Luận Văn Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại CTy Vật Liệu Xây Dựng

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Rate this post

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Nhân Lực Hoàn Thiện Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng. Đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quản trị nhân lực hết sức quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Kết quả đánh giá thực hiện công việc chính là mức độ đóng góp của người lao động đối với kết quả chung của toàn doanh nghiệp trong kỳ thực hiện. Nếu kết quả phản ánh thiếu chính xác thì sẽ gây sự chán nản, bất mãn cho người lao động bởi những cố gắng trong kỳ vừa qua của họ không được công nhận.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, và những tài liệu liên quan đến luận văn quản trị nguồn nhân lực, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Nguồn Nhân Lực

LỜI MỞ ĐẦU Luận Văn Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại Công Ty Vật Liệu Xây Dựng

1. Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa hiện nay, một doanh nghiệp được coi là thành công và phát triển bền vững thì yếu tố quan trọng nhất là doanh nghiệp đó biết cách khai thác và phát triển hiệu quả nguồn nhân lực của mình. Có thể nói yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp chính là con người. Làm cách nào để phát huy trí tuệ, năng lực của người lao động một cách hiệu quả nhất; làm sao để họ luôn cống hiến cho doanh nghiệp với tinh thần lao động hăng say, nhiệt tình và tâm huyết nhất; làm sao để họ luôn gắn bó trung thành và hết mình vì tổ chức?… Thực tế đã cho thấy có nhiều cách để tác động đến nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp. Đó có thể là các biện pháp tạo động lực, khen thưởng, động viên, tăng lương, thăng chức… Vậy dựa vào cơ sở nào để lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra những biện pháp tác động đến nhân viên của mình?…

Đánh giá thực hiện công việc là một trong những hoạt động hàng đầu để tạo ra cơ sở đó. Qua đánh giá khả năng thực hiện công việc, thái độ thực hiện công việc của nhân viên… sẽ giúp khẳng định năng lực, khả năng của nhân viên trong tổ chức ; Kết quả của đánh giá thực hiện công việc sẽ giúp cho các nhà quản trị nhân lực có được những thông tin và đưa ra nhận định chính xác về năng lực thực hiện công việc, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, cũng như điểm mạnh, điểm yếu của từng nhân viên…Đây là cơ sở để lãnh đạo tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể tác động đến từng nhân viên nhằm mục đích động viên, kích thích họ hăng say làm việc…Đó cũng là cơ sở để tổ chức triển khai các chính sách: tuyển mộ, tuyển chọn, phát triển nguồn nhân lực hiện tại, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng các chế độ thù lao hợp lý, đưa ra quyết định quản lý về nhân sự một cách công bằng chính xác…. Tất cả đều hướng đến mục tiêu thỏa mãn và hài hòa lợi ích của cả doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp đó. Vậy, thể nói nghiên cứu về đánh giá thực hiện công việc của nhân viên là một yêu cầu hàng đầu đối với tổ chức.

Trong quá trình công tác tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng tôi đã được tìm hiểu, làm quen và thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân lực, từ những nhận định cá nhân tôi thấy rằng : Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng đã xây dựng và triển khai đánh giá thực hiện công việc đối với toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty; Tuy nhiên,những nội dung đánh giá cũng như hệ thống đánh giá thực hiện công việc của công ty chưa hoàn thiện, đang còn bất cập đo đó chưa đánh giá được đúng năng lực chuyên môn, khả năng thực hiện công việc, mức độ đóng góp của mỗi nhân viên, cũng như chưa phát hiện ra tiềm năng của người lao động. Với mong muốn vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình học vào góp phần vào việc phát huy hơn nữa hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng” để làm đề tài cho luận văn thạc sĩ Quản trị nhân lực.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Qua quá trình tìm kiếm dữ liệu tại các thư viện, các website, tác giả đã tìm thấy nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp điều này cho thấy: đánh giá thực hiện công việc nói riêng và hoạt động quản trị nhân lực nói chung ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng quan tâm. Đã có nhiều sách chuyên khảo về quản trị nhân lực, nhiều tạp chí về quản trị nhân lực nói chung và một số đề tài nghiên cứu về đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại các tổ chức như sau :

–    Sách chuyên khảo:

Giáo trình Quản trị nhân lực I, TS. Lê Thanh Hà (2009), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội. Giáo trình được biên soạn gồm có 6 chương, trong đó tác giả đã dành một chương để viết về đánh giá thực hiện công việc. Cụ thể, ở chương 5, lý thuyết về đánh giá thực hiện công việc được trình bày rất rõ thông qua 8 nội dung cơ bản như sau:

 • Thứ nhất, khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng đến Đánh giá thực hiện công việc trong một tổ chức;
 • Thứ hai, hệ thống đánh giá và cơ sở đánh giá thực hiện công việc;
 • Thứ ba, phương pháp đánh giá thực hiện công việc;
 • Thứ tư, thực hiện đánh giá công việc;
 • Thứ năm, trách nhiệm và định kỳ đánh giá;
 • Thứ sáu, đánh giá thi đua của các cá nhân, phòng, ban, bộ phận;
 • Thứ bảy, sử dụng kết quả Đánh giá thực hiện công việc trong Quản trị nhân lực;
 • Thứ tám, nâng cao hiệu quả Đánh giá thực hiện công việc.

Giáo trình Quản trị nhân lực, Th.S Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010), NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội. Trong cuốn giáo trình này tác giả đã dành riêng chương tám để viết về đánh giá thực hiện công việc. Hệ thống lý thuyết về đánh giá thực hiện công việc được biên soạn ngắn ngọn, xúc tính nhưng đầy đủ các nội dung như: Khái niệm, mục đính và tầm quan trọng của Đánh giá thực hiện công việc; Hệ thống Đánh giá thực hiện công việc và các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá; Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc; Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá; Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực.

Quản trị nguồn nhân lực, PGS.TS Trần Kim Dung (2011), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh. Cuốn sách gồm mười hai chương. Trong đó chương tám: đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên nêu lên những nội dung : mục đích, nội dung, trình tự thực hiện; các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc; đánh giá năng lực nhân viên; nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả thực hiện công việc; phỏng vấn đánh giá; đánh giá thi đua các phòng ban, bộ phận.

Trên đây là những tài liệu chuyên khảo về quản trị nhân lực nói chung, trong mỗi tài liệu các tác giả đều dành một chương để hệ thống lại lý thuyết về đánh giá thực hiện công việc một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. Đánh giá thực hiện công việc là một trong những nội dung thuộc chuỗi các hoạt động nhằm thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực trong một tổ chức; Là một hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan trọng và luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức.

Đề tài cấp bộ:

 • Đề tài: “Hoàn thiện đánh giá cán bộ quản lý của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội” của tác giả TS.Lê Quân (2008) đã phân tích đánh giá thực trạng năng lực cán bộ quản lý của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của cán bộ quản lý. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện đánh giá cán bộ quản lý của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội.
 • Đề tài: “Hoàn thiện tiêu chuẩn và quy trình đánh giá năng lực giám đốc điều hành các doanh nghiệp thành viên Hapro” của tác giả PGS.TS Phạm Công Đoàn (2010) đã nghiên cứu một cách chuyên sâu và hệ thống các yếu tố cấu thành năng lực của lãnh đạo cấp cao; trên sơ cở phân tích đánh giá thực trạng các tiêu chuẩn và quy trình đánh giá năng lực giám đốc điều hành các doanh nghiệp thành viên Hapro và đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá và quy trình đánh giá năng lực giám đốc điều hành các doanh nghiệp thành viên Hapro.

Luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ: “Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ” của tác giả Đào Thị Thanh Thủy (2014) đã nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động công vụ, yếu tố quyết định chất lượng thực thi công vụ của Cán bộ, công chức, nghĩa vụ cần phải có của Cán bộ, công chức để thực thi tốt công vụ; Qua đó, phân tích thực trạng thực thi công vụ của Cán bộ, công chức hiện nay, chỉ rõ những nguyên nhân và xây dựng các tiêu chí đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ.

Qua việc khảo sát các công trình nghiên cứu nói trên có thể nhận thấy: Việc chú trọng nghiên cứu đánh giá năng lực thực hiện công việc của các đối tượng là cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp, hay công chức nhà nước là rất cần thiết, điều đó đảm bảo cho việc các cán bộ lãnh đạo có thể lãnh doanh nghiệp hoạt động đúng mục tiêu và phát triển lớn mạnh.

Các tài liệu khác

 • Báo Doanh nhân Sài Gòn điện tử – DNSG Online, cơ quan chủ quản là Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM; Ở mục thế giới quản trị có rất nhiều bài viết hữu ích dành cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực quản trị nhân sự, trong đó có bài viết “Đánh giá nhân viên theo KPIs – công cụ then chốt để quản trị nhân tài”. Bài viết đã chỉ ra lý do tại sao phải xây dựng KPI trong doanh nghiệp, cách thức xây dựng và ưu, nhược điểm của KPI.
 • Website http://www.quantrinhansu.com.vn là diễn đàn về quản trị nhân sự, các cá nhân có thể học hỏi và chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về quả trị nhân sự. Trong nhãn đánh giá nhân viên tại mục quản lý nhân viên có rất nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá thực hiện công việc của nhân viên thực tế tại doanh nghiệp; Có thể kể đến các bài viết như: “Đánh giá thành tích công việc – công cụ đắc lực cho quản trị”. “ Đánh giá nhân viên thông qua phương pháp 306 độ Feedback”. “Cải thiện năng lực làm việc cho nhân viên thông qua đánh giá công việc và đào tạo nhân viên”. “Các phương pháp đánh giá công việc”

Đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quan trọng trong công tác Quản trị nhân lực. Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đánh giá thực hiện công việc chưa có được sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp, chưa có công trình nghiên cứu cụ thể về cơ sở lý luận và thực tiễn nội dung Đánh giá thực hiện công việc tại doanh nghiệp nói chung. Vấn đề này tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng mới chỉ được đưa vào thực hiện trong công tác quản trị nhân lực trong 5 năm trở lại đây và chưa được nghiên cứu một cách cụ thể từ trước đến nay.

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

 • Mục đích nghiên cứu

Đề xuất giải pháp để hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng

 • Nhiệm vụ nghiên cứu

– Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến đánh giá thực hiện công việc của nhân viên trong các doanh nghiệp, tổ chức.

– Luận văn sẽ đi sâu vào phân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng,.

Qua đó rút ra những nhận kết luận để thấy được những ưu điểm, những hạn chế trong đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại công ty; trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân của những hạn chế; làm cơ sở để đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại Công ty. – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc đối với nhân viên tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng trong thời gian tới.

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu của đề tài:

Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng.

– Phạm vi không gian:

Toàn bộ nhân viên của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng.

 • Phạm vi thời gian: giai đoạn 2019 – 2021.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn có sử dụng một số phương pháp cụ thể như sau:

 • Nguồn dữ liệu:
 • Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu thứ cấp từ Báo cáo tài chính hàng năm, tổng hợp nhân sự, các điều lệ, tiêu chuẩn lao động… của Công ty. Các số liệu này giúp đánh giá tình hình thực tế của công ty về con người, tiềm lực tài chính, cơ chế, chính sách của công ty.
 • Số liệu sơ cấp: thông qua bảng hỏi điều tra dưới dạng trắc nghiệm dựa trên hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng.

Phương pháp nghiên cứu:

 • Tra cứu số liệu có sẵn của Công ty
 • Phương pháp phân tích số liệu, so sánh, tổng hợp nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích tác động của các chính sách, cơ chế của công ty tới người lao động
 • Phương pháp điều tra xã hội học: Phỏng vấn người lao động thông qua bảng hỏi. Nội dung bảng hỏi liên quan đến hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại công ty, quan điểm về đánh giá thực hiện công việc của người lao động.

Bảng hỏi được thiết kế gồm 20 câu hỏi, nhằm cung cấp thông tin quan điểm mẫu về hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng. Các dữ liệu thu về sẽ được phân tích bằng phần mền Microsoft Office Excel.

6. Nội dung luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn bao gồm 3 chương như sau:

 • Chương 1. Cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại doanh nghiệp
 • Chương 2. Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng
 • Chương 3. Giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa, và những tài liệu liên quan đến luận văn, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

LỜI MỞ ĐẦU Luận Văn Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại CTy Vật Liệu Xây Dựng

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Nội dung luận văn

CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Một số khái niệm cơ bản
 • 1.1.1. Khái niệm công việc
 • 1.1.2. Khái niệm thực hiện công việc
 • 1.1.3. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2. Nội dung đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.1. Xác định mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.2. Thiết kế đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.3. Tổ chức triển khai đánh giá thực hiện công việc
 • 1.2.4. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân lực
 • 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc
 • 1.3.1 Các nhân tố chủ quan
 • 1.3.2 Các nhân tố khách quan
 • 1.4. Kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 5
 • 1.4.1. Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 5
 • 1.4.2. Bài học kinh nghiệm đối với Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng

CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 • 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng
 • 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Lĩnh vực sản xuất – kinh doanh
 • 2.1.3. Phân tích đặc điểm doanh nghiệp
 • 2.2. Nội dung đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Liệu Xây Dựng
 • 2.2.1. Xác định mục tiêu của đánh giá thực hiện công việc
 • 2.2.2. Thiết kế đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng
 • 2.2.3. Tổ chức triển khai đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần Liệu Xây Dựng
 • 2.2.4. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng
 • 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng
 • 2.3.1 Các nhân tố chủ quan
 • 2.3.2 Các nhân tố khách quan
 • 2.4. Nhận xét chung về đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng
 • 2.4.1. Kết quả đạt được
 • 2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
 • 2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 • 3.1. Mục tiêu, phướng hướng phát triển của Công ty cổ Vật Liệu Xây Dựng đến năm 2020
 • 3.1.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng
 • 3.1.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Liệu Xây Dựng
 • 3.2. Giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng
 • 3.2.1 Hoàn thiện nội dung đánh giá thực hiện công việc
 • 3.2.2. Quản lý và sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân lực tại công ty
 • 3.2.3. Một số giải pháp khác

KẾT LUẬN

Trên đây là luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh với đề tài: Luận Văn Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Tại CTy Vật Liệu Xây Dựng. Do thời gian không cho phép Luận văn Panda chỉ có thể chia sẻ được đến các bạn đó là lời mở đầu, và đề cương chi tiết.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562