Các Nguyên Tắc Định Giá Bất Động Sản

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Rate this post

Các nguyên tắc định giá bất động sản là gì? Để hiểu rõ hơn về những khái niệm và Các Nguyên Tắc Định Giá Bất Động Sản này, thì luanvanpanda.com sẽ chia sẻ đến các bạn học viên ngành quản trị kinh doanh, đang muốn tìm hiểu về đề tài bất động sản, và muốn làm bài luận văn thạc sĩ của mình. Ngoài ra, luanvanpanda.com còn hỗ trợ các bạn học viên tư vấn đề tài, làm đề cương và hoàn thiện bài luận thạc sĩ cho bạn.

Do thời gian có hạn nên luanvanpanda chỉ có thể chia sẻ được những khái niệm trên, mong là sẽ giúp ích được cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ về bất động sản.

CHÚ Ý: Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về Thẩm Định Giá khác, được luanvanpanda tổng hợp về vấn đề này các bạn có thể bấm tại đây:

=============>>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Về Thẩm Định Giá

==================>>>>>> Luận Văn Thạc Sĩ Về Bất Động Sản

Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất (SDTNVHQN)

 • Cơ sở lí luận: Con người luôn có xu hướng tìm cách khai thác một cách tối đa lợi ích mà tài sản có thể mang lại, nhằm bù đắp chi phí bỏ ra. Cơ sở để người ta đánh giá, ra quyết định đầu tư là dựa trên lợi ích cao nhất mà tài sản có thể mang lại. Vì vậy giá trị của một tài sản được thừa nhận trong điều kiện nó được SDTNVHQN.
 • Nội dung: Mỗi tài sản có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau và đem lại các lợi ích khác nhau, nhưng giá trị của chúng được xác định hay thừa nhận trong điều kiện nó được SDTNVHQN.

Theo IVSC, nguyên tắc SDTNVHQN là khả năng sử dụng tốt nhất một tài sản trong bối cảnh tự nhiên, pháp luật, tài chính cho phép và mang lại giá trị cao nhất cho tài sản. Tức là phải thỏa mãn các điều kiện tối thiểu:

 • TS được dùng trong bối cảnh tự nhiên: TS được sử dụng hoặc giả định sử dụng trong các điều kiện có thực, có độ tin cậy tại thời điểm ước tính giá trị tài sản.
 • TS sử dụng phải được phép về mặt pháp lý.
 • TS sử dụng phải đặt trong điều kiện khả thi về mặt tài chính.

Tuân thủ nguyên tắc:

 • Thẩm định viên phải chỉ ra các khả năng thực tế về việc sử dụng tài sản và những lợi ích của việc sử dụng đó.
 • Khẳng định tình huống nào là cơ hội sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất.

Nguyên tắc thay thế

 • Cơ sở lí luận: Một người mua thận trọng sẽ không bỏ ra một số tiền nào đó, nếu anh ta tốn ít tiền hơn nhưng vẫn có thể có một tài sản tương tự như vậy để thay thế. Tài sản tương tự để thay thế có thể bằng cách mua trên thị trường hoặc bằng cách bỏ tiền xây dựng mới.
 • Nội dung: Giới hạn cao nhất về giá trị của một tài sản không vượt quá cho phí để có một tài sản tương đương.
 • Tuân thủ nguyên tắc: Khi định giá cần
 • Cần phải nắm được các thông tin về giá cả hoặc chi phí sản xuất để tạo ra tài sản tương tự với thời điểm gần thời gian thẩm định giá.
 • Khi định giá, thẩm định viên cần trang bị đầy đủ các kĩ năng về cách điều chỉnh sự khác biệt giữa tài sản tương đương so với TS mục tiêu (tức là luôn lấy TS mục tiêu làm trung tâm điều chỉnh).

Nguyên tắc dự kiến các khoản lợi ích tương lai

 • Cơ sở lí luận: Giá trị của một tài sản được quyết định bởi những khoản lợi ích, khoản thu nhập mà chính nó mang lại cho người sử dụng.
 • Nội dung: Giá trị của một tài sản được quyết định bởi những lợi ích mà tài sản mang lại cho nhà đầu tư.
 • Tuân thủ nguyên tắc: Để thẩm định giá một cách hợp lí và chính xác, thẩm định viên phải:
 • Dự kiến những lợi ích và nhất thiết phải dựa vào các khoản lợi ích đó để ước tính giá trị tài sản.
 • Phải thu thập thêm những chứng cớ thị trường gần nhất của các tài sản tương tự để tiến hành so sánh, phân tích, điều chỉnh và cuối cùng là ước tính giá trị của tài sản.

Nguyên tắc đóng góp

 • Cơ sở lí luận: Xuất phát trực tiếp từ định nghĩa giá trị tài sản là biểu hiện bằng tiền về những lợi ích mà tài sản mang lại cho chủ thể. Đó là cơ sở để người ta chấp nhận giá trị đóng góp.
 • Nội dung: Giá trị của một tài sản hay của một bộ phận cấu thành một tài sản, phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nó, sẽ làm thay đổi giá trị của toàn bộ tài sản tăng lên hay giảm đi bao nhiêu.

Tuân thủ nguyên tắc:

 • Tổng giá trị của các bộ phận thường không thể hiện giá trị của toàn bộ tài sản. Nhưng giá trị của một bộ phận TS lại bằng hiệu số giữa giá trị toàn bộ và giá trị của các bộ phận còn lại.
 • Giá trị của sự đóng góp còn bao gồm cả giá trị của yếu tố vô hình.

Nguyên tắc cung cầu

 • Cơ sở lí luận: Căn cứ chủ yếu và phổ biến nhất của việc thẩm định giá trị tài sản là dựa vào giá trị thị trường. Giá trị thị trường của tài sản tỷ lệ thuận với yếu tố cung và tỷ lệ nghịch với cầu.
 • Nội dung: Giá cả là sự đánh giá của thị trường về giá trị tài sản. Định giá một tài sản là phải đặt nó trong sự tác động của yếu tố cung –cầu.

Tuân thủ nguyên tắc:

Thẩm định viên cần phải đánh giá được tác động các yếu tố cung và cầu đối với các giao dịch trong quá khứ đồng thời dự báo được những ảnh hưởng của chúng trong tương lai thông qua đó nhằm xác minh tài sản mục tiêu nên định giá theo cơ sở giá trị thị trường và giá trị phi thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562