Phương Pháp Khảo Sát Thực Trạng Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ

Rate this post

Có thể nói Phương Pháp Khảo Sát Thực Trạng Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số, là một trong những nội dung được nhiều bạn học viên đang tìm kiếm để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh về chiến lược kinh doanh. Bài viết sau đây được Luận văn Panda thu thập được nguồn tài liệu chính thống, từ những bài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trước đây. Nội dung chia sẻ bao gồm những nội dung chính đó là: Phân tích môi trường vĩ mô, Phân tích môi trường ngành và Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp.

Ngoài  ra, còn rất nhiều mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh điểm cao khác, mà Luận văn Panda có chia sẻ trên website, được cập nhập mỗi ngày và đầy đủ thông tin của những bài luận văn. Các bạn có thể tham khảo tại đây

===>>>> Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

1. Phân tích môi trường vĩ mô (Mô hình PEST)

Đây là bốn yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế nói chung và ngành nội dung số nói riêng, các yếu tố này là các yếu tố bên ngoài của của doanh nghiệp và ngành, tất cả các lĩnh vực phải chịu các tác động của nó đem lại như một yếu tố khách quan. Các doanh nghiệp dựa trên các tác động sẽ đưa ra những chính sách, hoạt động kinh doanh phù hợp.

Các yếu tố Thể chế- Luật pháp: Đây là yếu tố có tầm ảnh hưởng rất lớn tới ngành công nghiệp nội dung số, các yếu tố thể chế, luật pháp có thể uy hiếp đến khả năng tồn tại và phát triển của bất cứ doanh nghiệp. Khi kinh doanh trên một đơn vị hành chính, các doanh nghiệp sẽ phải bắt buộc tuân theo các yếu tố thể chế luật pháp tại khu vực đó.

Đối với ngành công nghiệp nội dung số, hành lang pháp lý và quy chế rõ ràng, cũng như định hướng phát triển, được nhà nước thực hiện, có thể coi là một trong những đòn bẩy rất lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này. Ngược lại , nếu quy chế quản lý không rõ ràng, không minh bạch, và không thực sự tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thì việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ bị hạn chế. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho sự xâm nhập của các doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến việc chảy máu chất xám trong ngành là không tránh khỏi.

Các yếu tố kinh tế: Các doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố kinh tế cả trong ngắn hạn, dài hạn và sự can thiệp của chính phủ tới nền kinh tế. Các yếu tố về kinh tế bao gồm: Tình trạng của nền kinh tế, Các chính sách kinh tế của chính phủ, Triển vọng kinh tế trong tương lai.

Các yếu tố văn hóa xã hội: Ngành công nghiệp nội dung số là một trong các ngành ảnh hưởng nhiều nhất về yếu tố văn hóa xã hội. Bởi các sản phẩm của nội dung số gắn liền với đời sống xã hội của mỗi quốc gia, bao gồm tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội văn hóa và đời sống nhân dân. Nội dung số luôn luôn phản ánh bản chất xã hội của đất nước, bản sắc dân tộc và văn hóa quốc gia. Với trình độ xã hội hóa ngày càng cao, việc du nhập của các nền văn hóa khác, nên thị yếu của người sử dụng đã được nâng cao lên rất nhiều. Cùng với sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc của nước ta, đòi hỏi các nhà cung cấp nội dung cho dịch vụ số phải luôn luôn tìm tòi, thay đổi để phù hợp với từng tầng lớp xã hội.

Yếu tố công nghệ – kỹ thuật: Ngành công nghiệp nội dung số là một phần của ngành truyền thông trực tuyến. Do vậy nền tảng của sự phát triển của ngành gắn liền với sự lớn mạnh của ngành công nghệ thông tin. Yếu tố công nghệ – kỹ thuật không những là tiền đề cho sự hình thành và phát triển của ngành dịch vụ nội dung số, mà là yếu tố môi trường không thể thiếu cho sự phát triển của ngành. Sự lớn mạnh và phát triển nền khoa học kỹ thuật tạo ra nhiều ngành dịch vụ phát triển, và sự đa dạng các sản phẩm dịch vụ thông qua hệ thống internet (Ngô Kim Thanh 2009, trang 51).

2. Phân tích môi trường ngành

Sử dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER để phân tích môi trường phát triển của ngành dịch vụ nội dung số. Mô hình bao gồm các yếu tố: Đối thủ tiềm năng, Sản phẩm dịch vụ thay thế, Sức ép về giá của khách hàng, Sức ép về giá của nhà cung cấp.

Đối thủ tiềm năng: Các đối thủ tiềm năng là các doanh nghiệp hiện không ở trong ngành nhưng có khả năng nhảy vào hoạt động kinh doanh trong ngành nội dung số. Đối thủ mới tham gia trong ngành có thể là yếu tố làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp do họ đưa vào khai thác các năng lực sản xuất mới và mong muốn giành được một phần thị trường cung cấp dịch vụ nội dung số.Vì vậy, những công ty đang hoạt động tìm mọi cách để hạn chế các đối thủ tiềm ẩn nhảy vào lĩnh vực kinh doanh của họ.

Sản phẩm dịch vụ thay thế: Sản phẩm dịch vụ thay thế là dịch vụ mới của các đối thủ cạnh tranh hiện tại, đây là áp lực thường xuyên và đe dọa trực tiếp đến doanh nghiệp. Dịch vụ mới thay thế là loại sản phẩm dịch vụ của những doanh nghiệp trong cùng ngành nội dung số hoặc khác ngành nhưng cùng cung cấp các dịch vụ nội dung số. Việc cung cấp nội dung của các dịch vụ số có thể được thực hiện bởi các doanh nghiệp trong hoặc ngoài lĩnh vực truyền thông.

Như vậy, sự tồn tại những sản phẩm dịch vụ thay thế hình thành một sức ép cạnh tranh rất lớn, nó giới hạn mức giá một doanh nghiệp có thể định ra và do đó giới hạn mức lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu sản phẩm của một doanh nghiệp có ít sản phẩm thay thế, doanh nghiệp có cơ hội để tăng giá và kiếm được lợi nhuận nhiều hơn.

Sức ép về giá của khách hàng: Khách hàng được xem như sự đe dọa mang tính cạnh tranh khi họ đẩy giá cả xuống hoặc khi họ yêu cầu chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt hơn làm cho chi phí hoạt động của công ty tăng lên.

Ngoài ra việc yêu cầu sự đa dạng phong phú về nội dung được truyền tải thông qua các dịch vụ số của khác hàng cũng là một trong những thử thách rất lớn đối với mỗi doanh nghiệp. Nội dung trong các dịch vụ số bao gồm các vấn đề văn hóa, xã hội, chính trị, gắn liền với đời sống hàng ngày của mỗi người dân. Do vậy tính trung thực, cập nhập thường xuyên là một trong những yếu tố then chốt giữ chân được người dung dịch vụ.

Sức ép về giá của nhà cung cấp: Ngành công nghiệp nội dung số được xây dựng trên nhiều các lĩnh vực kinh doan khác nhau, như lĩnh vực công nghệ phần mềm, lĩnh vực truyền thông thông tin và cả lĩnh vực báo chí tin tức. Do vậy các doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực đó trở thành các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng cho việc kinh doanh nội dung số.

Các doanh nghiệp phát triển phần mềm cung cấp các dịch vụ phần mềm điện tử, doanh nghiệp báo chí tin tức cung cấp các dịch vụ nội dung liên quan đến mọi mặt của đời sống, và các doanh nghiệp truyền thông sẽ cung cấp các dịch vụ triển khai các thông tin nội dung trên hệ truyền thông trực tuyến. Chính vì sự liên kết chặt chẽ với nhau giữa các ngành, giữa các doanh nghiệp, mà mỗi doanh nghiệp này lại là nhà cung cấp của doanh nghiệp khác. Vậy nên việc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp trong hệ thống dịch vụ nội dung số cũng diễn ra rất sôi động (Ngô Kim Thanh 2009, trang 54).

3. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp (SWOT)

Phân tích SWOT là phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài mà doanh nghiệp phải đối mặt (các cơ hội và nguy cơ) cũng như các yếu tố thuộc môi trường nội bộ doanh nghiệp (các mặt mạnh và mặt yếu)

Các cơ hội: có thể bao gồm tiềm năng phát triển thị trường nội dung số, các dịch vụ có tiềm năng chưa được khai thác, các điều kiện về công nghệ, nhân lực cũng như định hướng phát triển tương lai của địa phương.

Các nguy cơ: đối với doanh nghiệp có thể là thị trường bị thu hẹp do sự lớn mạnh của các dịch vụ nội dung khác thay thế, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những thay đổi về chính sách có thể xảy ra, hay sự phát triển công nghệ thông tin làm thay đổi cách thức truyền tải thông tin trên internet. Việc hội nhập với thế giới cũng làm tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Các mặt mạnh: về tổ chức doanh nghiệp có thể là các kỹ năng, nguồn lực và những lợi thế mà doanh nghiệp có được trước các đối thủ cạnh tranh (năng lực chủ chốt của doanh nghiệp) như có nhiều nhà quản trị tài năng, có công nghệ vượt trội, thương hiệu nổi tiếng, có sẵn tiền mặt, doanh nghiệp có hình ảnh tốt trong mắt công chúng hay chiếm thị phần lớn trong các thị thường chủ chốt.

Những mặt yếu: doanh nghiệp thể hiện ở những thiểu sót hoặc nhược điểm và kỹ năng, nguồn lực hay các yếu tố hạn chế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đó có thể là mạng lưới phân phối kém hiệu quả, quan hệ lao động không tốt, thiếu các nhà quản trị có kinh nghiệm quốc tế hay sản phẩm lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh. Một chiến lược hiệu quả là những chiến lược tận dụng được các cơ hội bên ngoài và sức mạnh bên trong cũng như vô hiệu hóa được những nguy cơ bên ngoài và hạn chế hoặc vượt qua được những yếu kém của bản thân doanh nghiệp.

TẢI FILE

Trên đây là bài viết chia sẻ Phương Pháp Khảo Sát Thực Trạng Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ, mà Luận văn Panda đã thu thập được những thông tin quan trọng để giúp các bạn học viên hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của mình. Ngoài ra, bạn học viên nào còn đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ, mà muốn tham khảo giá viết thuê luận văn thạc sĩ là bao nhiêu, hoặc quy trình viết thuê luận văn thạc sĩ như thế nào, thì các bạn có thể tham khảo tại đường link sau đây nhé.

====>>>> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562