Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Nợ Xấu Tại Ngân Hàng BIDV

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Nợ Xấu Tại Ngân Hàng BIDV đề tài luận văn thạc sĩ về tài chính ngân hàng, được rất nhiều các bạn học viên lựa chọn để làm đề tài luận văn thạc sĩ, thông qua bài viết dưới đây luanvanpanda.com chia sẻ, thì các bạn học viên không nên bỏ qua bài viết này.

Để hiểu rõ hơn về đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Nợ Xấu Tại Ngân Hàng BIDV là gì? thì luanvanpanda.com sẽ chia sẻ đến các bạn học viên ngành quản lý công, đang muốn tìm hiểu về đề tài tài chính ngân hàng, và muốn làm bài luận văn thạc sĩ của mình. Ngoài ra, luanvanpanda.com còn hỗ trợ các bạn học viên tư vấn đề tài, làm đề cương và hoàn thiện bài luận thạc sĩ cho bạn.

Do thời gian có hạn nên luanvanpanda chỉ có thể chia sẻ được không được nhiều về luận văn, mong là sẽ giúp ích được cho các bạn học viên đang làm bài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Nợ Xấu Tại Ngân Hàng BIDV được tốt hơn.

CHÚ Ý: Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý nợ xấu, được luanvanpanda tổng hợp về vấn đề này các bạn có thể bấm tại đây: 

=====>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Nợ Xấu

1. Tính cấp thiết của đề tài Quản Lý Nợ Xấu Tại Ngân Hàng BIDV

Với xu hướng phát triển chung trong lĩnh vực ngân hàng, hệ thống NHTM Việt Nam đã và đang chuyển dịch mô hình kinh doanh theo hướng gia tăng  tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng và sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Tuy nhiên tín dụng vẫn đã và đang là hoạt động kinh doanh chính, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn lực cũng như hiệu quả mang lại của hệ thống  NHTM. Do vậy, có thể nói, tín dụng vẫn là hoạt động trọng tâm của hầu hết các NHTM, việc kiểm soát chất lượng hoạt động tín dụng để đảm bảo mục tiêu hoạt động hiệu quả, an toàn là một phần không thể thiếu trong quản trị NHTM.

Trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam trải qua 2 giai đoạn khủng hoảng và suy thoái tương đối lớn là giai đoạn 2008-2009 và 2011-2013, hai giai đoạn này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các NHTM tại Việt Nam, đặc biệt gây ra hệ lụy nợ xấu của các NHTM tăng nhanh và cao, BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Thanh Hóa nói riêng cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Chính vì vậy, một bài toán cần thiết và cấp bách đặt ra cho cả hệ thống  NHTM là kiểm soát và xử lý nợ xấu. Chỉ có nghiên cứu được bản chất, đường đi của nợ xấu thì mới có thể tìm ra được nguyên nhân đã dẫn đến việc phát sinh nợ xấu từ đó mới có thể đưa ra những giải pháp, chính sách phù hợp trong việc nâng cao hiệu quả thu hồi nợ xấu.

Thực tế tại BIDV CN Thanh Hóa, nợ xấu ngày càng gia tăng mà công tác xử lý, thu hồi đang rất khó khăn và vướng mắc, thời gian để xử lý được một khoản nợ xấu kéo dài, phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động chung của Chi nhánh. Vì vậy tôi đã mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa, thực trạng và giải pháp” để có thể phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp phù hợp.

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu cá nhân.

Trong vài năm gần đây, giải quyết nợ xấu là một vấn đề cấp bách của Chính phủ và các ngân hàng thương mại. Từ việc tổng quan các tài liệu tham khảo, tôi thấy rằng đã có không ít các đề tài luận văn từ thạc sĩ đến tiến sĩ, hay các công trình nghiên cứu khác tìm hiểu về Quản lý nợ xấu, một số đề tài như:

Các bài viết Nguyễn Thị Mùi (2012), Phí Đăng Minh (2012), Nguyễn Quang Thái (2013), Đặng Thị Minh Nguyệt (2014) đã đề cập đến các nhận dạng của nợ xấu và đưa ra các biện pháp xử lý nợ xấu hiệu quả. Các bài viết này chủ yếu tập trung nghiên cứu các giải pháp để xử lý nợ xấu đạt kết quả cao. Các giải pháp được nói đến như thành lậpVAMC).

“Nguyễn Thị Kim Thanh (2012), trên tạp chí ngân hàng đề cập đến việc lựa chọn mô hình xử lý nợ xấu ở Việt Nam thông qua việc thành lập các công ty quản lý tài sản (AMC) Theo đó, TS Nguyễn Thị Kim Thanh cho rằng dù nợ xấu được xử lý theo cơ chế nào thì muốn thành công đều cần có sự tham gia và chia sẻ tích cực của DN có nợ, ngân hàng chủ nợ và Chính phủ;”

Bài viết Lê Quốc Phương (2013), trên tạp chí kinh tế và dự báo chỉ ra các nguyên nhân nợ xấu, kinh nghiệm xử lý nợ xấu theo mô hình công ty quản lý tài sản và mô hình công ty mua bán nợ ở Việt Nam,

Tô Ngọc Hưng (2014) đề cập đến thực trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, tỷ lệ nợ và vấn đề xử lý nợ xấu, hiệu quả của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam trong vấn đề xử lý nợ xấu. Phân tích các biện pháp xử lý nợ xấu được ngành ngân hàng triển khai.

Nguyễn Văn Thọ (2014) đề cập biện pháp xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đó là chuyển nợ thành phần góp vốn. Bài viết nêu thực trạng hoạt động này ở Việt Nam, những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế.

Đinh Thị Thanh Vân (2012), bài viết giới thiệu những quy định về cách phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro trong các tổ chức tín dụng Việt Nam. So sánh với quan điểm về nợ xấu, cách phân loại nợ, trích lập phòng rủi ro của tổ chức quốc tế: Ủy ban Basel II, IMF và một số quốc gia trên thế giới, từ đó đưa ra những quan điểm cần lưu ý khi đánh giá vấn đề nợ xấu ở các ngân hàng thương mại Việt Nam.

“Nguyễn Văn Phương (2013) nêu ra những khó khăn trong xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu ở Việt Nam như: Ngân hàng và chủ sở hữu phối hợp bán tài sản bảo đảm, ngân hàng tự xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm thông qua khởi kiện, thi hành án.”

“Luận án tiến sỹ Nguyễn Thị Hoài Phương (2012) với đề tài: “Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại Việt Nam”. Tác giả đã chứng minh khi nào nợ xấu được nhận biết và đo lường một cách chính xác thì ngân hàng mới có thể quản lý có hiệu quả. Quy mô đối tượng nghiên cứu của tác giả ở phạm vi hệ thống ngân hàng chứ không phải một ngân hàng cụ thể.”

“Luận văn thạc sỹ của Nguyễn Đình Hồng (2015) Quản lý nợ xấu tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh viết về các vấn đề liên quan đến nợ xấu, công tác quản lý nợ xấu tại BIDV CN Hà Tĩnh , đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại BIDV CN Hà Tĩnh.”

Ngoài ra còn có các công trình nghiên cứu khác đề cập tới quản lý nợ xấu tại các ngân hàng TMCP khác như VCB, Sacombank, Viettin Bank,…; các công trình nghiên cứu đề cập đến các mảng hoạt động khác nhau tại hệ thống BIDV.

Trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước. Đề tài “Quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa, thực trạng và giải pháp” là một đề tài mới tại BIDV CN phù hợp với tính chất công việc hiện tại của tôi – một cán bộ công tác tại BIDV CN Thanh Hóa. Trong luận văn này, tôi hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, quản lý nợ xấu trong hoạt động của BIDV CN Thanh Hóa, đánh giá tình hình nợ xấu và thu hồi nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa giai đoạn 2017-2019, từ đó đưa ra các kiến nghị giải pháp cho ban lãnh đạo Chi nhánh nhằm tăng hiệu quả công tác quản lý và thu hồi nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá được thực trạng nợ xấu và quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa từ đó đề xuất giải pháp quản lý nợ xấu, nhằm hạn chế tối đa rủi ro mất vốn của ngân hàng.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

 • – Hệ thống hoá các vấn đề cơ bản về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của NHTM.
 • – Phân tích, đánh giá thực trạng nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa.
 • – Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

 • – Về mặt không gian: Tại BIDV chi nhánh Thanh Hóa.
 • – Về mặt thời gian: Khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê để làm rõ vấn đề nghiên cứu. Ngoài ra luận văn còn sử dụng một số phương pháp khác kết hợp với số liệu thống kê báo cáo.

 • – Phương pháp thu thập thông tin: Các số liệu, tài liệu được thu thập thông qua việc thống kê, nghiên cứu các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến quản lý nợ xấu của các NHTM, nghiên cứu các văn bản, báo cáo tổng kết hàng năm của NHNN, BIDV, BIDV CN Thanh Hóa, các văn bản liên quan, nghiên cứu các công trình khoa học về quản lý nợ xấu, xử lý nợ xấu và thu hồi nợ xấu tại các NHTM.
 • – Phương pháp tổng hợp thông tin: Thu thập số liệu từ các báo cáo, tài liệu của BIDV, BIDV CN Thanh Hóa, tài liệu, thông tin trên báo chí, internet và tổng hợp thông tin dựa trên các phương pháp tổng hợp: phân tổ thống kê, đồ thị thống kê, bảng thống kê.
 • – Phương pháp phân tích thông tin: Phương pháp thống kê tổng hợp, phương pháp so sánh số tuyệt đối và phương pháp so sánh bằng số tương đối, thống kê. Phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu, đánh giá sơ đồ, biểu mẫu…

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục, kết luận, luận văn được kết cấu gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về nợ xấu, quản lý nợ xấu tại NHTM
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa.
 • Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa.

MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài
 • Tổng quan các công trình nghiên cứu cá nhân.
 • Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
 • 3.1. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 4.1. Đối tượng nghiên cứu
 • 4.2. Phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu của luận văn

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Nợ Xấu Và Quản Lý Nợ Xấu Tại Nhtm

 • 1.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM
 • 1.1.1. Hoạt động tín dụng của NHTM
 • 1.1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM
 • 1.2. Nợ xấu và quản lý nợ xấu tại NHTM
 • 1.2.1.  Nợ xấu và hậu quả của nợ xấu với NHTM
 • 1.2.2. Quản lý nợ xấu tại NHTM
 • 1.2.2.1.  Nhận diện nợ xấu
 • 1.2.2.2. Đo lường, phân loại nợ xấu
 • 1.2.2.3. Ngăn ngừa nợ xấu
 • 1.2.2.4. Xử lý nợ xấu.
 • Xử lý, thanh lý TSĐB
 • Bán các khoản nợ
 • Khởi kiện để thu hồi nợ
 • Tận dụng các chương trình hỗ trợ của nhà nước để thu hồi nợ
 • 1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nợ xấu tại NHTM
 • 1.2.3.1. Các nhân tố khách quan
 • 1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 2: Thực Trạng Quản Lý Nợ Xấu Tại Bidv

 • 2.1. Khái quát chung về BIDV CN Thanh Hóa
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
 • 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV CN Thanh Hóa
 • 2.2. Thực trạng nợ xấu và công tác quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa
 • 2.2.1. Thực trạng nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa
 • 2.2.2 Thực trạng quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa
 • 2.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những hạn chế
 • 2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 3: Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Nợ Xấu Tại Bidv

 • 3.1. Định hướng phát triển của BIDV CN Thanh Hóa trong giai đoạn 2020 – 2025
 • 3.1.1. Định hướng chung
 • 3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng và xử lý nợ xấu phát sinh
 • 3.2. Giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa
 • 3.2.1. Giám sát nợ xấu một cách hiệu quả thông qua hoạt động phân tích, phân loại nợ xấu theo định kỳ
 • 3.2.2. Rà soát lại toàn bộ các khoản nợ, đánh giá chính xác khả năng KH thu hồi nợ
 • 3.2.3. Áp dụng các biện pháp khai thác nợ trên cơ sở đánh giá đầy đủ khả năng phục hồi năng lực trả nợ của KH
 • 3.2.4. Tăng cường các cơ chế thỏa thuận, thương lượng trong xử lý nợ xấu tại ngân hàng
 • 3.2.5. Tăng cường các biện pháp thanh lý nợ, xử lý dứt điểm nợ không có khả năng thu hồi
 • 3.2.6.  Áp dụng qui trình chặt chẽ trong quản lý nợ xấu
 • 3.3. Các giải pháp hỗ trợ công tác quản lý nợ xấu tại BIDV CN Thanh Hóa
 • 3.3.1.  Xây dựng mô hình nhận dạng và quy trình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng tại chi nhánh.
 • 3.3.2. Tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tại chi nhánh.
 • 3.3.3. Nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ trong công tác tín dụng.
 • 3.3.4. Đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin.
 • 3.4. Một số kiến nghị
 • 3.4.1. Kiến nghị đối với Chính phủ,  NHNN
 • 3.4.2. Kiến nghị đối với hệ thống BIDV
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Nợ Xấu Tại Ngân Hàng BIDV, là một trong những đề tài được luanvanpanda chia sẻ đến các bạn học viên đang làm đề tài về tài chính ngân hàng, mà gặp khó khăn trong việc làm bài, thì ở bài viết này luanvanpanda chia sẻ đến các bạn lời mở đầu luận văn, và đề cương chi tiết của bài luận văn Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Nợ Xấu Tại Ngân Hàng BIDV, mong là ở bài viết này sẽ giúp ích được ít nhiều cho các bạn học viên.

Đề tài luận văn thạc sĩ Về Quản Lý Nợ Xấu Tại Ngân Hàng BIDV được luanvanpanda chia sẻ, nếu như các bạn học viên nào còn đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, và bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ thì các bạn có thể truy cập vào đường link này để biết thêm giá viết bài luận văn thạc sĩ nhé.

========>>>>   Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562