Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương

Rate this post

Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương là một trong nhưng chủ đề luận văn đáng được quan tâm đối với lĩnh vực du lịch và muốn làm luận văn là thương hiệu du lịch. Ở bài viết này luanvanpanda sẽ lấy huyện côn đảo để làm ví dụ viết Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương, do hạn chế về thời gian cho nên mình chỉ gợi ý được cho các bạn làm đề cương chi tiết, nội dung bao gồm: lý do chọn đề tài, và các mục lục của đề cương. Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn học viên làm luận văn về mảng thương hiệu này.

CHÚ Ý: Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về thương hiệu khác, được luanvanpanda tổng hợp về vấn đề này các bạn có thể bấm tại đây:

========>: Luận văn thạc sĩ về thương hiệu

Đề cương Luận văn thạc sĩ Một số giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương

Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương

1.1 Lý do chọn đề tài Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương 

Thương hiệu điểm đến là tổng hợp những nhận thức, cảm giác và thái độ của khách du lịch đối với điểm đến, cho phép khách du lịch xác lập một hình ảnh có thể so sánh của một điểm đến với những điểm đến khác. Thương hiệu điểm đến là tổng hợp của các giá trị cốt lõi mà điểm đến mang lại, tổng hợp các giá trị do khách du lịch trải nghiệm, những sự khác biệt của điểm đến, niềm tin của khách du lịch. Thương hiệu điểm đến gắn liền với những giá trị và đặc trưng cốt lõi của một điểm đến, được thể hiện trong những đặc trưng, giá trị của các dịch vụ du lịch tại điểm đến đó. Thương hiệu không chỉ gắn với hình ảnh về điểm đến có từ nhận thức của khách du lịch mà còn đi liền với hoạt động của người quản lý du lịch trong việc tạo lập và duy trì những nhận thức, giá trị và niềm tin đó.

Khi nhắc tới thương hiệu điểm đến du lịch, người ta hay nhắc tới thương hiệu du lịch của một quốc gia. Điều này không chỉ do đặc trưng thống nhất của sản phẩm du lịch của một nước, do nhận thức của khách du lịch gọi tên du lịch của từng nước mà cũng do định hướng xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia mang đặc trưng riêng của các quốc gia đó.

Ngày 17/06/2015, tại Quyết định số 870/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030” do đó vấn đề xây dựng thương hiệu du lịch địa phương cho huyện Côn Đảo là việc làm cấp thiết cần phải đặt ra. Việc tạo lập và quản trị thương hiệu du lịch hiệu quả sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan (nhà cung ứng, khách du lịch và người dân địa phương) đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch Côn Đảo phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai.

1.2 Mục tiêu của đề tài: Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương

 • Đánh giá thực trạng du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo qua số liệu thống kê 5 năm từ năm 2014 đến 2018 và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến du lịch Côn Đảo.
 • Đề ra định hướng và giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu:

 • Những yếu tố nào tác động đến các thành phần trụ cột của xây dựng thương hiệu địa phương?
 • Định hướng và giải pháp nào để xây dựng thương hiệu du lịch địa phương?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương 

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Du lịch địa phương huyện Côn Đảo
 • Đối tượng khảo sát: Các du khách đã trải nghiệm các sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Không gian nghiên cứu: Trên địa bàn huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
 • Thời gian khảo sát: Khảo sát bắt đầu từ tháng 6/2022 cho đến hết tháng 12/2022.
 • Dữ liệu: Đề tài được thực hiện trên cơ sở các thông tin thu thập về thực trạng ngành du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay.

1.5 Phương pháp nghiên cứu Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương 

 • Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng thương hiệu du lịch địa phương, đồng thời tham khảo một số mô hình nghiên cứu trước đó, từ đó xác định các thuộc tính làm cơ sở xây dựng dàn bài phỏng vấn chuyên gia. Sau đó tổng hợp ý kiến phỏng vấn của chuyên gia để lập bảng khảo sát phục vụ cho nghiên cứu.
 • Sử dụng mô hình SWOT để đánh giá thực trạng du lịch địa phương Côn Đảo
 • Đưa ra các giải pháp, định hướng xây dựng thương hiệu địa phương

1.6 Ý nghĩa của đề tài Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương 

Trong những năm gần đây, công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo được quan tâm, cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ phát triển du lịch được đầu tư khang trang hơn, thu hút được các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển có quy mô; lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Côn Đảo ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo nên nhiều công ăn việc làm, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo; củng cố quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện cũng còn những hạn chế như: sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí còn đơn điệu, nghèo nàn; cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ của các cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách du lịch; sản phẩm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng của Côn Đảo.

Nghiên cứu các giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo có ý nghĩa quan trọng đến công tác quy hoạch cũng như phát triển du lịch cho địa phương. Tạo cơ sở và động lực thúc đẩy các ngành sản xuất và dịch vụ khác phát triển, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư trên đảo; gắn kết phát triển với du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong mối liên kết chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Việc xây dựng thương hiệu địa phương cũng sẽ góp phần khắc phục tính thời vụ trong hoạt động du lịch của địa phương; đồng thời gắn phát triển du lịch với nhiệm vụ bảo tồn phát huy các giá trị di tích lịch sử – văn hóa, bảo vệ cảnh quan, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ – du lịch.

1.7 Kết cấu đề tài Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu

Trình bày tổng quan về lí do chọn đề tài, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu thông qua việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

Chương 1: Cơ sở lý luận

Trình bày cơ sở lý thuyết liên quan đến các khái niệm nghiên cứu như: lý thuyết về thương hiệu, vai trò của thương hiệu, các mô hình lý thuyết về thương hiệu, tổng quan các công trình nghiên cứu thực nghiệm của các nhà khoa học trong và ngoài nước về thương hiệu. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất quy trình nghiên cứu các giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch địa phương Côn Đảo

Chương 2: Phân tích thực trạng du lịch địa phương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Tổng hợp, thu thập các dữ liệu về du lịch Côn Đảo trong 5 năm 2014 đến 2018.

Áp dụng nghiên cứu của TS. Đặng Thanh Vũ, thông qua mô hình nghiên cứu 5 thành phần trụ cột để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Áp dụng mô hình SWOT để đánh giá thực trạng du lịch địa phương huyện Côn Đảo.

Chương 3: Một số giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Định hướng và các giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xác định các bước xây dựng thương hiệu du lịch địa phương huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết luận và kiến nghị

Sự phù hợp của nghiên cứu với tình hình thực tế của du lịch địa phương Côn Đảo hiện nay và đề xuất yêu cầu với các đối tương có liên quan đến xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch địa phương Côn Đảo.

 • 1.1 Lý do chọn đề tài
 • 1.2 Mục tiêu của đề tài:
 • 1.3 Câu hỏi nghiên cứu:
 • 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu
 • 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • 1.5 Phương pháp nghiên cứu
 • 1.6 Ý nghĩa của đề tài
 • 1.7 Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương

 • 1.1 CÁC KHÁI NIỆM
 • 1.1.1. Khái niệm thương hiệu
 • 1.1.2. Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng
 • 1.1.2.1. Phân biệt hàng hóa của người bán
 • 1.1.2.2. Thể hiện vị trí xã hội
 • 1.1.3. Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp
 • 1.1.3.1. Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm trong tâm trí khách hàng
 • 1.1.3.2. Thương hiệu là lời cam kết giữa doanh nghiệp và khách hàng
 • 1.1.3.3. Thương hiệu là cơ sở phân đoạn thị trường
 • 1.1.3.4. Thương hiệu mang lại lợi ích cho doanh nghiệp
 • 1.1.3.5. Thương hiệu giúp doanh nghiệp thu hút đầu tư
 • 1.1.3.6. Lợi ích của thương hiệu đối với xã hội
 • 1.2. CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
 • 1.2.1. Xây dựng thương hiệu du lịch địa phương tại Việt Nam của PGS.TS Phạm Trương Hoàng (2016, Tạp chí du lịch)
 • 1.2.2. Xây dựng thương hiệu du lịch địa phương của PGS. Nguyễn Văn Thanh và các công sự (2015, Tạp chí du lịch)
 • 1.2.2.1. Chiến lược xây dựng thương hiệu địa phương
 • 1.2.2.2. Quy trình triển khai xây dựng thương hiệu du lịch địa phương
 • 1.2.3. Mô hình “Xây dựng thương hiệu du lịch địa phương”
 • 1.2.3.1. Định hình khai thác tài nguyên du lịch phong phú, có tính đặc thù
 • 1.2.3.2. Khai thác và phát triển nền ẩm thực đặc trưng mang màu sắc độc đáo riêng biệt của địa phương (Các thức ăn, thức uống phục vụ cho khách du lịch).
 • 1.2.3.3. Quà tặng đặc trưng mang sắc thái địa phương độc đáo, có giá trị riêng biệt19
 • 1.2.3.4. Ý thức cộng đồng và sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch của địa phương
 • 1.2.3.5. Sự hưởng ứng và trách nhiệm của du khách khi tham gia du lịch
 • 1.3. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG CÔN ĐẢO

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 • 2.1 THỰC TRẠNG DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN CÔN ĐẢO
 • 2.1.1 Giới thiệu
 • 2.1.2. Khái quát
 • 2.1.3. Các loại hình du lịch tại Côn Đảo hiện nay
 • 2.1.4. Đánh giá thực trạng ngành du lịch Côn Đảo
 • 2.2 NGHIÊN  CỨU CÁC YẾU  TỐ  ẢNH  HƯỞNG  ĐẾN  DU LỊCH TẠI  ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN CÔN ĐẢO
 • 2.2.1 Thị trường khách du lịch
 • 2.2.3 Khả năng tiếp cận với đất liền và các địa phương trong khu vực
 • 2.2.4 Chất lượng hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch
 • 2.2.5 Tổ chức không gian phát triển du lịch
 • 2.3 ĐIỀU TRA TÌM HIỂU MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO
 • 2.3.1 Các thông tin chung
 • 2.3.2 Kết quả đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu địa phương huyện Côn Đảo
 • 2.3.2.1 Tài nguyên du lịch phong phú và có tính đặc thù
 • 2.3.2.2 Phát triển nền ẩm thực mang màu sắc độc đáo riêng biệt
 • 2.3.2.3 Quà tặng đặc trưng mang sắc thái địa phương
 • 2.3.2.4 Ý thức cộng đồng và sự sẵn sàng đón tiếp khách của địa phương
 • 2.3.2.5 Sự hưởng ứng của du khách khi tham gia du lịch tại địa phương
 • 2.3.2.6 Mức hài lòng chung của du khách khi đến Côn Đảo
 • 2.4 ÁP DỤNG MÔ HÌNH SWOT ĐỂ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DU LỊCH  ĐỊA PHƯƠNG
 • 2.4.1 Điểm mạnh
 • 2.4.2 Điểm yếu
 • 2.4.3 Điểm cơ hội
 • 2.4.4 Điểm thách thức

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN CÔN ĐẢO

 • 3.1 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
 • 3.1.1 Những yếu tố khẳng định vị thế, chất lượng và hiệu quả kinh tế và đem lại thương hiệu riêng cho du lịch Côn Đảo
 • 3.1.2 Sáng tạo, thiết kế thương hiệu và xây dựng thương hiệu
 • 3.1.3 Pháp lý nhãn hiệu và bảo vệ thương hiệu
 • 3.1.4 Khai thác, quản lý thương hiệu
 • 3.1.5 Chiến lược hình ảnh và truyền thông quảng bá
 • 3.2 MỘT SỐ GIẢI  PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN CÔN ĐẢO
 • 3.2.1 Giải pháp quản lý nhà nước thực hiện quy hoạch:
 • 3.2.2 Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
 • 3.2.3 Công tác đa dạng hóa sản phẩm du lịch:
 • 3.2.4 Công tác quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư:
 • 3.2.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực:
 • 3.2.6 Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch:
 • 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
 • 3.3.1 Giải pháp 1: Phát triển các sản phẩm, dịch vụ thu hút khách tham quan, tìm hiểu, khám phá cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử Côn Đảo
 • 3.2.1.1 Cơ sở của giải pháp
 • 3.2.1.2 Phương án thực hiện
 • 3.2.1.3 Hiệu quả mang lại
 • 3.2.2 Giải pháp 2: Thổi hồn cho các sản phẩm du lịch địa phương
 • 3.2.2.1 Cơ sở của giải pháp
 • 3.2.2.2 Phương án thực hiện
 • 3.2.2.3 Hiệu quả mang lại
 • 3.2.3 Giải pháp 3: Đề cao hoạt động truyền thông quản bá thương hiệu
 • 3.2.3.1 Cơ sở của giải pháp
 • 3.2.3.2 Phương án thực hiện
 • 3.2.3.3 Hiệu quả mang lại

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Luận Văn Về Xây Dựng Thương Hiệu Du Lịch Địa Phương, là một trong những đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh được nhiều bạn học viên lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình, trên đây là bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh mà mình gợi ý cho các bạn đề cương, chúc các bạn làm tốt với chủ đề này, nếu như các bạn học viên gặp khó khăn khi làm về đề tài này, thì liên hệ với luanvanpanda để được hỗ trợ thêm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562