Top 199+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính , Hay

Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật Hành Chính
5/5 - (1 bình chọn)

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn học viên top 199+ đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính, hay. Đây là toàn bộ những đề tài mình đã liệt kê nên các bạn cùng mình xem và tham khảo thêm tại đây nhé.

Mục lục ẩn
2 DANH SÁCH BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÀNH CHÍNH

Đây là một số danh sách đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn sinh viên đang làm bài luận văn thạc sĩ nhé.

1. TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
2. HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ (CHỌN MỘT BỘ NÀO ĐÓ).
3.  PHIÊN HỌP ỦY BAN NHÂN DÂN. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
4. QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT CÔNG CHỨC/VIÊN CHỨC: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN.
5. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ: TRỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.
6. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.
7. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
8. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG HOÀN TRẢ CỦA VIÊN CHỨC.
9. XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ CẤP XÃ, HUYỆN, HOẶC TỈNH.
10. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA CÔNG CHỨC.
11. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN
12.XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
13. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
14. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI.
15. VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH .
16. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
17. ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI. ” luận văn thạc sĩ luật hành chính “
18. CÁC NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỚI VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI.
19. TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN.
20. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
21. THỦ TỤC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH.
22. BIỆN PHÁP TẠM GIỮ NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.
23. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TRỤC XUẤT.
24. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI Ở THÁI BÌNH – THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
25. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN TỈNH CAO BẰNG
26. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KHỞI KIỆN TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
27. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
28. PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ CẤP XÃ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ.
29. TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
30. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN BÍ MẬT ĐỜI TƯ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG XÃ HỘI.
31. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG.
32. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.
33. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI.
34. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM.
35. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.
36. XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU – THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ.
37.XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
38. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.
39. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
40. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.
41. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG (CỤ THỂ).
42. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
43. BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN.
44. ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH – THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ.
45. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH – THỰC TIỄN VÀ KIẾN NGHỊ.
46. HOẠT ĐỘNG THANH TRA XÂY DỰNG TẠI QUẬN/HUYỆN X. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
47. VẤN ĐỀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ.
48. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỌC DÂN LẬP.
49. THI TUYỂN VÀ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ.
50. ” đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính ”  CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH KHÁC – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
51. CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ ĐẢM BẢO XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
52. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ.
53. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ.
54. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ KHẨU – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ.
55. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ.
56. QUY TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH VÀ UBND HUYỆN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH.
57. VẤN ĐỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TRONG UBND CÁC CẤP.
58. VẤN ĐỀ BAN HÀNH VĂN BẢN GIỮA UBND TỈNH VÀ CHỦ TỊCH UBND TỈNH.
59. BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH
60. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
61. HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ.
62. TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CỦA CÔNG CHỨC – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. “Luận văn thạc sĩ luật hành chính”
63. TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
64. CHẾ ĐỘ CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ TRONG PHÁP LUẬT CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI.
65.  CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨC TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ XÃ HỘI HIỆN NAY.
66. DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM.
67. HOÀN THIỆN CƠ CHẾ GIÁM SÁT TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH.
68. CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN, QUA THỰC TIỄN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.
69. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ RỪNG – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ.
70. PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIỮA CHÍNH QUYỀN TỈNH, THÁNH PHỐ VỚI CHÍNH QUYỀN QUẬN, HUYỆN, QUA THỰC TIỄN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.
71. VAI TRÒ CỦA UBND TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH KHÁC.
72. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
73. HOẠT ĐỘNG THANH TRA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.
74. THANH TRA THEO CẤP HÀNH CHÍNH – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.
75. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ.
76. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ.
77. VAI TRÒ CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG. ” đề tài luận văn thạc sĩ ngành luật hành chính “
78. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
79. THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.
80. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
81. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
82. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
83. VẤN ĐỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CỦA VIÊN CHỨC.
84. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
85. CƠ CHẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA TẠI UBND QUẬN TỪ THỰC TIỄN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
86. THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
87. THẨM QUYỀN ÁP DỤNG HÌNH THỨC PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
88. HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.
89. VẤN ĐỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
90. VẤN ĐỀ HOÃN, MIỄN, GIẢM, NỘP PHẠT NHIỀU LẦN ĐỐI VỚI HÌNH THỨC PHẠT TIỀN.
91. CƠ CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
92. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA THANH TRA VIÊN.
93. THANH TRA NHÂN DÂN VÀ VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ.
94. TĂNG CƯỜNG TÍNH TỰ CHỦ CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.
95. VẤN ĐỀ XỬ LY KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỰ Ý BỎ VIỆC.
96. QUYỀN YÊU CẦU KHỞI TỐ CỦA NGƯỜI BỊ HẠI – TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
97. PHÁP LUẬT XÉT XỬ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI – TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK
98. TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH ĐẮK LẮK ” đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính “
99. QUYỀN CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI Ở HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG
100. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK NÔNG

XEM THÊM DỊCH VỤ : Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ 

101. QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
102. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK
103. PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ – TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI: ĐỀ TÀI LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH
104. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG TẠI HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
105. PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK NÔNG
106. PHÁP LUẬT VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ – TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK NÔNG
107. QUYỀN CON NGƯỜI TRONG GIẢI QUYẾT VỤ, VIỆC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH ĐẮK LẮK
108. PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
109. QUYỀN BÌNH ĐẲNG VỢ CHỒNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
110. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH – TỪ THỰC TIỄN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG
111. NĂNG LỰC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG CHỨC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH Ở HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK
112. PHÁP LUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC – TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
113. ” đề tài luận văn thạc sĩ ngành luật hành chính ” XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH – TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI
114. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA GIÁO DỤC Ở TỈNH ĐẮK LẮK
115. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG CƠ QUAN TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở TỈNH ĐẮK LẮK
116. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG Ở TỈNH ĐẮK LẮK: ĐỀ TÀI LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH
117. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC – TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
118. CẢI CÁCH TƯ PHÁP – TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
119. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP – TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
120. QUYỀN KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – TỪ THỰC TIỄN CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH
121. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ VĂN HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
122.  “Luận văn thạc sĩ luật hành chính” ĐỊA VỊ PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH CỦA CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP – TỪ THỰC TIỄN CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH
123. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG THỰC – TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
124. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
125. PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
126. QUYỀN ĐƯỢC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRẺ EM – TỪ THỰC TIỄN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA ĐỒNG HỚI
127. BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI THÔNG QUA KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ – TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
128. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG
129. QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK
130. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
131. QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TẠM GIỮ, TẠM GIAM Ở TỈNH ĐẮK NÔNG
132. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHÁP CHẾ CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH – TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK
133. PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN – TỪ THỰC TIỄN HUYỆN ĐẮK HÀ, TỈNH KON TUM
134. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG
135. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG- TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK
136. CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK: ĐỀ TÀI LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH
137. QUYỀN CON NGƯỜI TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ – TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
138. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở TỈNH ĐẮK LẮK
139. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN – TỪ THỰC TIỄN HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK
140. QUYỀN CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ – TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
141. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA XÂY DỰNG – TỪ THỰC TIỄN TỈNH KON TUM
142. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở TỈNH KON TUM “Luận văn thạc sĩ luật hành chính”
143. QUYỀN KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG DÂN Ở TỈNH ĐẮK LẮK
144. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở TỈNH GIA LAI.
145. QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ TRONG QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK
146. VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI – TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK
147. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
148. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH – TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
149. GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC XÉT XỬ SƠ THẨM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH – TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI
150. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
151. QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC – QUA THỰC TIỄN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
152. GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN
153. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
154. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN EAH’LEO, TỈNH ĐẮKLẮK
155. XỬ LÝ KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC – TỪ THỰC TIỄN TỈNH NINH THUẬN
156. XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH
157. KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ Y TẾ – TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH DƯƠNG
158. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
159. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
160. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
161. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC
162. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC TẠI SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
163. THANH TRA GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
164. THỰC TRẠNG VẬN HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM VÀ CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN “Luận văn thạc sĩ luật hành chính”
165. THỰC TIỄN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NƠI SINH VIÊN THỰC TẬP
166. DE TAI THỰC TẬP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ACB – PGD PHẠM NGŨ LÃO
167. LUẬT KINH TẾ VỀ PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN
168. LUẬT KINH TẾ VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ DI SẢN THỪA KẾ GỬI TẠI NGÂN HÀNG
169. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƯ TRÚ TỪ THỰC TIỄN QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
170. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
171. TỔ CHỨC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
172. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
173. CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
174. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỪ THỰC TIỄN HUYỆN NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HÓA
175. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN TỪ THỰC TIỄN TỈNH CAO BẰNG
176. VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
177. CƠ CHÉ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Ở VIỆT NAM
178. LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
179. QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
180. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
181. QUẢN LÝ CÔNG PHÁT TRIỀN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
182. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
183. HOÀN THIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN ” đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính “
184. CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC NINH
185. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CẤP HUYỆN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
186. SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
187. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
188. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
189.”Luận văn thạc sĩ luật hành chính”  THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN SƠN TÂY, TỈNH QUẢNG NGÃI
190. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
191. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC
192. CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC NINH
193. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
194. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH ” đề tài luận văn thạc sĩ ngành luật hành chính “
195. THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
196. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở TỈNH LÀO CAI HIỆN NAY
197. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN TỈNH CAO BẰNG
198. VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KIỂM SOÁT CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ – TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐĂK NÔNG
199. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Trên đây là toàn bộ đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính  mà mình đã chọn lọc kĩ càng , những bạn sinh viên nào đang tìm đề tài về luật hành chính thì có thể tham khảo nhé

DANH SÁCH BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH

Luận Văn Panda xin giới thiệu cho các bạn học viên những bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành luật về hành chính . Dưới đây là toàn bộ những bài mẫu đã được sàng lọc kĩ càng , điểm cao nên các bạn học viên có thể hoàn toàn yên tâm tham khảo và có thể chọn lựa những đề tài bổ ích dưới đây nhé.

TẢI BÀI MẪU 1 :ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÀNH CHÍNH => XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TỪ THỰC TIỄN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH BẮC GIANG  

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn bài mẫu luận văn thạc sĩ luật hành chính với đề tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường từ thực tiễn các khu công nghiệp ở tỉnh bắc giang. Đây là một trong những đề tài mà được nhiều học viên lựa chọn để áp dụng vào bài luận văn thạc sĩ của mình . Tác giả của bài luận văn thạc sĩ về luật hành chính là của một bạn học viên đã tốt nghiệp đại học chuyên về khoa luật và bạn ấy đã nghiên cứu về những vấn đề lý luận, và đưa ra các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường dựa trên thực tiễn các khu công nghiệp cụ thể là tại tỉnh bắc giang.

KẾT CẤU CỦA BÀI ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG : 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TỪ THỰC TIỄN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH BẮC GIANG
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

TẢI BÀI MẪU 2 : LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH  => XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT TỈNH ĐẮK LẮK

Bài mẫu tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn bài đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính với chủ đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị từ thực tiễn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk. Đây cũng là bài luận văn thạc sĩ của một bạn học viên đã tốt nghiệp đại học khoa luật và bạn ấy cũng đã nghiên cứu về các vấn đề như lý luận , thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị từ thực tiễn thành phố cụ thể là tại buôn ma thuột thuộc địa bàn tỉnh đắk lắk. Các bạn học viên nào ở đây chưa chọn được cho mình 1 đề tài hoặc chưa hoàn thiện được bài luận văn thạc sĩ luật hành chính thì đây sẽ là một bài mẫu vô cùng tuyệt vời mà mình muốn chia giới thiệu đến cho các bạn học viên ở đây.

BỐ CỤC CỦA BÀI ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG NHƯ SAU : 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK.
CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK.

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính

TẢI BÀI MẪU 3 : LUẬN VĂN THẠC SĨ VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH  => XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI

Ở bài thứ 3 tiếp theo nữa là một đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính với một chủ đề cực kì hấp dẫn là xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại từ thực tiễn gia lai. Bài mẫu luận văn thạc sĩ về luật hành chính là của một bạn học viên học chuyên về khoa luật và đồng thời bạn ấy cũng đã đạt được thành tích cao trong phần bài luận văn của mình . Tác giả đã nêu ra được những vấn đề lý luận , thực trạng, phương hướng và đồng thời tác giả đã đưa nghiên cứu các biện pháp để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại từ thực tiễn cụ thể là tại địa điểm tỉnh gia lai . Bản thân mình cảm thấy bài mẫu luận văn thạc sĩ hành chính này tác giả đã liệt kê đầy đủ nội dung , cấu trúc cần có của bài . Ngoài ra các bạn học viên chưa hoàn thành được bài luận văn thạc sĩ về luật hành chính thì có thể dựa theo bài mẫu mình đang chia sẻ ở đây để tiếp tục hoàn thành bài luận văn của chính mình nhé.

CƠ CẤU CỦA BÀI ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG :

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI TẠI TỈNH GIA LAI.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI.

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

TẢI BÀI MẪU 4 : ĐỀ TÀI LUẬN VĂN  LUẬT HÀNH CHÍNH =>  THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

Sau đây là một bài luận văn thạc sĩ luật hành chính với chủ đề thực hiện chính sách cải cách hành chính tại huyện sìn hồ, tỉnh lai châu. Ở đây tác giả của bài mẫu luận văn này là một bạn học viên đã có đạt được thành tích trong phần bài luận văn thạc sĩ luật hành chính của mình . Tác giả đã chia sẻ về những khái luận , thực trạng , phương hướng và nghiên cứu về các giải pháp để tiếp tục nâng cao và đồng thời thực hiện chính sách cải cách hành chính tại huyện sìn hồ, tại địa điểm tỉnh lai châu . Bản thân mình cảm thấy bài mẫu luận văn mình đang chia sẻ ở đây hoàn toàn hay ho , và có nhiều kiến thức để giúp các bạn học viên đang tham khảo bài mẫu này nhanh chóng hoàn thành được bài luận văn thạc sĩ về luật hành chính của chính bản thân mình nhé.

NỘI DUNG CỦA BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG NHƯ SAU :

CHƯƠNG 1. KHÁI LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CCHC TẠI HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CCHC TẠI HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU.

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

TẢI BÀI MẪU 5 :  LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH => QUYỀN TỰ DO CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN TỪ THỰC TIỀN THÀNH PHO LÀO CAI, TĨNH LÀO CAI

Ở bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp đến cho các bạn học viên quyền tự do cư trú của công dân từ thực tiễn thành phố lào cai, tĩnh lào cai . Đây là một trong số những đề tài luận văn thạc sĩ về luật hành chính mà được các bạn học viên lựa chọn để áp dụng vào bài làm của mình . Tác giả cũng đã nghiên cứu đầy đủ các vấn đề như lý luận , pháp lý, và các quyền tự do cư trú của công dân dựa trên cơ sở thực tiễn tại thành phố lào cai , cụ thể là tại tỉnh lào cai . Và đây sẽ là bài mẫu luận văn thạc sĩ luật hành chính mà tác giả đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ của mình và bản thân mình cảm thấy bài mẫu này hoàn toàn hấp dẫn , phong phú . Các bạn học viên có thể chọn đề tài mình đang chia sẻ ở đây hoặc có thể dựa theo bài mẫu mà mình đang chia sẻ để tiếp tục hoàn thành bài luận văn thạc sĩ của chính mình nhé.

BỐ CỤC CỦA BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG :

CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ QUYỀN TỰ DO CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM
CHƯƠNG 2: BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN Ở THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI.
CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO CƯ TRÚ CỦA CÔNG DÂN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI.

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

XEM THÊM : Đề Tài Luận Văn Ngành Luật Hành Chính

 

TẢI BÀI MẪU 6 : LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÀNH CHÍNH => QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bài mẫu tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn học viên bài mẫu luận văn thạc sĩ luật hành chính với chủ đề là quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ thực tiễn thành phố hồ chí minh . Và đây cũng là một trong những đề tài được các bạn học viên lựa chọn nhiều nhất để áp dụng vào bài làm luận văn của mình , tác giả của bài này là một bạn học viên đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu . Tác giả đã chia sẻ đến cho các bạn những lý luận quản lý nhà nước và nghiên cứu về các thực trạng quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh . Các bạn học viên có thể chọn bài mẫu luận văn về ngành luật hành chính với đề tài mà mình đã chia sẻ trên đây nhé

KẾT CẤU CỦA BÀI ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG NHƯ SAU :

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÝ LỊCH TƯ PHÁP.

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

TẢI BÀI MẪU 7 : ĐỀ TÀI LUẬN VĂN  VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH => QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC TỪ THỰC TIỄN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp bài mẫu thứ 7 mình sẽ giới thiệu đến các bạn một đề tài cực kì hấp dẫn đó là quản lý nhà nước về chứng thực từ thực tiễn quận gò vấp,thành phố hồ chí minh . Bài mẫu luận văn thạc về luật hành chính này là của một bạn sinh viên đã đạt được điểm cao trong phần bài luận văn thạc sĩ của mình và bây giờ tác giả ấy cũng đã chia sẻ về các vấn đề lý luận và pháp lý và đồng thời nghiên cứu thêm về một số giải pháp để tiến hành quản lý nhà nước về chứng thực từ thực tiễn cụ thể là tại quận gò vấp , thuộc địa bàn thành phố hồ chí minh. Bản thân mình cảm thấy đề tài này cực kì hay và những nội dung rất tuyệt vời nên các bạn học viên hoàn toàn có thể lựa chọn đề tài mà mình đang giới thiệu ở đây nhé.

NỘI DUNG CỦA BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG NHƯ SAU :

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC TẠI QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHỨNG THỰC TỪ THỰC TIỄN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật Hành Chính
Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật Hành Chính

 

TẢI BÀI MẪU 8 :  LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH => GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI

Bài mẫu luận văn thạc sĩ về luật hành chính tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ và đem đến cho các học viên với chủ đề là giải quyết vụ án hành chính tại toà án nhân dân từ thực tiễn tỉnh đồng nai. Đây là một trong những đề tài tiêu biểu đạt điểm cao mà có nhiều bạn học viên lựa chọn nhiều nhất từ trước tới nay. Tác giả cũng đã nêu ra được những nội dung về vấn đề lý luận , các thực trạng và các phương án để giải quyết vụ án hành chính dựa trên cơ sở cụ thể là tại toà án nhân dân trên địa bàn tại tỉnh đồng nai. Ngoài ra , các bạn học viên không còn phải phân vân về việc chọn lựa đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính nữa nhé, vì ở đây đề tài mình đang chia sẻ hứa hẹn sẽ giúp các bạn học viên bảo vệ được bài làm của mình và đồng thời đạt được điểm số cao về phần bài luận văn thạc sĩ nhé.

CƠ CẤU CỦA BÀI ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG : 

CHƯƠNG 1.NHỮNG VẦN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN.

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

TẢI BÀI MẪU 9 : LUẬN VĂN VỀ NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH => GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỪ THỰC TIỄN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tới nữa đây là một bài mẫu mà mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn học viên với một đề tài giải quyết khiếu nại , tố cáo từ thực tiễn huyện gia lâm , thành phố hà nội. Đây là bài mẫu của một bạn học viên đã hoàn toàn dành được điểm cao trong phần bài luận văn thạc sĩ của mình và bạn ấy cũng đã tìm hiểu về một số lý luận , các giải pháp để nâng cao hiệu quả về hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo dựa trên cơ sở tại khu vực huyện gia lâm tại địa bàn thành phố hà nội . Đây là một bài luận văn thạc sĩ luật hành chính có điểm số cao và đầy đủ nội dung , hình thức trình bày đủ ý nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn đề tài này , hứa hẹn ít nhiều những bài mẫu luận văn thạc sĩ bổ ích này sẽ giúp được cho các bạn học viên nhanh chóng hoàn thành được bài luận văn thạc sĩ về ngành luật hành chính này nhé.

KẾT CẤU CỦA BÀI ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG NHƯ SAU :

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ CHUNG VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

XEM THÊM : Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

 

TẢI BÀI MẪU 10 : ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÀNH CHÍNH => CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỪ THỰC TIỄN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM

Bài mẫu cuối cùng mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn thêm một đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính với một chủ đề là cải cách hành chính từ thực tiễn huyện quế sơn , tỉnh quảng nam. Bài mẫu luận văn thạc sĩ về luật hành chính mình đang chia sẻ ở đây là của một bạn sinh viên đã hoàn thành rất tốt về bài luận văn thạc sĩ và bạn ấy đã đạt được thành tích tiêu biểu . Tác giả đã đề cập tới những về đề lý luận , thực trạng , định hướng và đồng thời các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính từ thực tiễn huyện quế sơn , cụ thể là tại khu vực tỉnh quảng nam. Đây là một bài mẫu luận văn thạc sĩ với đề tài cực kì hấp dẫn , chẳng những vậy còn đạt điểm cao nữa nên các bạn học viên có thể chọn đề tài mình đang chia sẻ ở đây,các bạn có thể dựa theo bài mẫu hấp dẫn tuyệt vời này để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ luật hành chính của chính mình nhé.

CƠ CẤU CỦA BÀI ĐƯỢC CHIA THÀNH 3 CHƯƠNG :

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ SƠN, TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN ĐẾN.

=> CÁC BẠN HỌC VIÊN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562