Luận Văn Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ở Việt Nam

Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ở Việt Nam. Pháp luật về hóa đơn Giá Trị Gia Tăng là bộ phận cấu thành hệ thống pháp luật về thuế ở Việt Nam. Việc ban hành và thực hiện các quy định pháp luật về hóa đơn Giá Trị Gia Tăng có ý nghĩa quyết định tới kết quả của thực hiện luật thuế Giá Trị Gia Tăng nói riêng và luật thuế nói chung ở Việt Nam trong hoạt động thu và nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Luật về Luận Văn Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ở Việt Nam, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Luật chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

MỞ ĐẦU Luận Văn Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ở Việt Nam

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Thuế Giá trị gia tăng xuất hiện kéo theo đó là sự ra đời của hóa đơn Giá trị gia tăng – một trong những công cụ đắc lực và quan trọng để cơ quan quản lý thu đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. Việc sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng được xem là hệ quả tất yếu khi áp dụng thuế Giá trị gia tăng ở Việt Nam nói riêng và các nước áp dụng sắc thuế này nói chung.

Hóa đơn Giá trị gia tăng một mặt ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát đã phát sinh giữa các chủ thể trên cơ sở xác lập quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ. Mặt khác, hóa đơn Giá trị gia tăng có ý nghĩa lớn đối với cơ quan thuế trong các hoạt động khai, tính thuế theo phương pháp khấu trừ, về hoàn thuế, về chế độ kế toán của các tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa – dịch vụ khi tính thuế Giá trị gia tăng.

Qua áp dụng thuế Giá trị gia tăng ở Việt Nam cho thấy sự tác động mạnh mẽ của sắc thuế này lên đời sống kinh tế – xã hội, bước đầu đã tạo được những thành công nhất định. Tuy nhiên, quá trình áp dụng sắc thuế Giá trị gia tăng đã nảy sinh nhiều vấn đề cần xem xét chủ yếu trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng. Lợi dụng những sơ hở của hệ thống pháp luật, hàng loạt các hành vi phạm diễn ra khá phổ biến ở Việt Nam có liên quan đến hóa đơn Giá trị gia tăng được liệt kê như: gian lận, trốn thuế… và nhiều thủ đoạn khác để chiếm đoạt tiền từ ngân sách qua chế định khấu trừ và hoàn thuế Giá trị gia tăng bằng việc sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng. Dĩ nhiên, con số phát hiện và thống kê được chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Bên cạnh đó, công tác quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng của cơ quan thuế cũng bộc lộ nhiều hạn chế, khiếm khuyết.

Hóa đơn giá Giá trị gia tăng không chỉ là một hiện tượng của kinh tế mà còn là hiện tượng mang tính pháp lý. Vì vậy, trước những vấn đề đặt ra của thực tiễn về quản lý, sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng và để đảm bảo hoạt động quản lý thu thuế

Giá trị gia tăng vận hành trôi chảy thì yêu cầu, đòi hỏi đặt ra về hoàn chỉnh hệ thống pháp luật hoa đơn Giá trị gia tăng là cần thiết. Từng bước hoàn chỉnh các quy định pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng là điều kiện tiên quyết để kiện toàn và nâng cao hệ thống pháp luật về thuế Giá trị gia tăng.

Xuất phát từ những lý do trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học “Pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam”. Việc hệ thống những vấn đề cơ bản về hóa đơn nói chung và hóa đơn Giá trị gia tăng nói riêng cũng như đánh giá thực trạng pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng ở Việt Nam thông qua các hoạt động tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng ở nước ta trong những năm gần đây sẽ giúp cho nghiên cứu có cái được cái nhìn đầy đủ, toàn diện và toàn cảnh về bức tranh pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng. Trên cơ sở những hạn chế đưa ra và lý giải nguyên nhân tác động tới thực hiện pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng, nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về giải pháp hoàn thiện và đẩy mạnh cũng như nâng cao thực hiện pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng. Đồng thời, góp phần mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý thuế đúng như bản chất vốn có của thuế Giá trị gia tăng. Đây là việc làm vô cùng thiết thực của tiến trình cải cách thuế trong xu thế toàn cầu hóa.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học “Pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam” đưa ra những vấn đề cơ bản nhất về hóa đơn cũng như pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng. Với việc lý giải một số nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại về tạo, phát hành, sử dụng và quản lý khi thực hiện pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng ở hiện tại để có cái nhìn bao quát, đầy đủ, và toàn diện trước khi đưa ra những giải pháp quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng trong giai đoạn tiếp theo. Việc tìm hiểu, nghiên cứu đề tài một mặt góp phần giải quyết tốt hơn những tồn tại, bất cập là yêu cầu cấp bách đã và đang đặt ra. Mặt khác, việc đưa ra hướng hoàn thiện, một số giải pháp để xây dựng hệ thống pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng hoàn chỉnh hơn nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thuế.

3. Tình hình nghiên cứu đề tài

Tại Việt Nam, pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng chưa được nhận diện một cách đầy đủ. Hiện nay, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng một cách chi tiết dưới góc độ pháp lý. Có một số nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học của các chuyên gia trên các diễn đàn có thể kể ra sau đây:

Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học:

 1. Hoàng Thị Hương Giang (2011) Các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định 51/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Chi cục thuế quận Long Biên, Học viện Tài chính, Hà Nội. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học đã khái quát một số vấn đề lý luận về hóa đơn, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP cũng như phân tích thực trạng triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP tại Chi cục thuế quận Long Biên. Sau khi đưa ra những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP tại Chi cục thuế quận Long Biên. Một số giải pháp đưa ra rất chi tiết cụ thể như: sửa phần mềm quản lý ấn chỉ để cho phép sửa thông báo phát hành hóa đơn cấp Chi cục mà không nhất thiết phải gửi về Cục để giảm thiểu thời gian; đề nghị Tổng Cục thuế cho phép cấp hóa đơn lẻ cho những hộ cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển…

Những vấn đề chưa được giải quyết thấu đáo ở luận văn này:

 • Phạm vi nghiên cứu đề tài còn hẹp do chỉ tập trung nghiên cứu về việc thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP tại Chi cục thuế quận Long Biên về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nên không đi sâu nghiên cứu hóa đơn Giá trị gia tăng.
 • Về lý luận, tác giả chưa đưa ra các lý luận về quản lý hóa đơn mà chỉ đưa ra sự cần thiết phải quản lý hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
 • Phạm vi về không gian tương đối hẹp do bị giới hạn trên địa bàn quận Long Biên và những số liệu minh họa có được chỉ thể hiện việc quản lý hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ tại Chi cục thuế quận Long Biên.
 1. Bùi Nhật Tân (2007), Quản lý hóa đơn tại cơ quan thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội, Học viện Tài chính, Hà Nội. Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học đã hệ thống một cách ngắn gọn, súc tích những lý luận cơ bản về hóa đơn và quản lý hóa đơn của cơ quan thuế. Sau khi phân tích, đánh giá một cách chi tiết thực trạng sử dụng hóa đơn tại cơ sở kinh doanh cũng như thực trạng quản lý hóa đơn của cơ quan thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội với một số kết quả đạt được tác giả nêu lên một số vấn đề khác về tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hóa đơn của cơ quan thuế. Luận văn tóm tắt một số quan điểm định hướng trong công tác quản lý hóa đơn đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn của cơ quan thuế nói chung và cơ quan thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng.

Việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng chưa được nghiên cứu một cách cụ thể.

Bài báo khoa học:

 • Dương Thị Ninh Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học , “Một số vấn đề về hóa đơn, chứng từ”, Hà Nội.
 • Phan Mỹ Hạnh Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học, “Gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua chứng từ, hóa đơn khống và nguy cơ gây thất thoát Ngân sách Nhà nước”, Hà Nội.
 • Hà Xuân Thạch Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học (2013), “Chứng từ, hóa đơn và việc gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế Giá trị gia tăng”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế và hướng hoàn thiện thuế Giá trị gia tăng trong tiến trình hội nhập AFTA (CEPT), Hà Nội.
 • Nguyễn Trọng Hạnh Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học (2013), “Chứng từ hóa đơn và vấn nạn gia lận trong hoàn thuế Giá trị gia tăng”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế và hướng hoàn thiện thuế Giá trị gia tăng trong tiến trình hội nhập AFTA (CEPT), Hà Nội.
 • Lê Xuân Trường Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học (2013), “Tăng cường quản lý hóa đơn để góp phần đấu tranh chống gian lận thuế”, Tạp chí Tài chính (số 9), Hà Nội.
 • Lê Xuân Trường và Nguyễn Đình Chiến (2013), “Nhận diện các hành gian lận thuế”, Tạp chí Tài chính (số 9), Hà Nội.…v.v.

Rất nhiều các công trình, nghiên cứu khoa học về hóa đơn với phạm vi rộng – hẹp, mức độ chuyên sâu và góc độ, khía cạnh khác nhau về quản lý nhà nước hay nghiệp vụ kế toán. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ nghiên cứu nào đi sâu vào tìm hiểu về pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng ở Việt Nam – một nội dung rất đáng được quan tâm hiện nay.

4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của đề tài

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học tập trung nghiên cứu các quy định có liên quan tới hóa đơn Giá trị gia tăng nhằm đánh giá sự tác động các quy định này tới việc thực hiện thuế Giá trị gia tăng ở Việt Nam và trong quản lý thuế nói chung ở Việt Nam.
 • Phạm vi nghiên cứu: Đề tài có phạm vi không gian ở Việt Nam nhưng sử dụng số liệu minh họa chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội với phạm vi thời gian là giai đoạn 2017 – 2021.
 • Phương pháp nghiên cứu: Đề tài có ngoại diên hẹp, nội hàm sâu nên trong quá trình nghiên cứu, người viết sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, liệt kê, khảo sát, chuyên gia… Tùy từng nội dung của vấn đề nghiên cứu mà vận dụng linh hoạt riêng rẽ hay kết hợp các phương pháp với nhau để nghiên cứu có được kết quả cao nhất.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Với việc hệ thống và khái quát hóa các những vấn đề cơ bản về hóa đơn, hóa đơn Giá trị gia tăng và pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng và đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng của việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn Giá trị gia tăng cùng với việc chỉ ra những ưu, nhược điểm cũng như lý giải nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong hệ thống pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng. Từ đây, nghiên cứu đưa ra một số yêu cầu, hướng hoàn thiện và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng trên thực tế. Với một số giải pháp đưa ra trong nghiên cứu, hi vọng luận văn sẽ góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng trong tương lai và trở thành tài liệu mang tính tham khảo cho các nghiên cứu khoa học bàn về pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng trong tương lai.

6. Kết Cấu Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Học

Ngoài phần mở đầu, kết luận và một số phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương:

 • Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về hóa đơn và pháp luật hóa đơn Giá trị gia tăng.
 • Chương 2: Thực trạng pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng ở Việt Nam.
 • Chương 3: Hướng hoàn thiện và những biện pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về hóa đơn Giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay.

Trên đây là đề tài Luận Văn ngành Luật: Luận Văn Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ở Việt Nam. Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Luật về Luận Văn Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ở Việt Nam được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết bao gồm đề cương chi tiết của luận văn. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hoặc chưa làm được đề cương và bài luận văn thạc sĩ của mình. Thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình làm luận văn thạc sĩ tại đây.

===>>> Viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Luật giá rẻ

MỞ ĐẦU Luận Văn Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ở Việt Nam

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÓA ĐƠN VÀ PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 • 1.1.    Một số vấn đề cơ bản về hóa đơn
 • 1.1.1.  Khái niệm, đặc điểm hóa đơn
 • 1.1.2.  Phân loại hóa đơn       
 • 1.1.3.  Vai trò của hóa đơn
 • 1.2.    Pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng
 • 1.2.1.  Khái niệm và nội dung pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng
 • 1.2.2.  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật hóa đơn giá trị gia tăng   

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM         

 • 2.1.    Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam
 • 2.2.    Thực trạng pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay     
 • 2.2.1.  Thực trạng về tạo hóa đơn giá trị gia tăng
 • 2.2.2.  Thực trạng về phát hành hóa đơn giá trị gia tăng        
 • 2.2.3.  Thực trạng sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng      
 • 2.2.4.  Thực trạng quản lý hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam hiện nay
 • 2.3.    Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật hóa về hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam
 • 2.3.1.  Những kết quả đạt được khi thực hiện pháp luật hóa đơn giá trị gia tăng
 • 2.3.2.  Những hạn chế và nguyên nhân      

Chương 3: GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM

 • 3.1.    Yêu cầu và hướng hoàn thiện pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng
 • 3.1.1.  Yêu cầu
 • 3.1.2.  Hướng hoàn thiện pháp luật hóa đơn giá trị gia tăng
 • 3.2.    Giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về hóa đơn giá trị gia tăng
 • 3.3.    Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật hóa đơn giá trị gia tăng ở Việt Nam     
 • 3.3.1.  Hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan thuế 
 • 3.3.2.  Tăng cường thanh tra, kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng       
 • 3.3.3.  Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan     
 • 3.3.4.  Nhanh chóng hoàn thiện dữ liệu về quản lý hóa đơn giá trị gia tăng        
 • 3.3.5.  Tăng cường quản lý hóa đơn giá trị gia tăng theo hướng quản lý rủi ro   
 • 3.3.6.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông vào công tác quản lý hóa đơn giá trị gia tăng
 • 3.3.7.  Tăng cường hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về pháp luật hóa đơn giá trị gia tăng      
 • 3.3.8.  Đẩy nhanh hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt
 • 3.3.9.  Cải cách thủ tục hành chính thuế trong quản lý hóa đơn giá trị gia tăng

KẾT LUẬN

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Luật về Luận Văn Pháp Luật Về Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ở Việt Nam, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành luật chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 99 + Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562