Top 3 Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu
5/5 - (32 bình chọn)

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa chúng ta đang sinh sống và phát triển trong một quốc gia đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, hội nhập và giao thương với quốc tế, đây cũng là một ngành nghề hot được nhiều bạn trẻ quan tâm và chọn lựa. Hôm nay Luận Văn Panda xin chia sẻ các bạn 3 mẫu đề cương về quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển hay nhất.

 Luận Văn Panda có dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên, hiểu được nỗi khó khăn khi những yêu cầu khó khăn của giảng viên nhà trường hay không có thời gian để hoàn thành tốt bài báo cáo, thì bạn có thể liên hệ tới mình để được tư vấn về dịch vụ nhé Zalo/telegram : 0932.091.562

1. Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Bằng Đường Biển: Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Sao Nam Việt.

Những mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa đa số là do đội ngũ chúng tôi soạn ra, nên các bạn hãy yên tâm tham khảo nhé. Còn một số mẫu đề cương được trích từ những bài báo cáo tốt nghiệp của những anh chị khóa trước thì mình sẽ ghi chú lại. Chúc các bạn hoàn thành tốt.

 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1.1.     Tổng quan về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ở Việt Nam
 • 1.1.1.     Dịch vụ giao nhận
 • 1.1.2.     Người giao nhận
 • 1.1.2.1.      Quyền và nghĩa vụ của người giao nhận
 • 1.1.2.2.      Trách nhiệm của người giao nhận
 • 1.1.2.2.1.  Khi đại lý là chủ hàng
 • 1.1.2.2.2.  Khi người giao nhận là người chuyên chở
 • 1.1.3.     Phạm vi của người giao nhận
 • 1.1.3.1.      Đại diện cho người xuất khẩu
 • 1.1.3.2.      Đại diện cho người nhập khẩu\
 • 1.1.3.3.      Các dịch vụ khác
 • 1.2.     Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển
 • 1.2.1.     Cơ sở pháp lý
 • 1.2.2.     Nguyên tắc
 • 1.2.3.     Nhiệm vụ của các bên tham gia quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại biển
 • 1.2.3.1.      Nhiệm vụ của cảng
 • 1.2.3.2.      Nhiệm vụ của các chủ hàng
 • 1.2.3.3.      Nhiệm vụ của hải quan
 • 1.2.4.     Trình tự giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển
 • 1.2.4.1.      Đối với hàng xuất khẩu
 • 1.2.4.2.      Đối với hàng hóa nhập khẩu
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TY VÀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
 • 2.1. Giới thiệu chung về công ty
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1.Quá trình hình thành
 • 2.1.2. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty và bộ phận giao nhận
 • 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.3.2. Bộ phận giao nhận
 • 2.1.4. Một số kết quả hoạt động của công ty
 • 2.2. Quy trình thực tế của một lô hàng nhập khẩu thực tế ở công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.2.1. Lấy lệnh giao hàng (D/O)
 • 2.2.2. Quy trình làm thủ tục hải quan tại công ty TNHH Sao Nam Việt
 • 2.2.2.1. Cược công
 • 2.2.2.2. Chuẩn bị và nộp hồ sơ cho cơ quan hải quan
 • 2.2.2.3. Phân luồng
 • 2.2.2.4. Thông quan
 • 2.2.2.5. In phiếu xuất nhập khẩu (phiếu EIR)
 • 2.2.2.6. Thanh lý tờ khai
 • 2.2.2.7. Đóng thuế, phí cần thiết
 • 2.2.2.8. Lấy hàng
 • 2.2.2.9. Giao hàng
 • 2.2.2.10. Trả công
 • 2.2.3. Giao hàng
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
 • 3.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty
 • 3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận của công ty
 • 3.2.1. Bối cảnh quốc tế
 • 3.2.2. Tình hình xuất nhập khẩu trong nước
 • 3.2.3. Tình trạng giao thông
 • 3.2.4. Các nhân tố nội tại của công ty
 • 3.3. Các biện pháp để nâng cao hoạt động giao nhận của công ty
 • 3.3.1. Cân đối cơ cấu trong giao nhận
 • 3.3.2. Đầu tư thêm phương tiện vận tải
 • 3.3.3. Tăng cường công tác marketing, mở rộng thị trường
 • 3.3.3.1. Tăng cường công tác marketing
 • 3.3.3.2. Mở rộng thị trường
 • 3.3.4. Nghiên cứu, áp dụng chuỗi cung ứng Logistic trong giao nhận
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu
Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

2. Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu: Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển của công ty Geodis.

Mẫu Đề Cương Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu này được mình chọn lọc ra từ một bài báo cáo đạt điểm tối đa của một bạn sinh viên khóa trước, nếu yêu cầu của giáo viên quá khắt khe thì bạn hãy xem ngay mẫu đề cương này nhé.

 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
 • 1.1.  Sơ lược về phương thức vận tải bằng đường biển
 • 1.1.1 Đặc điểm của phương thức vận tải biển
 • 1.1.2. Container đường biển
 • 1.1.2.1. Định nghĩa
 • 1.1.2.2 Phương thức gửi hàng bằng container
 • 1.2. Bộ chứng từ hàng nhập khẩu
 • 1.2.1. Các chứng từ bắt buộc phải có
 • 1.2.1.1. Hợp đồng thương mại
 • 1.2.1.2. Hoá đơn thương mại
 • 1.2.1.3. Vận đơn đường biển
 • 1.2.2.  Các chứng từ bổ sung
 • 1.2.2.1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá
 • 1.2.2.2. Giấy chứng nhận phẩm chất hàng hoá
 • 1.2.2.3.Giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng
 • 1.2.2.4. Giấy chứng nhận vệ sinh
 • 1.2.2.5. Giấy kiểm nghiệm thưc vật
 • 1.2.2.6. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
 • 1.2.2.7. Phiếu đóng gói
 • CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY GEODIS VIỆT NAM
 • 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.1 Giới thiệu chung về Tập đoàn Geodis
 • 2.1.1.1 Thương hiệu Geodis
 • 2.1.1.2 Lịch sử hình thành và hoạt động
 • 2.1.2 Giới thiệu về Geodis Việt Nam
 • 2.2 Các lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 2.2.1 Dịch vụ vận tải
 • 2.2.2 Dịch vụ giá trị gia tăng
 • 2.2.3 Dịch vụ Geodis Supply Chain
 • 2.3 Tổ chức của công ty
 • 2.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.3.2 Nhân sự và chức năng của các phòng ban
 • 2.3.2.1 Bộ phận dự án công nghiệp
 • 2.3.2.2 Bộ phận công nghệ thông tin (IT)
 • 2.3.2.3 Bộ phận vận tải biển:
 • 2.3.2.4 Bộ phận vận tải hàng không:
 • 2.3.2.5 Bộ phận sales và Marketing
 • 2.3.2.6. Bộ phận Inland & Customs
 • 2.3.2.7 Bộ phận kế toán
 • 2.3.2.8 Bộ phận nhân sự
 • 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua
 • 2.4.1 Thị trường
 • 2.4.2 Kết quả hoạt động của công ty trong thời gian qua
 • CHƯƠNG 3: QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN  HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER TẠI CÔNG TY GEODIS VIỆT NAM
 • 3.1 Qui trình nhập khẩu hàng hóa đường biển bằng container
 • Qui trình nghiệp vụ đối với hàng nhập khẩu kinh doanh thông thường
 • 3.1.1 Ký kết hợp đồng dịch vụ
 • 3.1.2 Nhận đề nghị nhập khẩu hàng hóa container đường biển
 • 3.1.3 Nhận Pre-alert từ đại lý nước ngoài & kiểm tra bộ chứng từ
 • 3.1.4 Theo dõi trạng thái lô hàng & Trình E-Manifest
 • 3.1.5 Nhận thông báo hàng đến từ hãng tàu & Lấy D/O hãng tàu
 • 3.1.6 Kiểm tra D/O hãng tàu
 • 3.1.7 Gởi thông báo hàng đến cho khách hàng
 • 3.1.8 Xuất hóa đơn & Tính chi phí, lợi nhuận cho lô hàng
 • 3.1.9 Phát hành D/O thứ cấp & Thu các loại phí từ khách hàng
 • 3.1.10 Lập báo cáo và lưu giữ hồ sơ
 • 3.2 Qui trình đối với hàng nhập khẩu dịch vụ door – to – door
 • Qui trình thông quan và giao nhận đối với hàng hóa nhập khẩu theo dịch vụ door-to-door
 • 3.2.1 Kê khai hải quan điện tử & Nộp các loại thuế nhập khẩu (nếu có)
 • 3.2.1.1 Kê khai hải quan điện tử
 • 3.2.1.2 Nộp các loại thuế nhập khẩu
 • 3.2.2 Mở tờ khai hải quan
 • 3.2.3 Liên hệ các cơ quan hữu quan
 • 3.2.4 Cược container ở hãng tàu
 • 3.2.5 Qui trình thông quan
 • 3.2.5.1 Đối với luồng xanh
 • 3.2.5.2 Đối với luồng vàng
 • 3.2.5.3 Đối với luồng đỏ
 • 3.2.6 Thanh toán các phí ở cảng & in phiếu EIR
 • 3.2.7 Thanh lý tờ khai hải quan
 • 3.2.8 Lấy hàng và vận chuyển nội địa
 • 3.3. Nhận xét chung về quy trình giao nhận hàng hóa của công ty
 • 3.3.1. Thuận lợi
 • 3.3.2. Khó khăn
 • CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
 • 4.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong những thời gian tới
 • 4.2 Giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty
 • 4.2.1 Hạn chế ảnh hưởng của tính thời vụ và biến động giá cả
 • 4.2.2 Nâng cao hệ thống công nghệ thông tin
 • 4.2.3 Phát triển nguồn nhân lực
 • 4.2.4 Phát triển thị trường sang Cambodia và Laos
 • 4.2.5 Phát triển hoạt động của kho và vận chuyển hàng hóa hạn chế thuê ngoài
 • 4.2.6 Phát triển mô hình dịch vụ nhập khẩu theo điều kiện door-to-door
 • 4.2.7 Phát triển chiến lược liên kết với các đối tượng hữu quan
 • 4.2.7.1 Phát triển chiến lược liên kết về phía trước
 • 4.2.7.2 Phát triển chiến lược liên kết về phía sau
 • 4.2.7.3 Phát triển chiến lược liên kết ngang
 • 4.2.8 Xây dựng chiến lược phát triển nhanh chiếm vị thế và phát triển bền vững
 • 4.3.Kiến nghị
 • 4.3.1.Đối với nhà nước
 • 4.3.2.Đối với doanh nghiệp
 • KẾT LUẬN
 • DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa
Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa

3. Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa: Tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container đường biển của công ty Ligentia.

Nếu bạn không có thời gian làm bài, hay yêu cầu của giáo viên quá khó so với năng lực của bạn, hay bạn chưa có kinh nghiệm viết bài thì hãy yên tâm, hãy liên hệ mình qua Zalo: 0932.091.562 để mình tư vấn miễn phí cho bạn nhé.

 • DANH MỤC HÌNH – BẢNG
 • LỜI NÓI ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIGENTIA VIỆT NAM
 • 1.1.Qúa trình hình thành và phát triển công ty
 • 1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty Mẹ – LIGENTIA
 • 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 1.2.1 Chức năng
 • 1.2.2.Nhiệm vụ
 • 1.3. Phạm vi hoạt động của Công ty
 • 1.4. Hệ thống tổ chức của Công ty
 • 1.4.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
 • 1.4.2.Chức năng nhiệm vụ một số phòng ban trong Công ty
 • 1.5 . Tình hình nhân sự
 • 1.6. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần LIGENTIA Việt Nam
 • 1.6.1Phân tích đánh giá tình hình kinh doanh của Công Ty
 • 1.6.2.Phân tích đánh giá tình hình xuất nhập khẩu của Công Ty
 • CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIGENTIA VIỆT NAM:
 • 2.1.  Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container  đường biển tại công ty Cổ Phần LIGENTIA VIỆT NAM
 • 2.1.1: Sơ đồ quy trình giao nhận hàng xuất khẩu của Công ty
 • 2.1.2 Diễn giải quy trình giao nhận.
 • 2.1.2.1 Nhận và xử lí thông tin khách hàng đăng ký dịch vụ
 • 2.1.2.2 Liên hệ với các hãng tàu để hỏi cước và lịch trình vận chuyển
 • 2.1.2.3 Chào giá cho khách hàng
 • 2.1.2.4 Chấp nhận giá
 • 2.1.2.5 Liên hệ với hãng tàu để đặt chỗ
 • 2.1.2.6 Chuẩn bị chứng từ và hàng hóa xuất khẩu
 • 2.1.2.7 Thông quan hàng xuất khẩu
 • 2.1.2.8 Phát hành vận đơn
 • 2.1.2.9 Thực xuất tờ khai.
 • 2.1.2.10 Gửi bộ chứng từ cho đại lí ở nước ngoài
 • 2.1.2.11 Lập chứng từ kế toán và lưu hồ sơ
 • 2.2  Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển bằng container
 • 2.2.1.1 Sơ đồ quy trình
 • 2.2.2 Diễn giải quy trình
 • 2.2.2.1 Nhận thông tin chi tiết hàng từ đại lý và yêu cầu từ khách hàng
 • 2.2.2.2  Kiểm tra bộ chứng từ
 • 2.2.2.3 Lấy lệnh giao hàng( lệnh D/O)
 • 2.2.2.4  Thông quan hàng nhập
 • 2.2.2.5 Lấy phiếu EIR
 • 2.2.2.6 Thanh lý Hải quan cổng
 • 2.2.2.7 Giao hàng cho Khách hàng
 • 2.2.2.8 Quyết toán và lưu hồ sơ
 • 2.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty CP Ligentia Việt Nam
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những mặt còn hạn chế
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIGENTIA VIỆT NA
 • 3.1. Nhận xét chung về quy trình giao nhận hàng hóa của công ty
 • 3.1.1. Thuận lợi
 • 3.1.2. Khó khăn
 • 3.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty trong những thời gian tới.
 • 3.3.1  Nhóm biện pháp đối với doanh nghiệp
 • 3.3.2  Mở rộng thị trường kinh doanh
 • 3.3.3 Tăng cường chiến lược Marketing xây dựng hình ảnh công ty
 • 3.3.4 Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng dịch vụ
 • 3.3.5 Phát triển nguồn nhân lực mang tính chuyên nghiệp liên quan đến hoạt động giao nhận
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Sau khi tham khảo bài những mẫu đề cương mà mình chia sẻ, các bạn đừng quên bỏ qua bài viết này nhé, một trong những bài viết quan trọng trong quá trình hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp thì không thể thiếu 📢📢📢 Cơ Sở Lý Luận Về Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Nhập Khẩu

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa hy vọng với 3 mẫu đề cương mà mình vừa mới chia sẻ ở trên sẽ mang lại những giá trị tham khảo hữu ích cho bạn, hãy thường xuyên theo dõi Luận Văn Panda để cập nhật những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này, nếu thấy hay thì hãy chia sẻ bài viết này giùm mình nhé. Ngoài ra, bên mình còn có dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói kết bạn Zalo/telegram : 0932.091.562 để hiểu rõ về dịch vụ bên mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562