Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Dĩ An

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
Rate this post

Sau đây là mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công: Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Dĩ An. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Dĩ An. Sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Công có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Công, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Công về Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Dĩ An, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Công chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Công

MỞ ĐẦU Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Dĩ An

1.Tính cấp thiết của đề tài

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chung mà cả hệ thống chính trị nước ta đang thực hiện.

Về thực chất, xây dựng nông thôn mới là một quá trình cải biến kinh tế, văn hoá – xã hội, môi trường nhằm tạo ra những giá trị mới phù hợp với nhu cầu xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để công tác xây dựng nông thôn mới đạt được hiệu quả cao thì cần có sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội; trong đó, công tác quản l nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của Chương trình.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện Dĩ an triển khai bắt đầu từ năm 2011. Qua 6 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn huyện đã có 09/11 xã được công nhân “xã nông thôn mới”. Với vị trí là một huyện nông nghiệp, có 11 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (huyện Dĩ an có 12 xã, thị trấn), cộng với việc các nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới hạn chế nên công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến với mọi người dân để người dân nắm bắt, thấu hiểu và cùng với Nhà nước chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dĩ an rất quan tâm và chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.

Tuy nhiên, thực trạng công tác quản lý nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần được giải quyết như: nhu cầu về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ cho xây dựng nông thôn mới là rất lớn, nhất là nhu cầu vốn xây dựng trường học có cơ sở vật chất đạt chung nhưng nguồn vốn của Huyện hông đáp ứng được; qu đất của Huyện tương đối rộng, ết cấu hạ tầng được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển inh tế – xã hội nhưng trong những năm qua thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào các vùng đã quy hoạch còn chậm, do đó inh tế của Huyện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; có một số tiêu chí khi áp dụng vào thực tế địa phương hông phát huy tối đa hiệu quả của việc đầu tư mang lại; việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chủ yếu do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện, chưa phát huy được hết các nguồn lực tiềm năng trong xã hội; các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển sản xuất hàng hóa. Không những vậy mà công tác tuyên truyền, vận động chưa linh hoạt, một số xã chỉ tập trung vào hình thức tuyên truyền truyền thống như: thông qua đài truyền thanh, giao ban, hội nghị, chưa lồng ghép công tác tuyên truyền với các hoạt động, phong trào hác.

Phương thức tuyên truyền chưa thật sự thể hiện hết quan điểm, nguyên tắc, phương châm thực hiện Chương trình nên còn tồn tại tâm lý trông chờ ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ, chưa huy động tối đa cũng như thống ê đầy đủ nguồn lực xã hội phục vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, một số Ban Quản lý cấp xã chưa thực sự chủ động tổ chức lấy ý kiến nhân dân khi tiến hành lập quy hoạch; sau khi quy hoạch đã được huyện phê duyệt, công tác tổ chức công hai ra người dân theo quy định còn chậm… Xuất phát từ thực tế trên mà tôi đã chọn đề tài: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương” làm đề tài luận văn Thạc sĩ Quản lý công.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thời gian qua cũng đã được học giả của nhiều nước trên thế giới và trong nước quan tâm nghiên cứu:

– Tác giả Frans Ellits: Chính sách nông nghiệp trong các nước đang phát triển, Nhà xuất bản Nông nghiệp 1994. Tác ph m đã nêu lên những vấn đề cơ bản về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, những mô hình thành công và thất bại trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn và giải quyết vấn đề nông dân ở các nước đang phát triển Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La tinh. Đây là những nước có nền nông nghiệp đang trong quá trình chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn liền với thương mại nông sản thế giới [5].

Phạm Xuân Nam chủ biên: Phát triển nông thôn, Nhà xuất bản Khoa học xã hội 1997. Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu về nông thôn, tác phẩm đã phân tích há sâu các vấn đề về dân số, lao động, việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, xóa đói giảm nghèo… qua đó tác giả đã chỉ ra các yêu cầu hoàn thiện hệ thống chính sách và cách thức chỉ đạo của Nhà nước trong quá trình vận động phát triển của nông thôn [5].

PGS, TSKH Lê Đình Thắng chủ biên: Chính sách nông nghiệp, nông thôn sau Nghị quyết X của Bộ Chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 1998. Trong tác phẩm này, tác giả đã tập trung nghiên cứu quá trình phát triển nông nghiệp Việt Nam dưới tác động của các chính sách về đất đai, phân phối trong phát triển nông nghiệp, nông thôn [5].

Nguyễn Từ: Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển nông nghiệp Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2008. Tác phẩm bàn về các mối liên kết quốc tế về thương mại, đầu tư trong nông nghiệp, chính sách phát triển nông nghiệp và khả năng cạnh tranh của nông nghiệp nước ta trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia ký kết các hiệp định thương mại; đồng thời nêu lên quan điểm và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế [5].

– TS. Đặng Kim Sơn: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam – Hôm nay và mai sau; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2008. Tác phẩm đề cập đến thực trạng các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay, những thành tựu và khó khăn; đề xuất những định hướng và kiến nghị chính sách nhằm đưa nông nghiệp,nông dân, nông thôn ngày càng phát triển [5].

Các tác phẩm trên đã cung cấp những luận cứ, dữ liệu, cơ sở thực tiễn quan trọng giúp cho việc nghiên cứu, hoạch định các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, riêng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai từ năm 2011, tới thời điểm hiện nay mới có hơn 5 năm thực hiện, do đó, thời gian trước năm 2011 chưa có công trình nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; một, hai năm gần đây, tại Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về công tác xây dựng nông thôn mới nhưng những công trình nghiên cứu đó chưa đánh giá được đầy đủ thực trạng của quá trình triển khai vì chưa ết thúc giai đoạn triển khai 2011 – 2015. Để đánh giá chính xác, đầy đủ quá trình thực hiện của giai đoạn 2011 – 2015, các địa phương phải có sự tổng kết.

Riêng ở Trung ương đã có các hội nghị sơ kết 01 năm, 02 năm, 03 năm, 04 năm và tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015. Quá trình tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới ở các địa phương thường phải giữa năm 2016 thì đại đa số các địa phương mới thực hiện. Bên cạnh đó, thực tiễn ở các địa phương, cơ sở khác nhau là khác nhau, các công trình đã nghiên cứu trước thường tập trung nghiên cứu những vấn đề ở địa phương của chính tác giả. Ở tỉnh Bình Dương mới chỉ có một đề tài “Quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Dương” do ông Trần Anh Chương thực hiện năm 2015, nghiên cứu trong giai đoạn 2011 – 2014. Đây là công trình nghiên cứu toàn tỉnh, chưa đi sâu nghiên cứu những vấn đề quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Dĩ an.

Do đó, hiện nay chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu đầy đủ và chính thức về thực trạng quản l nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Dĩ an. Vì vậy, trong luận văn này, tác giả muốn nêu rõ thực trạng công tác quản l nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Dĩ an giai đoạn 2011– 2016 và đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trên trong thời gian tới.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích

Đưa ra các giải pháp để nhằm nâng cao hiệu quả quản l nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

3.2. Nhiệm vụ

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận của quản l nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 • Đánh giá được thực trạng quản l nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương.
 • Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Dĩ an.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng

Quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương.

4.2. Phạm vi

– Không gian: Nghiên cứu trên địa bàn huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương.

 • Thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ 2016 – 2021 và định hướng thực hiện đến năm 2025
 • Phạm vi nội dung: Tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách và công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Tiếp cận nghiên cứu

Tiếp cận nghiên cứu định tính, nghiên cứu tình huống điển hình.

5.2. Phương pháp thu thập thông tin

– Thông tin thứ cấp:

+ Tài liệu giáo trình, các xuất bản khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu;

 • Các báo cáo tổng kết của tỉnh, huyện; số liệu của các cơ quan thống kê liên quan về tình hình xây dựng nông thôn mới;
 • Các bài viết đăng trên báo, các tạp chí khoa học chuyên ngành và tạp chí mang tính hàn lâm có liên quan;

+ Các luận văn của các học viên hác ( hóa trước) trong trường.

 • Thông tin sơ cấp: Dữ liệu do chính người nghiên cứu thu thập thông qua điều tra, phỏng vấn.

5.3. Phương pháp xử lý thông tin và biện luận

 • Phương pháp thống kê mô tả.
 • Phương pháp phân tích, tổng hợp.
 • Phương pháp so sánh.
 • Phương pháp mô tả.
 • Phương pháp chuyên gia.

6.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

– Cơ sở lý luận: Hệ thống hóa cơ sở lý luận của quản l nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn có tác dụng đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động quản l nhà nước trong thực hiện

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương. Nếu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt thì sẽ giúp diện mạo nhiều vùng nông thôn được đổi thay, hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, hộ nghèo giảm, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, đội ngũ cán bộ, công chức quản lý, thừa hành trong xây dựng nông thôn mới sẽ được trưởng thành một bước,…

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể giúp cho các nhà quản lý công tác xây dựng nông thôn mới làm cơ sở hoàn thiện quản l nhà nước trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và làm tư liệu giảng dạy, nghiên cứu cho học viên, cán bộ, công chức làm chuyên trách công tác xây dựng nông thôn mới.

7. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương:

 • Chương 1. Cơ sở khoa học của quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
 • Chương 2. Thực trạng quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương.
 • Chương 3. Một số nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2021.

Trên đây là đề tài Luận Văn Quản Lý Công: Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Dĩ An. Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Công về Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Dĩ An được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết bao gồm đề cương chi tiết của luận văn. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hoặc chưa làm được đề cương và bài luận văn thạc sĩ của mình. Thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình làm luận văn thạc sĩ tại đây.

===>>> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ

MỞ ĐẦU Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Dĩ An

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Ý nghĩa l luận và thực tiễn của đề tài
 7. Kết cấu của đề tài

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 • 1.1. Cơ sở khoa học của quản l  nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 1.1.1. Các khái niệm có liên quan
 • 1.1.2. Cơ sở lý luận của quản l  nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 • 1.1.3. Nội dung quản l nhà nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 • 1.2. Bài học kinh nghiệm trong quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện
 • 1.2.1. Xây dựng nông thôn mới tại một số huyện, thị ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam
 • 1.2.2. Xây dựng nông thôn mới tại một số huyện, thị của tỉnh Bình Dương
 • 1.2.3. Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • Tiểu kết chương 1

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

 • 2.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương
 • 2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
 • 2.1.2. Đặc điểm về kinh tế – xã hội
 • 2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương
 • 2.2.1. Thành tựu xây dựng nông thôn mới tại huyện Dĩ an
 • 2.2.2. Thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nông thôn mới
 • 2.2.3. Thực trạng công tác thành lập tổ chức bộ máy quản lý xây dựng nông thôn mới
 • 2.2.4. Thực trạng công tác quản lý quy hoạch, đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới
 • 2.2.5. Thực trạng công tác phê duyệt dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới
 • 2.2.6. Thực trạng công tác chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới
 • 2.2.7. Thực trạng công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới
 • 2.2.8. Thực trạng công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức làm công tác quản lý xây dựng nông thôn mới
 • 2.2.9. Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, công nhận xây dựng nông thôn mới
 • 2.3. Đánh giá chung
 • 2.3.1. Những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 2.3.2. Một số vấn đề đặt ra trong quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2021.
 • Tiểu kết chương 2

Chương 3: MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 – 2021.

 • 3.1. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2021.
 • 3.2. Dự đoán bối cảnh thế giới và trong nước tác động đến quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới
 • 3.2.1. Dự đoán bối cảnh thế giới
 • 3.2.2. Dự đoán bối cảnh trong nước
 • 3.3. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại huyện Dĩ an đến năm 2021
 • 3.4. Giải pháp hoàn thiện quản l nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới
 • 3.4.1. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành
 • 3.4.2. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động
 • 3.4.3. Hoàn thiện công tác đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới
 • 3.4.4. Rà soát, điều chỉnh hoàn thiện các quy hoạch xây dựng nông thôn mới
 • 3.4.5. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban
 • Quản lý và bộ máy giúp việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 • 3.4.6. Quy định trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý thực hiện các tiêu chí mềm và các tiêu chí cứng trong xây dựng nông thôn mới
 • 3.4.7. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
 • 3.4.8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới
 • 3.4.9. Hoàn thiện và triển khai kịp thời cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới
 • 3.4.10. Xây dựng hệ thống chính trị tự quản cơ sở vững mạnh
 • 3.4.11. Thực hiện thực chất, đúng quy trình về công tác đánh giá, công nhận, công nhận lại xã, huyện đạt chung nông thôn mới
 • Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Công, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Công về Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Huyện Dĩ An, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Công chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>>  KHO 99 +  Luận Văn Quản Lý Nhà Nước

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562