TOP 6 Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính

Rate this post

Tải miễn phí mẫu TOP 6 Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài chính doanh nghiệp, còn rất nhiều nội dung tham khảo về đề tài Hoạch đinh kinh doanh, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda.

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ tài Chính doanh nghiệp, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua.

SĐT/ZALO: 0932.091.562

LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO, KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN THẠC SĨ

TOP 1: Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính: TĂNG CƯỜNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam nói chung và của Chi nhánh NHPT Thái Nguyên nói riêng. Tình trạng tốt xấu của hoạt động cho vay vốn tín dụng đầu tư quyết định tính chất ổn định tài chính hay không của toàn hệ thống. Đặt trong bối cảnh hội nhập vào khu vực và kinh tế toàn cầu thì yêu cầu về một sự ổn định bền vừng tài chính lại càng quan trọng nhưng cũng cực kỳ khó khăn nan giải.

Dự án tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển hầu hết là các dự án có tổng mức đầu tư lớn, sử dụng vốn nhiều mà đặc biệt đây là vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do vậy cần làm tốt, nghiêm túc và thận trọng công tác thẩm định tín dụng.

Thẩm định tín dụng, bản thân nó là một quá trình bao gồm nhiều bước thẩm định khác nhau trong đó thẩm định năng lực tài chính của khách hàng là bước trước tiên nhất và không thể thiếu khi xem xét bất kỳ một hồ sơ tín dụng nào. Có thể coi đây là bước cơ sở đặt nền móng cho sự an toàn của khoản cấp tín dụng. Năng lực tài chính là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh cũng như khả năng ổn định bền vững trước tác động của các cú sốc tài chính tới hoạt động của khách hàng. Việc cấp tín dụng cho một khách hàng có năng lực tài chính vững mạnh không những giúp ngân hàng đạt lợi nhuận cao, ổn định mà còn giúp đảm bảo tính an toàn của khoản vay. Ngược lại, việc cấp tín dụng cho một khách hàng có năng lực tài chính yếu kém không những khiến ngân hàng mất trắng lợi ích từ khoản vay mà còn có thể gây ra hậu quá vốn đầu tư không hiệu quả, mất vốn của Nhà nước. (Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính)

Trên thực tế trong hệ thống NHPT đã có nhiều trường hợp làm thất thoát vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Khách hàng không có khả năng để thực hiện hoàn thiện dự án (trong giai đoạn thực hiện) hoặc do khách hàng không có khả năng trả nợ (trong giai đoạn vận hành khai thác) mà nguyên nhân trực tiếp là do khả năng tài chính của khách hàng không đáp ứng được theo yêu cầu. Điều này đã không được thẩm định kỹ lưỡng và dự báo chính xác (trong quá trình chuẩn bị đầu tư).

Để tránh những sai lầm trong hoạt động cho vay và quản lý vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước đồng thời để đạt được mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững trong hoạt động cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, Chi nhánh ngân hàng phát triển Thái Nguyên đã cố gắng làm tốt công tác thẩm định dự án nói chung và thẩm định năng lực tài chính của khách hàng nói riêng. Mặc dù công tác thẩm định năng lực tài chính của khách hàng vay vốn tại Chi nhánh trong những năm gần đây đã có nhiều cải tiến, tuy vậy vẫn còn rất nhiều hạn chế, ví dụ như: công tác thẩm định năng lực tài chính nhiều trường hợp chưa chặt chẽ, chưa nghiêm minh, còn tồn tại hiện tượng tham nhũng hối lộ, tồn tại vấn đề về mặt đạo đức, năng lực chuyên môn của cán bộ thẩm định…

Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Tăng cường thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh ngân hàng phát triển Thái Nguyên” làm đề tài nghiên cứu.

Xem Thêm chi tiết về quy trình làm luận văn và bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ tại đây:

===> Bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

TOP 2 Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính: NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt giữa các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường đã gậy ra những khó khăn và thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình, các doanh nghiệp phải luôn có sự đổi mới không ngừng để có một nền tài chính vững mạnh để tồn tại và nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động trong hội nhập kinh tế trong nước và nước ngoài. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn nắm vững tình hình tài chính của mình, vì nó quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại.

Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp; xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các thông tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như những rủi ro và triển vọng của doanh nghiệp, để từ đó có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. (Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính)

Năng lực tài chính tốt là nhân tố góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy vậy, trên thực tế, việc quản trị tài chính tại nhiều Công ty còn nhiều bất cập và chưa được quan tâm đúng mức, do đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả kinh doanh .

Tại Công ty cổ phần Trúc Thôn tình hình quản trị tài chính vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất cập, hiệu quả không cao, năng lực tài chính còn yếu ở nhiều điểm đồng thời khả năng quản trị tài chính lại chưa được tối ưu dẫn đến việc ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình doanh thu và lợi nhuận, tình hình sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài “Nâng cao năng lực tài chính của Công ty cổ phần Trúc Thôn” làm đề tài luận văn, đồng thời, dựa trên các cơ sở căn cứ khoa học, từ thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Trúc Thôn đã đề ra một số giải pháp và một số kiến nghị.

Tải miễn phí bài mẫu tại đây

===>Luận văn hoạch định tài chính

DOWNLOAD FILE

Top 3 Lời Mở Đầu Đề tài: Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị

Lời mở đầu

Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Qua đó các nhà quản lý tài chính có thể xác định được nguyên nhân gây ra và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới.

Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua phân tích tình hình tài chính Công ty trong vài năm gần đây nhằm mục đích tự nâng cao hiểu biết của mình về vấn đề tài chính doanh nghiệp nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Vì vậy, em chọn đề tài “Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. (Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính)

Chuyên đề của em được chia làm 3 chương:

  • Chương I – Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính – Phương pháp phân tích tài chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính qua phân tích tài chính.
  • Chương ii – Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị.
  • Chương III – Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tài chính của Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê thị Anh Vân cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị đã giúp đỡ em thực hiện chuyên đề tốt nghiệp này !.

Chương I: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính – Phương pháp phân tích tài chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính qua phân tích tài chính.

Xem thêm nhiều đề cương chi tiết trong luận văn tại đây:

===>  Đề cương chi tiết trong luận văn

DOWNLOAD FILE

Top 4 Lời Mở Đầu: NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP HẬU WTO – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:

Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trải qua gần 20 năm đổi mới và phát triển

từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp, đến nay đã khẳng định được sự phát triển vượt bậc. Từ năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều này đã tạo môi trường thuận lợi cho hệ thống ngân hàng Việt Nam đẩy nhanh tiến trình cải cách, đổi mới và phát triển.Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó còn có những thách thức không nhỏ do hội nhập kinh tế mang lại mà hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ phải đối mặt.

Theo các cam kết, khi gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng sẽ được mở cửa dần theo lộ trình 7 năm. Theo đó, từ năm 2007, Việt nam đã phải từng bước tiến hành gỡ bỏ các hạn chế đối với các tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, cụ thể như bắt đầu xem xét cho thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam từ 1/4/2007, nâng dần mức nhận tiền gửi bằng VND của một chi nhánh ngân hàng nước ngoài (650% từ 1/1/2007, 800% vốn pháp định từ 1/1/2008, 900% vào năm 2009, 1000% năm 2010 và không giới hạn từ năm 2010), … Đây sẽ là một sức ép cạnh tranh lớn từ các ngân hàng nước ngoài đối với các ngân hàng trong nước, đặc biệt khi các ngân hàng nước ngoài có năng lực tài chính mạnh, có nền tảng công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Vì vậy, để đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt này, các ngân hàng Việt Nam cần phải nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, đặc biệt là năng lực tài chính – một trong những trăn trở chính của Việt Nam khi bước vào sân chơi toàn cầu. (Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính)

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng không nằm ngoài xu thế đó. Là một trong bốn Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất của Việt Nam, BIDV đã và đang đẩy mạnh hội nhập vào nền kinh tế quốc tế và coi đây là chiến lược phát triển quan trọng của ngân hàng. Trong bối cảnh đó, việc phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng về năng lực tài chính của BIDV để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng là hết sức cấp thiết. Đề tài: “Năng lực tài chính của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn hội nhập hậu WTO- thực trạng và giải pháp là vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận, vừa mang tính thực tiễn cao.

DOWNLOAD FILE

Top 5 Lời Mở Đầu: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẠ LONG

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế thế giới trong những năm qua có nhiều biến động lớn: thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu tăng… Nhất là trong những năm vừa qua, khủng hoảng kinh tế đã lan ra toàn thế giới gây ra biết bao tổn thất nghiêm trọng. Việt Nam ta cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này. Thật vậy, trong 2 năm gần đây lạm phát tăng cao, nhiều doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu ngoại nhập gặp khó khăn trong kinh doanh, chi phí tăng, doanh số giảm… Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm ra giải pháp thích hợp để vượt qua những khó khăn, tiếp tục đứng vững trên thị trường. Hơn nữa, nếu biết tận dụng thời cơ các doanh nghiệp nước ta có thể thu ngắn khoảng cách trên trường quốc tế khi nền kinh tế thế giới hồi phục trở lại. (Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính)

Để tìm ra biện pháp thích hợp thì việc phân tích tình hình tài chính là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà tình hình tài chính có nhiều biến động. Thông qua việc phân tích này các doanh nghiệp có thể giải quyết các vấn đề về sử dụng vốn, sử dụng tài sản, phân phối doanh thu, lợi nhuận… từ đó đưa ra những giải pháp đúng đắn để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngoài ra phân tích tình hình tài chính còn giúp cho các nhà đầu tư bên ngoài có được quyết định đầu tư phù hợp và hiệu quả thông qua các tỷ số tài chính, khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán, khả năng chi trả…

Nhận thức được tầm quan trọng của phân tích tình hình tài chính nên em chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại công ty cổ phần vật tư Hạ Long” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Xem thêm nhiều bài luận văn mẫu khác tại đây:

===> Luận văn thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp

DOWNLOAD FILE

Top 6 Lời Mở Đầu: NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm: quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước (là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, khi Nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp); quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính; quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác; Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp.

Vai trò của tài chính doanh nghiệp trước hết thể hiện ở chỗ xác định đúng đắn các nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ, tiếp đó phải lựa chọn các phương pháp và hình thức thích hợp uy động vốn từ bên trong và bên ngoài, đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp. Ngày nay, cùng v ới sự phát triển của nền kinh tế đã nảy sinh nhiều hình thức mới cho phép các doanh nghiệp huy động ác nguồn vốn từ bên ngoài. Do vậy, vai trò của tài chính doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc chủ động lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động liên tục và có hiệu quả, tăng cường quy mô sản xuất – kinh doanh với chi phí huy động vốn ở mức thấp nhất. (Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính)

Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở phân tích khả năng sinh lời và mức độ rủi ro của các dự án đầu tư, từ đó óp phần lựa chọn dự án đầu tư tối ưu. Việc huy động kịp thời các nguồn vốn có ý nghĩa rất quan trọng để doanh nghiệp có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh. Mặt khác, việc huy động tối đa số vốn hiện có vào hoạt động kinh doanh có thể giảm bớt và tránh được những thiệt hại do ứ đọng vốn gây ra, đồng thời giảm bớt được nhu cầu vay vốn, từ đó giảm được các khoản tiền trả lãi vay. Việc hình thành và sử dụng tốt các quỹ doanh nghiệp, cùng v ới việc sử dụng các hình thức thưởng, phạt vật chất một cách hợp lý sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy người lao động gắn bó với doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông qua tình hình thu, chi tiền tệ, tình hình tài chính và thực hiện các chỉ tiêu tài chính, lãnh đạo và các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá tổng hợp và kiểm soát được các mặt hoạt động của doanh nghiệp; phát hiện kịp thời những tồn tại hay khó khăn vướng mắc trong sản xuất – kinh doanh, từ đó có thể đưa ra các quyết định để điều chỉnh các hoạt động phù hợp với diễn biến thực tế kinh doanh.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay ở Việt Nam có khoảng 450.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó doanh nghiệp nhỏ v à vừa (DNNVV) chiếm khoảng 96%, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm 4%. Các DNNVV đóng góp gần 40% GDP cả nước.

Chi cục thuế thành phố Thanh Hóa quản lý thu thuế gần 5.651 DNNVV, hàng năm thu về cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, tuy nhiên thông qua đó cũng chưa thể đánh giá được hết năng lực tài chính cũng hư hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV đó, việc phân tích tài chính để đánh giá chính xác chất lượng cũng như sự phát triển của DNNVV là việc làm cần thiết hiện nay. (Lời Mở Đầu Luận Văn Hoạch Định Tài Chính)

Bởi vì chúng ta biết, tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, đến sự phát triển hay suy thoái của nền sản xuất. Qua kết quả phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ giúp cho các cơ quan quản lý có định hướng và giải pháp hổ trợ các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh. Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách… tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia quá trình hoạch định, tổ chức, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Xuất phát từ những vấn đề trên tôi chọn đề tài “Nâng cao năng lực tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thanh Hóa “ làm luận văn thạc sỹ.

DOWNLOAD FILE


Trên đây là các mẫu 6 Lời mở đầu Hoạch định kinh doanh trong luận văn thạc sĩ được Luận Văn Panda tổng hợp từ các bài luận văn thạc sĩ điểm cao, với đa dạng các đề tài, đa dạng các ngành học, tha hồ cho các bạn học viên tham khảo cách viết lời mở đầu.

Để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ các bạn cần đầu tư nhiều thời gian công sức nghiên cứu, nên nếu cần sự hỗ trợ hoàn thành luận văn các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Panda, và có thể liên hệ qua

ZALO: 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562