Danh sách Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thanh Tra, Khiếu Nại, Tố Cáo

Danh sách 79 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo hay, dễ đạt điểm cao. Ngành luật hiện nay được rất nhiều các bạn sinh viên lựa chọn để theo học, ngành luật không còn giống như trước nữa, hiện nay ngành luật được đánh giá cao hơn rất nhiều với các ngành khác, như là quản trị kinh doanh, marketing, kế toán.

Cho nên ngành luật hiện nay yêu cầu cao hơn rất nhiều, các bạn sinh viên không còn có thể làm một bài luận văn, khóa luận tốt nghiệp đơn giản và sơ sài nữa. Việc chọn đề tài cũng đặc biệt được giáo viên chú trọng đến, và vấn đề chọn đề tài cũng làm cho nhiều bạn sinh viên hiện nay gặp khó khăn. Hiểu được tầm quan trọng trong việc chọn lựa đề tài, hôm nay dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp sẽ chia sẻ Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, các bạn có nhu cầu làm thuê luận văn thạc sĩ ngành luật thì liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành luật của luanvanpanda.com nhé.

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Môn Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

 1. Tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
 2. Tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực.
 3. Thẩm quyền thanh tra của cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính.
 4. Thẩm quyền thanh tra của cơ quan thanh tra theo ngành lĩnh vực.
 5. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra bộ.
 6. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 7. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra sở.
 8. Tổ chức và hoạt động thanh tra của Thanh tra huyện.
 9. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực văn hoá.
 10. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.
 11. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực thông tin.
 12. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực truyền thông.
 13. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực báo chí.
 14. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực xây dựng.
 15. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đất đai.
 16. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực lao động.
 17. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giao thông vận tải.
 18. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 19. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực y tế.
 20. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực môi trường.
 21. Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực thuế.
 22. Tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời trong hoạt động thanh tra.
 23. Quy trình thanh tra chuyên ngành theo phương thức Đoàn thanh tra.
 24. Thu thập thông tin tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra.
 25. Thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra.
 26. Thanh tra theo chương trình, kế hoạch: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 27. Thanh đột xuất: Một số vấn đề lý luận về thực tiễn.
 28. Thanh tra thường xuyên: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 29. Thanh tra lại: Một số vấn đề lý luận và thưc tiễn.
 30. Thanh tra liên ngành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 31. Kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra.
 32. Xử lý sau Kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra.
 33. Hoạt động thanh tra và kiểm tra của cơ quan thanh tra theo ngành lĩnh vực.
 34. Kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra.
 35. Hoạt động thanh tra đối với đối tượng thanh tra là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Danh sách đề tài khóa luận ngành luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo
 1. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong hoạt động thanh tra.
 2. Thanh tra nội bộ: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 3. Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra hành chính.
 4. Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành.
 5. Đại diện trong pháp luật khiếu nại.
 6. Đối tượng khiếu nại hành chính.
 7. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.
 8. Người khiếu nại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 9. Đối thoại trong giải quyết khiếu nại.
 10. Nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời trong giải quyết khiếu nại.
 11. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
 12. Kế thừa quyền và nghĩa vụ khiếu nại.
 13. Thụ lý giải quyết khiếu nại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 14. Xác minh, kết luận nội dung khiếu nại trong giải quyết khiếu nại.
 15. Tiếp nhận khiếu nại trong giai đoạn thụ lý giải quyết khiếu nại.
 16. Đình chỉ giải quyết khiếu nại: Một số vấn đề lý luân và thực tiễn.
 17. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định thu hồi đất.
 18. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thuế.
 19. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 20. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai (qua thực tiễn tại một địa phương cụ thể).
 21. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế (qua thưc tiễn tại môt địa phương cụ thể).
 22. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng (qua thực tiễn từ một địa phương).
 23. Thời hiệu, thời hạn trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
 24. Xác minh, thu thập chứng cứ trong giải quyết khiếu nai.
 25. Điều kiện thụ lý trong giải quyết khiếu nại.
 26. Giải quyết yêu cầu dân sự trong giải quyết khiếu nại.
 27. Thanh tra, kiểm tra và giám sát thực hiện pháp luật khiếu nại.
 28. Bảo vệ người tố cáo: Thực trạng và giải pháp.
 29. Bảo mật thông tin của người tố cáo.
 30. Tố cáo, cung cấp thông tin vi phạm và tố giác tội phạm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 31. Xác minh, thu thâp chứng cứ trong giải quyết tố cáo.
 32. Trách nhiệm giải trình của người bị tố cáo.
 33. Nghĩa vụ chứng minh trong tố cáo và giải quyết tố cáo.
 34. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo.
 35. Tố cáo nặc danh, mạo danh và khuyết danh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 36. Trách nhiệm bảo vệ người tố cáo: thực trạng và giải pháp.
 37. Thụ lý giải quyết tố cáo: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 38. Điều kiện thụ lý trong giai đoạn thụ lý giải quyết tố cáo.
 39. Thẩm quyền giải quyết tố cáo: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 40. Xử lý tố cáo: Lý luận và thực tiễn.
 41. Tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 42. Tiếp công dân tại xã, phường, thị trấn.
 43. Quy trình tiếp dân công dân.
 44. Kỹ năng tiếp công dân.

Lời kết của dịch vụ viết thuê luận văn ngành luật

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LUẬT

Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp chia sẻ cho các bạn sinh viên đang theo học ngành luật, danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo hay dễ đạt điểm cao. Ngoài ra, danh trên đề tài trên đây luanvanpanda.com mới liệt kê được 1 ít đề tài, các bạn sinh viên chưa thấy đề tài phù hợp thì có thể liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp nhé. Đặc biệt, dịch vụ viết thuê khóa luận còn có thêm chính sách khác nữa, nếu như các bạn có giới thiệu bạn bè, hoặc người thân đang muốn thuê dịch vụ làm thuê luận văn thạc sĩ thì bên mình có hoa hồng cho các bạn nữa. Hãy liên hệ trực tiếp để được luanvanpanda.com tư vấn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562