Top 10 Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh

Tải miễn phí mẫu Top 5 Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài chính doanh nghiệp, còn rất nhiều nội dung tham khảo về đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động hiệu quả kinh doanh, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda.

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ tài Chính doanh nghiệp, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua SĐT/ZALO: 0932.091.562


Mục lục ẩn

TOP 1 KẾT LUẬN CHUNG Ứng dụng mô hình CAMELS trong đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Đề tài đã nêu lên các lý thuyết tổng quan về hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Từ đó ứng dụng mô hình CAMELS vào phân tích hiệu quả kinh doanh, thực trạng của VietinBank – CN TP.HCM nhằm để đánh giá hiệu quả kinh doanh của chi nhánh. Cuối cùng là đưa ra các biện pháp ngắn hạn và dài hạn để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của VietinBank – CN TP.HCM, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của VieitnBank và hệ thống ngân hàng trong tương lai. Các nội dung chính mà đề tài đã đạt được như sau:

Hệ thống được lý thuyết tổng quan về mô hình CAMELS, ứng dụng các chỉ tiêu của mô hình như an toàn vốn tối thiểu, chất lượng tài sản có, năng lực quản trị, khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản và độ nhạy cảm với rủi ro thị trường nhằm phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động của VietinBank – CN TP.HCM giai đoạn 2013-2017. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Trên thực tế, giai đoạn 2013-2017 là giai đoạn phát triển tương đối ổn định của VietinBank – CN TP.HCM, các chỉ số về an toàn vốn ở mức tương đối tốt, chất lượng tài sản lành mạnh, khả năng tạo lợi nhuận luôn duy trì ở mức cao (về giá trị tuyệt đối) so với hệ thống VietinBank, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế về khả năng thanh khoản và phát triển bền vững của ngân hàng khi mở rộng hoạt động kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM hiện khá hạn chế.

Ngoài ra, dựa vào mô hình CAMELS, đề tài còn cho thấy rằng, hiện tại VietinBank – CN TP.HCM là một Chi nhánh hoạt động hiệu quả so với các Chi nhánh khác trong cùng hệ thống VietinBank. Cuối cùng chính là việc xây dựng và đề xuất các biện pháp ngắn hạn và dài hạn đặc biệt chú trọng đến năng lực quản trị và nguồn nhân lực tối ưu để nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững của VietinBank – CN TP.HCM trong giai đoạn 2018 – 2020.

Xem Thêm Kết Luận Khác Tại Đây

===> Mẫu Kết Luận Luận Văn

DOWNLOAD FILE

TOP 2 Kết luận Quy Mô Hoạt Động Đến Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Ngân Hàng (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Xuất phát từ mục tiêu ban đầu của nghiên cứu là xem xét liệu quy mô hoạt động có tác động như thế nào đến hiệu quả kinh doanh trong ngân hàng. Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các số liệu tổng hợp của báo cáo tài chính được công bố của 26 NHTM Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2017. Bên cạnh đó dựa trên lý thuyết, cũng như các nghiên cứu trước đó, xây dựng mô hình thể hiện mối liên hệ giữa quy mô tuyệt đối, quy mô hệ thống và hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

Nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp ước lượng bao gồm Pooled OLS, Fixed Effect, Random Effect, System GMM để so sánh các kết quả nghiên cứu, kết hợp các kiểm định để lựa chọn phương pháp phù hợp cũng như ý nghĩa thống kê của mô hình. Từ kết quả hồi quy tuyến tính bằng phương pháp System GMM mô hình trên ở Chương 3, cũng như thực hiện kiểm định giả thuyết, và kiểm tra tính vững của mô hình, đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi được nêu ra ở Chương 1 nhằm cụ thể hoá mục tiêu nghiên cứu. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô có tác động thuận chiều với hiệu quả hoạt động của các NHTM tại Việt Nam. Kết quả hoàn toàn phù hợp với giả thuyết, kỳ vọng cũng như một số nghiên cứu trước đó. Điều này có hàm ý rằng việc gia tăng quy mô sẽ góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng có quy mô tuyệt đối và quy mô hệ thống càng lớn thì hiệu quả kinh doanh càng cao.

Câu trả lời trên đã đưa ra kết quả, về ảnh hưởng tích cực của quy mô ngân hàng lên hiệu quả kinh doanh. Cũng như đưa ra kết luận cụ thể, bổ sung vào các kết quả nghiên cứu trước đây, cho trường hợp của hệ thống ngân hàng Việt Nam về tác động của quy mô ngân hàng lên hiệu quả kinh doanh.

DOWNLOAD FILE

TOP 3 KẾT LUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY(Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nó cho thấy tính hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất.

Tại bất cứ thời điểm nào nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là đòi hỏi cấp thiết là mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Những năm qua công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ chi nhánh Khánh Hòa đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách cách để gặt hái được nhiều thành công, đứng vững trong thị trường hiện tại. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là mục tiêu phấn đấu của công ty.

Phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh của mình, tìm ra những mặt mạnh để phát huy và những mặt còn yếu kém để khắc phục. Thông qua quá trình phân tích để đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không đó từ đó đưa ra giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Dựa vào thực tế thực tập, cơ sở lý luận quản trị kinh doanh và phân tích đánh giá tình hình, thực trạng, hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua, vận dụng kiến thức đã học, em đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Trong quá trình hoàn thành khóa luận này em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Nhà Trường, Công ty nơi em thực tập và đặc biệt là thầy Hoàng Gia Trí Hải. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Ban lãnh đạo, các phòng ban Công ty Cổ phần Lương Thực Nam Trung Bộ chi nhánh Khánh Hòa, các thầy khoa Kinh tế, bộ môn Quản trị kinh doanh và đặc biệt là Thầy Hoàng Gia Trí Hải đã nhiệt tình giúp em hoàn thành bài khóa luận này.

Xem Thêm Nhiều Bài Mẫu Khác Tại Đây

===> Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp

DOWNLOAD FILE

TOP 4 KẾT LUẬN Hiệu quả kinh doanh ở Công ty Giầy Thăng Long thực trạng và giải pháp

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp có mục tiêu bao trùm đó là tối đa hoá lợi nhuận. Lợi nhuận không chỉ đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại mà là điều kiện để doanh nghiệp ngày càng phát triển. Để có được lợi nhuận và lợi nhuận ngày càng tăng thì doanh nghiệp phải từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Là một doanh nghiệp Nhà nước, Công ty giầy Thăng Long đã vượt qua bao khó khăn thử thách để tồn tại và phát triển. Đây là một thành công lớn của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó công ty luôn thực hiện tốt sự chỉ đạo của tỉnh uỷ, UBND thành phố Hà Nội và các ban, ngành, Nhưng bên cạnh những thành tựu mà công ty đã đạt được trong thời gian qua, Công ty cũng còn có những khó khăn từ chính bản thân công ty cũng như từ phía khách quan đem lại. Công ty giầy Thăng Long chấp nhận cạnh tranh và thu được lợi nhuận không nhỏ, đứng vững trong cơ chế thị trường. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là tất yếu cho sự phát triển của các doanh nghiệp – Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực sản xuất.

Bằng những kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình học tập, bằng những kinh nghiệm của bản thân và qua quá trình học tập tại công ty Giầy Thăng Long em cũng xin đưa ra một số ý kiến về các giải pháp có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong những năm tới. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Tuy nhiên do thời gian có hạn và hiểu biết còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến của các thầy cô giáo, của tập thể cán bộ công nhân viên công ty Giầy Thăng Long để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phan Kim Chiến đã tận tình hướng dẫn em viết chuyên đề này. Em xin cảm ơn ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Giầy Thăng Long đã tận tình tạo điều kiện cho em hoàn thành thực tập và góp ý chuyên đề này.

DOWNLOAD FILE

TOP 5 KẾT LUẬN: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN PHƯỢNG (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng đã giúp em có được nhiều kiến thức thực tế trong hoạt động kinh doanh trong ngành phân phối nước giải khát và hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ toàn phượng đã bước sang năm thứ và công ty đã đạt được những thành quả đáng kể, bước tiến trong kinh doanh nhờ đội ngũ lao động tận tâm, sáng tạo, chất lượng lao động tốt và sự quản lý sáng suốt, chỉ đạo từng khâu hoạt động của công ty. Mục tiêu của Công ty đến năm 2022 là không ngừng nâng cao sản lượng tiêu thụ , hiệu quả kinh doạnh cả về mặt kinh tế và xã hội.

Dựa vào thực tế thực tập, cơ sở lý luận quản trị kinh doanh và phân tích đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua, vận dụng kiến thức đã học, em đã mạnh dạn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.

Với những kết quả trên, em mong muốn biện pháp này sẽ đem lại lợi ích cho công ty, ý tưởng mới góp phần đưa công ty phát triển hơn trong tương lai. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Trong quá trình hoàn thành khóa luận này, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình từ cô cao thị hồng hạnh . Mặc dù em đã cố gắng, nhưng trình độ hiểu biết thực tế còn hạn chế nên bài khóa luận không thể tránh khỏi những sai sót. Do đó, em hi vọng nhận được sự chỉ bảo, góp ý từ Quý Thầy Cô và bạn bè để bài khóa luận của em được hoàn thiện tốt hơn.

DOWNLOAD FILE

TOP 6 KẾT LUẬN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN TẠI NGÂN HÀNG (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Hoạt động kinh doanh ngoại hối nói chung và kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn nói riêng vẫn là một lĩnh vực kinh doanh mới mẻ, với quy trình cũng như các loại hình giao dịch phức tạp. Thị trường ngoại hối Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, song qua đó cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm và dần dần khắc phục được những vướng mắc còn tồn tại để thị trường ngày càng hoàn thiện hơn.

Trong quá trình hoạt động, hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phân Công thương Việt Nam luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ phía các ngân hàng trong nước cũng như các ngân hàng nước ngoài với dày dặn kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh ngoại hối. Vậy nên, Vietinbank không tránh khỏi được những khó khăn và tồn tại. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Qua thời gian học tập, nghiên cứu tại trường và thực tập tại hội sở chính Vietinbank, cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của ThS. Phạm Thị Bảo Oanh và các cán bộ làm việc trực tiếp tại phòng KDNT của Vietinbank, khóa luận đã được hoàn thành. Trên cơ sở hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về tổ chức hoạt động của thị trường ngoại hối, những rủi ro thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh và nghiên cứu những văn bản pháp quy có tính pháp lý về hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước, thực trạng KDNT tại cơ sở thực tập.

Khóa luận đã phân tích, đánh giá được thực trạng công tác kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chỉ ra những tồn tại và những khó khăn cần giải quyết của ngân hàng. Qua đó, khóa luận đã đưa ra một hệ thống giải pháp toàn diện, đồng bộ xuất pháp từ hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn của ngân hàng nhằm góp phần tích cực phát triển hoạt động KDNT của hội sở, tạo cơ sở cho việc mở rộng, đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh, ngày càng đáp ứng yêu cầu của một ngân hàng hiện đại trong nền kinh té thị trường. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Em mong rằng, những giải pháp được nêu trong khóa luận này sẽ giúp ích phần nào cho Vietinbank trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại hối trên thị trường bán buôn.

Xem Thêm nhiều bài luận văn thạc sĩ về hiệu quả kinh doanh tại đây:

===>  Luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh

DOWNLOAD FILE

TOP 7 KẾT LUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một nội dung trong quản trị tài chính công ty. Các công ty Việt Nam hiện nay là những đơn vị kinh doanh tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại, các công ty phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp như sự biến động liên tục của thị trường, sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty trong và ngoài nước. Vì

thế, công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm cung cấp cho công ty những giải pháp phù hợp để nâng cao khả năng hiệu quả kinh doanh, đó là một trong những vấn đề sống còn đối với công ty. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Qua quá trình thực tập, nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính cũng như các hoạt động của Công ty cổ phần giải pháp mạng và máy tính TIC, em thấy được sự quan trọng của việc thực tập và áp dụng kiến thức vào thực tế. Em nhận thấy rằng nhiều việc chỉ ngồi trên ghế giảng đường thì không thể nào ta biết rõ được mà phải được trải nghiệm thực tế thì chúng ta mới có thể hiểu rõ được, chính vì vậy việc thực tập tại Công ty đã giúp em hiểu và tiếp xúc thực tế với 1 bộ máy quản lý và quá trình kinh doanh, giúp em có nhiều kiến thức thực tế vầ công việc kinh doanh.

Công ty dù kinh doanh vẫn có lãi nhưng vẫn còn hạn chế trong một vài hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây khiến lợi nhuận giảm đáng kể, em thiết nghĩ công ty cần chú trọng hơn nữa tới công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và việc sử dụng, áp dụng các giải pháp kiến nghị trên đây là hoàn toàn khả thi đối với công ty nhằm nâng cao hoạt động phân tích tài chính, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Tuy nhiên, do hạn chế về mặt trình độ và thiếu kinh nghiệm thực tế, hơn nữa do chưa có nhiều thông tin khi phân tích do đó những đánh giá trong khóa luận có thể chưa thật sát thực, còn mang tính chủ quan, các giải pháp đưa ra chưa chắc đã là tối ưu. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung từ phía các quý thầy cô giáo để bài viết được hoàn thiện hơn, thực tiễn hơn và giúp ích cho công việc của em sau này.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn Th.S Vũ Lệ Hằng đã giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

DOWNLOAD FILE

TOP 8 KẾT LUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Qua thời gian đi tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải MEC MEC, em thấy rằng hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là kinh doanh các thiết bị hàng hải, do vậy việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là hoạt động quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Vì vậy, trong phạm vi chuyên đề nghiên cứu, qua khảo sát thực tế, em đã phân tích và làm rõ thực trạng kinh doanh của công ty, rút ra những mặt còn hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm làm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong các giải pháp đã đưa ra, các giải pháp đều có quan hệ với nhau, bổ sung cho nhau. Những giải pháp đã đưa ra là tương đối phù hợp, thích hợp với điều kiện tài chính cũng như năng lực thực hiện của công ty trong tình hình hiện nay. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Nhận thức được vấn đề trên em đã nghiên cứu và hoàn thành báo cáo thực tế với chuyên đề “Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Điện tử Hàng hải MEC” .

Do trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ phía các thầy cô để hoàn thiện hơn bài viết của mình.Em xin cảm ơn Nhà trường, các thầy cô giáo khoa Quản trị kinh doanh, cô giáo, TS. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty thời gian qua đã giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn!

Tham Khảo Dịch Vụ Viết Thuê Tại Đây

===> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

TOP 9 KẾT LUẬN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới cho mọi doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng chứa đựng rất nhiều những nguy cơ đe doạ. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đã là thành viên của WTO, để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi hướng đi cho phù hợp. Việc doanh nghiệp đứng vững chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đang là một bài toán rất khó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải thực sự quan tâm, đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có độ nhạy bén, linh hoạt trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Trong thời gian tới để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả cao hơn nữa, công ty cần khắc phục những điểm yếu và phát huy những lợi thế sẵn có biến mỗi thách thức thành một cơ hội kinh doanh trong tương lai.

Qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần Lisemco 3, em đã được tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây. Tuy nhiên với thời gian và kiến thức, thực tiễn có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong có sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo… để bài luận văn này được hoàn thiện hơn. (Mẫu Kết Luận Về Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Doanh)

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn giảng viên Th.s Cao Thị Hồng Hạnh cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cổ phần Lisemco 3 đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành bài luận văn này.

DOWNLOAD FILE


Trên đây là các mẫu kết luận phân tích hiệu quả kinh doanh trong luận văn thạc sĩ được Luận Văn Panda tổng hợp từ các bài luận văn thạc sĩ điểm cao, với đa dạng các đề tài, đa dạng các ngành học, tha hồ cho các bạn học viên tham khảo cách viết kết luận. Để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ các bạn cần đầu tư nhiều thời gian công sức nghiên cứu, nên nếu cần sự hỗ trợ hoàn thành luận văn các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Panda, và có thể liên hệ qua ZALO: 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562