Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Sản Công Tại Một Số Bệnh Viện

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
Rate this post

Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Sản Công Tại Một Số Bệnh Viện. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Sản Công Tại Một Số Bệnh Viện. Sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Kinh Tế, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Kinh Tế về Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Sản Công Tại Một Số Bệnh Viện, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Kinh Tế chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

1. Kinh nghiệm quản lý tài sản công của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông là bệnh viện thuộc tuyến tỉnh nằm tại Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thứ nhất, quản lý đầu tư tài sản công: Giai đoạn 2011 – 2016, Bệnh viện đã được đầu tư 111 thiết bị y tế với tổng kinh phí hơn 79,245 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước cấp gần 42 tỷ đồng, nguồn kinh phí dự án cấp là 30,188 tỷ đồng và nguồn kinh phí xã hội hóa là hơn 7 tỷ đồng. Các máy móc, thiết bị được đầu tư sau khi tiếp nhận đã được đưa ngay vào sử dụng và hoạt động tốt. Bệnh viện cũng ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, trong đó bao gồm quy chế quản lý Trang thiết bị y tế. Đồng thời, bố trí kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo đầy đủ thiết bị phục vụ bệnh nhân.

Thứ hai, đối với việc thanh lý tài sản Trang thiết bị y tế, năm 2016, bệnh viện đã tiến hành kiểm kê thiết bị tại các khoa phòng và lập danh mục trang thiết bị hư hỏng, không có khả năng sửa chữa, khắc phục. Ngoài ra, Bệnh viện cũng đã kiểm định và đánh giá lại trang thiết bị trình các cấp để làm thủ tục thanh lý theo quy định.

Mặc dù hoạt động còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Bệnh viện đã rất coi trọng công tác quản lý tài sản công. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư cho Trang thiết bị y tế chưa nhiều, cán bộ kỹ thuật chuyên sâu còn ít cũng là trở ngại cho bệnh viện trong quá trình khai thác tài sản công phục vụ công tác khám chữa bệnh.

2 Kinh nghiệm từ Bệnh viện Bạch Mai

Trong thời kỳ hội nhập phát triển, với vai trò là Bệnh viện đa khoa hàng đầu

  • Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai đã và đang tập trung đầu tư trang thiết bị máy móc ngày một hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Chính vì vậy, công tác quản lý, bảo dưỡng và sử dụng máy móc, thiết bị y tế một cách an toàn, hiệu quả luôn là một vấn đề được Bệnh viện đặc biệt quan tâm.

Thứ nhất, về công tác quản lý đầu tư tài sản công: Là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế giao tự chủ tài chính, Bệnh viện Bạch Mai đã mở rộng các khoa, phòng khám chữa bệnh theo yêu cầu, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và điều trị cho người bệnh.

Xã hội hóa y tế xuất phát từ chủ trương của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt Chính phủ ban hành nghị định 43 năm 2006 về quyền tự chủ của đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy và tài chính và đơn vị được phép xã hội hoá các hoạt động y tế, trong đó có mảng về trang thiết bị y tế. Đối với bệnh viện Bạch Mai, nguồn kinh phí hàng năm do nhà nước cấp nhỏ, hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu Khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là nhu cầu kỹ thuật cao phục vụ người bệnh nên Bệnh viện chủ trương xã hội hóa. Hình thức doanh nghiệp đầu tư số máy, bệnh viện cung cấp nơi đặt máy, nhân lực và đặc biệt là dùng uy tín của bệnh viện. Còn nguồn nữa là bệnh viện tự mua máy.

Trong quá trình mua sắm tài sản công, quy trình lựa chọn các trang thiết bị tương đối chặt chẽ. Các trang thiết bị đều thông qua hội đồng khoa học đáp ứng các tiêu chí:

Thứ nhất: Bệnh viện lựa chọn máy phải có nhu cầu cao cho người bệnh.

Thứ hai: Những thiết bị phải tiên tiến, mới nhất và những máy đó bệnh viện phải có đủ năng lực sử dụng, đây là về con người.

Bệnh viện luôn đảm bảo chất lượng của dịch vụ đó, chất lượng gồm có máy móc, thiết bị, chất lượng nhân sự sử dụng máy, đảm bảo an toàn về môi trường mới lựa chọn.

Thứ hai, trong quá trình sử dụng, Bệnh viện còn quản lý chặt chẽ các khoản thu chi hằng ngày để tránh tình trạng các trang thiết bị y tế bị lạm dụng. Tuỳ theo từng loại máy, bệnh viện chủ yếu có mặt bằng, cung cấp điện nước, nhân sự, cung cấp toàn bộ chi phí vật tư tiêu hao, các chi phí này bệnh viện chi có hạch toán chi tiết và trả về bệnh viện. Bệnh viện chỉ lấy phần gọi là uy tín của Bệnh viện.

Trên đây là Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Sản Công Tại Một Số Bệnh Viện Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Ngành Quản Lý Kinh Tế về Luận Văn Quản Lý Tài Sản Công Tại Bệnh Viện được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết bao gồm Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Sản Công Tại Một Số Bệnh Viện. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hoặc chưa làm được đề cương và bài luận văn thạc sĩ của mình. Thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình làm luận văn thạc sĩ tại đây.

===>>> Viết thuê luận văn thạc sĩ Quản Lý Kinh Tế

3 Những bài học kinh nghiệm cho việc quản lý tài sản công tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Thông qua nghiên cứu công tác quản lý tài sản công tại một số bệnh viện công lập trong nước, luận văn rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức như sau:

Thứ nhất, về kinh phí thực hiện việc mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp tài sản công trong bệnh viện: cần tăng cường thực hiện các hình thức xã hội hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Thứ hai, cần tăng cường đầu tư song song về nguồn nhân lực chất lượng cao: Bệnh viện nếu đầu tư một nguồn kinh phí rất lớn để trang bị các thiết bị công nghệ cao thì cũng cần thiết phải đảm bảo nguồn nhân lực kỹ thuật cao để đảm trách công tác kiểm chuẩn, bảo dưỡng và sửa chữa Trang thiết bị nói chung nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản. Tăng cường, tập trung vào hướng đào tạo liên tục và tại chỗ.

Thứ ba, giám sát chặt chẽ quá trình đầu tư, mua sắm, sử dụng các tài sản công trong Bệnh viện. Thông qua công tác này mới có thể tránh được lãng phí, tham nhũng, lợi dụng tài sản công của bệnh viện để trục lợi.

Thứ tư, thực hiện bảo dưỡng, kiểm kê tài sản công định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng sử dụng tài sản công của bệnh viện ở mức tốt nhất có thể.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Kinh Tế, và những tài liệu liên quan đến Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Sản Công Tại Một Số Bệnh Viện, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Kinh Tế chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 99 + Luận Văn Về Quản Lý Tài Sản

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562