Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt
Rate this post

Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Của Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng, chia sẻ đến các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ mà gặp khó khăn khi làm lời mở đầu của luận văn. Do thời gian Luận văn Panda chia sẻ bài viết này không có nhiều, cho nên Luận văn Panda chỉ có thể chia sẻ những nội dung bao gồm: lời mở đầu, lý do chọn đề tài của luận văn và đề cương chi tiết của Luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, đề tài về Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt.

CHÚ Ý: Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về đánh giá sự hài lòng của khách hàng, được luanvanpanda tổng hợp về vấn đề này các bạn có thể bấm tại đây: 

=====>>> Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng

============>>> Luận Văn Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

GIỚI THIỆU

1.1 Tầm quan trọng của đề tài Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt
Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

Ở Việt Nam, tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán mặc dù đã giảm mạnh nhưng vẫn còn ở mức cao so với thế giới. Rõ ràng, ở Việt Nam tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực công, doanh nghiệp và dân cư. Có nhiều nguyên nhân lý giải cho tình trạng thanh toán bằng tiền mặt, trong đó, nguyên nhân chính là do thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, tâm lý ngại sử dụng công nghệ mới, cảm thấy không thoải mái khi sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử. Hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) cũng làm ảnh hưởng đến việc phát triển và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng điện tử tới người tiêu dùng.

Thêm vào đó, hệ thống quản lý thuế chưa phát triển khiến cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp có thể “lách luật”, thích sử dụng hình thức thanh toán bằng tiền mặt vì lợi ích cá nhân, hơn là sử dụng thanh toán qua ngân hàng (chuyển khoản, ủy nhiệm chi), nhằm trốn tránh việc kiểm soát thuế từ phía các cơ quan chức năng.

Nhằm đa dạng hóa dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử và chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Chính phủ đã có chủ trương, chính sách hỗ trợ, triển khai Chính phủ điện tử, cung ứng dịch vụ công cấp độ 3, 4. Cụ thể, ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020. Đề án đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành chức năng và các địa phương, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về TTKDTM trong nền kinh tế, thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt sang sử dụng các phương tiện TTKDTM, phương thức thanh toán điện tử. Vì thế, thẻ thực sự trở thành phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến trên thế giới, không chỉ đối với các nước có nền kinh tế phát triển mà còn không ngừng mở rộng sang các nước có nền kinh tế đang phát triển.

Thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều lợi ích, xong đối với địa bàn Cần Thơ thói quen dùng tiền mặt trong thanh toán vẫn còn lớn. Đa phần người dân chưa tiếp cận được nhiều hình thức thanh toán của ngân hàng cũng như chưa có thói quen sử dụng các hình thức hiện có của ngân hàng để thanh toán. Do đó, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ mặc dù đã có tăng nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Từ thực tế trên, tôi chọn nghiên cứu “Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ” làm đề tài nghiên cứu của mình.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Phân tích thực trạng về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2020.

Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ.

Đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ.

1.3 Các nghiên cứu liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt

Để xác định các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng trong việc lựa chọn các hình thức TTKDTM, tác giả đã nghiên cứu một số lý thuyết cơ sở và thực nghiệm như sau:

Nghiên cứu của Bùi Trần Khánh Huy (2020) về “Thực tiễn phát triển phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”

Nghiên cứu này đã chỉ ra những tồn tại, thách thức và một số vấn đề đặt ra trong thúc đẩy TTKDTM:

 • (i) Sự sẵn sàng trong việc kết nối giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ công và ngân hàng.
 • (ii) Cơ sở dữ liệu và khả năng trao đổi, chia sẻ thông tin: nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ công (ví dụ: các trường học, công ty nước sạch,… chưa có hệ thống dữ liệu tập trung, chuẩn hóa dẫn đến khó khăn trong triển khai tích hợp, kết nối với hệ thống của ngân hàng (đã được chuẩn hóa tập trung).
 • (iii) Bên cạnh đó, hiện nay chưa có cơ chế tài chính cho phép các đơn vị cung ứng dịch vụ công trả phí dịch vụ thanh toán cho ngân hàng để bù đắp chi phí đầu tư và cung ứng dịch vụ dẫn đến khó khăn cho cả phía ngân hàng cũng như các đơn vị cung ứng dịch vụ công trong việc hợp tác triển khai dịch vụ.

Việc nộp thuế điện tử đối với cá nhân cũng còn khó khăn do thói quen của người nộp thuế, ngại tiếp xúc với công nghệ. Về phía các cơ quan nhà nước, việc triển khai dịch vụ công điện tử chưa đồng bộ ở các ngành, đơn vị, dẫn tới doanh nghiệp không được chấp nhận hồ sơ,… Theo nhận định của các chuyên gia, điểm nghẽn lớn nhất trong thanh toán phi tiền mặt đó chính là từ các bộ, ngành trong việc tự động hóa, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, nên cần sớm có giải pháp xử lý.

Nghiên cứu của Nguyễn Thị Mai Trinh (2020), “Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hương đến quyết định lựa chọn sử dụng thẻ ATM Vietcombank tại Cần Thơ”

Để làm rõ thực trạng sử dụng thẻ ATM của sinh viên tại thành phồ Cần Thơ, tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả. Bên cạnh đó tác giả cũng đã sử dụng mô hình Probit với biến phụ thuộc trong mô hình là tình trạng sử dụng thẻ ATM của sinh viên với Y = 1 nếu sinh viên có sử dụng thẻ ATM và Y= 0 nếu sinh viên không sử dụng thẻ ATM. Các biến độc lập trong mô hình bao gồm: Đặc điểm cá nhân; thu nhập; sự tiện lợi; chi phí; độ tin cậy và sự khuyến khích để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của sinh viên tại thành phố Cần Thơ.

Nghiên cứu xác định có 3 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ ATM của ngân hàng trong sinh viên tại TP.Cần Thơ là: Đặc điểm cá nhân; Chi phí sử dụng thẻ; Sự khuyến khích mở thẻ

Từ các lý thuyết và đề tài nghiên cứu có liên quan nêu trên, tác giả chọn ra các nhân tố để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ TTKDTM tại ngân hàng, đó là:

Nhận thức tâm lý: bao hàm các nhân tố: thói quen chuyển từ sử dụng tiền mặt sang TTKDTM; nhận thức về hình thức TTKDTM….

Đặc điểm bản thân: bao hàm các nhân tố như xuất thân, thu nhập, chi tiêu, nghề nghiệp, giới tính….

Dịch vụ ngân hàng: bao hàm các nhân tố như thử tục mở tài khoản, thao tác sử dụng tài khoản, cách phục vụ của nhân viên ngân hàng, kênh thanh toán TTKDTM, các mức phí….

Cơ sở hạ tầng công nghệ: bao hàm các nhân tố như số lượng phòng giao dịch, máy ATM, POS, hệ thống liên kết kên TTKDTM, công nghệ bảo mật….

Thông tin tuyên truyền: bao hàm các nhân tố như các tiện ích khi sử dụng dịch vụ TTKDTM được hướng dẫn kỹ khi khách hàng đến mở tài khoản; thông tin về ngân hàng dễ tìm thấy qua trang web; thông tin về kênh TTKDTM dễ dàng tìm thấy….

Tính hữu ích của dịch vụ TTKDTM: bao hàm các nhân tố như tiện lợi khi sử dụng, thao tác dễ dàng….

Đặc tính dễ sử dụng của dịch vụ TTKDTM

Sự tác động của những người có liên quan (bạn bè, người thân….).

1.4 Nội dung, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ, bao gồm: Chuyển khoản (khách hàng sử dụng hình thức lệnh chi); séc và thanh toán bằng thẻ ngân hàng: thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ (Visa Debit).

Đối tượng nghiên cứu: Khách hàng cá nhân đang sử dụng kênh thanh toán không dùng tiền mặt của Vietinbank trên địa bàn Cần Thơ.

Không gian nghiên cứu: Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ và các chi nhánh trực thuộc gồm: TP. Cần Thơ, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Thới Lai.

Thời gian nghiên cứu: Để đánh giá tổng quan về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ, đề tài phân tích số liệu từ năm 2018 – 2020.

1.5 Phương pháp nghiên cứu Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

Phương pháp phân tích thống kê kinh tế theo chuỗi thời gian từ năm 2018 – 2020 được sử dụng để phân tích thực trạng tình hình sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân; các hình thức Ngân hàng khuyến khích khách hàng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong những năm qua.

Phân tích thống kê mô tả bằng cách khảo sát thu thập ý kiến khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ. Các thông tin cơ bản thu thập khách hàng bao gồm:

Các đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng (giới tính, tuổi tác, thu nhập, nghề nghiệp,…)

Thực trạng sử dụng dịch vụ TTKDTM của khách hàng cá nhân bao gồm: Các hình thức TTKDTM khách hàng đang sử dụng; lý do lựa chọn hình thức TTKDTM; thời gian sử dụng TTKDTM; khoảng cách từ chỗ ở hiện tại đến địa điểm giao dịch; nhận thức của khách hàng về các chính sách ưu đãi của ngân hàng khi khách hàng sử dụng dịch vụ TTKDTM…

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ (các vấn đề về nhận thức tâm lý; đặc điểm bản thân của khách hàng; các dịch vụ ngân hàng; cơ sở hạ tầng công nghệ và vấn đề thông tin tuyên truyền). Qua đó đánh giá của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ TTKDTM tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ.

Chương 1: Giới Thiệu

 • 1.1 Tầm quan trọng của đề tài
 • 1.2 Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3 Các nghiên cứu có liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.4 Nội dung, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.5 Phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Cơ Sở Lý Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

 • 2.1 Khái niệm và đặc điểm
 • 2.2 Sự cần thiết và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt
 • 2.3 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
 • 2.4 Chất lượng dịch vụ thẻ của Ngân hàng thương mại
 • 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ

Chương 3: Thực Trạng Vấn Đề Nghiên Cứu

 • 3.1 Tổng quan Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ
 • 3.2 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ
 • 3.3 Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ

Chương 4: Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

 • 4.1 Nhóm giải pháp chủ yếu
 • 4.1.1 Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm TTKDTM
 • 4.1.2 Nâng cao chất lượng nghiên cứu và xác định thị trường
 • 4.1.3 Xây dựng quảng bá thương hiệu thẻ
 • 4.1.4 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại
 • 4.1.5 Xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 4.1.6 Tăng cường công tác trong quản trị rủi ro
 • 4.1.7 Cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ
 • 4.2 Nhóm giải pháp bổ trợ

Kết luận

Trên đây là bài Luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, đề tài về Luận Văn Chất Lượng Dịch Vụ Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt, để có thể làm được một bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh về sự hài lòng khách hàng. Đề có được một bài luận văn chất lượng thì tên đề tài là rất quan trong luanvanpanda cố gắng gợi ý cho các bạn học viên những đề tài mới lạ, qua đó cũng hỗ trợ các nội ung về đề cương để cho các bạn sẽ hình dung hướng của đề tài, để hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ các bạn cũng cần đến sự hỗ trợ đến các dịch vụ viết thuê luận văn, giải quyết được các vấn đề về những khó khăn các bạn gặp phải, các bạn có thể tham khảo bảng giá về dịch vụ viết thuê luận văn tại đường link sau đây:

========>>> Bảng Giá Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562