Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Hiểm Của Công Ty Dầu Khí

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Rate this post

Luận Văn Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Hiểm Của Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam Đến Năm 2021. Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Hiểm Của Công Ty Dầu Khí Việt Nam, Trong suốt những năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, có rất nhiều công ty đã gặt hái được rất nhiều thành công cả về doanh thu và thị phần bảo hiểm, và đặc biệt đã xây dựng được thương hiệu, hình ảnh riêng biệt cả trên thị trường trong và ngoài nước.

Công Ty Dầu Khí Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực Bảo hiểm – Tài chính của Việt Nam được một tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm tài chính và đạt được mức B+ và việc Công Ty Dầu Khí Việt Nam đạt được xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế mức B+ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển không chỉ của Công Ty Dầu Khí  Việt Nam nói riêng mà còn của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm nhiều đề tài khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đường link dưới đây nhé.

===>>> Kho Tài Liệu Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

Lời Mở Đầu Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Hiểm Của Công Ty Dầu Khí

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Một doanh nghiệp nếu không có định hướng phát triển kinh doanh cũng giống như một con thuyền mất liên lạc giữa đại dương, chiến lược phát triển kinh doanh định hướng cho đơn vị đi về đâu và làm gì để đạt được hiệu quả cao nhất.

Hiện nay kinh doanh bảo hiểm đang diễn ra ngày càng sôi động, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm mới ra đời ngày càng nhiều. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lớn trên thế giới đã và sẽ mở rộng hoạt động tại Việt Nam, vì vậy việc xác định mục tiêu kinh doanh để đề ra những chiến lược kinh doanh đúng đắn là yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh của các công ty bảo hiểm. Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp nhận rõ mục đích hướng đi của mình, đó là cơ sở và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Kế đến là trong điều kiện thay đổi và phát triển nhanh chóng của môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh sẽ tạo điều kiện nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời chủ động tìm giải pháp khắc phục và vượt qua những nguy cơ và hiểm hoạ trên thương trường cạnh tranh. Ngoài ra, chiến lược kinh doanh còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tăng cường vị thế cạnh tranh đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp. Cuối cùng, việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh còn tạo ra căn cứ vững chắc cho việc đề ra các chính sách và  quyết định phù hợp với những biến động của thị trường.

Thực tiễn hoạt động của ngành bảo hiểm cũng cho thấy, nếu doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn, có tầm nhìn rộng, tạo được tư duy hành động, nhằm hướng tới mục tiêu chiến lược cụ thể, thì doanh nghiệp đứng vững và thành công trong cạnh tranh hiện nay, còn nếu ngược lại thì sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, hoạt động không có hiệu quả hoặc đi đến phá sản.

Do đó, vấn đề cốt lõi của các doanh nghiệp bảo hiểm là phải có định hướng phát triển lâu dài thông qua một chiến lược kinh doanh đúng đắn được xây dựng phù hợp với bối cảnh môi trường và tương thích với khả năng, vị thế của từng doanh nghiệp trong điều kiện thị trường nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, sôi động như hiện nay.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam tuy đã gia nhập vào thị trường bảo hiểm 15 năm, nhưng vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh bảo hiểm của Công ty mới chỉ bắt đầu chú trọng trong vòng 5 năm trở lại đây. Xuất phát từ những lý do nêu trên, Tác giả đã chọn đề tài: “Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam đến năm 2021làm đề tài Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

2. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đến năm 2021

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm và triển khai thực hiện chiến lược bảo hiểm của
 • Phạm vi nghiên cứu: Chiến lược kinh doanh dịch vụ bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam kể từ ngày thành lập đến năm 2021, nhưng chỉ tập trung nghiên cứu cho giai đoạn 2019-2021

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ trên, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

 • Phương pháp thống kê;
 • Phương pháp tổng hợp;
 • Phương pháp phân tích;
 • Phương pháp so sánh;
 • Phương pháp dự báo.

5. Kết cấu của Luận văn

Ngoài Lời mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, kết cấu của Luận văn bao gồm 3 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh bảo hiểm.
 • Chương 2: Chiến lược kinh doanh bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam trong thời gian
 • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam đến năm 2021

Sau đây là nội dung của Luận văn.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm nhiều đề tài khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đường link dưới đây nhé.

===>>> Kho Tài Liệu  Luận Văn Thạc Sĩ Về Bảo Hiểm Xã Hội

Lời Mở Đầu

CHƯƠNG 1: Tổng Quan Về Chiến Lược Kinh Doanh Bảo Hiểm

 • 1.1 Những vấn đề cơ bản về kinh doanh bảo hiểm
 • 1.1.1  Khái quát về bảo hiểm
 • 1.1.2  Khái quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm     
 • 1.2 Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm
 • 1.2.1  Khái niệm chiến lược kinh doanh bảo hiểm
 • 1.2.2 Cơ sở hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm
 • 1.2.3 Nội dung chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm
 • 1.2.4 Những điều kiện cơ bản để thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm
 • 1.2.5 Đánh giá và điều chỉnh chiến lược
 • 1.3 Chiến lược kinh doanh của một số doanh nghiệp bảo hiểm và bài học kinh nghiệm
 • 1.3.1 Chiến lược kinh doanh của một số doanh nghiệp bảo hiểm
 • 1.3.2 Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG 2: Chiến lược kinh doanh bảo hiểm của công ty PVI

 • 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh của PVI
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của PVI
 • 2.1.2 Các nguồn lực của PVI
 • 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của PVI
 • 2.2 Chiến lược kinh doanh bảo hiểm của PVI trong thời gian qua
 • 2.2.1 Cơ sở hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty
 • 2.2.2 Nội dung chiến lược kinh doanh của PVI giai đoạn từ 2019-2021
 • 2.2.3 Tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2019-2021
 • 2.3 Bài học kinh nghiệm từ chiến lược kinh doanh của PVI giai đoạn 2019-2021
 • 2.3.1  Ưu và nhược điểm chiến lược kinh doanh của PVI giai đoạn 2019-20212.
 • 3.2  Bài học kinh nghiệm

CHƯƠNG 3: Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Bảo Hiểm Của PVI Đến Năm 2021

 • 3.1  Bối cảnh xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2019-2021
 • 3.1.1  Xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm trong tương lai
 • 3.1.2  Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm
 • 3.2  Chiến lược kinh doanh của PVI giai đoạn 2019-2021
 • 3.2.1 Nội dung chiến lược
 • 3.2.2 Giải pháp thực hiện
 • 3.3  Giải pháp và kiến nghị để thực hiện hiệu quả chiến lược kinh doanh của PVI giai đoạn 2019-2021
 • 3.3.1  Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của PVI
 • 3.3.2  Một số kiến nghị với Tập đoàn, Hiệp hội bảo hiểm và Nhà nước

Kết Luận

Trên đây là đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Hiểm Của Công Ty Dầu Khí, để hoàn thiện được một bài luận văn thạc sĩ là rất khó khăn, có nhiều bạn còn gặp khó khăn ngay trong bước lựa chọn đề tài, và làm đề cương chi tiết. Tuy nhiên đến với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại Luận văn Panda, các bạn sẽ được hỗ trợ tận tình về bài làm, cũng như hỗ trợ các bạn học viên bảo vệ trước hội đồng, và làm slide cho các bạn.

Ngoài ra, các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo giá viết luận văn thạc sĩ, thì có thể tham khảo tại đây nhé.

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562