Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì- Cách làm ĐIỂM CAO

QUY TRÌNH LÀM LUẬN VĂN
Rate this post

Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì? Nghiên cứu khoa học là cách thức để con người tìm hiểu các hiện tượng khoa học một cách có hệ thống. Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học là một quá trình thu thập và phân tích thông tin một cách hệ thống nhằm tăng cường sự hiểu biết của con người về một hiện tượng nào đó. Luanvanpanda cũng đã được rất nhiều bạn học viên hỏi về vấn đề nghiên cứu khoa học này, trước tiên các bạn học viên cần định hướng được đề tài của mình, đề tài cũng đặc biệt quan trọng để bắt đầu 1 bài luận văn thạc sĩ của mình, phương pháp nghiên cứu khoa học hiện nay thường được dùng trong học thuật, là môn học trong các nghiên cứu khoa học dùng trong luận văn, luận văn thạc sĩ và tiến sĩ. Để hiểu rõ hơn cách làm về phương pháp nghiên cứu khoa học luanvanpanda chia sẻ 1 số nguồn tài liệu chính thống mà luanvanpanda thu thập được, mong là sẽ giúp ích được 1 phần nào đó cho các bạn học viên đang định hướng làm bài luận văn của mình. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc chọn đề tài và làm đề cương bài luận văn thạc sĩ của mình, thì các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại luanvanpanda để tư vấn chi tiết cho các bạn học viên nhé.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tổng Quan Về Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

QUY TRÌNH LÀM LUẬN VĂN
QUY TRÌNH LÀM LUẬN VĂN

Phương pháp nghiên cứu khoa học là một trong những vấn đề được rất nhiều các bạn học viên quan tâm hiện nay, một bài luận văn thạc sĩ cần phải có định hướng về phương pháp nghiên cứu khoa học, cùng tìm hiểu với luanvanpanda nhé.

KHÁI NIỆM VỀ Nghiên Cứu Khoa Học

 • TIẾP CẬN
 • TRƯỜNG PHÁI
 • QUY TRÌNH, VÀ CÁC BƯỚC THỰC HiỆN NGHIÊN CỨU

KHÁI NIỆM

 • Nghiên cứu là cách thức để con người tìm hiểu các hiện tượng khoa học một cách có hệ thống.
 • Có 2 cách để tìm hiểu:
  • Chấp nhận: đa số con người sử dụng cách này
  • Nghiên cứu: hiểu được các hiện tượng thông qua thực hiện nghiên cứu, kinh nghiệm
 • Nghiên cứu là một trong những cách tìm ra các câu trả lời cho những câu hỏi (Kumar, 2005)

Nghiên cứu là một quá trình thu thập và phân tích thông tin một cách hệ thống nhằm tăng cường sự hiểu biết của con người về một hiện tượng.

Ba khía cạnh chính của một Nghiên Cứu Khoa Học.

 • Mục tiêu: tìm kiếm kiến thức về một sự vật hiện tượng nào đó để:
  • trả lời các câu hỏi chưa được giải đáp;
  • khám phá, giải thích về bản chất của sự vật, hiện tượng Nghiên Cứu
 • Hành động: thu thập thông tin, dữ liệu phù hợp và phân tích, đánh giá chúng
 • Kết quả đạt được: có được kiến thức, nhận thức và năng lực hiểu biết về sự vật, hiện tượng Nghiên Cứu và đề xuất các hành động phù hợp.

Phân loại Nghiên Cứu: Nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng.

1. Nghiên cứu hàn lâm/Nghiên Cứu cơ bản:

Nhằm mục tiêu phát triển, thử nghiệm, kiểm chứng các phương pháp, quy trình kỹ thuật và công cụ nghiên cứu nhằm cải thiện PP luận nghiên cứu.

Xây dựng và kiểm định lý thuyết/thu thập dữ liệu kiểm định giả thuyết.

 • VD: Nghiên cứu về thái độ và lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học về hành vi người tiêu dùng thông qua việc tìm hiểu mối quan hệ giữa thái độ lòng trung thành.

2. Nghiên cứu ứng dụng

Sử dụng các lý thuyết, phương pháp luận, phương pháp, công cụ kỹ thuật, quy trình nghiên cứu đã được biết để thu thập dữ liệu, xử lý và phân tích thông tin nhằm hình thành chính sách hoặc ra quyết định kinh doanh.

Thu thập dữ liệu ra quyết định kinh doanh

Phương pháp tiếp cận trong Nghiên Cứu Khoa Học:

 1. Tiếp cận diễn dịch: theo hướng tiếp cận từ trên xuống (Top – Down) rất hữu ích để kiểm định các lý thuyết và giả thuyết.
 • Dựa vào lý thuyết hay tổng quan nghiên cứu
 • Phát biểu một giả thuyết
 • Thu thập dữ liệu để kiểm định giả thuyết
 • Ra quyết định chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết
 1. Tiếp cận quy nạp: tiếp cận theo hướng từ dưới lên (Bottom- Up) rất hữu ích để xây dựng các lý thuyết, giả thuyết.

Các bước thực hiện.

 • Quan sát thực tế
 • Tìm kiếm một trường hợp điển hình
 • Tổng quát hóa về những vấn đề đang xảy ra

Ví dụ.

 • Nghiên cứu đánh giá tiềm năng/khả năng phát triển cây cà phê tại Lâm Đồng.

Sử dụng cả 2 cách tiếp cận Top-Down:

 • + Xem xét phân tích về chính sách quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương đối với cây cà phê.
 • + Xem xét tổng thể phân bổ nguồn lực trong sản xuất: đất đai, lao động, vốn…..
 • + Phân tích Cung- Cầu, thị trường Bottom- Up:
 • + Phân tích hiệu quả kinh tế của sản xuất cà phê
 • + Phân tích kinh tế chuỗi sản xuất cà phê
 • + Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của sản xuất cà phê tại địa phương
 • + Phân tích lợi thế cạnh tranh

Kết luận: khả năng phát triển sản xuất.

 • Đánh giá hiệu quả chuyển đổi sản xuất khóm sáng cây thanh long trên địa bàn tỉnh Tiền giang
 • Nghiên cứu mức sẵn lòng trả của dân HCm cho việc sử dụng phương tiện tàu điện Metro
 • Phân tích, đánh giá các yếu tố kinh tế – xã hội – môi trường tác động đến các cây trồng chủ lực tỉnh BRVT.
 • Phân tích, đánh giá các yếu tố kinh tế – xã hội – môi trường tác động đến các cây trồng chủ lực tỉnh BRVT.
 • Phân tích Hiệu quả kinh tế của việc thay đổi quy trình thu hoạch nông sản bằng máy móc(cơ giới hóa – sau thu hoạch).
 • Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất điều tại xã Nghĩa Bình, Bù Đăng, BP.
 • Đánh giá khả năng phát triển nhãn xuồng cơm vàng tại BRVT.

Trường phái nghiên cứu:

 • Định tính;
 • Định lượng;
 • hỗn hợp
Nhóm I Nhóm II Nhóm III
Tiếp cận Suy diễn Quy nạp
Trường phái Đinh lượng (khách quan) Đinh tính (Chủ quan) Hỗn hợp
Quy trình Kiểm định lý thuyết khoa học(LTtrước, NC sau) Xây dựng lý thuyết khoa học(NC trước, LT sau) Kết hợp
Phương pháp thực hiện Vấn đề nghiên cứu khe hổng Nghiên Cứu chọn mô hình/lý thuyết

Thực hiện nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu kiểm định mô hình/LT

Vấn đề nghiên cứu: Khe hổng NC xây dựng lý thuyết mới

Thiết kế nghiên cứu

Thực hiện nghiên cứu

Kết luận Mô hình/giả thuyết LT

Kết hợp

Sách Tạp chí, Luận văn,…

 Khảo sát, phỏng vấn,… Tổng cục thống kê,

Phòng ban tại Cơ quan,…

 • Ví dụ: nghiên cứu về ‘Đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Các bước thực hiện.

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU LÀM LUẬN VĂN
QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU LÀM LUẬN VĂN
 • Bước 1: Mục tiêu nghiên cứu mô hình nghiên cứu xác định các thang đo ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Hình thành các giả thuyết nghiên cứu ban đầu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
 • Bước 2: Chọn các biến quan sát cho thang đo và xác định mẫu đề tài nghiên cứu. Sử dụng thang đo Likert cho 57 biến quan sát, quy mô chọn mẫu tối thiểu là 300 mẫu.
 • Bước 3: Xây dựng bảng câu hỏi để tiến hành điều.
 • Bước 4: Điều tra thử nghiệm bảng câu hỏi hoàn chỉnh thang đo và bảng câu hỏi. Sau đó tiến hành điều tra ở 04 phường và 01 xã thuộc thành phố Đà Lạt.
 • Bước 5: Kiểm tra kết quả phiếu điều tra thu về và nhập dữ liệu.
 • Bước 6: Xử lý số liệu:
  • Tiến hành phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 0.
  • Đánh giá thang đo và độ tin cậy của biến đo lường bằng hệ số Cronbach’s
  • Phân tích nhân tố khám phá (EFA).
 • Bước 7: Gợi ý các chính sách

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Cơ sở lý thuyết
 • Thang đo nháp
 • Thang đo chính thức
 • Điều chỉnh thang đo
 • Nghiên cứu định lượng, định tính
 • Thu thập dữ liệu nghiên cứu
 • Cronbach’s Alpha
 • Loại các biến có hệ số tương quan biến – tổng nhỏ < 3

Phân tích nhân tố (EFA)

 • Loại các biến có hệ số tải nhân tố < 5
 • Kiểm tra yếu tố trích được
 • Kiểm tra phương sai trích ≥ 50%

Thang đo hoàn chỉnh

Phân tích tương quan.

Hồi quy đa biến.

 • Phân tích hồi quy
 • Kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả

Trên đây luanvanpanda.com đã chia sẻ bài viết phương pháp nghiên cứu khoa học, mong là với nội dung trên sẽ giúp ích cho các bạn học viên về định hướng bài làm luận văn thạc sĩ của mình. Ngoài những nội dung trên các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại luanvanpanda để được tư vấn các đề tài phù hợp và giúp đỡ các bạn học viên hoàn thành bài luận văn thạc sĩ nhé.

ZALO: 0932.091.562

GMAIL: Luanvanpanda@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562