Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số Tại Doanh Nghiệp

Luận Văn Thạc Sĩ Chiến Lược Phát Triển Dịch Vụ Nội Dung Số Tại Các Doanh Nghiệp. Chiến lược phát triển kinh doanh là một trong những lĩnh vực khó trong kinh doanh doanh nghiệp, bên cạnh đó ngành công nghiệp nội dung số cũng được coi là một ngành mới tại nước ta, có tuổi đời phát triển còn khá trẻ. Việc nghiên cứu nhắm xây dựng và đánh chiến lược đòi hỏi phải có kiến thức thực tế và sâu rộng về các vấn đề vĩ mô, cũng như vi mô về ngành công nghệ thông tin trong nước và quốc tế, ngoài ra còn có khả năng phân tích và khai thác các yếu tố nội lực khác nhau có tác động tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Do còn hạn chế về thời gian và kiến thức và hiểu biết thực tế nên mình chỉ có thể chia sẻ lời mở đâu của luận văn, tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và đề cương chi tiết. Nếu như các bạn muốn tham khảo thêm nhiều đề tài về chiến lược kinh doanh khác nữa, thì tham khảo tại đây nhé.

====>>> Kho Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

Lời Mở Đầu Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số Tại Doanh Nghiệp

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Ngành Công nghiệp nội dung số là một ngành kinh tế mới, có nhiều tiềm năng phát triển, đem lại giá trị gia tăng cao, thúc đẩy sự phát triển của xã hội thông tin và kinh tế tri thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhà nước đặc biệt khuyến khích, ưu đãi đầu tư và hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp này thành một ngành kinh tế trọng điểm.

Thị trường dịch vụ nội dung số ở Việt Nam và thế giới nói chung hiện đang tập trung ở bốn mảng lớn đó là: Thông tin, liên lạc, giải trí và giáo dục trực tuyến. Có thể nói dịch vụ nội dung số là sự kết hợp của kỹ thuật và nội dung, và ở cả hai mảng này, doanh nghiệp nước ngoài chiếm ưu thế tuyệt đối so với doanh nghiệp trong nước. Về mặt nội dung, thị trường phim ảnh và âm nhạc đã phản ánh phần nào khả năng cạnh tranh về mặt nội dung của doanh nghiệp Việt Nam so với các doanh nghiệp quốc tế. Ngoại trừ yếu tố “thuần Việt” là lợi thế duy nhất, các doanh nghiệp còn rất chật vật trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn, chuyên nghiệp và với khối lượng lớn.

Mặc dù đã cố gắng phát triển để chiếm lĩnh thị trường với nhiều dịch vụ đa dạng, song với đặc điểm các công ty trong nước hoạt động trong lĩnh vực nội dung số hiện nay còn non trẻ, mới chỉ tham gia công nghiệp nội dung số trong vòng 3-4 năm trở lại đây, nên khả năng cạnh tranh của các công ty kinh doanh trực tuyến với các đối thủ ngoại rất hạn chế.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn mang tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng là cần phải nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống, từ đó rút ra những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ nội dung số cho các doanh nghiệp ngành truyền thông trực tuyến tại Việt Nam, do vậy nội dung: Chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại các doanh nghiệp kinh doanh truyền thông trực tuyến” đã được lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh.

2. Tình hình nghiên cứu:

Trong những năm gần đây ngành công nghiệp nội dung số và ngành truyền thông trực tuyến tại Viêt Nam đã có bước đà phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, được sự quan tâm của nhà nước, định hướng phát triển ngành công nghệ truyền thông như một ngành kinh tế mũi nhọn. Việc ra đời Viện công nghệ phần mềm và nội dung số Việt Nam là một trong những bước ngoặt lớn đánh dấu việc mục tiêu nghiên cứu và phát triển dịch vụ nội dung số tại Việt Năm. Kèm theo đó là quyết định của thủ tướng chính phủ số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03 tháng 05 năm 2007 phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2019, đã tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ nội dung số trong những năm qua.

Trong những năm qua, đã có rất nhiều các bài nghiên cứu, tham luận và các cuộc hội thảo được mở ra với mục đích xây dựng chiến lược phát triển ngành dịch vụ số, đồng thời đã đánh giá thực trạng một cách sơ bộ và đề xuất một số giải pháp hợp lý nhằm phát triển và quản lý ngành truyền thông trực tuyến tại nước ta. Tuy nhiên, các báo cáo đó mới chỉ được thực hiện một cách riêng lẻ và cục bộ tại một số địa phương, do vậy chưa hệ thống hoá được toàn bộ các hoạt động trong lĩnh vực nội dung số tại các công ty kinh doanh truyền thông trực tuyến tại Việt Nam.

3. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại các công ty kinh doanh truyền thông trực tuyến.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh các dịch vụ nội dung số tại các doanh nghiệp truyền thông trực truyến, và đánh giá điển hình quá trình thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại công ty cổ phần truyền thông trực tuyến VTC (VTC Online) trong những năm gần đây.

4. Mục đích nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Khái quát về ngành công nghiệp dịch vụ số tại Việt Nam, thông qua quá trình khảo sát thực tế tình hình phát triển dịch vụ nội dung số tại các doanh nghiệp truyền thông trực truyến Việt Nam, và đánh giá thực trạng chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại công ty VTC Online, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số tại các công ty kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến tại Việt Nam.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra của đề tài, cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Nhiệm vụ thứ nhất, khái quát khái niệm tổng quan về dịch vụ nội dung số và chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến tại Việt Nam;
 • Nhiệm vụ thứ hai, phân tích, đánh giá tình hình phát triển dịch vụ nội dung số tại các doanh nghiệp truyền thông trực truyến Việt Nam, khảo sát và đáng giá điển hình thực trạng chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại công ty cổ phần truyền thông trực tuyến VTC (VTC Online);
 • Nhiệm vụ thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số cho các doanh nghiệp kinh doanh truyền thông trực tuyến tại Việt Nam.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này, tác giả sử dụng các phương pháp khảo sát và tổng hợp dữ liệu từ các nguồn thực tế thu được. Sau đó sử dụng các kỹ thuật phân tích mô hình SWOT, mô hình PEST, và mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M. PORTER, để đưa ra các đánh giá luận điểm của mình.

Quy trình nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu luận văn
Quy trình nghiên cứu luận văn

Triển khai thu thập dữ liệu

Việc tiến hành phân tích và đánh giá chiến lược phát triển được tác giả dựa vào các nguồn thu thập dữ liệu khảo sát thực tế.

Dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn khác nhau, thực hiện tham khảo từ các bài báo, tạp chí chuyên ngành, và tìm kiếm trên mạng lưới Internet. Ngoài ra tác giả còn thực hiện liên hệ với các phòng ban công ty, nhằm thu thập các báo cáo của công ty VTC Online. Các dữ liệu này được thu nhập từ các bộ phận chức năng của công ty như: ban truyền thông công ty, phòng kế hoạch, kế toán; phong tổ chức nhân sự.

Dữ liệu sơ cấp: được thực hiện thu thập dữ liệu qua hai phương pháp đó là phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn sẽ được thực hiện với các ông giám đốc, phó trưởng bộ phận sản xuất trong ban điều hành của công ty VTC Online. Ngoài ra còn thực hiện lấy ý kiến nhận định của các cán bộ công nhân viên công ty.

Tuy nhiên do thời gian và điều kiện còn hạn chế, nên tác giả tập trung phân tích các thông tin thu được từ dữ liệu thứ cấp là chủ yếu.

6. Những đóng góp của luận văn

Thông qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, luận văn đã đạt được một số mục tiêu sau:

 • Một, đã khái quát được khái niệm tổng quan về ngành dịch vụ nội dung số và chiến lược phát triển ngành dịch vụ nội dung số;
 • Hai, Trình bày một cách có hệ thống về phương pháp khảo sát, đánh giá kiểm tra đối với các chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số;
 • Ba, Thực hiện việc khảo sát một các hệ thống, đánh giá được tình hình phát triển của ngành dịch vụ nội dung số tại các doanh nghiệp truyền thông trực tuyến trong những năm gần đây. Trong đó có đánh giá thực trạn chiến lược phát triển dịch vụ số tại công ty cổ phần truyền thông trực tuyến VTC;
 • Bốn, Đề xuất được một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ nội dung số cho các công ty kinh doanh lĩnh vực truyền thông trực tuyến tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.

7. Kết cấu của đề tài

Luận văn được trình bày gồm Nội dung chính của luận văn được phân chia làm 3 chương.

 • Chương 1: Tổng quan về ngành công nghiệp dịch vụ nội dung số và chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số;
 • Chương 2: Đánh giá chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số tại công ty cổ phần truyền thông trực tuyến VTC;
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện chiến lược dinh doanh dịch vụ nội dung số tại các công ty kinh doanh truyền thông trực tuyến.

Ngoài ra, bạn học viên nào còn đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo về giá viết thuê luận văn thạc sĩ là bao nhiêu. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về bảng giá viết thuê tại đây nhé.

====>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

LỜI MỞ ĐẦU Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số Tại Doanh Nghiệp

Chương I : Tổng Quan Về Ngành Công Nghiệp Dịch Vụ Nội Dung Số Và Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số

 • 1.1. Tổng Quan Về Ngành Công Nghiệp Dịch Vụ Nội Dung Số
 • 1.1.1. Khái niệm về ngành dịch vụ nội dung số
 • 1.1.2. Đặc điểm ngành dịch vụ nội dung số
 • 1.1.3. Sự cần thiết phát triển ngành công nghiệp nội dung số
 • 1.2. Khái Quát Về Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số
 • 1.2.1. Khái niệm chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số
 • 1.2.2. Phân loại chiến lược kinh doanh dịch vụ nội dung số
 • 1.2.3. Vai trò của chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số đối với sự phát triển của các doanh nghiêp kinh doanh truyền thông trực tuyến
 • 1.3.  Phương Pháp Khảo Sát Thực Trạng Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số
 • 1.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô (Mô hình PEST)
 • 1.3.2. Phân tích môi trường ngành
 • 1.3.3. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp (SWOT)
 • 1.4.  Phương Pháp Kiểm Tra, Đánh Giá Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số
 • 1.4.1. Mục tiêu của việc kiểm tra, đánh giá
 • 1.4.2. Nguyên tắc trong việc đánh giá chiến lược phát triển
 • 1.4.3. Nội dung kiểm tra, đánh giá chiến lược phát triển
 • 1.4.4. Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá chiến lược
 • 1.4.5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số

Chương II: Đánh Giá Thực Trạng Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh  Dịch  Vụ  Nội  Dung  Số  Tại  Công  Ty  Cổ  Phần  Truyền Thông Trực Tuyến Vtc (Vtc Online)

 • 2.1. Thực Trạng Phát Triển Ngành Công Nghiệp Dịch Vụ Nội Dung Số Tại Việt Nam
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngành công nghiệp dịch vụ nội dung số tại Việt Nam
 • 2.1.2. Cạnh tranh ngành kinh doanh dịch vụ nội dung số tại Việt Nam
 • 2.1.3. Đánh giá thực trạng chiến lược phát triển dịch vụ nội dung số tại VN
 • 2.2. Đánh Giá Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Trực Tuyến (Vtc Online)
 • 2.2.1. Khái quát về công ty VTC Online
 • 2.2.2. Phân tích thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số tại VTC Online
 • 2.2.3. Đánh giá thực trạng các chiến lược phát triển điển hình tại VTC Online
 • 2.3. Một Số Vấn Đề Rút Ra Từ Quá Trình Đánh Giá Chiến Lược Phát Triển Dịch Vụ Nội Dung Số Tại Công Ty Vtc Online

Chương III: Giải Pháp Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số Tại Các Công Ty Kinh Doanh Truyền Thông Trực Tuyến

 • 3.1. Xây Dựng Quan Điểm Và Định Hướng Phát Triển
 • 3.1.1. Quan điểm phát triển ngành dịch vụ nội dung số
 • 3.1.2. Mục Tiêu phát triển
 • 3.2. Các Giải Pháp Đối Với Quản Lý Nhà Nước
 • 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý cho lĩnh vực công nghiệp nội dung số
 • 3.2.2. Nâng cao phát triển thị trường nội dung số
 • 3.2.3. Phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • 3.2.4. Huy động nguồn lực và thu hút đầu tư cho công nghiệp nội dung số
 • 3.2.5. Phát triển hạ tầng truyền thông, Internet
 • 3.3. Các Giải Pháp Đối Với Doanh Nghiệp Truyền Thông Trực Tuyến
 • 3.3.1. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • 3.3.2. Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển
 • 3.3.3. Đổi mới và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh
 • 3.3.4. Nâng cao hiệu quả Marketing
 • 3.3.5. Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp
 • 3.4. Một Số Kiến Nghị Và Đề Xuất Giải Pháp Thực Hiện Tới Các Bộ, Ngành Liên Quan

Kết Luận

Trên đây là đề tài Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số Tại Doanh Nghiệp, để hỗ trợ cho các bạn học viên được tốt hơn khi làm bài luận văn thạc sĩ về chiến lược kinh doanh. Bài viết chia sẻ chủ yếu là lời mở đầu của đề tài và đề cương chi tiết của bài luận văn. Ngoài ra, nếu bạn học viên nào còn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài và làm đề cương chi tiết thì liên hệ trực tiếp với mình để được hỗ trợ tốt nhất về đề tài bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562