Hoàn thiện các văn bản pháp luật về tội đánh bạc

Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật

Hoàn thiện các văn bản pháp luật về tội đánh bạc. Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Ngành Luật về khái niệm Tội đánh bạc. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Hoàn thiện các văn bản pháp luật về tội đánh bạc, sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật về tội đánh bạc. Nghiên cứu hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn và thực tiễn xét xử tội đánh bạc, chúng tôi có một số giải pháp về hoàn thiện văn bản hướng dẫn pháp luật về Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành như sau:

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ về tội đánh bạc, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành luật về hình sự chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 99 + Luận văn thạc sĩ Luật Hình Sự

1. Giải pháp hoàn thiện một số quy định cụ thể tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành.

Thứ nhất, bổ sung vào khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao căn cứ xác định tiền hoặc hiện vật đánh bạc như sau:

Tiền hoặc hiện vật khác mặc dù không bị thu giữ nhưng có căn cứ đã được hoặc sẽ được dùng vào việc đánh bạc”.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung quy định mục 5.1 và mục 5.2 khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo hướng bỏ quy định việc tính tiền đánh bạc dựa vào thời điểm phát hiện hành vi phạm tội mà chỉ dựa vào thời điểm hành vi phạm tội đã hoàn thành. Do vậy, mục 5.1 và mục 5.2 khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ – HĐTP được sửa đổi, bổ sung như sau:

  • “5.1. Xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi đề, cá độ dùng đánh bạc. Số tiền mà người chơi số đề, cá độ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ.
  • 5.2. Xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc: ” Số tiền chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc là toàn bộ số tiền thực tế mà chủ đề, chủ cá độ đã nhận của những người chơi số đề, cá độ.”
  • Chúng tôi kiến nghị bổ sung vào khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ – HĐTP nội dung mới như sau:
  • “5.3. Trường hợp khi hành vi đánh bạc trái phép bị phát hiện mà có kết quả thắng thua thì số tiền thắng thua không tính vào tổng số tiền hoặc hiện vật để truy cứu trách nhiệm hình sự mà cần áp dụng Điều 41 Bộ luật hình và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự để xử lý.”

Thứ ba, cần quy định hình thức cộng dồn đối với số tiền các lần đánh bạc trên mức khởi điểm và đối với việc đánh bạc nhiều lần nhưng các lần đều dưới mức khởi điểm. Cụ thể, cần sửa đổi, bổ sung các điểm a, b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP như sau:

Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:

  1. Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000 đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Trừ trường hợp các lần đánh bạc được thực hiện một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian mà tổng số tiền các lần đánh bạc trên 2.000.000 đồng.
  2. Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó. Trong trường hợp này, số tiền các lần đánh bạc trên mức tối thiểu được cộng lại để xem xét việc định khung hình phạt.

Thứ tư, đối với 02 trường hợp đánh bạc trái phép, kiến nghị cần dựa vào cùng một tiêu chí để phân loại và có sự giải thích rõ trường hợp nào là hình thức đánh bạc xác định được tiền đánh bạc của từng người đánh bạc, trường hợp nào là hình thức đánh bạc không xác định được tiền đánh bạc của từng người đánh bạc. Cụ thể, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định tại các điểm a, b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010 như sau:

“a) Đối với hình thức đánh bạc trái phép không xác định được tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng người đánh bạc (như các hình thức 3 cây, đỏ đen…) thì tiền hoặc hiện vật của từng người đánh bạc là tổng số tiền, giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc được hướng dẫn tại khoản 3 Điều này. Việc xem xét 01 lần đánh bạc trong trường hợp này là từ khi việc đánh bạc bắt đầu cho đến khi kết thúc việc đánh bạc. Trong 01 lần đánh bạc thì người đánh bạc có thể chơi làm nhiều ván.

Hình thức đánh bạc không xác định được tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng người đánh bạc được hiểu là giữa những người đánh bạc trực tiếp ăn thua với nhau hoặc trường hợp trong số những người tham gia đánh bạc có người đứng ra làm cái đánh bạc với những người đánh bạc khác nhưng số tiền mà người làm cái hoặc những người đánh bạc khác có sự dịch chuyển qua lại.

Đối với hình thức đánh bạc xác định được tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng người đánh bạc (như chơi số đề, cá độ bóng đá, cá độ đua chó, đá gà,vv..) thì một lần chơi số đề, một lần cá độ bóng đá, một lần cá độ chó…(tính là một lần đánh bạc) được hiểu là tham gia chơi trong một lô đề, tham gia cá độ trong một trận bóng đá, tham gia cá độ trong một kỳ đua chó… trong đó người chơi có thể chơi làm nhiều đợt. Trách nhiệm hình sự được xác định đối với người chơi một lần đánh bạc trong các trường hợp này là tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để chơi trong các đợt đó. Tổng số tiền, giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc được hướng dẫn như tại khoản 3 Điều này.

Trong trường hợp, người đánh bạc tham gia đánh bạc nhiều đợt trong cùng một lô đề, một trận bóng đá, một kỳ đua ngựa nhưng không phải với 01 chủ đề, chủ cá độ… mà với nhiều chủ đề, chủ cá độ thì cách xác định một lần đánh bạc không dựa vào số người chủ đề, chủ đua ngựa… mà dựa vào số lô đề, số trận bóng đá, số kỳ đua ngựa.

Thứ năm, bổ sung vào Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP quy định về đồng phạm trong tội đánh bạc như sau:

“6. Đồng phạm trong vụ án đánh bạc. Song song với việc áp dụng quy định tại Điều 20 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành thì việc áp dụng quy định về đồng phạm trong vụ án đánh bạc cần lưu ý:

6.1.Trong trường hợp không xác định được tiền hoặc hiện vật của từng người đánh bạc thì những người tham gia vào vụ đánh bạc là đồng phạm đối với tổng số tiền hoặc hiện vật được xác định dùng vào việc đánh bạc. Mặc dù vậy, tùy theo tính chất, mức độ của những người đánh bạc có số tiền mang theo dưới mức định lượng (2.000.000 đồng) thì có thể xem xét áp dụng khoản 4 Điều 8 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ.

6.2. Trường hợp xác định được tiền hoặc hiện vật của từng người đánh bạc thì những người tham gia vào vụ đánh bạc cũng là đồng phạm của nhau. Tuy nhiên, đối với những người đánh bạc mà số tiền họ tham gia vào vụ đánh bạc dưới mức khởi điểm (2.000.000 đồng) thì áp dụng khoản 4 Điều 8 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành , không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ”.

Trên đây là Hoàn thiện các văn bản pháp luật về tội đánh bạc, và Giải pháp hoàn thiện một số quy định cụ thể tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành. Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Luật về tội đánh bạc được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết với Về cơ cấu của quy định hướng dẫn Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành. Các bạn muốn tham khảo thêm nhiều nội dung khác nhau về luận văn thạc sĩ ngành luật thì tham khảo tại đây.

===>>> KHO 999+ Luận văn thạc sĩ ngành Luật

2. Về cơ cấu của quy định hướng dẫn Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành

Cơ cấu hiện nay tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2010 còn một số bất hợp lý và đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc áp dụng trong thực tiễn. Vì vậy chúng tôi kiến nghị, cơ cấu của Điều 1 Nghị quyết số 01/2010 cần chia ra làm ba phần dựa theo cách phân chia 02 hình thức đánh bạc là “không xác định được tiền hoặc hiện vật của từng người đánh bạc” và “xác định được tiền hoặc hiện vật của từng người đánh bạc”. Cụ thể như sau:

Phần chung: Chứa các quy định mang tính bao quát mà các hình thức đánh bạc đều có như: (1) khái niệm đánh bạc trái phép; (2) cách xác định tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc; (3) việc phân chia các hình thức đánh bạc (dựa theo việc có xác định được số tiền, hiện vật mà từng người đánh bạc tham gia hay không), vv…

Phần quy định đối với “hình thức đánh bạc không xác định được tiền hoặc hiện vật của từng người đánh bạc” bao gồm: (1) khái niệm “hình thức đánh bạc không xác định được tiền hoặc hiện vật của từng người đánh bạc” và liệt kê một vài hình thức phổ biến tượng trưng; (2) cách xác định số tiền đánh bạc của từng người đánh bạc; (3) khái niệm “ván”, “lần” đánh bạc trong trường hợp này; (4) vấn đề đồng phạm trong hình thức này.

Phần quy định đối với “hình thức đánh bạc xác định được tiền hoặc hiện vật của từng người đánh bạc” bao gồm: (1) khái niệm “hình thức đánh bạc xác định được tiền hoặc hiện vật của từng người đánh bạc” và liệt kê một vài hình thức phổ biến tượng trưng; (2) cách xác định số tiền đánh bạc của từng con bạc; (3) khái niệm “đợt”, “lần” đánh bạc trong trường hợp này; (4) vấn đề đồng phạm trong hình thức này…

Với cách hướng dẫn áp dụng Điều 248 Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành như trên, Nghị quyết số 01/2010 sẽ dễ dàng áp dụng trong thực tiễn, hạn chế bất cập như hiện nay.

Ngoài ra, các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ ngành luật về tội đánh bạc của mình thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ ngành luật tại Luận văn Panda nhé.

===>>> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562