Nghiên cứu khoa học là gì?

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU LÀM LUẬN VĂN
2/5 - (1 bình chọn)

Trong mọi lĩnh vực, luôn tồn tại và xuất hiện những vấn đề mà con người chưa biết cách giải quyết. Có thể nhận ra các lỗ hổng kiến thức và các vấn đề chưa được giải quyết đó bằng cách đưa ra những câu hỏi thích hợp, rồi đi tìm các câu trả lời qua việc nghiên cứu có hệ thống. Cũng giống như việc bạn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi “nghiên cứu khoa học là gì?” tại Luận Văn Panda.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Bảng giá dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Vậy Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì ?

Nghiên cứu khoa học là hành động tìm hiểu, quan sát hoặc thí nghiệm…dựa trên những số liệu, dữ liệu, tài liệu thu thập được để phát hiện ra bản chất mới có sự vật và quy luật chung của nó. Để làm được nghiên cứu khoa học thì yêu cầu phải có kiến thức nhất định về lĩnh vực nghiên cứu và trên hết là  phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có tư duy và khả năng tìm tòi.

Nếu bạn đang là sinh viên nhưng có những đam mê về những nghiên cứu khoa thì trước hết phải nắm vững những kiến thức khi còn trên ghế nhà trường, biết khả năng mình đến đâu và chọn những đề tài nghiên cứu phù hợp để phát huy hết khả năng của mình và trau dồi thêm những kiến thức về đề tài mình đam mê.

Các Bước Nghiên Cứu Khoa Học

QUY TRÌNH LÀM LUẬN VĂN
QUY TRÌNH LÀM LUẬN VĂN

Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm một trình tự có sáu bước cơ bản là:

 • Bước 1: Mục tiêu nghiên cứu mô hình nghiên cứu xác định các thang đo ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Hình thành các giả thuyết nghiên cứu ban đầu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
 • Bước 2: Chọn các biến quan sát cho thang đo và xác định mẫu đề tài nghiên cứu. Sử dụng thang đo Likert cho 57 biến quan sát, quy mô chọn mẫu tối thiểu là 300 mẫu.
 • Bước 3: Xây dựng bảng câu hỏi để tiến hành điều.
 • Bước 4: Điều tra thử nghiệm bảng câu hỏi hoàn chỉnh thang đo và bảng câu hỏi. Sau đó tiến hành điều tra ở 04 phường và 01 xã thuộc thành phố Đà Lạt.
 • Bước 5: Kiểm tra kết quả phiếu điều tra thu về và nhập dữ liệu.
 • Bước 6: Xử lý số liệu:
  • Tiến hành phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 0.
  • Đánh giá thang đo và độ tin cậy của biến đo lường bằng hệ số Cronbach’s
  • Phân tích nhân tố khám phá (EFA).

Xác định đề tài, đưa ra mục đích và câu hỏi nghiên cứu:

Vấn đề của khoa học và thực tiễn là vô cùng phong phú, để có thể tìm cho mình một vấn đề nghiên cứu thực sự không phải là điều đơn giản. Việc phát hiện được vấn đề để cần nghiên cứu nhiều khi còn khó hơn cả việc giải quyết vấn đề đó vì vậy bước xác định đề tài và đưa ra những câu hỏi nghiên cứu là phần quan trọng nhất trong phương pháp nghiên cứu khoa học.

Những phần khác trong đề tài chủ yếu là để giải quyết câu hỏi ở bước này. Những câu hỏi cụ thể mà bạn cần phải trả lời như  “mục đích nghiên cứu khoa học là gì?”,” ý tưởng mà bạn đang cố gắng dùng để kiểm chứng là gì?”, “câu hỏi khoa học mà bạn đang cố gắng trả lời là gì?”. Đây là 3 câu hỏi chính và đi xuyên suốt trong quá trình làm đề tài của bạn.

Xây dựng đề cương nghiên cứu

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU LÀM LUẬN VĂN
QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU LÀM LUẬN VĂN

Cấu trúc một đề cương nghiên cứu tổng quát :

 • + Đặt vấn đề nghiên cứu
 • + Mục đích và phạm vi nghiên cứu
 • + Phương pháp nghiên cứu
 • + Các nguồn tài liệu tham khảo
 • + Lập dàn ý công trình nghiên cứu
 • + Lên kế hoạch nghiêm cứu

Thu thập và xử lí dữ liệu thực tế

Thu thập lại những kiến thức trên tài liệu và thông tin thực tế có tầm quan trọng rất lớn, nó giúp cho người nghiên cứu chứng mình được những giả thuyết mà mình đã đưa ra. Để thu thập các thông tin, người nghiên cứu nên sử dụng các hình thức: thu thập tài liệu từ các nguồn (tạp chí, báo cáo khoa học, tác phẩm khoa học, tài liệu lưu trữ, thông tin truyền thông), thực hiện các thí nghiệm, điều tra phỏng vấn, điều tra thu mẫu hiện tượng .

Kiểm tra kết quả nghiên cứu

Cách giúp kiểm tra kết quả nghiên cứu ta nhanh nhất là dùng các phương pháp khác với phương pháp đã sử dụng ban đầu. Sau đó cho các phương pháp kiểm tra lẫn nhau để giúp ta khẳng định tính chân thực của các kết quả nghiên cứu và thu thập dữ liệu đã làm bước ở trên.

Kết luận

Ở bước này, ta cần xây dựng một bảng báo cáo vắn tắt các thí nghiệm đã kết quả thí nghiệm đã làm. Chuẩn bị đầy đủ tính xác thực của tài liệu để chứng minh một phần hoặc phản bác toàn bộ giả thuyết của mình đưa ra.

2 thoughts on “Nghiên cứu khoa học là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562