Một Số Lưu Ý Khi Làm Luận Văn Thạc Sĩ ĐẠT ĐIỂM CAO

Rate this post

Một Số Lưu Ý Khi Làm Luận Văn Thạc Sĩ ĐẠT ĐIỂM CAO. Để hoàn thành luận văn bạn thường phải tìm hiểu rất nhiều các mảng kiến thức từ rất nhiều nguồn thông tin khác nhau vì thế bạn sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng tìm kiếm thông tin, tư duy, phân tích… Đi vào quá trình viết luận văn thạc sĩ được thông báo là cách tốt nhất để đảm bảo quá trình này diễn ra khá dễ dàng và kết quả tích cực.

Do đó, nó có thể giúp ích cho việc ghi nhớ mục đích thực tế của luận văn. Nói chung, luận văn thạc sĩ cho phép bạn có cơ hội phát triển (và chứng minh rằng bạn đã phát triển) kiến thức và hiểu biết sâu hơn về một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Ngoài việc phát triển kiến thức nội dung sâu hơn, bạn cũng thể hiện kỹ năng nghiên cứu và viết. Vậy muốn có một bài luận văn thạc sĩ điểm cao bạn cần lưu ý những gì? Bài viết dưới đây dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ muốn giới thiệu cho các bạn học viên Một số lưu ý khi làm luận văn thạc sĩ ĐẠT ĐIỂM CAO.

Một Số Lưu Ý Khi Làm Luận Văn Thạc Sĩ ĐẠT ĐIỂM CAO

Một số lưu ý khi làm luận văn thạc sĩ ĐẠT ĐIỂM CAO

Luận văn được trình bày theo bố cục sau đây:

 1. Trang bìa (theo mẫu của Viện đào tạo Sau đại học)
 2. Trang “Tóm tắt”: trình bày tóm tắt nội dung luận văn trong 1 trang A4
 3. Trang “Nhận xét của đơn vị”
 4. Trang “Mục lục”
 5. Trang “Danh mục các bảng sử dụng”
 6. Trang “Danh mục các đồ thị, sơ đồ”
 7. Trang “Danh mục các từ viết tắt sử dụng”
 8. Phần mở đầu
 9. Nội dung chính của luận văn, gồm các chương của luận văn
 10. Phần kết luận
 11. Danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả (nếu có)
 12. Phụ lục
 13. Danh mục các tài liệu tham khảo

HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT – NHẬN XÉT Khi Làm Luận Văn Thạc Sĩ 

Học viên lấy ý kiến nhận xét của trưởng đơn vị hoặc trưởng bộ phận liên quan nhiều nhất đến nội dung của luận văn. Đơn vị nhận xét luận văn theo các nội dung như

 • Đánh giá tính thực tiễn/ sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu đối với đơn vị;
 • Đánh giá sự phù hợp của phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu được áp dụng để giải quyết vấn đề;
 • Đánh giá tính hợp lý của đề xuất, giải pháp;
 • Đánh giá tính khả thi của kế hoạch hành động.

III.  HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHÍNH Khi Làm Luận Văn Thạc Sĩ 

Phần mở đầu cần trình bày các nội dung luận văn thạc sĩ sauđây

 • Lý do lựa chọn vấn đề giải quyết – nêu rõ lý do cần thiết phải nghiên cứu ứng dụng vấn đề chuyên môn thuộc chủ đề tác giả chọn tại công ty – Những tác động của môi trường bên ngoài (Chính trị, xã hội, môi trường, kinh tế, kỹ thuật công nghệ, pháp luật), môi trường cạnh tranh ngành (Đối thủ cạnh tranh, nhà cung ứng, khách hàng, sản phẩm thay thế), môi trường bên trong doanh nghiệp (Nguồn lực, cấu trúc tổ chức, chiến lược cạnh tranh, quy trình hoạt động hay quy trình tạo giá trị) đến chủ đề mà tác giả đã chọn về sự cần thiết phải xây dựng hay áp dụng.
 • Câu hỏi nghiên cứu – Từ sự cần thiết xây dựng những câu hỏi đặt ra cần phải giải quyết chủ đề mà tác giả xây dựng hay áp dụng tại doanh nghiệp là gì.
 • Mục tiêu nghiên cứu – Từ câu hỏi nghiên cứu nêu rõ các mục tiêu nghiên cứu liên quan đến chủ đề mà tác giả xây dựng hay áp dụng tại doanh nghiệp là gì.
 • Đối tượng và phạm vi – Từ mục tiêu nghiên cứu xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu liên quan đến chủ đề mà tác giả xây dựng hay áp dụng tại doanh nghiệp là gì – đối tượng nghiên cứu là gì, phạm vi được nghiên cứu được thực hiện ở bộ phận nào hay công ty nào, thời gian nào.
 • Phương pháp nghiên cứu – Nêu rõ các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong tiếp cận, nghiên cứu chủ đề mà tác giả xây dựng hay áp dụng tại doanh nghiệp. Trong phần này cần phải cụ thể về phương pháp nghiên cứu và nội dung liên quan, cách thức triển khai và mục đích thu thập, công bố, kiểm chứng vấn đề gì ở các mục, các chương
 • Ý nghĩa thực tiễn của luận văn tại đơn vị nghiên cứu – nêu rõ chủ đề nghiên cứu sẽ giải quyết các vấn đề chuyên môn có tính thời sự nào (nêu từng vấn đề) hoặc tạo ra một vấn đề chuyên môn có tính mới nào (nêu rõ từng vấn đề) ở đơn vị nghiên cứu. Phần này nên bám sát sự cần thiết đã trình bày ở phần trên để đảm bảo các chi tiết thể hiện về ý nghĩa của lận văn phải phù hợp với sự cần thiết đã được phân tích.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý Khi Làm Luận Văn Thạc Sĩ 

 • Xác định vấn đề nghiên cứu: Vấn đề nghiên cứu phải xuất phát từ thực tế, là vấn đề của một tổ chức/ một doanh nghiệp, địa phương, địa bàn cụ thể nhất định.
 • Phương pháp tiếp cận hoặc phương pháp nghiên cứu: Có thể sử dụng các phương pháp định tính, định lượng hoặc kết hợp, có thể sử dụng dữ liệu thứ cấp hoặc sơ cấp. Nếu sử dụng các mô hình thì coi như những mô hình này là có sẵn, không cần thiết phải biện luận về mô hình, không cần khảo cứu các nghiên cứu trước.
 • Kết quả nghiên cứu: Phân tích các kết quả nghiên cứu từ cách tiếp cận, từ các phương pháp kể trên. Nếu đề tài chỉ dừng ở phương pháp phân tích thống kê mô tả cũng có thể chấp nhận được và xem là đạt yêu cầu. Tuy nhiên, nếu sử dụng các công cụ phân tích định lượng cao hơn để giải quyết vấn đề của nghiên cứu, cũng sẽ được chấp nhận, miễn là các kết quả đó góp phần đưa ra các giải pháp cụ thể.
 • Giải pháp, kế hoạch hành động: Giải pháp phải có tính khả thi, gắn trực tiếp với đơn vị nghiên cứu. Kế hoạch hành động phải thoả mãn các thuộc tính SMART (S: cụ thể, M: đo lường được, A: có thể đạt được, R: thực tiễn và T: kịp thời)
 • Đối với chương trình thạc sĩ theo hướng ứng dụng, không yêu cầu học viên phải công bố đề tài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành. Do đó, không có điểm công bố công trình nghiên cứu trên phiếu đánh giá luận văn.

Trên đây là Một số lưu ý khi làm luận văn thạc sĩ để ĐẠT ĐIỂM CAO mà dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ muốn giới thiệu cho các bạn học viên khi làm bài luận văn thạc sĩ của mình. Ngoài ra các bạn học viên có nhu cầu thuê dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ thì liên hệ với luanvanpanda.com để được hỗ trợ chi tiết nhé. ZALO: 0932.091.562 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562