Tổng Hợp 3 Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực những bài báo cáo thực tập như là công tác quản trị nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thì được khá nhiều bạn trẻ săn đón chọn làm đề tài tốt nghiệp, nhưng trước khi tiến hành làm báo cáo thì bạn không thể bỏ qua bước hoàn thành mẫu đề cương để tiến hành triển khai bài viết một cách thuận lợi, dễ dàng. Sau đây mình xin chia sẻ tới các bạn 3 mẫu đề cương hay nhất về công tác nguồn nhân lực.

Luận Văn Panda có dịch vụ làm báo cáo thực tập thuê cho các bạn sinh viên, hiểu được nỗi khó khăn khi những yêu cầu khó khăn của giảng viên nhà trường hay không có thời gian để hoàn thành tốt bài báo cáo, thì bạn có thể liên hệ tới mình để được tư vấn về dịch vụ nhé Zalo/telegram : 0932.091.562

1. Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH in Tuấn Vũ

Mẫu đề cương này khá chi tiết bao gồm 5 chương, giành cho những bạn sinh viên muốn triển khai một bài báo cáo chi tiết dài hơn 50 trang, để lại ấn tượng tốt cho giáo viên chấm bài.

 •  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
 • 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 • 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
 • 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 • 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI
 • CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 • 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 • 2.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực
 • 2.1.2 Vai trò quản trị nguồn nhân lực
 • 2.1.3 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực
 • 2.1.4 Các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực
 • 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP
 • 2.2.1 Các nhân tố bên ngoài
 • 2.2.2 Các nhân tố nội bộ doanh nghiệp
 • 2.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
 • 2.3.1 THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC
 • 2.3.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực
 • 2.3.1.2 Phân tích công việc
 • 2.3.1.3 Mô tả công việc
 • 2.3.1.4 Tuyển dụng lao động
 • 2.3.2  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 2.3.2.1  Khái niệm
 • 2.3.2.2 Vai trò của việc đào tạo và phát triển
 • 2.3.2.3 Mục đích của việc đào tạo và phát triển
 • 2.3.3 Duy trì nguồn nhân lực
 • 2.3.3.1 Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên
 • 2.3.3.2 Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ
 • 2.3.3.3  Kích thích lao động
 • 2.4 NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 • 2.4.1 Chỉ tiêu định lượng
 • 2.4.1.1 Doanh thu bình quân
 • 2.4.1.2 Lợi nhuận bình quân
 • 2.4.2. Chỉ tiêu định tính
 • 2.4.3 Xử lý Thống Kê
 • CHƯƠNG3:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 3.1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 3.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU
 • 3.2.1 Tiến trình nghiên cứu
 • 3.2.2 Mô hình nghiên cứu
 • 3.2.2.1 Nội dung nghiên cứu
 • 3.3 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
 • 3.3.1 Thu thập thông tin thứ cấp
 • 3.3.2 Thông tin sơ cấp
 • 3.3.2.1 Cách thức tiến hành
 • 3.3.2.2 Phạm vi và phương pháp khảo sát
 • 3.3.2.3 Phát phiếu điều tra khảo sát
 • 3.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN
 • 3.4.1 Thống kê mô tả
 • 3.4.2 Phân tích nhân tố EFA
 • 3.4.3 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha
 • 3.4.4 Giá trị trung bình
 • 3.4.5 Phân tích phương sai ANOVA
 • 3.4.6 Phương trình hồi quy
 • CHƯƠNG 4:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ
 • 4.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
 • 4.1.1. Sơ lược về công ty
 • 4.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
 • 4.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty
 • 4.1.3.1 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
 • 4.1.4 Các ngành nghề kinh doanh
 • 4.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ  2013  – 2015
 • 4.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TAI CÔNG TY TNHH
 • IN TUẤN VŨ
 • 4.2.1 Giới thiệu bộ phận phụ trách quản trị nguồn nhân lực
 • 4.2.2 Thực trạng quản trị nhân sự tại Công ty TNHH NTS
 • 4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty  TNHH IN TUẤN VŨ
 • 4.2.3.1 Môi trường bên ngoài
 • 4.2.3.2 Môi trường bên trong
 • 4.2.3 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại tổng công ty TNHH IN TUẤN VŨ
 • 4.2.3.1 chính sách thu hút nguồn nhân lực
 • 4.3CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
 • 4.3.1 duy trì nguồn nhân lực
 • 4.3.2Đánh giá hiệu quả Quản Trị Nguồn Nhân Lực
 • 4.4 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH
 • 4.4.1Kiểm định độ tin cậy CRONBACH’S ALPHA
 • 4.4.1.1Kiểm định độ tin cậy trong công tác thu hút nguồn nhân lực
 • 4.4.1.2 Kiểm định độ tin cậy trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 4.4.1.3 Kiểm định độ tin cậy trong công tác duy trì nguồn nhân lực
 • 4.4.2 Phân tích nhân tố EFA
 • 4.4.3 Phân tích phương sai ANOVA
 • 4.4.4  Phân tích hồi quy
 • 4.5 Những nhược điểm của công tác quản lý nguồn nhân lực
 • 4.5.1. Những ưu điểm trong công tác quản lý nguồn nhân lực của công ty
 • 4.5.1.1 Thu Hút Nguồn nhân lực
 • 4.5.1.2 Đào tạo nguồn nhân lực
 • 4.5.1.3 Duy trì nguồn nhân lực
 • 4.5.2. Những nhược điểm của công tác quản lý nguồn nhân lực
 • 4.5.2.1 Thu hút nguồn nhân lực
 • 4.5.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực
 • 4.5.2.3 Duy trì nguồn nhân lực
 • Chương 5:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH IN TUẤN VŨ
 • 5.1 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 2016-2018     48
 • 5.1.1Định hướng phát triển của Công ty từ 2016-2018
 • 5.1.2 Phương hướng hoạt động của công tác quản trị nhân lực
 • 5.1.3 Mục tiêu công tác quản trị nguồn nhân  lực
 • 5.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
 • 5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Tuyển dụng nhân sự
 • 5.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đãi ngộ nhân sự
 • 5.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 5.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Sử dụng nguồn nhân lực
 • KẾT LUẬN
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực

2. Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Về Nguồn Nhân Lực: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty vận tải du lịch Trí Nhân

Bạn muốn một mẫu đề cương chuẩn mực để hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp được hay, không quá cầu kỳ, phức tạp thì mẫu đề cương này thích hợp với bạn đấy.

 • MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3. Phương pháp nghiên cứu
 • 4. Đối tượng nghiên cứu
 • 5. Phạm vi nghiên cứu
 • 6. Kết cấu của báo cáo thực tập
 • PHẦN 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI DU LỊCH TRÍ NHÂN
 • 1.1.Giới thiệu sơ lược về Công ty
 • 1.1.1.Lịch sử hình thành
 • 1.1.2.Sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi
 • 1.1.3.Sản phẩm dịch vụ
 • 1.2.Cơ cấu tổ chức
 • 1.2.1.Nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 1.2.1.1. Giám đốc
 • 1.2.1.2. Phó giám đốc
 • 1.2.1.3. Phòng hành chính nhân sự
 • 1.2.1.4. Phòng tài chính kế toán
 • 1.2.1.5 Phòng kinh doanh tiếp thị
 • 1.2.1.6 Phòng điều hành xe
 • 1.3.Giới thiệu phòng ban thực tập
 • 1.4. Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của vị trí sinh viên thực tập
 • 1.4.1 Mô tả công việc
 • 1.4.2 Tiêu chuẩn công việc
 • 1.5 Phân tích kết quả SXKD của Công ty 03 năm gần đây nhất
 • PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI DU LỊCH TRÍ NHÂN
 • 2.1. Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 2.1.1. Lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực
 • 2.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • 2.1.3. Sự cần thiết phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • 2.1.4. Nội dung hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 2.1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển.
 • 2.1.4.2. Lựa chọn đối tượng đào tạo.
 • 2.1.4.3.Lập kế hoạch đào tạo và phát triển.
 • 2.1.5.Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển.
 • 2.1.6. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo.
 • 2.2. Phân tích thực trạng chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Vận Tải Du Lịch Trí Nhân
 • 2.2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty.
 • 2.2.2.Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH MTV Vận Tải Du Lịch Trí Nhân
 • 2.2.3.Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH MTV Vận Tải Du Lịch Trí Nhân
 • 2.3.Đánh giá chung về công tác đào tạo và phất triển nhân lực của Công ty TNHH MTV Vận Tải Du Lịch Trí Nhân
 • 2.3.1.Công tác xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực
 • 2.3.2.Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực
 • 2.3.3.Công tác triển khai thực hiện đào tạo và phát triển nhân lực
 • 2.3.4.Công tác đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nhân lực.
 • 2.4.Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH MTV Vận Tải Du Lịch Trí Nhân
 • 2.4.1.Đối với ban lãnh đạo Công ty
 • 2.4.2.Đối với hoạt động của phòng hành chính nhân sự
 • 2.4.2.1.Hoàn thiện bộ máy vận hành của mình
 • 2.4.2.2.Thực hiện đào tạo, nâng cao thêm kiến thức, kinh nghiệm về nhân sự cho các cán bộ ở ban hành chính nhân sự và cán bộ phòng đào tạo
 • 2.4.2.3.Thực hiện tốt công tác tuyển dụng cán bộ nhân sự
 • 2.4.2.4.Đào tạo thêm cho người mới trúng tuyển
 • 2.4.3.Hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển nhân lực
 • 2.4.3.1.Xác định nhu cầu đào tạo
 • 2.4.3.2.Xác định mục tiêu đào tạo
 • 2.4.3.3Xác định đối tượng đào tạo
 • 2.4.3.4.Xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp, lựa chọn giáo viên đào tạo cho các học viên
 • 2.4.3.5.Dự tính chi phí đào tạo
 • 2.4.3.6.Tổ chức thực hiện đào tạo
 • 2.4.3.7.Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo
 • CHƯƠNG 3; KẾT QUẢ THỰC TẬP
 • 3.1. Mô tả một ngày làm việc
 • 3.2 Bài học của bản thân
 • 3.2.1.Về kiến thức:
 • 3.2.2.Về kỹ năng:
 • 3.2.3.Về thái độ:
 • 3.3. Định hướng công việc cảu bản thân sau tốt nghiệp
 • KẾT LUẬN 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Về Nguồn Nhân Lực
Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Về Nguồn Nhân Lực

3. Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Và cuối cùng là mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Nguồn Nhân Lực của một bạn sinh viên giỏi khóa trước đã thực tập tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và đã đạt được điểm cao, nên mình muốn chia sẻ mẫu đề cương này cho các bạn cùng tham khảo.

 • LỜI CẢM ƠN
 • PHẦN 1: MỞ ĐẦU
 • 1.1. Mục đích, lý do
 • 1.2. Phạm vi thực tập
 • 1.2.1. Đối tượng nghiên cứu:
 • 1.2.2. Phạm vi nghiên cứu:
 • 1.3. Tên nghiệp vụ thực tập và kết cấu báo cáo
 • PHẦN 2: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
 • 2.1. Giới thiệu khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
 • 2.1.1. Tên doanh nghiệp, giám đốc hiện tại của doanh nghiệp
 • 2.1.2. Địa chỉ
 • 2.1.3. Cơ sở pháp lý của doanh nghiệp
 • 2.1.4. Loại hình doanh nghiệp Loại hình: ngân hàng thương mại cổ phần
 • 2.1.5. Nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • 2.1.6. Lịch sử phát triển doanh nghiệp qua các thời kỳ
 • 2.2. Tổ chức bộ máy quản lý SX-KD
 • 2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp.
 • 2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • 2.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý doanh nghiệp
 • 2.3. Công nghệ SXKD
 • 2.3.1. Quy trình thủ tục cho vay tiêu dùng
 • 2.3.3.1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký vay vốn
 • 2.3.3.2. Kiểm tra hồ sơ vay vốn và thẩm định cho vay
 • 2.3.3.3. Kiểm soát việc thẩm định hồ sơ khoản vay
 • 2.3.3.4. Xét duyệt
 • 2.3.3.5. Soạn thảo Hợp đồng tín dụng và Khế ước nhận nợ
 • 2.3.3.6. Ký kết hợp đồng tín dụng
 • 2.3.3.7. Hạch toán và giải ngân tiền vay
 • 2.3.3.8. Theo dõi khoản vay, thu hồi nợ
 • 2.3.3.9. Gia hạn khoản vay và tất toán khoản vay
 • 2.3.2. Đặc điểm công nghệ kinh doanh
 • 2.4. Khái quát hoạt động SXKD của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 2.4.1. Công tác quản trị, công nghệ thông tin
 • 2.4.1.1. Công tác quản trị
 • 2.4.1.2. Công nghệ thông tin
 • 2.4.2. Lao động
 • 2.4.2.1. Về số lượng.
 • 2.4.2.2. Về chất lượng.
 • 2.4.3. Vốn
 • 2.4.3.1. Huy động vốn.
 • 2.4.3.2. Hoạt động tín dụng.
 • 2.4.5. Khái quát kết quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
 • PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
 • 3.1. Khái quát về công tác đào tạo & phát triển nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
 • 3.1.1. Bộ phận thực hiện: Phòng nhân sự
 • 3.1.1.1 Chức năng
 • 3.1.1.2. Nhiệm vụ
 • 3.1.2. Quy trình thực hiện
 • 3.1.3. Nhu cầu và mục tiêu đào tạo của ngân hàng Sacombank
 • 3.1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo.
 • 3.1.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo.
 • 3.2. Tình hình đào tạo và phát triển nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
 • 3.2.1. Lựa chọn đối tượng đào tạo
 • 3.2.2. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo.
 • 3.2.2.1. Xây dựng chương trình đào tạo.
 • 3.2.2.2. Lựa chọn phương pháp đào tạo.
 • 3.2.2.3. Dự tính chi phí đào tạo.
 • 3.3. Đánh giá và sử dụng lao động sau đào tạo
 • PHẦN 4: KHUYẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
 • 4.1. Xu hướng, triển vọng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đến năm 2020
 • 4.2. Đề xuất và khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
 • 4.2.1. Tăng cường tính chủ động trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • 4.2.2. Hoàn thiện đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • 4.2.3. Lựa chọn phương pháp xác định nhu cầu đào tạo.
 • 4.2.4. Xác định mục tiêu đào tạo.
 • 4.2.5. Hoàn thiện chương trình và phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • 4.2.6. Bố trí sử dụng hợp lý nguồn nhân lực.
 • 4.2.7. Hoàn thiện công tác khuyến khích lợi ích vật chất.
 • PHẦN 5: KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Một số bài viết liên quan đến Quản trị Nguồn nhân lực, đặc biệt là những mẫu lời mở đầu hay mà bạn không nên bỏ lỡ 📢📢📢

Top 4 LỜI MỞ ĐẦU Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Tải Free Cơ Sở Lý Thuyết Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nguồn Nhân Lực qua bài viết này hy vọng sẽ mang lại cho bạn những giá trị tham khảo hữu ích cho các bạn Luận Văn Panda luôn đồng hành bạn đến khi hoàn thành bài viết, hãy luôn theo dõi trang mình nhé để cập nhật những bài viết mới + hay. Cảm ơn đã tin tưởng và quan tâm bài viết này, cần tư vấn viết bài đừng ngần ngại mà kết bạn mình nhé Zalo/telegram : 0932.091.562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562