Top 150 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động , Hot Nhất

Đề tài luận văn thạc sĩ luật lao động
5/5 - (1 bình chọn)

Luận Văn Panda xin giới thiệu đến cho các bạn một số đề tài luận văn thạc sĩ luật lao động , hot nhất . Đây là những đề tài cũng như những bài mẫu mà bản thân mình đã chọn lọc và sàng lọc kĩ càng nên ngày hôm nay mình xin chia sẻ đến cho các bạn học viên đang muốn hoàn thiện một bài luận văn thạc sĩ luật lao động . Hy vọng những đề tài mà mình sắp chia sẻ dưới đây sẽ giúp cho các bạn học viên nhanh chóng hoàn thành được bài luận văn thạc sĩ ngành luật lao động nhé.

Mục lục ẩn
2 DANH SÁCH BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT LAO ĐỘNG

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT LAO ĐỘNG 

Sau đây là những đề tài luận văn thạc sĩ về ngành luật lao động mà mình muốn gửi gấm đến cho các bạn 

 • 1.Điều chỉnh pháp luật lao động Việt nam trong hoạt động cho thuê lại lao động.
 • 2.Thỏa thuận cấm cạnh tranh trong pháp luật lao động.
 • 3.Pháp luật về quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.
 • 4.Bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quan hệ cho thuê lại lao động.
 • 5.Lao động giúp việc gia đình trong pháp luật lao động Việt Nam.
 • 6.Pháp luật về lao động bán thời gian.
 • 7.Quyền được tiếp cận thông tin của người lao động trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 8.Đào tạo nghề theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 9.Bồi hoàn chi phí đào tạo theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 10.Quy định pháp luật về cắt giảm lao động tại doanh nghiệp.
 • 11.Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam.
 • 12.Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động.
 • 13.Đối thoại tại nơi làm việc theo pháp luật Việt Nam.
 • 14.Tiền lương tối thiểu theo pháp luật Việt Nam.
 • 15.Pháp luật về thương lượng tập thể tại Việt Nam.
 • 16.Ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật Việt Nam. “đề tài luận văn thạc sĩ về ngành luật lao động”
 • 17.Vấn đề đại diện trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 18.Bảo vệ người lao động trong chế định bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 19.Pháp luật về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • 20.Bồi thường thiệt hại trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • 21. Chế độ tài chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

XEM THÊM DỊCH VỤ : Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ 

 • 22. Pháp luật về xử lý kỷ luật lao động.
 • 23. Sa thải theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 24. Pháp luật lao động Việt nam về sử dụng lao động nữ.
 • 25. Bình đẳng giới trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 26. Pháp luật Việt Nam về sử dụng người lao động chưa thành niên.
 • 27. Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
 • 28. Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 29. Trách nhiệm vật chất theo pháp luật Việt Nam.
 • 30. Chế độ hưu trí theo pháp luật Việt Nam.
 • 31. Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • 32. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
 • 33. Bảo vệ quyền lợi của người lao động trong chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
 • 34. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam.
 • 35. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
 • 36. Quyền đình công của người lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 37.  Địa vị pháp lý của tổ chức công đoàn theo pháp luật Việt Nam.
 • 38. Vai trò của tổ chức công đoàn trong các cuộc đình công theo pháp luật Việt Nam.
 • 39. Đình công bất hợp pháp theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 40. Quyền giải công của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 41. Nguyên tắc cấm phân biệt đối xử theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 42. Quyền của người lao động nữ theo pháp luật Việt Nam.
 • 43. Xây dựng khung pháp lý cho cơ chế ba bên trong quan hệ lao động.
 • 44. Cung ứng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 45. Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo pháp luật Việt Nam.
 • 46. Pháp luật về người lao động khuyết tật.
 • 47. Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 • đề tài luận văn thạc sĩ về ngành luật lao động”
 • 48. Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 49. Quyền quản lý của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 50. Quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài theo pháp luật Việt Nam.
 • 51.Điều chỉnh pháp luật lao động Việt nam trong hoạt động cho thuê lại lao động.
 • 52.Thỏa thuận cấm cạnh tranh trong pháp luật lao động.
 • 53.Pháp luật về quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.
 • 54.Bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quan hệ cho thuê lại lao động.
 • 55.Lao động giúp việc gia đình trong pháp luật lao động Việt Nam.
 • 56.Pháp luật về lao động bán thời gian.
 • 57.Quyền được tiếp cận thông tin của người lao động trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 58.Đào tạo nghề theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 59.Bồi hoàn chi phí đào tạo theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 60.Quy định pháp luật về cắt giảm lao động tại doanh nghiệp.
 • 61.Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam.
 • 62.Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động.
 • 63.Đối thoại tại nơi làm việc theo pháp luật Việt Nam.
 • 64.Tiền lương tối thiểu theo pháp luật Việt Nam.
 • 65.Pháp luật về thương lượng tập thể tại Việt Nam.
 • 66.Ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật Việt Nam.
 • 67.Vấn đề đại diện trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 68.Bảo vệ người lao động trong chế định bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 69.Pháp luật về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • 70.Bồi thường thiệt hại trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • 71.Chế độ tài chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • 72.Pháp luật về xử lý kỷ luật lao động.
 • 73.Sa thải theo pháp luật lao động Việt Nam. “luận văn thạc sĩ về ngành luật lao động”
 • 74.Pháp luật lao động Việt nam về sử dụng lao động nữ.
 • 75.Bình đẳng giới trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 76.Pháp luật Việt Nam về sử dụng người lao động chưa thành niên.
 • 77.Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
 • 78.Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 79.Trách nhiệm vật chất theo pháp luật Việt Nam.
 • 80.Chế độ hưu trí theo pháp luật Việt Nam.
 • 81.Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • 82.Pháp luật lao động về bảo hiểm thất nghiệp.
 • 83.Bảo vệ quyền lợi của người lao động trong chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
 • 84.Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam.
 • 85.Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
 • 86.Quyền đình công của người lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 87.Địa vị pháp lý của tổ chức công đoàn theo pháp luật Việt Nam.
 • 88.Vai trò của tổ chức công đoàn trong các cuộc đình công theo pháp luật Việt Nam.
 • đề tài luận văn thạc sĩ về ngành luật lao động”
 • 89.Đình công bất hợp pháp theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 90.Quyền giải công của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 91.Nguyên tắc cấm phân biệt đối xử theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 92.Quyền của người lao động nữ theo pháp luật Việt Nam.
 • 93.Xây dựng khung pháp lý cho cơ chế ba bên trong quan hệ lao động.
 • 94.Cung ứng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 95.Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo pháp luật Việt Nam.
 • 96. Pháp luật về người lao động khuyết tật.
 • 97.Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 • 98.Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 99.Quyền quản lý của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 100.Quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài theo pháp luật Việt Nam
 • 101.Điều chỉnh pháp luật lao động Việt nam trong hoạt động cho thuê lại lao động.
 • 102.Thỏa thuận cấm cạnh tranh trong pháp luật lao động.
 • 103.Pháp luật về quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.
 • 104.Bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quan hệ cho thuê lại lao động.
 • 105.Lao động giúp việc gia đình trong pháp luật lao động Việt Nam.
 • 106.Pháp luật về lao động bán thời gian.
 • 107.Quyền được tiếp cận thông tin của người lao động trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 108.Đào tạo nghề theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 109.Bồi hoàn chi phí đào tạo theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 110.Quy định pháp luật về cắt giảm lao động tại doanh nghiệp.
 • 111.Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam.
 • 112.Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động.
 • 113.Đối thoại tại nơi làm việc theo pháp luật Việt Nam.
 • 114.Tiền lương tối thiểu theo pháp luật Việt Nam.
 • 115.Pháp luật về thương lượng tập thể tại Việt Nam.
 • 116.Ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật Việt Nam.
 • 117.Vấn đề đại diện trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 118.Bảo vệ người lao động trong chế định bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 119.Pháp luật về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • 120.Bồi thường thiệt hại trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • 121.Chế độ tài chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 • 122. Pháp luật về xử lý kỷ luật lao động.
 • 123.Sa thải theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 124.Pháp luật lao động Việt nam về sử dụng lao động nữ.
 • 125.Bình đẳng giới trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 126.Pháp luật Việt Nam về sử dụng người lao động chưa thành niên.
 • 127.Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
 • 128.Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 129.Trách nhiệm vật chất theo pháp luật Việt Nam.
 • 130.Chế độ hưu trí theo pháp luật Việt Nam.
 • 131.Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • 132.Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
 • 133.Bảo vệ quyền lợi của người lao động trong chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
 • 134.Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam.
 • 135.Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
 • 136.Quyền đình công của người lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 137.Địa vị pháp lý của tổ chức công đoàn theo pháp luật Việt Nam.
 • 138.Vai trò của tổ chức công đoàn trong các cuộc đình công theo pháp luật Việt Nam.
 • đề tài luận văn thạc sĩ về ngành luật lao động”
 • 139.Đình công bất hợp pháp theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 140.Quyền giải công của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 141.Nguyên tắc cấm phân biệt đối xử theo pháp luật lao động Việt Nam.
 • 142.Quyền của người lao động nữ theo pháp luật Việt Nam.
 • 143.Xây dựng khung pháp lý cho cơ chế ba bên trong quan hệ lao động.
 • 144.Cung ứng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 145.Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo pháp luật Việt Nam.
 • 146.Pháp luật về người lao động khuyết tật.
 • 147.Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 • 148.Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 149.Quyền quản lý của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 • 150.Quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài theo pháp luật Việt Nam.

Trên đây mình đã liệt kê toàn bộ các đề tài luận văn thạc sĩ về ngành luật lao động rồi nhé , các bạn học viên cứ việc xem và tham khảo nhé.

DANH SÁCH BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT LAO ĐỘNG 

Sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn học viên những bài mẫu luận văn thạc sĩ luật lao động hoàn toàn miễn phí nhé.

BÀI MẪU 1 : ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT LAO ĐỘNG =>  BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC NINH

Bài mẫu đầu tiên mình xin giới thiệu đến cho các bạn đề tài luận văn thạc sĩ luật lao động với đề tài bảo đảm quyền của lao động nữ theo pháp luật việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tỉnh bắc ninh. Đây là bài mẫu của một bạn học viên tốt nghiệp khoa học luật và bạn ấy cũng đã nghiên cứu về những khái quát chung , các thực tiễn , định hướng và đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm quyền của lao động nữ theo pháp luật việt nam dựa trên thực tiễn các khu công nghiệp cụ thể là tại địa bàn tỉnh bắc ninh . Đây là một trong những bài mẫu tiêu biểu xuất sắc , đạt điểm cao nên các bạn học viên có thể chọn đề tài mình đang chia sẻ và tham khảo thêm những kiến thức của bài mẫu luận văn thạc về ngành luật lao động bổ ích này nhé.

Kết cấu của bài được chia thành 3 chương như sau :

Chương 1:Khái quát chung về bảo đảm quyền của lao động nữ và pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền của LĐN

Chương 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo đảm quyền của lao động nữ tại các KCN tỉnh Bắc Ninh

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyề n của LĐN và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện tại các KCN tỉnh Bắc Ninh

=> CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

BÀI MẪU 2 : LUẬN VĂN THẠC SĨ VỀ LUẬT LAO ĐỘNG HOT NHẤT => GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tới đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ luật lao động với đề tài giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật việt nam . Đây là một trong những bài mẫu tiêu biểu hot nhất mà đang được các bạn học viên lựa chọn để áp dụng vào bài luận văn của mình và đây là bài mẫu của một bạn sinh viên đã đạt được điểm cao . Tác giả đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những khái quát chung , thực trạng các quy định , một số kiến nghị nhằm giải quyết tranh chấp lao động cá nhân dựa theo pháp luật việt nam . Bài luận văn mà mình đã chia sẻ ở đây cho các bạn hoàn toàn thích hợp cho các bạn học viên chưa có đề tài hoặc cần thêm bài mẫu để tham khảo thì đây chính là một bài mẫu vô cùng tuyệt vời mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn cùng tham khảo .

Cơ cấu của bài được chia thành 3 chương :

Chương 1: Khái quát chung về tranh chấp lao động cá nhân và pháp luật giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Chương 2: Thực trạng các quy định pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ở Việt Nam.

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ở Việt Nam.

=> CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

BÀI MẪU 3 : LUẬN VĂN  LUẬT LAO ĐỘNG => GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Bài mẫu tiếp theo không thua kém những bài mẫu trên kia với chủ đề là giao kết và thực hiện hợp đồng lao động đói với vận động viên thể thao theo pháp luật việt nam hiện nay . Đây chính là bài mẫu luận văn thạc sĩ luật lao động của một bạn học viên đã đạt được thành tựu tiêu biểu trong phần thực hiện trình bày luận văn về luật lao động của chính mình . Và bạn ấy đã nêu ra được những vấn đề lý luận , các thực tiễn giao kết để tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với vận động viên thể thao dựa trên pháp luật việt nam trong thời điểm hiện nay . Các bạn học viên có thể chọn đề tài bổ ích mà mình đang chia sẻ ở đây nhé , chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng .

Nội dung của bài được chia thành 2 chương như sau :

Chương 1: Những vấn đề lý luận về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động dành cho vận động viên thể thao.

Chương 2: Thực tiễn thực hiện và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động đối với vận động viên theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

=> CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

Đề tài luận văn thạc sĩ luật lao động
Đề tài luận văn thạc sĩ luật lao động

BÀI MẪU 4 : ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ VỀ LUẬT LAO ĐỘNG => CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH

Bài mẫu tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn học viên đề tài luận văn thạc sĩ về luật lao động với chủ đề là các hình thức xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động việt nam hiện hành . Bài mẫu này là một trong những đề tài được các bạn học viên chọn lựa để áp dụng vào bài luận văn của mình và tác giả đã chia sẻ các khái quát chung , thực trạng , giải pháp và đã tiến hành nghiên cúu về hình các hình thức nhằm xử lý kỷ luật lao động trong pháp luật lao động dựa trên địa bàn việt nam. Đây là một bài mẫu luận văn cùng với chủ đề mà mình cảm thấy rất hay và có ý nghĩa , các bạn học viên có thể dựa theo bài mẫu mà mình đang chia sẻ ở đây để tiếp tục hoàn thành bài luận văn thạc sĩ về luật lao động nhé.

Cơ cấu của bài được chia thành 3 chương :

Chương 1. Khái quát chung về xử lý kỷ luật lao động và sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với các hình thức xử lý kỷ luật lao động
Chương 2. Thực trạng pháp luật lao động Việt Nam hiện hành về các hình thức xử lý kỷ luật lao động và thực tiễn áp dụng
Chương 3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các quy định pháp luật lao động Việt Nam về các hình thức xử lý kỷ luật lao động.

=> CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

XEM THÊM : Luận Văn Pháp Luật Về Hợp Đồng Lao Động Tại Doanh Nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi

BÀI MẪU 5 : LUẬN VĂN  NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG => PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUA THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN TỈNH QUẢNG TRỊ

Bài mẫu luận văn ngành luật lao động lao động mình xin chia sẻ đến cho các bạn với một đề tài pháp luật về hợp đồng lao động qua thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp trên tỉnh quảng trị . Bài mẫu luận văn mà mình đang chia sẻ ở đây là của một bạn học viên tốt nghiệp trường đại học huế về chuyên ngành luật , và bạn ấy cũng đã chia sẻ về các khái quát, các doanh nghiệp và đưa ra các phương pháp để thực hiện dựa trên cơ sở pháp luật về hợp đồng lao động qua thực tiễn thực hiện cụ thể là tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn tỉnh quảng trị .Cũng như mình đã giới thiệu đến cho các bạn thì đây là một bài luận văn thạc sĩ luật lao động đầy đủ hình thức, bố cục và các nội dung rất hay và có ý nghĩa nên các bạn học viên hoàn toàn có thể dựa theo bài mẫu luận văn mà mình đang chia sẻ ở đây để thực hiện bài luận văn ngành luật lao động của chính mình nhé.

Nội dung của bài được chia thành 3 chương như sau :

Chương 1: Khái quát hợp đồng lao động và quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

Chương 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương 3:Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng lao động và những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

=> CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

BÀI MẪU 6 : ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG HAY NHẤT => PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Mình xin giới thiệu đến cho các bạn thêm một đề tài pháp luật về lao động là người khuyết tật ở việt nam hiện nay . Bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành luật lao động này đã không ngừng hot , liên tục là những một trong số những đề tài mà được các bạn học viên lựa chọn nhiều nhất từ trước tới nay .Tác giả của bài mẫu mình đang chia sẻ là một bạn học viên đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành bài luận văn này . Tác giả đã chia nêu ra các vấn đề lý luận về người khuyết tật , thực trạng , các định hướng và tác giả đã nghiên cứu về pháp luật về luật lao động là người khuyết tật trên địa bàn việt nam cụ thể là tại thời điểm hiện nay. Đây là một trong những đề tài hot , chẳng những vậy mà còn đạt thành tích tiêu biểu nên các bạn học viên hãy nên chọn đề tài hay nhất mà mình đã chia sẻ trên đây nhé.

Kết cấu của bài được chia thành 3 chương như sau :

– Chương 1: Một số vấn đề lý luận về người khuyết tật, lao động là người khuyết tật và pháp luật về lao động là người khuyết tật;

– Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật về lao động là người khuyết tật và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam hiện nay;

– Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về lao động là người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay.

=> CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG

BÀI MẪU 7 : LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT LAO ĐỘNG ĐIỂM CAO => PHÁP LUẬT VỀ NGĂN NGỪA VÀ XOÁ BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM, HOT

Tiếp tục là một bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành luật lao động mà mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn học viên kèm theo đó là một đề tài pháp về về ngăn ngừa và xoá bỏ lao động trẻ em . Đây là bài mẫu của một bạn học viên đã tốt nghiệp đại học quốc gia hà nội khoa luật và bạn ấy đã đạt được thành tích cao cùng những lời khen ngợi không ngớt của giáo viên . Tác giả của bài này đã chia đã đề cập ra được những cơ sở lý luận , thực trạg, và nghiên cứu các phương hướng và giải pháp để tiếp tục hoàn thiện dựa trên pháp luật về ngăn ngừa và xoá bỏ lao động trẻ em . Đây là một trong những đề tài thực tế chắc hẳn các bạn sinh viên không còn lạ lẫm gì nữa rồi , tác giả đã trình bày đầy đủ hình thức , nội dung một cách đúng đắn chẳng những vậy còn đạt được điểm cao , các bạn học viên đang xem bài mẫu mình chia sẻ ở đây thì đừng chần chừ nữa mà chọn ngay và luôn đề tài hấp dẫn và phong phú bài mẫu luận văn thạc sĩ này nhé. 

Nội dung của bài luận văn này được chia thành 3 chương :

Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn của việc ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em

Chương 2: Khuôn khổ pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em

Chương 3: Thực trạng thực thi pháp luật và phƣơng hƣớng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em ở Việt Nam.

=> CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

BÀI MẪU 8 : ĐỀ TÀI LUẬN VĂN  LUẬT LAO ĐỘNG => HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 

Đây là bài mẫu cuối cùng mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn thêm một đề tài luận văn thạc sĩ về luật lao động với đề tài là hoàn thiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại việt nam . Bài mẫu này cảu một bạn sinh viên đã học tại trường quốc gia hà nội khoa luật và bạn ấy đã đạt được kết quả cao trong phần bài luận văn của mình . Không những thế tác giả đã nêu ra đầy đủ các bố cục , các vấn đề , một số định hướng cũng như giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc dựa trên địa bàn việt nam . Bản thân mình thấy đây là một trong những đề tài hay và xuất sắc nên các bạn học viên có thể chọn đề tài này và đồng thời có thể tham khảo thêm bài mẫu mình đang chia sẻ ở đây để dựa theo mà làm một bài luận văn thạc sĩ ngành luật lao động hoàn chỉnh nhé.

Cơ cấu của luận văn được chia thành 3 chương như sau :

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý lao động nước ngoài và pháp luật quản lý lao động nước ngoài
Chương 2: Thực trạng pháp luật quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Chương 3: Một số định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

=> CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0932.091.562

XEM THÊM : Luận Văn Luật

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562