Luận Văn Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch

Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch Đất Nước Việt, là một trong những đề tài luận văn thạc sĩ được rất nhiều bạn học viên lựa chọn đề làm đề tài luận văn. Hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn Panda, chia sẻ đến những bạn học viên đang làm về dạng đề tài này, hoặc là có ý định chọn đề tài về Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch.

Đề tài luận văn về Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch bao gồm: 5 chương đó là

 • Chương 1: Tổng quan đề tài:
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu:
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu:
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu:
 • Chương 5: Kết luận và đề xuất hàm ý quản trị:

Và còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về sự hài lòng của khách hàng, và chất lượng dịch vụ của khách hàng. Nếu như các bạn học viên muốn tham khảo thêm những đề tài luận văn thạc sĩ khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đây nhé.

======>>>> Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Giới Thiệu Tổng Quan Đề Tài Luận Văn Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch

1.1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay tình hình kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó nhu cầu đi du lịch để tham quan giải trí, khám phá được quan tâm ngày càng nhiều. Cũng chính vì thế mà rất nhiều trung tâm du lịch, cũng như các công ty dịch vụ du lịch luôn nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như sự mới lạ và đa dạng để thu hút lượng khách du lịch.

Tuy nhiên để thu hút được nhiều khách du lịch thì các nhà đầu tư phát triển nên không ngừng tìm giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch của công ty. Điều này đòi hỏi các công ty du lịch phải không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu du khách. Chất lượng nói chung là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một sự vật, một sự việc. Chất lượng dịch vụ du lịch là mức độ phù hợp giữa dịch vụ du lịch được cung cấp với mong đợi của khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên để có thể đáp ứng được mong đợi của khách du lịch thì không hề đơn giản.

Thực tế cho thấy ngành du lịch hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đã và đang phát triển. Các công ty du lịch không ngừng tìm cách đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút khách du lịch đến với công ty, tuy nhiên đối với nhiều công ty du lịch. Điều này đòi hỏi phải có sự đầu tư và quan tâm đồng bộ từ cơ sở vật chất đến đội ngũ lao động, cơ chế giám sát v.v…

Là một công ty hoạt động trong linh vực du lịch và dịch vụ được thành lập từ năm 2002, Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Du Lịch Đất Nước Việt đã là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực lữ hành (nội địa và quốc tế) và nhanh chóng hòa nhập chung vào sự phát triển của du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Với phương châm “tận tụy, uy tín và chất lượng”, đơn vị đã ngày càng khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường du lịch Việt. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng phục vụ công ty cần phải quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa.

Vì thế “Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty du lịch Đất Nước Việt ” là một đề tài rất thực tế. Nhằm nghiên cứu thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh du lịch của Công ty, đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Đất Nước Việt trong ngành du lịch hiện nay.

1.2   Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn này được xây dựng dựa trên các mục tiêu như sau:

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Công ty du lịch Đất Nước Việt từ đó đưa ra các kiến nghị và hàm ý quản trị cho việc nâng cáo chất lượng dịch vụ của công ty.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

 • Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Công ty du lịch Đất Nước Việt.
 • Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty du lịch Đất Nước Việt.
 • Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Đất Nước Việt .
 • Đề xuất một số kiến nghị và hàm ý quản trị và nâng cao sự hài lòng của khách hàng cho Công ty.

1.3  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1  Đối tượng nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Đất Nước Việt.

1.3.2  Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: đề tài tập trung khảo sát ý kiến khách hàng khi sử dụng dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Đất Nước Việt.

Về thời gian: Số liệu thứ cấp lấy từ giai đoạn 2014-2016. Số liệu khảo sát thực tế từ khách hàng để thu thập dữ liệu sơ cấp là tháng 10 và tháng 11 năm 2016.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

1.4.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm:

 • Dữ liệu thứ cấp: Niên giám thống kê, các báo cáo của phòng, ban tại Chi nhánh Công ty du lịch Đất Nước Việt đã công bố trên các phương tiện truyền thông.
 • Dữ liệu sơ cấp: điều tra khảo sát, thu thập dữ liệu từ khách hàng và tư vấn viên để thực hiện nghiên cứu định lượng.

1.4.2 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng cả 2 phương pháp định tính và định lượng

1.4.2.1 Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu dựa trên các dữ liệu đã nghiên cứu của các chuyên gia và kế thừa các nghiên cứu khảo sát về sự hài lòng để rút ra các nhân tố cơ bản tác động đến mức độ cảm nhận của khách hàng đang sử dụng dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Đất Nước Việt . Từ đó tác giả xây dựng bảng câu hỏi khảo sát và chọn mẫu.

Thực hiện phỏng vấn tư vấn viên bao gồm trưởng, phó phòng ban, chuyên viên và nhân viên tại đơn vị.

1.4.2.2 Nghiên cứu định lượng

Sau khi nghiên cứu định tính tác giả tiến hành nghiên cứu định lượng là lượng hóa các yếu tố khảo sát khách hàng đang sử dụng dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Đất Nước Việt.

Bảng câu hỏi được thiết kế dựa trên thang đo Likert 5 mức độ nhằm đánh giá mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến “mức độ cảm nhận của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch tại Công ty du lịch Đất Nước Việt.

Nghiên cứu được thực hiện thông qua các bước sau: thảo luận nhóm và nghiên cứu chính thức

 • Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua việc phỏng vấn bảng câu hỏi thảo luận nhóm kết hợp với thống kê để điều chỉnh thang đo, bảng câu hỏi và mô hình cho phù hợp để xây dựng mô hình chính thức
 • Nghiên cứu chính thức, sử dụng bảng câu hỏi đã được điều chỉnh để thu thập thông tin lần 2 và xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS 20. Ngoài ra nghiên cứu còn kết hợp nhiều phương pháp: phân tích, dự báo, so sánh và đối chiếu.

1.5 Kết cấu của đề tài

Nội dung luận văn gồm có 5 chương:

 • Chương 1: Tổng quan đề tài: chương này trình bày ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài.
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu: chương này trình bày cơ sở lý thuyết về những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đang sử dụng dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Đất Nước Việt, đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu.
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu: trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu, quy trình nghiên cứu để kiểm định thang đo bằng Cronbach’s Alpha, EFA, hiệu chỉnh thang đo, hoàn thiện bảng câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu định lượng, các phép phân tích dữ liệu dự kiến.
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu: mô tả dữ liệu, trình bày các bước phân tích dữ liệu và kết quả phân tích dữ liệu.
 • Chương 5: Kết luận và đề xuất hàm ý quản trị: tóm tắt kết quả nghiên cứu, trình bày các đóng góp của đề tài, đề xuất hàm ý quản trị.

Và còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về sự hài lòng của khách hàng, và chất lượng dịch vụ của khách hàng. Nếu như các bạn học viên muốn tham khảo thêm những đề tài luận văn thạc sĩ khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đây nhé.

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

Lời Cảm Ơn

Chương 1: Giới Thiệu Tổng Quan Đề Tài Luận Văn Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch

 • 1.1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2  Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.3.1  Đối tượng nghiên cứu
 • 1.3.2  Phạm vi nghiên cứu
 • 1.4 Phương pháp nghiên cứu
 • 1.4.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu
 • 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu
 • 1.4.2.1 Nghiên cứu định tính
 • 1.4.2.2 Nghiên cứu định lượng
 • 1.5 Kết cấu của đề tài

Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết Và Mô Hình Nghiên Cứu Luận Văn Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch

 • 2.1 Các khái niệm cơ bản
 • 2.1.1. Khái niệm về dịch vụ
 • 2.1.2. Chất lượng dịch vụ
 • 2.1.3 Chất lượng dịch vụ du lịch
 • 2.1.3.1. Khái niệm
 • 2.1.3.2. Đặc điểm chất lượng dịch vụ du lịch
 • 2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch
 • 2.2.1. Các yếu tố bên ngoài
 • 2.2.2. Các yếu tố bên trong
 • 2.3. Sự hài lòng của khách hàng
 • 2.3.1 Các quan điểm về sự hài lòng của khách hàng
 • Sự cần thiết đo lường sự hài lòng của khách hàng
 • 2.4 Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ du lịch và sự hài lòng của khách hàng
 • 2.5 Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ
 • 2.5.1 Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ
 • 2.5.2 Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL
 • 2.5.3 Mô hình thang đo Likert
 • 2.5.4 Một số công trình nghiên cứu khác
 • 2.6. Mô hình nghiên cứu tác giả đề xuất và các giả thuyết
 • 2.6.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu
 • 2.6.2 Giả thuyết nghiên cứu
 • 2.7 Giới thiệu sơ lược về công ty du lịch Đất Nước Việt
 • 2.7.1. Quá trình hình thành
 • 2.7.2. Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh
 • 2.7.3. Đánh giá hoạt động của Công ty du lịch Đất nước Việt
 • 2.7.3.1. Về sản phẩm
 • 2.7.3.2. Về tình hình kinh doanh
 • 2.7.3.3. Tóm tắt cơ cấu tổ chức
 • 2.7.3.4. Về nhân sự
 • 2.7.3.5. Về hệ thống thông tin
 • 2.7.3.6. Về công tác quản lý tài chính
 • 2.7.3.7. Về công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật
 • 2.7.3.8. Về công tác Marketing
 • 2.7.3.9. Về công tác môi trường
 • 2.7.3.10. Về công tác Đảng và Đoàn thể
 • 2.7.3.11. Về công tác từ thiện- xã hội hướng đến cộng đồng

Chương 3: Phương Pháp Nghiên Cứu Của Luận Văn Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch

 • 3.1. Thiết kế nghiên cứu và quy trình nghiên cứu
 • 3.1.1. Thiết kế nghiên cứu
 • 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính
 • 3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng
 • 3.1.2  Quy trình nghiên cứu
 • 3.1.3  Phương pháp chọn mẫu
 • 3.1.4  Thiết kế bảng câu hỏi
 • 3.2 Xây dựng thang đo
 • 3.3 Thực hiện nghiên cứu định lượng
 • 3.3.1  Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lượng
 • 3.3.2  Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
 • 3.4.2.1 Mẫu dựa trên độ tuổi
 • 3.3.2.2  Mẫu dựa trên đặc điểm nghề nghiệp
 • 3.4.2.4  Mẫu dựa trên đặc điểm học vấn
 • Tóm Tắt Chương 3

Chương 4: Kết Quả Nghiên Cứu Luận Văn Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch

 • 4.1 Đánh giá thang đo
 • 4.1.1  Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố chất lượng tour (CL)
 • 4.1.2  Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố hướng dẫn viên (HDV)
 • 4.1.3  Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố Gíá tour và các dịch vụ khác
 • 4.1.4  Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố loại hình tour và các dịch vụ khác
 • 4.1.5  Cronbach’s Alpha của thang đo nhân tố sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ
 • 4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Đất Nước Việt.
 • 4.2.1  Phân tích nhân tố khám phá EFA lần thứ nhất
 • 4.2.2  Phân tích nhân tố khám phá EFA lần cuối
 • 4.2.3  Kết luận nhân tố khám phá mô hình đo lường
 • 4.3 Phân tích mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
 • 4.3.1  Phân tích mô hình
 • 4.3.1.1  Mô hình
 • 4.3.1.2 Kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
 • 4.3.2  Kiểm tra các giả định mô hình hồi quy ( Ma trận tương quan)
 • 4.3.3  Kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
 • 4.3.3.1 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
 • 4.3.3.2  Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến
 • 4.3.3.3  Kiểm tra giả định các phần dư có phân phối chuẩn
 • 4.3.4  Đánh giá mức độ quan trọng trong các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài
 • lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Đất Nước Việt.
 • 4.3.4.1  Đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố
 • Tóm Tắt Chương 4

Chương 5: Kết Luận Và Hàm Ý Quản Trị của Luận Văn Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch

 • 5.1 Kết luận
 • 5.1.1  Nhân tố chất lượng tour
 • 5.1.2  Nhân tố hướng dẫn viên
 • 5.1.3  Nhân tố giá tour
 • 5.1.4  Nhân tố loại hình tour
 • 5.2 Đề xuất các hàm ý quản trị
 • 5.2.1  Nâng cao chất lượng tour
 • 5.2.2  Nâng cao năng lực hướng dẫn viên
 • 5.2.3  Hoàn thiện chính sách giá tour
 • 5.2.4  Hoàn thiện chương trình các loại hình tour
 • 5.3 Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Trên đây là đề tài Luận Văn Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Của Công Ty Du Lịch, được dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn Panda chia sẻ. Mong là với chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được phần nào các bạn học viên. Ngoài ra, bạn nào còn đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ, mà có nhu cầu tìm thuê dịch vụ mà chưa biết giá cả như nào, thì các bạn có thể tham khảo tại đường link dưới đây nhé.

Hỗ trợ tất cả các bạn học viên đang làm luận văn thạc sĩ, mà chưa biết giá cả một bài luận văn thạc sĩ là bao nhiêu thì có thể tham khảo tại đây.

=====>>> Bảng Giá Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562