Top 5 Kết luận luận văn rủi ro tín dụng tại ngân hàng

Rate this post

Tải miễn phí mẫu Top 5 Kết luận luận văn rủi ro tín dụng tại ngân hàng cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài Chính Ngân Hàng còn rất nhiều nội dung tham khảo về đề tài luận văn rủi ro tín dụng, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda.

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua. 

SĐT/ZALO: 0932.091.562


1. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

KẾT LUẬN (Kết luận luận văn rủi ro tín dụng tại ngân hàng)

Hoạt động tín dụng là lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận nhất nhưng cũng có rủi ro lớn nhất trong họat động ngân hàng. Hậu quả của rủi ro tín dụng thường có ảnh hưởng rất lớn, làm thua lỗ, mất vốn, tình hình tài chính xấu đi, làm tổn hại hình ảnh, uy tín của ngân hàng và ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là điều không thể tránh khỏi, nó tồn tại khách quan, gắn liền với quá trình cấp tín dụng. Thực tiễn hoạt động tín dụng của NHTMCP Á Châu cũng đã xảy ra các rủi ro tín dụng mà ngân hàng cần quan tâm phòng ngừa. Thành công trong quản lý rủi ro tín dụng chính là sự kiểm soát được những rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.

NHTMCP Á Châu trong thời gian qua đã và đang tiếp cận với các chuẩn mức quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, tất cả chỉ trong giai đoạn khởi đầu và hậu quả của rủi ro tín dụng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trên cơ sở đó, cùng với những kiến thức thu thập được trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng như kinh nghiệm trong thực tế, với sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS.Trầm Thị Xuân Hương, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Á Châu trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong Quý thầy cô, các anh chị và các bạn đóng góp, bổ sung thêm.

Chân thành cảm ơn!

DOWNLOAD FILE

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN TIÊN LÃNG ĐÔNG HẢI PHÒNG (Kết luận luận văn rủi ro tín dụng tại ngân hàng)

KẾT LUẬN

Trong hoạt động kinh doanh của của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam , hoạt động tín dụng vẫn đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của NHTM. Tuy nhiện hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro không thể lường trước được.Vì vậy phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, đảm bảo kiểm soát được rủi ro ở một ngưỡng nhất định chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng. Nghiên cứu và áp dụng linh hoạt các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng chính là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các NHTM.

Trong nội dung luận văn đã tiếp cận và nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, khái quát được các khái niệm về tín dụng, rủi ro tín dụng, nguyên nhân và các lạo rủi ro tín dụng cũng như hậu quả của rủi ro tín dụng.

Thứ hai, nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng của Agribank Tiên Lãng. Tìm ra thực trạng và nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.

Thứ ba, đề xuất một số biện pháp nâng cao và kiến nghị có tính khả thi nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạn chế rủi ro tín dụng của Agribank Tiên Lãng theo hướng an toàn, bền vững.

Mặc d đã có nhiều cố gắng nhưng với thời gian nghiên cứu có hạn và còn hạn chế về kiến thức nên những vấn đề được trình bày trong khuôn khổ luận văn trên đây không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của các Thầy, Cô giáo, các nhà nghiên cứu khoa học, các bạn bè, đồng nghiệp và những người quan tâm đến nội dung nghiên cứu của luận văn này.

Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn khoa học TS. Đinh Hữu Quý đã tận tình chỉ bảo trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.

Xem Thêm quy trình và bảng giá tại đây:

===> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VĨNH THUẬN KIÊN GIANG

3.1. Kết luận.

Tuy hoạt động tín dụng của ngân hàng đem lại hiệu quả cao nhưng kèm theo đó là rủi ro tiềm ẩn rất lớn. Quản trị rủi ro trong công tác tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng là một yêu cầu rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Một ngân hàng gặp rủi ro lớn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng. Vì vậy, rủi ro tín dụng là vấn đề đáng quan tâm hàng đầu không những đối với cán bộ Ngân hàng mà còn đối với toàn xã hội. (Kết luận luận văn rủi ro tín dụng tại ngân hàng)

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong quá trình hoạt động các ngân hàng thương mại đã và đang gặp không ít khó khăn trong việc huy động vốn và sử dụng vốn đạt hiệu quả. Đề tài nghiên cứu này đã nêu lên một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại NHN0&PTNT huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang.

Về các lý luận được khái quát: Khái niệm tín dụng và rủi ro tín dụng, các loại rủi ro, nguyên nhân, hậu quả, sự cần thiết phải hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Nội dung đề tài nghiên cứu Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHN0&PTNT Vĩnh Thuận đã nêu lên một số thuận lợi, khó khăn cũng như thực trạng tín dụng, và rủi ro tín dụng, công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHN0&PTNT Vĩnh Thuận. Từ đó làm cơ sở đưa ra biện pháp và kiến nghị nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng trong cơ chế thị trường tại Chi Nhánh.

3.2. Kiến nghị. (Kết luận luận văn rủi ro tín dụng tại ngân hàng)

3.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà Nước.

Xây dựng chính sách pháp lý đầy đủ, đồng bộ trong hoạt động của Ngân hàng. Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, hế thống ngân hàng đã có những nước phát triển về chất lượng, có tính đột phá mở đường, bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế. Từ chỗ là Ngân hàng một cấp trong cơ chế tập trung, chuyển sang hệ thống Ngân hàng hai cấp, hoạt động đa dạng, phù hợp với nền kinh tế thị trường của nước ta.

Tuy nhiên do tình hình kinh tế – xã hội phát triển nhanh nhiều mối quan hệ kinh tế – xã hội mới phát sinh trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải được điều chỉnh bằng pháp luật, tạo ra môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ trên lĩnh vực tiền tệ và tín dụng, ngân hàng đó là: Xác định địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng, yêu cầu đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế tiền tệ, thị trường vốn trong thời gian tới chính sách tiền tệ tín dụng phải huống vào mục tiêu ổn định và phát triển, do vậy Nhà nước cần phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách tiền tệ, tín dụng và hoàn thiện cơ chế quản lý và hoạt động của hệ thống Ngân hàng mà luật Ngân hàng và các tổ chức tín dụng sớm được đưa vào thực hiện.

Ngoài ra các quy luật khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng như hiến pháp, luật dân sự. luật đất đai cũng phải được xây dựng chặt chẽ và ổn định đảm bảo cho người kinh doanh và nhân dân được yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Cấp giấy ủy quyền sử dụng đất và nhà ở trên cơ sở luật đất đai và có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Nhà nước cần có kế hoạch thu mua sản phẩm trong dân khi đến thời vụ.

Tổ chức các mạng lưới thu mua đến các địa bàn để tránh những trường hợp nông dân bị tư thương ép giá.

Nhà nước cần phải quan tâm đến hoạt động của Ngân hàng chúng ta thấy được hoạt động của Ngân hàng có vai trò quan trọng trog nền kinh tế cho nên trong thời ký hội nhập phát triển đòi hòi chính phủ phải có sự quan tâm nhiều hơn đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển.

3.2.2. Đối với NHN0 & PTNT CN Vĩnh Thuận – Kiên Giang. (Kết luận luận văn rủi ro tín dụng tại ngân hàng)

Trong những năm vừa qua doanh số cho vay của NHN0 & PTNT Vĩnh Thuận càng tăng, số lượng khách hàng ngày càng lớn. Nhưng vấn đề cốt lõi của Ngân hàng vẫn là chất lượng hoạt động tín dụng, nghĩa là người vay dùng vốn của ngân hàng có hiệu quả, về phía Ngân hàng phải thu hồi đủ vốn, lãi đúng hạn. Vì vậy yêu cầu vốn vay phải nằm trong tầm quản lý và kiểm soát của Ngân hàng. Từ lúc tiếp cận thị trường, thu thập thông tin, đến điều tra giải ngân, thu hồi vốn và lãi , kiểm soát đến quản lý đều đưa ra ý kiến giải quyết đoán một cách chính xác, chuẩn mực. CBTD, Trưởng phòng kế toán – kinh doanh, Giám đốc đều phải nắm được khối lượng tín dụng mà mình quản lý.đang vận động như thế nào và dự đoán nắm bắt được tình trạng biến động tốt hay xấu.

Ngân hàng cần xem xét thành lập một tổ, xử lý nợ quá hạn. Gồm một phó phòng kế hoạch – kinh doanh và hai cán bộ tín dụng có năng lực kiểm soát. Tổ xử lý nợ quá hạn này chỉ hoạt động khi có những món nợ quá hạn mà CBTD phụ trách địa bàn không giải quyết được.

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===> Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

4. RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI  PHÁP PHÒNG NGỪA (Kết luận luận văn rủi ro tín dụng tại ngân hàng)

KẾT LUẬN

Ngân hàng Techcombank cũng như các NHTM khác đang đứng trước các thách thức về cạnh tranh và hội nhập quốc tế, càng đòi hỏi khắc khe hơn các tiêu chuẩn về sự an toàn, lành mạnh về tài chính, về năng lực điều hành và quản trị rủi ro. Do đó việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống phòng ngừa rủi ro hiệu quả trong ngân hàng đối với các nghiệp vụ nói chung và đối với nghiệp vụ tín dụng nói riêng là một yêu cầu bức thiết và quan trọng, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế trong quá trình hoạt động và phát triển của một ngân hàng thương mại.

Hoạt động ngân hàng luôn hàm chứa rủi ro, đặc biệt và thường xuyên là rủi ro tín dụng. Do đó, để có sự tăng trưởng ổn định cần thiết phải tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, giúp giảm dần việc trích lập dự phòng rủi ro, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của toàn ngân hàng. Do đó, việc đề ra những giải pháp nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Techcombank thật sự là mối quan tâm hàng đầu.

Xuất phát từ thực trạng trên, luận văn cố gắng nhận dạng và hệ thống hóa được các loại hình rủi ro tín dụng hiện nay tại Techcombank ; phân tích và làm rõ những ưu điểm và tồn tại trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank ; vận dụng những cơ sở lý luận và kinh nghiệm quản trị rủi ro quốc tế ; kết hợp với những kiến đóng góp tổng hợp từ kết quả phỏng vấn, thảo luận, trao đổi với các nhà quản lý, cán bộ tín dụng tại các Phòng ban của Hội sở, các Chi nhánh của Techcombank. Từ đó, đề ra những giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng mang tính thực tiễn cao, góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

Xem thêm nhiều bài luận văn mẫu khác tại đây:

===> Luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

DOWNLOAD FILE

5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH VŨNG TÀU

KẾT LUẬN

Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long – chi nhánh Vũng Tàu” được thực hiện tại ngân hàng Kiên Long. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng. (Kết luận luận văn rủi ro tín dụng tại ngân hàng)

Bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng, nghiên cứu khảo sát với cỡ mẫu 192 bao gồm lãnh đạo, nhân viên kinh doanh tín dụng, nhân viên thẩm định, kiểm soát viên, khách hàng sử dụng sản phẩm của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố: Thông tin tín dụng (β = 0.389); Chính sách tín dụng (β = 0.258); Nhân tố khách hàng (β = 0.173); Xếp hạng tín dụng (β = 0.154); Nhân tố khách quan (β = 0.128); Quy trình cấp tín dụng (β = 0.097). Sáu nhân tố này ảnh hưởng đến sự quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Kiên Long. Vì vậy, các giả thuyết nghiên cứu H1, H2, H3, H4, H5 và H6 đều được chấp nhận. Kết quả nghiên cứu giúp nhà lãnh đạo các ngân hàng có những chính sách quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế nợ xấu hoặc khoản vay ngân hàng chiếm dụng vốn. Nghiên cứu này cũng là một tài liệu khoa học có giá trị tham khảo cho các nghiên cứu liên quan.

Bên cạnh những đóng góp đã đề cập ở trên, nghiên cứu này còn tồn tại một số mặt hạn chế nhất định như quản trị rủi ro tín dụng chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, nhưng trong bài nghiên cứu này chỉ tập trung nghiên cứu 6 nhân tố. Trong tương lai, cần khám phá ra nhiều tố để thấy được bức tranh tổng quát cho các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng.

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562