2.3. Phân phối đại lý cấp 2
 • 2.2.3.Chính sách quản lý kênh phân phối với các thành viên trong kênh
 • 2.2.3.1. Hoạch định kênh phân phối:
 • 2.2.3.2. Lãnh đạo kênh phân phối
 • 2.2.3.3. Tổ chức thực hiện
 • 2.2.3.4. Công tác đánh giá và kiểm soát hệ thống kênh phân phối
 • 2.2.3.5.Chính sách duy trì và phát triển kênh phân phối
 • 2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị kênh phân phối của Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.2.4.1. Đối thủ cạnh tranh:
 • 2.2.4.2. Thị trường tiêu thụ
 • 2.2.4.3. Hệ thống kênh phân phối hiện tại của ngành
 • 2.4.4. Nguồn lực công ty
 • 2.3.Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối
 • 2.3.1.Ưu điểm
 • 2.3.2.Tồn tại và nguyên nhân:
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT
 • 3.1. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 3.1.1. Thành lập bộ phận marketing riêng trong công ty
 • 3.1.2. Hoàn thiện công tác tuyển chọn thành viên trong kênh:
 • 3.2. Một số các đề xuất khác:
 • 3.2.1. Hoàn thiện hỗ trợ, khuyến khích kênh phân phối
 • 3.2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin:
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Bài viết bạn có thể quan tâm 📢📢📢 Cơ Sở Lý Luận Về Nâng Cao Hiệu Quả Phân Phối

Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Phân Phối Sản Phẩm bạn đã xem hết 3 mẫu đề cương mình chia sẻ rồi chưa? Bạn vẫn còn thắc mắc hay muốn tham khảo thêm nhiều mẫu đề cương thì đừng ngại mà liên hệ mình qua ZALO/TELE: 0932.091.562 để được hỗ trợ trực tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của Luận Văn Panda hãy theo dõi mình để có thể cập nhật những bài viết mới nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562