Top 8 Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư

Rate this post

Tải miễn phí mẫu Top 8 Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài chính Ngân Hàng, còn rất nhiều nội dung tham khảo về đề tài quản trị danh mục đầu tư, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda.

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua. 

SĐT/ZALO: 0932.091.562


Mục lục ẩn

1. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI  TRONG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 • Lời cam đoan
 • Danh mục các từ viết tắt
 • Danh mục các bảng biểu, hình vẽ, đồ thị
 • Lời mở đầu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • 1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 1.1.1. Danh mục đầu tư
 • 1.1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.1.2. Phân loại tài sản trong Danh mục đầu tư
 • 1.1.2. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư
 • 1.1.3. Những điều lưu ý khi lập kế hoạch đầu tư
 • 1.1.3.1. Chuẩn bị
 • 1.1.3.2. Vòng đời của tài sản
 • 1.1.4. Quản lý danh mục đầu tư
 • 1.1.4.1. Mục tiêu đầu tư (Investment Objectives)
 • 1.1.4.2. Chính sách phân bổ tài sản (Asset Allocation)
 • 1.1.4.3. Lựa chọn chiến lược quản lý đầu tư danh mục đầu tư (Portfolio Management Strategy – Investment Strategy)
 • 1.1.4.4. Lựa chọn chứng khoán (Security Selection)
 • 1.1.4.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Danh mục đầu tư
 • 1.2. CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 1.2.1. Lý thuyết về mô hình đính giá tài sản vốn CAPM (Capital Asset Pricing Model)
 • 1.2.1.1. Sơ lược về CAPM (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 1.2.1.2. Các giả định của mô hình CAPM
 • 1.2.1.3. Tỷ suất sinh lợi, phương sai (hay độ lệch chuẩn) của một tài sản và của danh mục các tài sản
 • 1.2.1.4. Tìm kiếm Danh mục đầu tư tối ưu với nền tảng là lý thuyết thị trường vốn
 • 1.2.1.5. Mô hình định giá tài sản vốn – quan hệ giữa rủi ro và Tỷ suất sinh lợi
 • 1.2.2. Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá APT (Arbitrage Pricing Theory)
 • 1.2.2.1. Sơ lược về APT
 • 1.2.2.2. Các mô hình nhân tố
 • 1.2.2.3. Các beta ( β ) nhân tố
 • 1.2.2.4. Dùng mô hình nhân tố tính phương sai (Var), hiệp phương sai (Cov)
 • 1.2.2.5. Mô hình nhân tố và Danh mục đầu tư mô phỏng
 • 1.2.2.6. Danh mục nhân tố thuần nhất
 • 1.2.2.7. Việc mô phỏng và kinh doanh chênh lệch giá
 • 1.2.2.8. Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá – APT
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

 • 2.1. TỔNG QUAN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM
 • 2.1.1. Tổng quan về Thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 2.1.2. Các giai đoạn phát triển của Thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 2.1.2.1. Giai đoạn 2000-2005
 • 2.1.2.2. Giai đoạn năm 2006
 • 2.1.2.3. Giai đoạn năm 2007
 • 2.1.2.4. Giai đoạn năm 2008
 • 2.1.2.5. Giai đoạn năm 2009 đến nay (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 2.1.3. Tình hình áp dụng các phương pháp phân tích đầu tư tại Thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 2.1.4. Thực trạng về việc tính toán hệ số Beta ( β ) cho các cổ phiếu niêm yết trên TTCK Việt Nam
 • 2.1.5. Những rủi ro trên Thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 2.1.5.1. Rủi ro hệ thống
 • 2.1.5.2. Rủi ro phi hệ thống
 • 2.2. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VN
 • 2.3. SỬ DỤNG HỆ SỐ BETA ( β ) TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
 • 2.4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
 • 2.4.1. Bài học từ Thị trường chứng khoán thế giới
 • 2.4.2. Bài học từ Thị trường chứng khoán trong nước
 • 2.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO Thị trường chứng khoán VIỆT NAM
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Xem Thêm quy trình và bảng giá tại đây:

===> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • 3.1. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CAPM ĐỂ ĐO LƯỜNG HỆ SỐ RỦI RO ( β ) CỦA CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI DMĐT TRÊN Thị trường chứng khoán VIỆT NAM
 • 3.1.1. Đo lường Beta ( β ) của cổ phiếu và thị trường dựa trên nền tảng CAPM
 • 3.1.2. Thiết lập Danh mục đầu tư tối ưu từ các beta ( β ) tính toán được
 • 3.1.2.1. Mô hình 1: tối đa hóa thu nhập kỳ vọng trên cơ sở giới hạn mức rủi ro cho trước
 • 3.1.2.2. Mô hình 2: tối thiểu hóa rủi ro trên cơ sở yêu cầu mức lợi nhuận tối thiểu cho trước
 • 3.2. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT APT ĐỂ ĐO LƯỜNG HỆ SỐ NHẠY CẢM ( β ) CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ VÀ THỰC HIỆN KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ
 • 3.2.1. Dùng hàm hồi quy để tính beta nhân tố và thiết lập mô hình nhân tố cho mỗi chứng khoán
 • 3.2.2. Lập danh mục đầu tư mô phỏng và thực hiện kinh doanh chênh lệch giá
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RỦI RO VÀ QUẢN LÝ Danh mục đầu tư HIỆU QUẢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN Thị trường chứng khoán VIỆT NAM

 • 4.1. NHỮNG ĐÚC KẾT TỪ MÔ HÌNH
 • 4.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.2. Những hạn chế
 • 4.2. CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOẤT RỦI RO VÀ QUẢN LÝ Danh mục đầu tư HIỆU QUẢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN Thị trường chứng khoán VIỆT NAM
 • 4.2.1. Tạo điều kiện để phát triển hơn nữa nghiệp vụ quản lý Danh mục đầu tư cả về chất và lượng.
 • 4.2.2. Tiếp tục tái cấu trúc Thị trường chứng khoán, minh bạch hóa và đồng bộ, thống nhất phù hợp với các chuẩn mực quốc tế
 • 4.2.3. Tạo nhiều hàng hoá có chất lượng tốt để nhà đầu tư có thêm sự lựa chọn cho DMĐT của mình
 • 4.2.4. Mở rộng bảo hiểm rủi ro chứng khoán
 • 4.2.5. Phát triển các công cụ chứng khoán phái sin
 • 4.2.6. Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 4.2.7. Hoàn thiện hệ thống pháp lý, cơ chế, chính sách cho sự phát triển của TTCK, hạn chế tối đa các rủi ro hệ thống của thị trường (rủi ro lãi suất, sức mua, thị trường)
 • 4.2.8. Tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt động của của các tổ chức tham gia thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm về công bố thông tin, về tin đồn gây bất lợi cho hệ thống thị trường tài chính, về rò rỉ thông tin
 • 4.2.9. Hình thành cơ quan quản lý chung cho toàn bộ thị trường tài chính
 • 4.2.10. Thành lập các công ty định mức tín nhiệm (Credit Rating Agency)
 • 4.2.11. Tăng cường giao lưu, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm về quản lý các loại rủi ro và Danh mục đầu tư một cách hiệu quả từ Thị trường chứng khoán trên thế giới
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục

DOWNLOAD FILE

2. ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀO VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
 • DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
 • PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUYỀN CHỌN VÀ VIỆC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ

 • 1.1.    TỔNG QUAN VỀ QUYỀN CHỌN
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Phân loại
 • 1.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới giá quyền chọn chứng khoán
 • 1.2.    CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 1.2.1. Phương pháp thụ động
 • 1.2.2. Phương pháp chủ động
 • 1.3.    ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 1.4.    CÁC LOẠI RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 • 1.4.1. Các loại rủi ro hệ thống
 • 1.4.2. Các loại rủi ro không hệ thống (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 1.5.    QUẢN TRỊ RỦI RO CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 1.5.1. Các phương thức quản trị rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu
 • 1.5.2. Ứng dụng công cụ định giá quyền chọn để quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư
 • 1.5.3. Chiến lược quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư ứng dụng công thức Black – Scholes
 • 1.5.4. Một vài thuộc tính của phòng ngừa rủi ro cho danh mục
 • 1.6.    BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG VIỆC DÙNG CÔNG CỤ QUYỀN CHỌN ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO
 • 1.6.1. Một số nghiên cứu thực nghiệm trong việc ứng dụng quyền chọn để quản trị rủi ro
 • 1.6.2. Bài học kinh nghiệm từ các nghiên cứu thực nghiệm

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • 2.1.    THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
 • 2.2.    PHÂN TÍCH VIỆC TRIỂN KHAI QUYỀN CHỌN Ở VIỆT NAM
 • 2.2.1. Cơ sở pháp lý cho thị trường quyền chọn ở Việt Nam hiện nay
 • 2.2.2. Thực trạng thị trường quyền chọn ở Việt Nam hiện nay
 • 2.2.3. Một số thuận lợi khi phát triển công cụ quyền chọn ở Việt Nam
 • 2.2.4. Khó khăn khi phát triển thị trường quyền chọn ở Việt Nam
 • 2.3.    CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY TRONG VIỆC ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN
 • 2.4.    CÁC NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC CHẬM TRIỂN KHAI QUYỀN CHỌN

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BLACK – SCHOLES ĐỂ PHÒNG NGỪA RỦI RO CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 • 3.1.    THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 3.1.1. Danh mục đầu tư trong trường hợp có bán khống
 • 3.1.2. Danh mục đầu tư trong trường hợp không có bán khống
 • 3.2.    THIẾT LẬP CƠ CHẾ BẢO HIỂM CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 3.2.1. Quyền chọn để phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư
 • 3.2.2. Ứng dụng công thức Black-Scholes phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư..
 • 3.2.3. Nhận xét và kết luận kết quả mô phỏng chiến lược phòng ngừa rủi ro
 • 3.2.4. Các mặt hạn chế, nguy cơ rủi ro khi ứng dụng công cụ định giá quyền chọn để quản trị danh mục đầu tư
 • 3.3.    GIẢI PHÁP ĐỂ CÓ THỂ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRONG THỰC TIỄN
 • 3.3.1. Giải pháp về xây dựng và hoàn thiên khung pháp lý
 • 3.3.2. Giải pháp về hàng hóa cho thị trường
 • 3.3.3. Giải pháp về các chủ thể tham gia thị trường
 • 3.3.4. Giải pháp về cơ sở vật chất hạ tầng
 • KẾT LUẬN ĐỀ TÀI

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

3. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • LỜI CAM ĐOAN
 • LỜI CẢM ƠN
 • TÓM TẮT
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC CÁC BẢNG
 • DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
 • PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

 • 1.1   NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ:
 • 1.1.1 KHÁI NIỆM (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 1.1.2 RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN:
 • 1.1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH RỦI RO[2]:
 • 1.1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ :
 • 1.2   QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 1.2.1 Quản lý danh mục trái phiếu
 • 1.2.2 Quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu:
 • 1.2.3 Quản lý danh mục đầu tư hỗn hợp
 • 1.3   ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐAU TƯ
 • 1.3.1 Những yêu cầu đặt ra đối với nhà quản lý danh mục đầu tư
 • 1.3.2 Đánh giá hoạt động quản lý danh mục đầu tư:
 • 1.4 QUY TRÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 1.4.1 Bước 1: Xác định mục tiêu:
 • 1.4.2 Bước 2: Phân bổ tài sản:
 • 1.4.3 Bước 3: Lựa chọn chiến lược quản lý danh mục đầu tư:
 • 1.4.4 Bước 4: Đánh giá quản lý danh mục đầu tư:
 • 1.5 TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ HIỆN NAY

 • 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TTCK VIỆT NAM
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển TTCKVN
 • 2.1.2 Thực trạng hoạt động thị trường chứng khoán Việt nam
 • 2.2 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • 2.2.1 Quỹ đầu tư (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 2.2.2 Thực trạng hoạt động và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt nam.
 • 2.3   TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Xem thêm nhiều bài luận văn mẫu khác tại đây:

===> Luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO CÁC QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÁC GIẢI PHÁP BỔ TRỢ NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 • 3.1 GIẢI PHÁP THỨ NHẤT: Áp dụng các phương pháp phân tích chứng khoán để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu.
 • 3.1.1 PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ.
 • 3.1.2 PHÂN TÍCH NGÀNH.
 • 3.2 GIẢI PHÁP THỨ 2: Có chính sách phân bổ tài sản hợp lý:
 • 3.3 GIẢI PHÁP THỨ 3: Sử dụng mô hình Markowitz để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu:
 • 3.4 GIẢI PHÁP THỨ 4: Chuyển sang Quỹ đầu tư chứng khoán mở:
 • 3.5 CÁC GIẢI PHÁP HỔ TRỢ (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 3.5.1 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LÝ VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHÁC ĐỂ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 • 3.5.2 Giải pháp gia tăng cầu đầu tư cả về chất lượng lẫn số lượng.
 • 3.5.3 Giải pháp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường
 • 3.5.4 TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THANH TOÁN, BÙ TRỪ ĐỐI TÁC TRUNG TÂM
 • 3.6 TÓM TẮT CHƯƠNG 3

4   PHẦN KẾT LUẬN

5   TÀI LIỆU THAM

DOWNLOAD FILE

4. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BẢNG BIỂU
 • DANH MỤC HÌNH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

 • Tính cấp thiết của đề tài
 • Mục tiêu của đề tài
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Đóng góp của nghiên cứu
 • Kết cấu luận văn

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO DANH MỤC VÀ MÔ HÌNH VaR

 • 2.1   Cơ sở lý thuyết về rủi ro và rủi ro danh mục đầu tư
 • 2.1.1 Khái niệm rủi ro và rủi ro danh mục đầu tư
 • 2.1.2 Đo lường rủi ro (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 2.2   Cơ sở lý thuyết về mô hình giá trị rủi ro Value at risk (VaR)
 • 2.2.1 Lịch sử ra đời của mô hình giá trị rủi ro VaR
 • 2.2.2 Khái niệm về Value at Risk (VaR)
 • 2.2.3 Điều kiện sử dụng mô hình VaR
 • 2.2.4 Các yếu tố ảnh hướng đến VaR
 • 2.2.5 Hạn chế của mô hình VaR
 • 2.2.6 Các phương pháp tính VaR
 • 2.3   Tổng quan về các nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng Value at Risk để đo lường rủi ro danh mục đầu tư

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 3.1   Cơ sở dữ liệu
 • 3.2     Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • 4.1     Kết quả kiểm định phân phối chuẩn
 • 4.2     Kết quả kiểm định tính dừng
 • 4.3     Kết quả ước lượng GARCH (1,1)
 • 4.4     Kết quả ước lượng VaR 1 ngày của tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư
 • 4.5     Kết quả kiểm định ước lượng VaR tại các mức ý nghĩa

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

 • 5.1     Kết luận
 • 5.2     Hạn chế của đề tài
 • 5.3     Hướng nghiên cứu mở rộng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

5. VẬN DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 • LỜI CAM ĐOAN Trang
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Kết cấu của luận văn
 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

 • 1.1. Sơ lược về thị trường chứng khoán
 • 1.1.1. Thị trường chứng khoán
 • 1.1.2. Cơ cấu và chức năng của thị trường chứng khoán
 • 1.1.2.1. Thị trường chứng khoán sơ cấp
 • 1.1.2.2 Thị trường chứng khoán thứ cấp
 • 1.1.3. Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán
 • 1.1.4. Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán
 • 1.2. Khái niệm về danh mục đầu tư
 • 1.3. Lý thuyết về các mô hình định giá
 • 1.3.1. Mô hình định giá tài sản vốn CAPM
 • 1.3.1.1. Những giả định của mô hình CAPM
 • 1.3.1.2. Nội dung của mô hình CAPM
 • 1.3.1.3. Ưu nhược điểm của mô hình CAPM
 • 1.3.1.4. Triển khai mô hình định giá CAPM trong thực tế
 • 1.3.2. Mô hình ba nhân tố của Fama – French
 • 1.3.3. Mô hình 4 nhân tố của Carhart (1997)
 • 1.3.4. Mục đích của các mô hình (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 1.3.5. Theo dõi kết quả dự báo và đánh giá lại mô hình đã sử dụng
 • 1.4. Tổng quan các bài nghiên cứu trước đây
 • 1.4.1. Ứng dụng mô hình Fama – French xây dựng danh mục đầu tư ở các nước trên thế giới
 • 1.4.2. Ứng dụng mô hình Carhart xây dựng danh mục đầu tư ở các nước trên thế giới
 • 1.4.3. Bài nghiên cứu của Fama – French tổng hợp các thị trường trên toàn thế giới

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • 2.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 2.1.1. Thành tựu của thị trường chứng khoán Việt Nam qua 12 năm hoạt động
 • 2.1.2. Khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
 • 2.1.3. Những vấn đề tồn tại của thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 2.1.3.1. Cơ sở pháp lý
 • 2.1.3.2. Công tác quản lý và giám sát
 • 2.1.3.3. Các thành phần tham gia thị trường chứng khoán
 • 2.1.3.4 Hoạt động kiểm toán
 • 2.2. Thực trạng việc vận dụng các mô hình định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 2.2.1. Sự cần thiết phải có một mô hình định giá trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
 • 2.2.1.1. Biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 2.2.1.2. Các phương pháp định giá trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
 • 2.2.2. Những nghiên cứu về mô hình định giá tại Việt Nam

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Mô hình nghiên cứu
 • 3.2. Dữ liệu nghiên cứu (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 3.3. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
 • 3.3.1. Hậu quả của đa cộng tuyến hoàn hảo
 • 3.3.2. Hậu quả của đa cộng tuyến không hoàn hảo
 • 3.4. Triển khai mô hình hồi quy

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===> Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU – GIẢI PHÁP CHO VIỆC VẬN DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

 • 4.1. Tỷ suất sinh lợi giải thích
 • 4.2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
 • 4.2.1. Dữ liệu sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 • 4.2.2. Dữ liệu sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • 4.3. Kết quả hồi quy theo các mô hình
 • 4.3.1. Hồi quy đơn biến
 • 4.3.2. Hồi quy đa biến
 • 4.4. Các gợi ý từ mô hình (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 4.4.1. Nhận xét kết quả hồi quy đa biến của hai sàn giao dịch chứng khoán
 • 4.4.2. Kiến nghị việc vận dụng các mô hình định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 4.5. Giải pháp hỗ trợ cho việc vận dụng các mô hình định giá danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • 4.5.1. Đối với thị trường chứng khoán chung
 • 4.5.2. Đối với hàng hóa trên thị trường chứng khoán
 • 4.5.3. Đối với các nhà đầu tư
 • 4.5.4. Đối với hệ thống các công ty chứng khoán
 • 4.5.5. Đối với các công ty quản lý quỹ
 • 4.5.6. Đối với Sở giao dịch chứng khoán và thị trường giao dịch chứng khoán
 • 4.5.7. Đối với hệ thống lưu ký, đăng ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

6. KIỂM ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • Tóm tắt
 • Lời cam đoan
 • Lời cám ơn
 • Mục lục
 • Danh mục từ viết tắt
 • Danh mục hình và bảng biểu

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

 • 1.1 Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2 Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3 Câu hỏi nghiên cứu
 • 1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
 • 1.5 Phương pháp nghiên cứu
 • 1.6 Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và đóng góp của đề tài
 • 1.7 Kết cấu luận văn (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ VÀ DMĐT CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ

 • 2.1 Lý thuyết thị trường hiệu quả và đầu tư giá trị
 • 2.1.1 Lý thuyết thị trường hiệu quả
 • 2.1.2 Đầu tư giá trị
 • 2.2 Cổ phiếu giá trị và DMĐT cổ phiếu giá trị
 • 2.2.1 Cổ phiếu giá trị
 • 2.2.2 Tiêu chí xác định cổ phiếu giá trị
 • 2.2.3 Danh mục đầu tư cổ phiếu giá trị
 • 2.3 Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về cổ phiếu giá trị và đầu tư giá trị …..
 • 2.3.1 Nghiên cứu sử dụng P/E để xác định cổ phiếu giá trị
 • 2.3.2 Nghiên cứu sử dụng P/B (hay BM) để xác định cổ phiếu giá trị
 • 2.3.3 Sử dụng BM kết hợp bộ lọc các chỉ tiêu phân tích cơ bản – F_Score

Xem thêm nhiều đề cương chi tiết trong luận văn tại đây:

===> Đề cương chi tiết trong luận văn

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU & CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • 3.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu
 • 3.2 Dữ liệu nghiên cứu
 • 3.3 Phương pháp nghiên cứu
 • 3.3.1 Phân loại cổ phiếu theo BM và điểm số F_Score
 • 3.3.2 Xây dựng danh mục đầu tư
 • 3.3.3 So sánh TSLN của DMĐT cổ phiếu giá trị có F_Score cao với DMĐT có F_Score thấp, trung bình và danh mục thị trường
 • 3.3.4 Kiểm định các nhân tố tác động đến TSLN của cổ phiếu giá trị

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • 4.1 Hiệu quả của danh mục đầu tư cổ phiếu giá trị
 • 4.1.1 TSLN của danh mục BM cao so với danh mục BM thấp và danh mục thị trường
 • 4.1.2 TSLN của DMĐT cổ phiếu có F_Score cao so với danh mục F_Score trung bình và thấp
 • 4.2 Kiểm định thống kê về sự khác biệt về TSLN trung bình của các danh mục
 • 4.2.1 TSLN của danh mục F_Score cao so với danh mục F_Score thấp
 • 4.2.2 Tỷ suất lợi nhuận của danh mục F_Score cao so với danh mục thị trường
 • 4.2.3 TSLN của danh mục F_Score cao so với danh mục F_Score trung bình
 • 4.3 Kết quả hồi quy Pooled OLS về các yếu tố tác động đến TSLN của cổ phiếu giá trị

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 • 5.1 Kết luận
 • 5.2 Hàm ý chính sách
 • 5.3 Giới hạn của nghiên cứu và gợi ý hướng nghiên cứu mở rộng
 • Tài liệu tham khảo

Phụ Lục

DOWNLOAD FILE

7. QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • MỤC LỤC
 • LỜI CẢM ƠN
 • LỜI CAM ĐOAN
 • LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

 • 1.1. Cơ sở lý luận về Danh mục đầu tư tài chính
 • 1.1.1. Khái niệm Danh mục đầu tư tài chính:
 • 1.1.2. Tài sản tài chính
 • 1.1.2.1. Các công cụ nợ ngắn hạn trên thị trường:
 • 1.1.2.2. Các công cụ nợ dài hạn trên thị trường
 • 1.1.2.3. Các tài sản vốn ( Equity Instruments)
 • 1.1.2.4. Chứng khoán phái sinh
 • 1.1.3. Khái niệm quản trị Danh mục đầu tư tài chính
 • 1.1.4.Vai trò việc quản trị Danh mục đầu tư
 • 1.1.4.1.Đối với nhà đầu tư:
 • 1.1.4.2. Đối với thị trường chứng khoán:
 • 1.2. Cơ sở lý thuyết quản trị Danh mục đầu tư tài chính hiện đại
 • 1.2.1. Lý thuyết về thị trường hiệu quả
 • 1.2.2.Các giả định (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)
 • 1.2.3. Rủi ro và lợi nhuận trong đầu tư tài chính
 • 1.2.3.1. Rủi ro đầu tư (Risk object )
 • 1.2.3.2. Cách thức đo lường và phân tán rủi ro
 • 1.2.3.3. Sự chấp nhận rủi ro và đánh giá khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư
 • 1.2.3.4. Mức độ chịu đựng rủi ro và mục tiêu rủi ro của nhà đầu tư
 • 1.2.4. Lợi suất đầu tư (Return Object )
 • 1.2.4.1. Định nghĩa và đo lường lợi suất Đo lường lợi suất
 • 1.2.4.2. Lợi suất kỳ vọng và lợi suất yêu cầu của nhà đầu tư
 • 1.3. Lý thuyết quản trị Danh mục đầu tư tài chính hiện đại
 • 1.3.1. Bước xây dựng kế hoạch đầu tư (The planning investment)
 • 1.3.1.1.Xác định mục tiêu và trở ngại của Nhà đầu tư
 • 1.3.1.2 Xây dựng chính sách đầu tư ( Investment Policy Statement )
 • 1.3.1.3. Xây dựng kỳ vọng thị trường vốn
 • 1.3.1.4. Xây dựng chiến lược phân bổ tài sản
 • 1.3.2. Bước thực hiện kế hoạch đầu tư
 • 1.3.3. Bước phản hồi (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CTCK  VIETCOMBANK

 • 2.1. Giới thiệu Công ty chứng khoán Vietcombank
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Thị trường chứng khoán Vietcombank
 • 2.1.2. Giá trị cốt lõi – Định hướng phát triển – Mục tiêu hoạt động
 • 2.1.2.1.  Giá trị cốt lõi:
 • 2.1.2.2.  Định hướng phát triển:
 • 2.1.3. Uy tín và kinh nghiệm hoạt động
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức và quản trị nguồn nhân sự của Công ty chứng khoán Vietcombank
 • 2.1.4.1.Cơ cấu tổ chức:
 • 2.1.4.2. Quản trị nguồn nhân lực của Công ty chứng khoán Vietcombank
 • 2.1.4.3. Nền tảng công nghệ giao dịch hiện đại
 • 2.1.4.4. Những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh Công ty chứng khoán Vietcombank
 • 2.2. Thực trạng quản trị Danh mục đầu tư tài chính tại Công ty chứng khoán Vietcombank
 • 2.2.1. Các quy định pháp lý ràng buộc
 • 2.2.2. Kết quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty chứng khoán Vietcombank
 • 2.2.3. Thực trạng quy trình quản trị Danh mục đầu tư tài chính tại Công ty chứng khoán Vietcombank
 • 2.3. Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong quy trình quản trị Danh mục đầu tư
 • 2.3.1. Những kết quả đã đạt được
 • 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân cơ bản

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

 • 3.1. Cơ sở khoa học của việc phát triển quy trình quản trị Danh mục đầu tư tại Công ty chứng khoán Vietcombank
 • 3.2. Những yêu cầu hoàn thiện quy trình quản trị Danh mục đầu tư tài chính
 • 3.2.1. Những yêu cầu xác định cấu trúc quy trình quản trị Danh mục đầu tư
 • 3.2.2. Yêu cầu để  xác định kế hoạch quản trị đầu tư danh mục
 • 3.2.3. Xây dựng nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị Danh mục đầu tư
 • 3.3. Hoàn thiện quy trình quản trị Danh mục đầu tư
 • 3.3.1. Sơ đồ tổ chức chung
 • 3.3.2 Vai trò và chức năng của các bộ phận
 • 3.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quy trình quản trị Danh mục đầu tư tài chính
 • 3.5. Giải pháp phát triển hoạt động quản trị  Danh mục đầu tư tại Công ty chứng khoán Vietcombank
 • 3.5.1. Quan điểm huy động và sử dụng dụng vốn uỷ thác đầu tư:
 • 3.5.2. Đa dạng hoá sản phẩm của hoạt động quản trị danh mục đầu tư – chiến lược huy động vốn:
 • 3.6. Một số kiến nghị:
 • 3.6.1. Phát triển thị trường chứng khoán cả về chiều rộng và chiều sâu.
 • 3.6.2. Hoàn thiện cơ sở pháp lý:
 • 3.6.3. Cải cách công tác quản lý nhà nước:
 • 3.6.4 Đào tạo các nhà phân tích và quản lý đầu tư chuyên nghiệp

KẾT LUẬN (Đề cương luận văn quản trị danh mục đầu tư)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE


Trên đây là các mẫu Đề Cương Luận Văn quản trị danh mục đầu tư trong luận văn thạc sĩ được Luận Văn Panda tổng hợp từ các bài luận văn thạc sĩ điểm cao, với đa dạng các đề tài, đa dạng các ngành học, tha hồ cho các bạn học viên tham khảo cách viết đề cương.

Để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ các bạn cần đầu tư nhiều thời gian công sức nghiên cứu, nên nếu cần sự hỗ trợ hoàn thành luận văn các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Panda, và có thể liên hệ qua. 

ZALO: 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562