Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Lịch Sử Thế Giới
Rate this post

Chọn Lọc Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng được Luận Văn Panda cập nhập mỗi ngày, đến với Luận Văn Panda các bạn học viên luôn được cập nhập những đề tài mới nhất, và được tham khảo thêm nhiều bài mẫu đạt điểm cao từ những học viên khóa trước. Thêm vào đó là những khái niệm, đặc điểm vai trò và những kinh nghiệm từ những bài luận văn mẫu. Tại Luận văn Panda bạn luôn được trung tâm giúp đỡ một cách nhiệt tình nhất, và được tư vấn những đề tài hay, làm đề cương chi tiết và hỗ trợ các bạn học viên làm bài full đến khi các bạn được bảo vệ.

Ngoài ra, nếu như các bạn có gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hay muốn Luận văn Panda giúp đỡ bạn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ Xây Dựng thì các bạn có thể tham khảo giá, cũng như quy trình làm bài tại Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ nhé.

Chọn Lọc Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Xây Dựng

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng - Cập Nhập Mới Nhất
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng – Cập Nhập Mới Nhất
 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Ngành Thủy Lợi
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Uỷ Ban Nhân Dân
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thẩm Định Thiết Kế Công
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Quản Lý Chi Phí Trong Điều Kiện Biến Động Giá Đối Với Gói Thầu Xây Lắp A2
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Lựa Chọn Nhà Thầu Cho Dự Án Trạm Bơm Tiêu Đông Mỹ
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Mô Hình BIM Trong Công Tác Quản Lý Dự Án Xây Dựng Công Trình Tại Tỉnh Thái Bình
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Ứng Dụng Đấu Thầu Qua Mạng Trong Các Dự Án Giao Thông Ở Việt Nam
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kiểm Định Công Trình Xây Dựng Dân Dụng
 9. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Thu Hút Vốn Đầu Tư Phát Triển Giao Thông Đường Bộ Việt Nam
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Khả Năng Cạnh Tranh Đấu Thầu Xây Lắp Bằng Phương Pháp Phân Tích Định Lượng
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Và Đề Xuất Quy Trình Thi Công Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Kết Cấu Thép
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Biện Pháp Quản Lý Và Nâng Cao Chất Lượng Đắp Đập Đất Công Trình Thủy Điên
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Công Tác Thanh Quyết Toán Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Một Số Biện Pháp Nâng Cao Quản Lý Chất Lượng Thiết Kế Giai Đoạn Thiết Kế Kỹ Thuật – Bản Vẽ Thi Công
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Thắng Thầu Xây Lắp Ở Công Ty Xây Lắp Và Vật Tư
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Mốt Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm Tư Vấn Thiết Kế
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nhằm Tăng Khả Năng Thắng Thầu Theo Hình Thức Tổng Thầu EPC
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Điều Khiển Tiến Độ Thi Công Trên Công Trường Xây Dựng Theo Phương Pháp Sơ Đồ Mạng Lưới Pert
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hoàn Thiện Quy Trình Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Của Tư Vấn Giám Sát
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình
 22. Đề Tài  Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Các Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Thi Công Công Trình Xây Dựng
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Các Công Trình Thủy Lợi
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tư Vấn Thiết Kế Để Đảm Bảo An Toàn Đập Đất Ba Cầu – Thanh Hóa
 26. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Yếu Tố Làm Tăng Chi Phí Xây Dựng Trong Giai Đoạn Thiết Kế
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trong Công Tác Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Ngành Thủy Lợi
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Phương Pháp Kiểm Soát Và Đánh Giá Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Hoạt Động Đấu Thầu Xây Dựng Của Các Doanh Nghiệp
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Kỹ Năng Quản Trị Kỹ Thuật Phòng Thí Nghiệm Mô Hình Thủy Lực Ở Viện Năng Lượng
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Lý Trong Giai Đoạn Chuẩn Bị Đầu Tư Các Dự Án Xây Dựng
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng Tại Công Ty TNHH
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Áp Dụng Định Mức Chi Phí Trong Quản Lý Chi Phí Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Vốn Đầu Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Chi Phí Sản Xuất
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Tại Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện Thái Bình 2
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Nhà Cao Tầng Và Giải Pháp Bảo Đảm Chất Lượng Xây Dựng Tầng Hầm
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đánh Giá Mô Hình Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Trạm Bơm Phú Mỹ
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Công Tác Đấu Thầu Xây Lắp Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Những Giải Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Đập Bê Tông Đầm Lăn
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Tiến Độ Công Trình Khu Liên Hợp Nhà Ăn Kí Túc Xá Học Viện Tư Pháp
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Mô Hình Quản Lý Chất Lượng Xây Dựng Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001-2008
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thanh, Quyết Toán Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Sử Dụng Nguồn Vốn
 45. Đề Tài  Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Phân Tích Cơ Cấu Tổ Chức Của Các Ban Quản Lý Dự Án
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Mô Hình Công Tư Đối Tác (PPP) Trong Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Giao Thông Tại Việt Nam
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Biện Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Công Tác Quản Lý Chất Lượng Của Chủ Đầu Tư Về Xây Dựng Kè Tại TP. Hồ Chí Minh
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu, Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nhằm Đẩy Nhanh Tiến Độ Thực Hiện Đầu Tư Xây Dựng Tiểu Dự Án
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Kiểm Soát Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Sử Dụng Vốn Nhà Nước
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Quản Lý Nhà Nước Về Hoạt Động Đầu Tư Công Trong Xây Dựng Công Trình Đường Bộ Ở Việt Nam
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Vốn Trong Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Quản Lý Chất Lượng Thiết Kế Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Công Tác Quản Lý Chất Lượng Thi Công Đập Bê Tông Công Trình Thủy Điện Nậm Pung
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thiết Kế Các Công Trình Thủy Lợi Tại Công Ty Tư Vấn
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Suất Máy Ủi Trong Thi Công Xây Dựng
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Hợp Lý Trong Quản Lý Tổ Chức Thi Công Cọc Xi Măng Đất Theo Công Nghệ Jet
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Sản Xuất
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 60. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng:  Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Nhằm Giảm Giá Thành Công Trình
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Tổ Chức Quản Lý Bảo Đảm Chất Lượng Khoan Phụt Vữa Xử Lý Chống Thấm
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chi Phí Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giám Sát Thi Công Công Trình Xây Dựng Sử Dụng Vốn Ngân Sách
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Của Việc Đầu Tư Xây Dựng Hệ Thống Trạm Bơm Điện
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Quản Lý Dự Án Công Trình Thủy Lợi Cửa Đạt, Thanh Hóa
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Quản Lý Dự Án Công Trình Thủy Lợi Giai Đoạn Đưa Vào Khai Thác
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Trị Nhân Lực Tại Các Doanh Nghiệp
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Công Tác Đấu Thầu Trên Địa Bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Tại Công Ty Cổ Phần
 70. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Các Dự Án Đầu Tư Theo Hình Thức Đối Tác Công Tư (PPP)
 71. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Nhà Nước Về Chất Lượng Xây Dựng Công Trình Chuyên Ngành Nông Nghiệp
 72. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Trong Đấu Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng
 73. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Công Tác Quản Lý Chi Phí Trong Quá Trình Thi Công Công Trình Thủy Điện Vừa Và Nhỏ
 74. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Công Tác Quản Lý Chất Lượng Các Công Trình Xây Dựng
 75. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Của Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Yên Mô
 76. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Đấu Thầu Xây Lắp Tại Ban QLDA ĐTXD Tỉnh Bắc Giang
 77. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Tăng Cường Quản Lý Chất Lượng Thi Công Xây Dựng Công Trình Cấp Nước Sạch Tại Công Ty TNHH Xây Dựng
 78. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đánh Giá Công Tác Quản Lý Tiến Độ Thi Công Công Trình Thủy Điện Lai Châu Của Ban Quản Lý
 79. Đề Tài  Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đấu Thầu Công Trình Thủy Lợi Ở Ninh Bình
 80. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Chi Phí Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Hà Nội
 81. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Khả Năng Thắng Thầu Xây Lắp Của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển
 82. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Cho Ban Quản Lí Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
 83. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giám Sát Thi Công Công Trình Xây Dựng
 84. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Chi Cục Thủy Lợi Nghệ An
 85. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đấu Thầu Tại Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng Thủy Lợi 1
 86. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Một Số Giải Pháp Quản Lý Chất Lượng Thi Công Xây Dựng Tại Công Ty TNHH Thương Mại
 87. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đấu Thầu Xây Lắp Tại Ban Quản Lý Dự Án Nhà Máy Thủ
 88. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Thi Công Đảm Bảo Tiến Độ Các Công Trình Đập Đất Trên Địa Bản Tỉnh Lâm Đồng
 89. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Thu Hút Khu Vực Tư Nhân Tham Gia Đầu Tư Phát Triển Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông Đường Bộ
 90. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Công Tác Khảo Sát Địa Hình Thủy Điện Lai Châu Và Các Bài Học Kinh Nghiệm
 91. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Chất Lượng Lựa Chọn Nhà Thầu Cho Dự Án Trạm Bơm Tiêu Văn Khê
 92. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Thuộc Ban Quản Lý Dự Án
 93. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Thực Trạng Quản Lý An Toàn Lao Động Tại Dự Án Home City – Hà Nội
 94. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Rủi Ro Trong Xây Dựng Nhà Cao Tầng Khi Cung Cấp Bảo Hiểm Xây Dựng, Áp Dụng Cho Khách Sạn
 95. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Công Tác Quản Lý Chất Lượng Công Trình Của Chủ Đầu Tư
 96. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Lắp Tại Chi Cục Phát Triển Nông Thôn
 97. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sản Phẩm Thiết Kế Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Nông Thôn
 98. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Giám Sát Thi Công Công Trình Thủy Lợi Tại Công Ty Thủy Lợi Liễn Sơn
 99. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Thi Công Công Trình Xây Dựng Ở Ban Quản Lý Dự Án Nhà Máy Thủy Điện
 100. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hồ Sơ Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Tại Công Ty Tư Vấn 11
 101. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Giải Pháp Quản Lý Nâng Cao Chất Lượng Thiết Kế Công Trình Xây Dựng Tại Công Ty
 102. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Ảnh Hưởng Của Tiến Độ Thi Công Đến Chi Phí Xây Dựng Hạng Mục Kênh Dẫn Dòng, Công Trình Thủy Điện
 103. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi, Áp Dụng Đối Với Trạm Bơm Tri Phương II
 104. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Về Quản Lý Và Kỹ Thuật Bảo Đảm Chất Lượng Thi Công Bê Tông Đầm Lăn (RCC)
 105. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Đầu Tư Và Xây Dựng
 106. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng Tại Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp
 107. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quản Lý An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng Tại Công Ty Nghĩa Sơn
 108. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Thi Công Của Ban Quản Lý Dự Án Quảng An
 109. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Tại Ban Quản Lý Dự Án Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
 110. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Hoàn Thiện Công Tác Giám Sát, Đánh Giá Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Sử Dụng Vốn Nhà Nước Tại Việt Nam
 111. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Xây Dựng Chiến Lược Marketing Của Doanh Nghiệp Xây Dựng Quy Mô Lớn Ở Việt Nam

Tổng Hợp Đề Tài Luận Văn Chuyên Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Chế Tạo Bê Tông Rỗng Thoát Nước, Ứng Dụng Trong Công Trình Giao Thông
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Ảnh Hưởng Của Công Tác Thi Công Khoan Hạ Cọc Đến Sức Chịu Tải Của Cọc Trong Khu Vực Địa Chất
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Sự Làm Việc Của Kết Cấu Nhà Xây Dựng Trong Vùng Chịu Ảnh Hưởng Động Đất Ở Việt Nam
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Thực Nghiệm Sự Làm Việc Dài Hạn Của Dầm Bê Tông Cốt Thép Chịu Chuyển Vị Cưỡng Bức Gối Tựa
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Sự Làm Việc Chịu Uốn Của Dầm Bê Tông Cốt Hỗn Hợp Thép Và Polyme Cốt Sợi Thủy Tinh
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Sự Làm Việc Của Dầm Bê Tông Cốt Thép Sử Dụng Tro Bay Và Xỉ Lò Cao Làm Chất Kết Dính

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Ngành Xây Dựng Công Trình Thủy

 1. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Sự Thay Đổi Tính Chất Cơ Lý Của Đất Đắp Đập Do Ảnh Hưởng Của Dòng Thấm Theo Thời Gian
 2. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Tương Tác Sóng – Đảo Phú Quý Và Đề Xuất Giải Pháp Giảm Sóng Quanh Đảo
 3. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Giải Pháp Và Đánh Giá Chức Năng Giảm Sóng Của Công Trình Đê Rỗng Phức Hợp Bảo Vệ
 4. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Nước Dâng Do Sóng Đến Biến Động Bãi Biển Và Giải Pháp Bảo Vệ Bãi Biển
 5. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ổn Định Và Độ Bền Của Khối Phủ RAKUNA-IV Xếp Rối Trên Đê Chắn Sóng Đá Đổ
 6. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Xác Định Chiều Sâu Thâm Nhập Của Hỗn Hợp Asphalt Vào Khe Rỗng Đá Hộc Và Mô Đun Đàn Hồi
 7. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Xác Định Đáy Chạy Tàu Hợp Lý Trong Trường Hợp Có Bùn Loãng Tại Một Số Luồng Hàng Hải
 8. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Lý Thuyết Độ Tin Cậy Và Phân Tích Rủi Ro Trong Đánh Giá An Toàn Hồ Chứa Thủy Lợi
 9. Đề Tài  Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Thiết Kế Kỹ Thuật Cống Rạch Chanh
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Thiết Kế Kỹ Thuật Cống Tam Đức Huyện Đầm Dơi – Tỉnh Cà Mau
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Tính Toán Móng Cọc Theo Tiêu Chuẩn Mỹ Và Tiêu Chuẩn Việt Nam
 12. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Công Trình Kè Chống Xói Lở Bờ Biển Phước Tỉnh Huyện Long Điền
 13. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Xử Lý Khi Đào Đường Hầm Qua Vùng Địa Chất Xấu
 14. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Xử Lý Chống Sạt Trượt Mái Đào Đập Tràn Thủy Điện Sông Bung 2
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Mặt Cắt Kết Cấu Hợp Lý Cho Kè Thạch Bàn, Huyên Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Lớp Xi Măng Đất Gia Cố Mặt Nền Đến Sức Chịu Tải Ngang Của Cọc Đứng
 17. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Chế Thủy Động Lực Và Vận Chuyển Bùn Cát Khu Vực Bờ Biển Tỉnh Trà Vinh
 18. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Xây Dựng Đường Bao Tải Trọng Giới Hạn Của Nền Đập Xà Lan Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
 19. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Hiệu Quả Hệ Thống Nêm Cát Thu Lọc Nước Thấm Trong Nâng Cấp Sửa Chữa Đập Đất Vừa Và Nhỏ
 20. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Ứng Dụng Mô Hình Số Trị Nghiên Cứu Các Giải Pháp Ổn Định Cửa Sông Vệ, Tỉnh Quảng Ngãi
 21. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Xử Lý Vật Liệu Bồi Tích Trẻ Để Nâng Cấp, Xây Dựng Đập Đất Vùng Tây Nguyên
 22. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đánh Giá Khả Năng Chịu Tải Vượt Mức Thiết Kế Của Kết Cấu Công Trình Biển Cố Định Bằng Thép
 23. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Quy Mô Công Trình Dẫn Dòng Thi Công Trong Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Thủy Điện
 24. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Vận Tốc Dòng Chảy Do Sóng Tại Chân Kè Nông Trong Thiết Kế Chân Kè Đá Đổ, Áp Dụng Cho Đê
 25. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Chế Bồi Lấp, Xói Lở Và Đề Xuất Giải Pháp Công Trình Chỉnh Trị Cửa Sông Trà Khúc
 26. Đề Tài  Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Mô Hình Nước Dâng Do Bão Ven Biển Vịnh Bắc Bộ
 27. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Phân Tích, Đánh Giá Thấm Qua Đập Vật Liệu Địa Phương Theo Mô Hình Không Gian
 28. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Khả Năng Điều Tiết Của Đập Dâng Tà Pao Tỉnh Bình Thuận
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Trạng Thái Ứng Suất Và Biến Dạng Cầu Máng Bê Tông Cốt Thép Ứng Suất Trước Bán Lắp Ghép
 30. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Tường Chắn Đất Có Cốt Cho Tường Cánh Thượng Lưu Tràn Tháo Lũ
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Chế Độ Thủy Lực Và Biến Hình Lòng Dẫn Khe Trí Khi Xả Lũ Thiết Kế
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao An Toàn Hồ Đập Trên Địa Bản Tỉnh Phú Yên
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Giải Pháp Nâng Cấp Đập Đất Đẻ Nâng Cao Dung Tích Hữu Ích Của Hồ Đập Bà Râu
 34. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Sự Hình Thành Và Phát Triển Vết Nứt Ảnh Hưởng Tới Khả Năng Chịu Tải Của Đập Trọng Lực
 35. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Nâng Cao Hiệu Quả Vận Hành Phát Điện Các Hồ Chứa Bậc Thang
 36. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Công Nghệ Vật Liệu Mới Sửa Chữa Hư Hỏng Mặt Đê Bê Tông Áp Dụng Cho Hệ Thống Đê Sông
 37. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Giải Pháp Neo Trong Đất Tăng Cường Ổn Định Mái Dốc Cửa Hầm Thủy Lợi, Thủy Điện
 38. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Và Phát Triển Kinh Tế Đến Khả Năng Cấp Nước Của Hồ Chứa
 39. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đánh Giá Hệ Thống Đê Kép Bảo Vệ Vùng Bờ – Trường Hợp Đê Biển Hải Hậu, Nam Định
 40. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Phương Pháp Khoan Phụt Vữa Xi Măng Tuần Hoàn Áp Lực Cao Xử Lý Nền Công Trình Thủy Lợi
 41. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Công Trình Để Nâng Cao Khả Năng Điều Tiết Của Trạm Thủy Điện Có Hồ Chứa
 42. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Phân Tích Ổn Định Đê Tả Đáy Nhằm Nâng Cao Khả Năng Chống Lũ Trong Hệ Thống
 43. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ổn Định Cục Bộ Đập Vật Liệu Địa Phương Trong Trường Hợp Mực Nước Rút Nhanh Ở Khu Vực
 44. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cừ Bản Bê Tông Cốt Thép Dự Ứng Lực Để Xử Lý Ổn Định Mái Cho Công Trình
 45. Đề Tài  Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Tính Toán Kết Cấu Chịu Tác Động Của Động Đất
 46. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Xác Định Kích Thước Bể Tiêu Năng Hợp Lý Áp Dụng Cho Công Trình Đá Hàn Hà Tĩnh
 47. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Gia Cố Ổn Định Công Trình Ngầm Trong Thành Phố
 48. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Phương Pháp Tính Toán Thiết Kế Đập Xà Lan Bản Dầm Phục Vụ Xây Dựng Công Trình Ngăn Sông
 49. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nguyên Nhân Gây Nứt Nẻ Bê Tông Và Các Phương Pháp Sửa Chữa
 50. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Dẫn Dòng Thi Công Khi Xây Dựng Công Trình Trên Lòng Sông Hẹp
 51. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Chế Độ Thủy Lực Của Tràn Xả Lũ Nhằm Xác Định Cao Trình Cầu Giao Thông Ở Hạ Lưu Công Trình
 52. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Suất Và Biến Dạng Giếng Máy Phát Và Giếng Tuốc Bin Dự Án Thủy Điện
 53. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Kích Thước Lõi Chống Thấm Hợp Lý Cho Đập Vật Liệu Địa Phương
 54. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Tính Toán Dao Động Của Nhà Máy Thủy Điện Sơn La Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn
 55. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Ứng Dụng Lý Thuyết Phân Tích Hệ Thống, Tối Ưu Hóa Khi Thiết Kế Bố Trí Mặt Bằng Thi Công
 56. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Về Hiện Tượng Phá Hủy Cục Bộ Đập Vật Liệu Địa Phương Trong Quá Trình Vận H
 57. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Khoa Học Công Nghệ Trong Duy Tu, Bảo Dưỡng Nhằm Tăng Tuổi Thọ
 58. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Nhằm Nâng Cao Diện Tích Tưới Của Hệ Thống Thủy Nông Bắc Sông Mã – Thanh Hó
 59. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Phụ Gia Hóa Học Và Lượng Dùng Hợp Lý Cho Bê Tông Đầm Lăn Đập Tân Mỹ
 60. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Lựa Chọn Giải Pháp Bảo Vệ Công Trình Vực Mấu Khi Thi Công Mở Móng Tràn
 61. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Xử Lý Và Bảo Vệ Công Trình Trong Điều Kiện Thiên Tai Trượt Lở Đất
 62. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Tính Toán Ổn Định Đập Xà Lan Trên Nền Đất Yếu
 63. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Ổn Định Kè Tường Đứng Bằng Cọc Đất Xi Măng
 64. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Về Thiên Tai Trượt Lở Đất Ở Tỉnh Quảng Ngãi Đề Xuất Các Biện Pháp Phòng Tránh
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Phân Tích Ứng Suất Và Biến Dạng Trong Đập Bê Tông Đầm Lăn Có Xét Đến Sự Phát Triển
 66. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Dụng Bản Mặt Bê Tông Cốt Thép Để Chống Thấm Cho Đập Đất
 67. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ứng Xử Và Giải Pháp Kết Cấu Nhằm Nâng Cao An Toàn Của Bản Mặt Đập Đá Đổ Bản Mặt Bê Tông
 68. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Đề Xuất Giải Pháp Bảo Vệ Đoạn Sông Cong Chịu Ảnh Hưởng Thủy Triều – Áp Dụng Cho Đoạn Sông Sài Gòn
 69. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Đánh Giá Hiệu Quả Các Giải Pháp Bảo Vệ Mái Đê Biển Hiện Có Và Đề Xuất Giải Pháp Hợp Lý
 70. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Tính Toán Độ Bền Và Độ Ổn Định Bể Tiêu Năng Của Đập Bê Tông Đầm Lăn Trọng Lực
 71. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Trạng Thái Ứng Suất Của Cống Dẫn Dòng Công Trình Thủy Điện Đồng Nai 2
 72. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Lựa Chọn Kết Cấu Gia Cố Khi Đào Đường Hầm Qua Đứt Gãy Của Thủy Điện Hủa Na
 73. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Chế Tạo Phụ Gia Chống Thấm Cho Bê Tông Và Vữa Trong Các Công Trình Thủy Lợi
 74. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Phương Pháp Thông Gió Có Xét Đến Trao Đổi Nhiệt Trong Quá Trình Thi Công Đường Hầm Thủy Điện
 75. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Tăng Cường Ổn Định Công Trình Đất Đắp Trên Nền Đất Yếu Ven Biển Bắc Bộ
 76. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Phát Triển Bờ Biển Và Mặt Cắt Hợp Lý Đê Biển III Huyện Tiên Lãng (Hải Phòng)
 77. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Áp Dụng Công Nghệ Chống Thấm Ngược Để Xử Lý Rò Rỉ Và Thấm Nước Cho Các Cấu Kiện Bê Tông
 78. Đề Tài  Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Phân Tích Động Học Phần Dưới Nước Nhà Máy Thủy Điện
 79. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chi Phí Trong Thi Công Đường Hầm Đô Thị
 80. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Trạng Thái Ứng Suất Và Biến Dạng Của Đập Bê Tông Trọng Lực Dưới Tác Dụng Của Tải Trọng
 81. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Thực Nghiệm Chọn Giải Pháp Dẫn Dòng Thi Công Công Trình Thủy Điện Đăkđrinh
 82. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Vị Trí Cọc Hợp Lý Để Giảm Chênh Lệch Lún Của Công Trình Xây Dựng Trên Nền Đất Yếu
 83. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Khảo Sát Trạng Thái Ứng Suất Biến Dạng Đập Trụ Chống
 84. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Công Trình Giảm Tác Hại Của Sóng Khi Xây Dựng Đê Chắn Sóng Khu Neo Đậu Tàu
 85. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp & Công Nghệ Xây Dựng Đập Đất Trong Điều Kiện Độ Ẩm Cao Vùng Miền Trung
 86. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Công Nghệ Bê Tông Nhẹ Vào Công Trình Thủy Lợi Trên Nền Đất Yếu
 87. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Phân Tích Chỉnh Thể Kết Cấu Tường Chắn Dạng Tấm Làm Việc Cùng Với Nền Và Cọc
 88. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Thực Nghiệm Chọn Kết Cấu Mũi Phun 2 Tầng Cho Tràn Xả Lũ Có Dốc Nước
 89. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Độ Nhẵn Bề Mặt Bê Tông Trong Xây Dựng Công Trình Thủy
 90. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Suy Giảm Cường Độ Do Thấm Gây Ra Tới Trường Ứng Suất Biến Dạng
 91. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Phân Tích Chế Độ Thủy Văn, Thủy Lực Phục Vụ Đề Xuất Giải Pháp Công Trình Đảm Bảo Ổn Định Bờ
 92. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Công Nghệ Thi Công Bê Tông Đúc Hẫng-Ứng Dụng Vào Việc Thi Công Cầu Máng Trong Công Trình
 93. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng: Nghiên Cứu Giải Pháp Khoa Học Công Nghệ Thích Hợp Để Bảo Vệ Hố Móng Trong Quá Trình Thi Công

Trên đây là tổng hợp danh sách 100 + Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng mà Luận văn Panda muốn giới thiệu đến cho các bạn học viên đang muốn tìm kiếm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng, ngoài ra tại Luận văn Panda còn có hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài, hay chưa làm được đề cương thì có thể tham khảo bảng giá, hoặc xem chi tiết quy trình về bài làm tại đây:

====>>>> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

1. BỐ CỤC LUẬN VĂN Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

Bố cục luận văn thạc sĩ được trình bày theo trình tự sau:

1.1. Trang bìa luận văn

– Trang bìa (xem Mẫu 1);

– Trang bìa phụ (xem Mẫu 2).

1.2. Lời cam đoan

Lời cam đoan được bắt đầu bằng: “Tôi tên là…………, cam đoan rằng: ……”

Nội dung cam đoan cần thể hiện các ý sau:

 • – Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là công trình của riêng tác giả dưới sự hướng dẫn của…
 • – Những kết quả nghiên cứu của các tác giả khác và các số liệu được sử dụng trong luận văn đều có trích dẫn đầy đủ.
 • – Những kết quả nghiên cứu chung (tác giả có tham gia) được trình bày trong luận văn đều có sự đồng ý của các đồng tác giả.

Cuối Lời cam đoan có ký và ghi rõ họ tên tác giả.

1.3. Lời cảm ơn

1.4. Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có): xem hướng dẫn trong phần trình bày.

 • Danh mục các biểu, bảng (nếu có)
 • – Danh mục hình ảnh, sơ đồ (nếu có)

1.5. Mục lục: xem hướng dẫn trong phần trình bày

1.6. Nội dung luận văn:

MỞ ĐẦU Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Giả thuyết khoa học
 7. Những đóng góp mới của đề tài
 8. Cấu trúc của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm có … chương:
 • Chuơng 1: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 2: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)
 • Chương 3: (mô tả tóm tắt nội dung của chương)

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

 • Tóm tắt những kết quả (mới) của luận văn, không có lời bàn và bình luận thêm;
 • – Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc nêu các vấn đề mở.

1.7. Danh mục công trình của tác giả đã công bố

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

1.8. Danh mục tài liệu tham khảo: xem phần trình bày.

1.9. Phụ lục: xem phần trình bày.

2. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

 • – Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.
 • – Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem Mẫu 1), trang bìa phụ (xem Mẫu 2), được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm).

2.1. Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang (nên hạn chế trình bày theo cách này).

2.2. Đánh số trong luận văn và một số yêu cầu liên quan

2.2.1. Số trang

Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang giấy. Việc đánh số trang trong luận văn được chia thành hai phần:

 • – Từ phần Lời cam đoan cho đến Danh mục hình ảnh: Dùng chữ số La Mã để đánh số trang (ví dụ: i, ii, …, ix,…).
 • – Từ phần Mở đầu của luận văn cho đến hết: Dùng chữ số Ả Rập để đánh số trang (ví dụ: 1, 2, 3,…).

2.2.2. Mục và tiểu mục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

Mục được đánh số theo chương, tiểu mục được đánh số theo mục, tiểu mục con được đánh số theo tiểu mục. Việc đánh số này được sử dụng tối đa là 4 chữ số.

 • Chỉ được đánh số mục trong một chương khi trong chương đó có từ 2 mục trở lên (tương tự như vậy đối với tiểu mục, tiểu mục con).
 • Sau mỗi dãy số chỉ số mục, tiểu mục, tiểu mục con là dấu chấm phải có tên đi kèm, in đậm.

Ví dụ: “3.4.2.1. Tổ chức hoạt động dạy học” chỉ tiểu mục con 1 của tiểu mục 2 trong mục 4 thuộc chương 3

2.2.3. Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, biểu thức

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, biểu thức phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3).

Ví dụ: Hình 3.4. Mô hình quản trị chất lượng

 • Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • Tên của bảng biểu ghi phía trên bảng; Tên của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ.
 • Những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung liên quan. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này.
 • Mỗi loại bảng và đồ thị chỉ xuất hiện một lần ngay lúc đề cập đầu tiên.
 • Các bảng rộng nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm. Chú ý gấp trang giấy sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy, tránh bị cắt xén khi đóng bìa.
 • Hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ tên hình, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ cần phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó (ví dụ: viết “xem hình 3.2”, không viết “xem hình dưới đây”).
 • Các biểu thức toán học nếu cần, được viết riêng trên một dòng hoặc nhóm dòng (canh giữa). Nếu có đánh số các biểu thức thì canh số theo lề phải và đặt trong ngoặc đơn. Biểu thức được đánh số theo chương (ví dụ:  biểu thức  đánh số (3.4) để chỉ rằng đó là biểu thức thứ 4 trong chương 3), biểu thức con được đánh số theo biểu thức (ví dụ: các biểu thức (3.4.1) và (3.4.2) là thuộc nhóm biểu thức (3.4)).

2.3. Sử dụng các ký hiệu và viết tắt Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

 • Ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên phải được giải thích và đơn vị tính (nếu có) phải đi kèm ngay với biểu thức có chứa ký hiệu đó.
 • – Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và đặt ở phần đầu của luận văn.
 • – Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn.
 • – Không viết tắt những cụm từ dài hay cả mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn.
 • – Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

2.4. Tài liệu tham khảo

2.4.1. Quy định chung

a) Trích dẫn tham khảo và lập danh mục các tài liệu tham khảo khi sử dụng thông tin khoa học của người khác trong các sản phẩm học thuật là yêu cầu bắt buộc. Trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện sự tôn trọng quyền tác giả, hạn chế đạo văn và giúp người đọc dễ dàng xác định các nguồn tài liệu đã sử dụng. Do vậy, trích dẫn tài liệu tham khảo phải được trình bày đúng quy chuẩn. Trích dẫn tham khảo được thực hiện trong nội dung của bài viết, danh mục tài liệu tham khảo thường đặt ở cuối luận văn, cung cấp các thông tin chi tiết về các tài liệu đã tham khảo và có trích dẫn trong bài viết.

b) Các ý kiến, đánh giá, kết luận không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) thì phải chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

c) Các tài liệu tham khảo được trích dẫn phải đảm bảo độ tin cậy về khoa học.

 • – Sách in, sách điện tử, chương sách, sách chuyên khảo, sách đã qua biên tập, đoạn phim, số liệu, hình ảnh phải có nguồn gốc rõ ràng;
 • – Bài báo khoa học thuộc tạp chí các chuyên ngành, được phản biện trước khi đăng;
 • – Luận văn, luận án, báo cáo khoa học (nếu các kết quả trong các công trình này chưa được công bố trên một tạp chí chuyên ngành);
 • – Trao đổi cá nhân với chuyên gia cũng phải được trích dẫn cụ thể;
 • – Các tài liệu khác cần thận trọng khi sử dụng, ví dụ các bài báo phổ biến kiến thức khoa học, các trang web không được xem là tài liệu khoa học, trừ khi dùng để minh họa cơ sở thực tiễn.

d) Các hình thức trích dẫn tham khảo thông dụng

 • – Trích dẫn nguyên văn: khi cần trích dẫn chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình … từ các sản phẩm khoa học khác thì phần trích dẫn phải được đặt trong ngoặc kép, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích dẫn ở danh mục tài liệu tham khảo.
 • Trích dẫn diễn giải: khi cần sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc, dẫn nguồn trong bài viết và thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn trích ở danh mục tài liệu tham khảo. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học. Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng, đảm bảo diễn dịch trung thành với nội dung của tài liệu gốc.

e) Một số nguyên tắc chung trong trích dẫn tham khảo Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

 • – Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ sản phẩm học thuật và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo;
 • – Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả vào thông tin trích dẫn.
 • – Tài liệu được trích dẫn trong bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • – Tài liệu được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo phải có trích dẫn trong bài viết.
 • – Không trích dẫn tài liệu mà người viết chưa đọc. Không nên trích dẫn những chi tiết nhỏ, ý kiến cá nhân, kinh nghiệm chủ quan, những kiến thức phổ thông.
 • – Khi một thông tin có nhiều người nói đến, nên trích dẫn những nghiên cứu/ bài báo/ tác giả có tiếng trong chuyên ngành (người viết đầu tiên/ công trình xuất bản sớm nhất).
 • – Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể dùng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái phải lùi vào thêm 2cm và giãn cách dòng chọn chế độ double, cỡ chữ nhỏ hơn 1 size so với cỡ chữ của văn bản, canh lề đều hai bên. Khi đó mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

2.4.2. Quy định kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo

Thống nhất chung cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo như sau:

 • – Kiểu trích dẫn IEEE được sử dụng cho các nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y – dược, khoa học nông nghiệp;
 • – Kiểu trích dẫn APA 6th Edition được sử dụng cho nhóm ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn.

Để quản lý, trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo một cách có hiệu quả, khuyến khích sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo như Zotero, Mendeley hoặc Endnote. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

2.4.2.1. Kiểu trích dẫn IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu IEEE

 • – Không cần thiết phải đề cập tới tên tác giả, các trang được sử dụng hoặc năm xuất bản trong trích dẫn văn bản;
 • – Sử dụng số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo và đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ: [1], ngay sau phần trích dẫn, trước bất kỳ dấu chấm câu và có khoảng trắng trước dấu ngoặc đầu tiên;
 • – Khi trích dẫn nhiều nguồn cùng một chỗ, liệt kê riêng từng số thứ tự tài liệu tham khảo trong ngoặc riêng, ví dụ: [1], [3], [5], hoặc sử dụng dấu gạch ngang, ví dụ: [1] – [5], nếu các tài liệu tham khảo được trích dẫn có số thứ tự liên tục.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu IEEE

 • – Liệt kê tất cả các tài liệu trích dẫn và đánh số theo thứ tự đã được trích dẫn trong tài liệu. Các chữ số được đặt trong dấu ngoặc vuông ở đầu mỗi trích dẫn;
 • – Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự. Khi đã trích dẫn một nguồn và cung cấp cho tài liệu đó một số thứ tự thì số thứ tự này tiếp tục sử dụng lại trong toàn bộ bài viết; Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng
 • – Lùi đầu dòng cho mỗi tài liệu tham khảo với các số trong dấu ngoặc vuông được đẩy về phía bên trái của trang. Lùi đầu dòng nhằm làm nổi bật các số thứ tự của tài liệu trích dẫn;
 • – Danh sách tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối bài viết và trước phần phụ lục, cung cấp các trích dẫn đầy đủ cho tất cả các tài liệu tham khảo đã sử dụng. Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo bằng số theo thứ tự chúng đã được trích dẫn trong bài báo và bao gồm số được đóng dấu ở đầu mỗi tài liệu tham khảo.

Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn IEEE tại: http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.4.2.2. Kiểu trích dẫn APA 6th Edition (American Psychological Association)

a) Cách trích dẫn tham khảo theo kiểu APA 6th Edition

 • – Trích dẫn đầy đủ họ, chữ lót, tên tác giả và năm xuất bản được đặt trong dấu ngoặc đơn;
 • – Một câu được trích dẫn bởi nhiều tài liệu: các tài liệu đều đặt trong dấu ngoặc đơn, được sắp xếp theo họ tác giả. Trong trường hợp trùng họ tên tác giả thì sắp xếp theo thứ tự năm giảm dần. Nếu các tài liệu có cùng tác giả, xuất bản cùng một năm thì phải thêm chữ ‘a’, ‘b’, ‘c’, … ngay sau năm xuất bản.

b) Cách lập danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu APA 6th Edition

 • Tài liệu tham khảo được xếp chung cho tất cả các ngôn ngữ và sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ của tác giả (kể cả tác giả là người Việt Nam). Nếu tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Gáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.
 • Xem hướng dẫn chi tiết, các ví dụ cụ thể về các loại tài liệu tham khảo theo kiểu trích dẫn APA tại http://sj.sgu.edu.vn/?page_id=638

2.5. Phụ lục của luận văn

Phụ lục luận văn là những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn. Phần phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

2.5.1. Nội dung của phụ lục

 • – Nếu luận văn có sử dụng phiếu điều tra/bảng câu hỏi thì phiếu điều tra/bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản khi sử dụng.
 • – Các bộ dữ liệu mẫu/biểu mẫu/tranh ảnh… sử dụng trong nghiên cứu được đưa vào phần phụ lục.

2.5.2. Tổ chức phụ lục Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng

 • – Phụ lục được tổ chức theo từng nội dung phục vụ trong luận văn. Từng nội dung được đặt tên, có đánh số bắt đầu bởi ký tự P., sau đó là số thứ tự của phụ lục, tiếp theo là tên của phụ lục.
 • – Việc tổ chức các phụ lục con (nếu có) là theo qui tắc tổ chức của một mục trong luận văn.

Ví dụ: Phụ lục 1. Dữ liệu dân số các quận huyện ở TP. HCM năm … (nguồn…)

 • Phụ lục 1.1. Phân bố trình độ học vấn của cư dân trong các quận huyện (nguồn…)
 • Phụ lục 1.2. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Xây Dựng
 • Thứ tự các phụ lục được sắp xếp theo thứ tự tham chiếu của luận văn.
 • Khi trong luận văn có tham chiếu đến phụ lục, cần thống nhất cách viết tham chiếu (ví dụ: “xem Phụ lục 1”, “xem Phụ lục 2.1.”, …).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562