Điều Kiện Thực Hiện Chiến Lược Kinh Doanh Bảo Hiểm Là Gì?

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Điều Kiện Thực Hiện Chiến Lược Kinh Doanh Bảo Hiểm Là Gì? Để giúp những bạn học viên đang làm đề tài về chiến lược kinh doanh được hiểu rõ hơn về những điều kiện đó, Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại Luận văn Panda có chia sẻ đến những điều kiện cơ bản để thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm. Các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về chiến lược kinh doanh bảo hiểm nhé.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm nhiều đề tài khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đường link dưới đây nhé.

===>>> Kho Tài Liệu  Luận Văn Thạc Sĩ Về Bảo Hiểm Xã Hội

1. Những điều kiện cơ bản để thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm là gì?

Thực hiện chiến lược về cơ bản là những hoạt động, những công việc quản lý để đưa chiến lược đã vạch ra vào thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện chiến lược một cách chủ động, nhưng linh hoạt, sáng tạo trong môi trường kinh doanh là yếu tố thành công của chiến lược. Điều kiện để thực hiện thành công chiến lược:

 • Mô hình tổ chức của doanh nghiệp phải phù hợp
 • Chiến lược đó phải được đặt vào trong hoạt động của doanh nghiệp; phải được thâm nhập, phải thấm vào các hoạt động của doanh nghiệp. Nói cách khác, chiến lược phải được cụ thể hoá thành từng chỉ tiêu, từng giá trị định lượng cho từng bộ phận, từng công việc, thậm chí từng người trong cả quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chiến lược phải vận hành trong thực tiễn, phải cụ thể hoá thành các chính sách, các quy định, các quyết định…trong quá trình kinh

Việc thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến các mô hình tổ chức của doanh nghiệp. Mô hình tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm vận động và phát triển không ngừng theo quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp bảo hiểm mới thành lập, năng lực kinh doanh còn hạn chế, số lượng sản phẩm chưa nhiều thì chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp cần phải đặt mục tiêu vừa phải và do đó, mô hình tổ chức doanh nghiệp cũng phải thích ứng với khả năng của doanh nghiệp. Nhưng khi doanh nghiệp đã mở rộng quy mô kinh doanh trên nhiều địa phương, nhiều loại sản phẩm, trên nhiều phạm vi khác nhau…,chứng tỏ năng lực kinh doanh đã phát triển, có điều kiện để chiếm lĩnh thị trường, nâng cao thị phần…thì chiến lược kinh doanh phải thể hiện “bản lĩnh” của doanh nghiệp, phải toàn diện bảo gồm chiến lược tổng quát và chiến lược bộ phận. Do đó, mô hình tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm lúc này cũng khác trước để phù hợp với thực tế và có điều kiện thực hiện thằng lợi chiến lược.

Để thực hiện thắng lợi chiến lược, phải quan tâm đến một số vấn đề sau đây:

2.  Xây dựng mô hình tổ chức doanh nghiệp hợp lý

Xây dựng mô hình tổ chức thích hợp là một nội dung của thực hiện chiến lược kinh doanh, bộ máy tổ chức là công cụ quan trọng để thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, tổ chức bộ máy doanh nghiệp nhằm mục đích sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu chiến lược đề ra.

Tổ chức bộ máy phải tiến hành phân công lao động cụ thể, rõ ràng theo chức năng; nhưng cũng phải kết hợp giữa các bộ phận với nhau để đảm bảo sự thống nhất vì mục tiêu chung của doanh nghiệp.

3.  Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp đồng bộ và nêu cao vai trò người quản lý

Hệ thống quản lý của doanh nghiệp nhằm gắn kết các quá trình hoạt động của doanh nghiệp để đạt mục tiêu chiến lược đề ra. Hệ thống quản lý đồng bộ của doanh nghiệp bao gồm: Quản trị viên cao cấp, quản trị viên thừa hành, quản trị viên thực hiện.

Quản trị viên cao cấp bao gồm giám đốc, các phó giám đốc doanh nghiệp – những người chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Xây dựng chiến lược, mục tiêu, biện pháp…để phát triển doanh nghiệp từng thời kỳ cũng như trong tương lai;
 • Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp có hiệu quả – đó là tuyển dụng, sắp xếp, phân công trách nhiệm các quản trị viên cấp dưới theo đúng chức năng, nhiệm vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về năng lực cũng như có chế độ khuyến khích vật chất hợp lý…
 • Phối hợp hoạt động các bộ phận trong doanh nghiệp hợp lý, kiểm tra, đôn đốc, bổ sung các yếu khuyết kịp thời;
 • Xác định nguồn lực doanh nghiệp, xác định mức độ đầu tư kinh phí hợp lý giữa các bộ phận…để đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển…
 • Đánh giá chính xác thực trạng của doanh nghiệp, đề ra các biện pháp để phát triển doanh nghiệp; báo cáo thực trạng đó trước Đại hội công nhân viên chức và cấp trên…
 • Quản trị viên thừa hành bao gồm đội ngũ các trưởng phó phòng, ban chức năng; trưởng các văn phòng đại diện…là những quản trị viên thừa hành, có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu…mà các quản trị viên cao cấp (ban giám đốc) đã thông qua cho phòng mình, bộ phận mình. Nhiệm vụ của quản trị viên thừa hành:
 • Nghiên cứu, nắm vững các quyết định của quản trị viên cao cấp liên quan đến phòng, ban, bộ phận của mình;
 • Chỉ đạo các thành viên thuộc bộ phận mình triển khai công việc theo kế hoạch chung của quản trị viên cao cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể có kiểm tra, đôn đốc các thành viên hoàn thành nhiệm vụ;
 • Dự trù kinh phí trình cấp trên duyệt và chỉ đạo sử dụng kinh phí đó hợp lý, có hiệu quả;
 • Báo cáo kịp thời với quản trị viên cao cấp về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ; những biện pháp đã thực hiện và sẽ thực hiện để hoàn thành kế hoạch…
 • Tạo mối quan hệ cộng tác giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

Quản trị viên thực hiện bao gồm Tất cả các loại nhân viên thuộc các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp đều thuộc quản trị viên thực hiện. Nhiệm vụ quản trị viên thực hiện:

 • Hiểu rõ công việc được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn quy định cả về số lượng và chất lượng.
 • Luôn cải tiến phương pháp làm việc, phát huy sáng kiến, cải tiến thao tác…để hoàn thành vượt mức kế hoạch với chất lượng cao; tự giác chấp hành kỷ luật lao động; phải hợp tác, tương trợ đồng nghiệp…
 • Giữ gìn và bảo quản tài sản doanh nghiệp, giữ bí mật theo quy định;
 • Báo cáo, xin ý kiến cấp trên kịp thời để xử lý công việc nhanh chóng, có hiệu quả.

Trong hệ thống quản lý, vai trò của người quản lý cao cấp có tính quyết định đối với doanh nghiệp. Bởi vì, họ là những người vạch ra chiến lược, giải thích và tổ chức thực hiện chiến lược. Do đó, vai trò người quản lý nói chung, quản lý cao cấp nói riêng phải được chú trọng.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm nhiều đề tài khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đường link dưới đây nhé.

===>>> Kho Tài Liệu Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

4. Tuyển chọn, đào tạo và sử dụng đội ngũ nhân viên có hiệu quả

Con người luôn là yếu tố quyết định hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Tuỳ theo mô hình tổ chức, phạm vi và lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm cần phải tuyển dụng đủ số lượng nhân viên của mình. Tiếp theo là phải đào tạo và đào tạo lại họ để đáp ứng yêu cầu thực tế không ngừng biến động. Và cuối cùng là phải bố trí hợp lý đội ngũ nhân viên và các vị trí khác nhau cho phù hợp với trình độ và năng lực của từng người.

Đây là những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại rất khó khăn phức tạp vì nó liên quan đến một loạt các vấn đề như: kinh phí đào tạo, tổ chức quá trình và nội dung đào tạo, thu nhập, cơ hội thăng tiến, vấn đề cung và cầu trên thị trường lao động,… Để thực hiện được chiến lược kinh doanh của mình, thì đây là một công việc mà doanh nghiệp bảo hiểm không thể xem nhẹ.

5. Đảm bảo thông tin cho quản lý, điều hành của các cấp quản trị doanh nghiệp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược

Thông tin phục vụ quản lý, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm là những thông tin liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là những thông tin về pháp luật, các quy định của nhà nước; các thông tin về thị  trường bảo hiểm quốc tế và trong nước, thông tin về hoạt động kinh tế nói chung (như thị trường tiền tệ – tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường xuất nhập khẩu, thị trường lao động…); các thông tin liên quan đến khách hàng của doanh nghiệp như số lượng hợp đồng bảo hiểm, số phí thu, số sự cố bảo hiểm, tình hình chi trả bồi thường…mọi thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp xẩy ra cập nhật đều phản ánh cho ban quản lý.

Thu thập thông tin và xử lý thông tin (qua tổng hợp, phân tích, đánh giá) là việc làm cần thiết để kịp thời có biện pháp xử lý tình huống nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đề ra.

Một trong những biện pháp tối ưu để đảm bảo thông tin là tin học quá trình quản lý. Tin học hoá sẽ giúp cho quá trình thu thập, xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm; phục vụ kịp thời cho chỉ đạo, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đúng mục tiêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562