Luận Văn Giải Pháp Tăng Cường Thu Hút Đầu Tư FDI

5/5 - (4 bình chọn)

Luận Văn Thạc Sĩ ngành quản trị kinh doanh: Đề tài Giải Pháp Tăng Cường Thu Hút Đầu Tư FDI Vào Các Khu Công Nghiệp Hải Phòng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã được nhìn nhận như là một trọng những “trụ cột” tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Vai trò của FDI được thể hiện rất rõ qua việc đóng góp vào các yếu tố quan trọng của tăng trưởng như bổ sung nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm,…

Ngoài ra, FDI cũng đóng góp tích cực vào tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Nhờ có sự đóng góp quan trọng của FDI mà Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm qua và được biết đến là quốc gia phát triển năng động, đổi mới, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Để có thể tham khảo thêm nhiều bài luận văn và những khái niệm, vai trò đặc điểm và đề cương chi tiết của nhiều bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Các bạn có thể tham khảo tại đường link này.

===>>>> Xem thêm tại luận văn quản trị kinh doanh 

PHẦN I. Mở Đầu Luận Văn Giải Pháp Tăng Cường Thu Hút Đầu Tư FDI

1.1.Tính cấp thiết của đề tài

Hoạt động đầu tư từ lâu đã được coi là nhân tố quyết định sự tăng trưởng là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, của nền kinh tế thế giới. Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 29/8/2013 của Chính Phủ đã chỉ ra rằng : “thời gian qua đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam” nói chung và sự phát triển nền kinh tế thành phố Hải Phòng nói riêng.

Việt Nam tiến hành CNH, HĐH với xuất phát điểm thấp, các nguồn lực nhỏ bé và yếu kém. Đây là một trong những hạn chế đã cản trở rất lớn đối với quá trình phát triển và do vậy việc huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng. Thu hút FDI không chỉ nhằm bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, mà còn nhằm mục đích tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, kỹ năng kinh doanh quốc tế, mở rộng thị trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động…( Nguyễn Tấn Vinh,2017)

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với một quốc gia, bởi gắn với nguồn vốn FDI là công nghệ, kỹ năng quản lý, khả năng tiếp cận thị trường, bên cạnh đó là tạo công ăn việc làm trực tiếp cho lao động và hàng triệu việc làm gián tiếp khác… góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, hai kỳ vọng lớn nhất vào doanh nghiệp FDI đối với nền kinh tế nước ta chính là nâng cao trình độ công nghệ và trình độ của người lao động Việt Nam. Bởi theo tính toán của Liên Hợp Quốc, các tập đoàn, công ty xuyên quốc gia nắm giữ tới 80% các phát minh sáng chế của thế giới. Nền tảng của công nghiệp hóa ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến, hiện đại. Để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thành công Việt Nam cũng phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất. Và thông qua thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam, Việt Nam kỳ vọng sẽ có được đội ngũ lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có trình độ quản lý và tác phong công nghiệp (Nguyễn Ngọc Mai, 2015).

Hải Phòng từ lâu đã nổi tiếng là một cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc và cả nước, là đầu mối giao thông quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang – một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc. Hải Phòng được đánh giá là trung tâm công nghiệp và thương mại lớn của cả nước, và cũng là trung tâm dịch vụ, du lịch, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc bộ. Với lợi thế 7 khu công nghiệp với quy mô lớn đã giúp Hải Phòng trở thành một thành phố cảng biển phát triển mạnh, là một điểm sáng của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên với những thành quả đã đạt được, với một số nguyên nhân tồn tại thì việc thu hút FDI gần đây của Hải Phòng chưa đạt được nhiều hiệu quả như kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng và phát huy hết tiềm lực của thành phố.

Vậy những vấn đề lý luận liên quan đến vốn đầu tư FDI là gì? Thực trạng công tác thu hút FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng hiện nay như thế nào? Những tồn tại trong công tác thu hút đầu tư FDI? Những giải pháp gì nhằm tăng cường thu hút đầu tư FDI?

Tôi chọn đề tài luận văn Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng” làm luận văn thạc sỹ với mong muốn đưa ra sở lý luận và thực tiễn việc thu hút và sử dụng vốn FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng một cách có hiệu quả và các giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng để đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp Hải Phòng. Đó là lý do nghiên cứu của đề tài.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiến về thu hút đầu tư trực tiếp từ đó đề ra các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

 • Tổng quan cơ sở lý luận về đầu tư FDI, các khu công nghiệp, thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng;
 • Phân tích thực trạng sự phát triển các khu công nghiệp tại Hải Phòng thời gian qua, việc thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng, đánh giá những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân;
 • Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp thành phố Hải Phòng.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động thu

hút đầu tư FDI, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư FDI và các giải pháp đề ra để tăng cường thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp thành phố Hải Phòng.

 • Đối tượng điều tra: Quản lý và nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thành phố Hải Phòng, cán bộ quản lý và nhân viên của các

sở ban ngành liên quan như Sở kế hoạch đầu tư Hải Phòng, Ban quản lý dự án các KCN thành phố Hải Phòng và Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Nội dung: Nghiên cứu sự phát triển tại các khu công nghiệp thành phố
 • Hải Phòng, sự thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp thành phố Hải Phòng.
 • Không gian: Nghiên cứu các khu công nghiệp thành phố Hải Phòng.
 • Thời gian: Số liệu sử dụng trong luận văn được thu thập, xử lý và phân tích trong giai đoạn 2014-2017, phương hướng và giải pháp được đề xuất đến năm 2020.

Trên đây là gợi ý cho các bạn sinh viên đang làm đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, đề tài luận văn Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng. Còn sau đây sẽ là đề cương mục lục chi tiết chia sẻ đến các bạn học viên đang làm luận văn thạc sĩ.

TẢI FILE

Phần I. Mở Đầu

 • 1.1.Tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.2.1 Mục tiêu chung
 • 1.2.2 Mục tiêu cụ thể
 • 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
 • 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

PHẦN II. Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn

 • 2.1. Cơ sở lý luận của đề tài
 • 2.1.1. Các lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 • 2.1.1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • 2.1.1.2. Khái niệm về vốn FDI
 • 2.1.1.3. Đặc điểm của FDI
 • 2.1.1.4. Các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • 2.1.1.5. Vai trò của FDI đối với sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
 • 2.1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI
 • 2.1.1.7. Lợi thế của Việt Nam trong thu hút đầu tư FDI
 • 2.1.1.8. Nội dung thu hút đầu tư FDI
 • 2.1.1.9. Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam
 • 2.1.2. Cơ sở lý luận về khu công nghiệp
 • 2.1.2.1. Khái niệm khu công nghiệp
 • 2.1.2.2. Vai trò của các khu công nghiệp
 • 2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài
 • 2.2.1. Tình hình thu hút vốn đầu tư FDI vào Việt Nam những năm qua
 • 2.2.2. Kinh nghiệm thu hút FDI ở một số tỉnh, thành phố
 • 2.2.2.1 Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.2.2.2. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • 2.2.2.3. Kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài của Bình Dương
 • 2.2.3. Bài học kinh nghiệm từ tổng quan
 • 2.2.3.1. Bài học chung cho Việt Nam về vấn đề thu hút đầu tư FDI
 • 2.1.3.2. Bài học kinh nghiệm trong việc thu hút đầu tư FDI đối với thành phố Hải Phòng

PHẦN III. Địa Bàn Nghiên Cứu Và Phương Pháp Nghiên Cứu

 • 3.1. Đặc điểm của địa bàn nghiên cứu
 • 3.1.1 Vị trí địa lý
 • 3.1.2. Địa hình, thổ nhưỡng
 • 3.1.3. Khí hậu
 • 3.1.4. Điều kiện kinh tế – xã hội
 • 3.1.4.1. Đất đai
 • 3.1.4.2. Dân số- lao động
 • 3.2. Phương pháp nghiên cứu
 • 3.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
 • 3.2.2. Nguồn số liệu

PHẦN IV. Kết Quả Nghiên Cứu Và Thảo Luận

 • 4.1     Thực trạng thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng
 • 4.1.1. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố Hải Phòng những năm qua
 • 4.1.2. Địa điểm, diện tích sử dụng và tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp Hải Phòng đang hoạt động
 • 4.1.3.Vị trí và ngành nghề đầu tư tại các KCN Hải Phòng
 • 4.1.4. Cơ sở hạ tầng tại các Khu công nghiệp Hải Phòng        6
 • 4.1.5. Chi phí dịch vụ và giá thuê nhà xưởng tại các KCN Hải Phòng
 • 4.1.6. Phân tích SWOT tại các KCN Hải Phòng về thu hút đầu tư
 • 4.1.7. Chính sách ưu đãi đầu tư trong các KCN Hải Phòng
 • 4.1.8. Chính sách thu hút, xúc tiến đầu tư tại các khu công nghiệp Hải Phòng
 • 4.1.9. Chất lượng nguồn nhân lực thành phố Hải Phòng
 • 4.2. Đánh giá chung về khả năng thu hút đầu tư FDI tại  các khu công nghiệp Hải Phòng
 • 4.2.1. Đánh giá chung về cơ sở hạ tầng tại các Khu công nghiệp Hải Phòng
 • 4.2.2. Đánh giá về việc thực hiện chính sách đầu tư tại các KCN Hải Phòng
 • 4.2.3. Đánh giá của cơ quan ban ngành và Ban quản lý khu kinh tế về chính sách thu hút FDI vào các KCN Hải Phòng
 • 4.2.4. Đánh giá về chất lượng ngồn nhân lực tại các KCN Hải Phòng
 • 4.2.5. Đánh giá về chi phí hoạt động tại các KCN Hải Phòng
 • 4.2.6. Đánh giá của các doanh nghiệp trong việc chọn KCN Hải Phòng làm nơi đầu tư
 • 4.2.6.1.Đánh giá các yếu tố quyết định chọn KCN Hải Phòng làm nơi đầu tư.
 • 4.2.6.2. Những khó khăn khi đầu tư vào các KCN Hải Phòng
 • 4.3. Kết quả thu hút FDI các năm qua
 • 4.3.1. Về số lượng và quy mô dự án
 • 4.3.2. Về doanh thu của các doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp
 • 4.3.3. Về giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu
 • 4.3.4. Về lao động
 • 4.3.5. Về công nghệ
 • 4.4. Định hướng và giải pháp
 • 4.4.1 Định hướng
 • 4.4.2. Giải pháp thu hút đầu tư FDI vào các KCN thành phố Hải Phòng
 • 4.4.2.1. Giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng
 • 4.4.2.2. Giải pháp quy hoạch, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng
 • 4.4.2.3. Giải pháp thu hút đầu tư có chọn lọc
 • 4.4.2.4. Giải pháp nâng cao công tác bảo vệ môi trường
 • 4.4.2.5. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính
 • 4.4.2.6. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 • 4.4.2.7. Giải pháp tăng cường xúc tiến đầu tư

PHẦN V. Kết Luận Và Kiến Nghị

 • 5.1. Kết luận
 • 5.2. Kiến Nghị
 • 5.2.1. Kiến nghị đối với nhà nước
 • 5.2.2 Kiến nghị đối với thành phố

Trên đây là những nội dung cơ bản trong đề cương luận văn thạc sĩ Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư FDI vào các khu công nghiệp Hải Phòng. Để tham khảo thêm các nội dung khác các bạn có thể tìm kiếm các bài viết liên quan, nội dung trên đây có thể chỉ giúp cho các bạn tham khảo đề cương làm luận văn thạc sĩ, các bạn có thể tham khảo thêm bảng giá viết thuê bên mình tại đường link sau đây.

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Giá Rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562