Khóa Luận Tốt Nghiệp: Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nhân Lực Tại Công Ty

Đề tài Khóa luận tốt nghiệp Phân tích hoạt động quản trị nhân lực tại công ty. Ngành quản trị kinh doanh là một trong những ngành được rất nhiều các bạn sinh viên lựa chọn, tuy nhiên để có thể chọn được một đề tài ngành quản trị kinh doanh hay, và dễ làm thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một đề tài và làm đề cương mẫu cho các bạn tham khảo nhé.

Ngoài ra, bạn nào có nhu cầu thuê làm trọn gói bài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh thì liên hệ trực tiếp với luanvanpanda.com nhé. ZALO: 0932091562.

Đề cương Khóa Luận Tốt Nghiệp: Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nhân Lực Tại Công Ty

Phân tích hoạt động quản trị nhân lực tại công ty

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN về Khóa Luận Tốt Nghiệp: Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nhân Lực Tại Công Ty

 • 1.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.1.1. Nguồn nhân lực
 • 1.1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.4. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.5.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
 • 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2 Tiến trình hoạch định
 • 1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 1.2.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2.2.Nguồn tuyển dụng
 • 1.2.2.3.Quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp
 • 1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự
 • 1.2.3 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo
 • 1.2.3.3. Vai trò của đào tạo
 • 1.2.3.4 Tiến trình đào tạo
 • 1.2.3.5 Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
 • 1.2.4 Lương bổng và đãi ngộ nguồn nhân lực
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất
 • 1.2.4.3.Đãi ngộ tinh thần
 • 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực
 • 1.3.1. Môi trường bên ngoài
 • 1.3.2 Môi trường bên trong

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG về Khóa Luận Tốt Nghiệp: Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nhân Lực Tại Công Ty

 • 2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
 • 2.1.4. Đặc điểm một số nguồn lực chủ yếu
 • 2.1.5. Kết quả và hiệu quả kinh doanh
 • 2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần
 • 2.2.1. Thực trạng sử dụng lao động của Công ty Cổ Phần
 • 2.2.1.1. Đánh giá về chất lượng lao động thể hiện qua trình độ
 • 2.2.1.2. Thực trạng lao động của Công ty theo giới tính
 • 2.2.1.3. Thực trạng lao động của Công ty theo độ tuổi
 • 2.2.2. Công tác hoạch định nhân lực tại Công ty Cổ Phần
 • 2.2.2.1. Phân tích công việc
 • 2.2.2.2. Hoạch định nguồn nhân lực
 • 2.2.3. Công tác tuyển dụng nhân lực
 • 2.2.3.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
 • 2.2.3.2. Quy trình tuyển dụng
 • 2.2.3.3. Nguồn và phương pháp tuyển dụng
 • 2.2.3.4. Nội dung tuyển dụng
 • 2.2.3.5. Kết quả tuyển dụng trong 3 năm gần đây
 • 2.2.4. Công tác đào tạo và phát triển
 • 2.2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
 • 2.2.4.2. Quy trình đào tạo
 • 2.2.4.3. Xác định mục tiêu đào tạo
 • 2.2.4.4. Xác định đối tượng đào tạo của Công ty
 • 2.2.4.5. Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 2.2.5. Đãi ngộ nhân viên
 • 2.2.5.1.Yếu tố vật chất
 • 2.2.5.2.Yếu tố tinh thần
 • 2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần
 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP về Khóa Luận Tốt Nghiệp: Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nhân Lực Tại Công Ty

 • 3.1. Mục tiêu và định hướng của Công ty Cổ Phần
 • 3.1.1. Mục tiêu
 • 3.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty
 • 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần
 • 3.2.1.Công tác tuyển dụng nhân lực
 • 3.2.2. Công tác đào tạo và phát triển
 • 3.2.3. Đãi ngộ nhân viên

Kết luận Khóa Luận Tốt Nghiệp: Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nhân Lực 

Trên đây là đề tài Khóa luận tốt nghiệp và đề cương chi tiết ngành quản trị kinh doanh: Phân tích hoạt động quản trị nhân lực tại công ty. Tuy nhiên đây là đề cương mẫu của trường bất kỳ, nếu như các bạn có nhu cầu làm bài, thì gửi cho mình các yêu cầu của trường của các bạn nhé. Ngoài ra, các bạn chưa có đề tài hoặc chưa làm đề cương, thì luanvanpanda sẽ hỗ trợ làm bài cho các bạn nhé. Dịch vụ làm thuê luận văn thạc sĩ sẽ hỗ trợ các bạn tận tình, chuyên nghiệp và bảo đảm bài làm cho đến khi bạn tốt nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562