Luận Văn Hoạt động giáo dục giới tính tại các trường học

Tự kỷ và hội chứng tự kỷ
Rate this post

Sau đây là mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Thực trạng quản lý Hoạt động giáo dục giới tính tại các trường trung học cơ sở thuộc quận 12 thành phố hồ chí minh. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Luận Văn Hoạt động giáo dục giới tính tại các trường học. Sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Giáo Dục, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Giáo Dục về Luận Văn Hoạt động giáo dục giới tính tại các trường học, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Giáo Dục chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tình hình kinh tế – xã hội trong nước và thế giới hiện nay có nhiều biến động. Con người bận rộn và lo toan nhiều hơn cho đời sống vật chất, sự chăm lo cho đời sống tinh thần cũng đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều các trường phổ thông hiện nay, đặc biệt ở cấp lớp trung học cơ sở, vấn đề giới tính và giáo dục giới tính đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên hiệu quả đến đâu, các bước tiến hành thế nào, hoạt động gồm những gì còn tùy thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo từng trường. Cho đến hiện nay chưa có một nghiên cứu mang tính tổng kết hoạt động này ở cấp trung học cơ sở.

Xã hội ngày càng phát triển, học sinh được tiếp cận với các phương tiện thông tin hiện đại. Những thông tin, bài viết, bàn luận và phim ảnh đề cập hoặc có liên quan đến các vấn đề giới tính có thể được tìm thấy một cách dễ dàng tại các nhà sách, trên mạng internet hoặc chương trình truyền hình. Thế nhưng công tác giáo dục giới tính lại còn khá mới mẻ, mặc dù đã được đưa vào một số nội dung học tập ở từng cấp học nhưng cũng chưa thật sự trở nên quen thuộc và gần gũi.

Quận 12 là một quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.Tổng diện tích 4181km2, dân số khoảng 200.000 người, trong đó phần lớn là người dân lao động với cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trong gia đình, lứa tuổi học sinh trung học cơ sở chưa được cha mẹ quan tâm đúng mức. Trong quận có 6 trường trung học cơ sở, với chất lượng giáo dục và trang bị cơ sở vật chất chưa đồng đều. Công tác giáo dục giới tính thực hiện chưa đồng bộ, có nhiều khó khăn. Vì những lý do trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục giới tính tại các trường trung học cơ sở thuộc Quận 12 TPHCM”. Từ thực trạng nghiên cứu được, đề xuất một số biện pháp và kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý hoạt động giáo dục giới tính của Quận 12 nói riêng, của TPHCM nói chung, góp phần ngăn chặn tình trạng trẻ em phạm tội về lĩnh vực có liên quan đến đời sống giới tính.

Trên đây là đề tài Luận Văn Quản Lý Giáo Dục: Luận Văn Hoạt động giáo dục giới tính tại các trường học. Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Giáo Dục về Luận Văn Hoạt động giáo dục giới tính tại các trường học được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết bao gồm đề cương chi tiết của luận văn. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hoặc chưa làm được đề cương và bài luận văn thạc sĩ của mình. Thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình làm luận văn thạc sĩ tại đây.

===>>> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục giới tính tại các trường trung học cơ sở thuộc Quận 12 TPHCM và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hoạt động giáo dục giới tính cho lứa tuổi học sinh trung học cơ sở.

3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

3.1. Khách thể nghiên cứu

 • Hoạt động giáo dục giới tính ở các trường trung học cơ sở.
 • Các cán bộ quản lý, giáo viên môn Sinh, môn giáo dục công dân đang công tác tại 6 trường trung học cơ sở thuộc Quận 12 TPHCM.
 • Một số phụ huynh và học sinh thuộc khối 9 ở 6 trường trung học cơ sở trên.

3.2.Đối tượng nghiên cứu

 • Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục giới tính ở các trường trung học cơ sở.

4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài.
 • Khảo sát thực trạng quản lý công tác giáo dục giới tính tại các trường trung học cơ sở thuộc Quận 12 TPHCM, tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng.
 • Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác giáo dục giới tính tại các trường trung học cơ sở thuộc quận.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • Phương pháp phỏng vấn: phỏng vấn các cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh để thu nhận thông tin về các biện pháp quản lý việc thưc hiện chương trình, nhận thức và giải quyết tình huống trong quá trình giáo dục giới tính.
 • Phương pháp quan sát: qua quan sát tiết dạy có nội dung giáo dục giới tính môn Sinh, môn giáo dục công dân) người nghiên cứu rút ra kết luận về hiệu quả và việc thực hiện chương trình giáo dục giới tính thông qua các bài dạy giáo dục giới tính .
 • Phương pháp chuyên gia: lấy ý kiến các chuyên gia về lĩnh vực tâm lý, giáo dục để có được những ý kiến khách quan về thực trạng của hoạt động giáo dục giới tính tại các trường trung học cơ sở hiện nay.
 • Phương pháp điều tra bằng phiếu : đối tượng phát phiếu là cán bộ quản lý 6 trường trung học cơ sở, giáo viên các môn Sinh, Giáo dục công dân tòan Quận, học sinh lớp 9 và phụ huynh của các học sinh tham gia ý kiến thuộc các trường trung học cơ sở Quận 12.

Cỡ mẫu nghiên cứu:

Đối với ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, giáo viên môn Sinh và môn Giáo dục công dân: cỡ mẫu nghiên cứu là tòan bộ dân số nghiên cứu (15 người là ban giám hiệu, 11 người là giáo viên giáo dục công dân, 18 giáo viên môn Sinh). Tổng số 44 người . Một số nội dung khảo sát việc thực hiện chương trình môn giáo dục công dân thuộc chương trình khối 8 và 9 nên chỉ khảo sát đối với 6 giáo viên môn giáo dục công dân .

Đối với đối tượng là học sinh, phụ huynh học sinh: do đối tượng rộng và mục tiêu nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức định tính do đó chọn ngẫu nhiên mỗi trường 35 phụ huynh và 35 học sinh. Tổng cộng dân số nghiên cứu là 198 phụ huynh và 200 học sinh.

– Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê:

Số liệu được thu thập và phân lọai theo từng tiêu chí nghiên cứu.

Dùng phương pháp thống kê mô tả để tính tần số và độ lệch các tiêu chí, mối tương quan giữa các yếu tố

6. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Chỉ tìm hiểu thực trạng quản lý công tác giáo dục giới tính hiện nay tại 6 trường trung học cơ sở Công lập và Công lập tự chủ tài chính thuộc Quận 12 TPHCM trung học cơ sở Vân Đồn, trung học cơ sở Tăng Bạt Hổ A, trung học cơ sở Khánh Hội A, trung học cơ sở Nguyễn Huệ, trung học cơ sở Chi Lăng. trung học cơ sở Quang Trung)

7. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Công tác giáo dục giới tính ở các trường trung học cơ sở tại Quận 12 đã được triển khai khá tốt song còn một số thiếu sót về việc thực hiện chương trình giáo dục về hiệu quả, chất lượng, về nhân sự, về cơ sở vật chất.

Cần có một số biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục giới tính tại các trường.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Giáo Dục, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Giáo Dục về quản lý giáo dục về giảng dạy, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Giáo Dục chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>>  KHO 99 + Luận văn quản lý giáo dục về giảng dạy

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562