Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng BIDV

Đề tài rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng là 1 trong nhũng đề tài luận văn được các bạn học viên ngành tài chính ngân hàng chọn làm luận văn thạc sĩ, vậy nên nhằm hỗ trợ tài liệu thực hiện tốt đề tài này luanvanpanda gửi đến 1 số nội dung có liên quan đến đề tài rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại.

Hy vọng nội dung sau đây giúp cho các bạn có thêm tài liệu để phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình. Nội dung trình bày mang tính chất cơ bản, nếu các bạn sinh viên làm luận văn thạc sĩ đề tài: Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại, có nhu cầu hoàn chỉnh bài luận văn và đạt điểm số cao các bạn có thể liên lạc vào dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của luanvanpanda để được hỗ trợ và tư vấn nhé.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài liên quan đến rủi ro tín dụng khác, các bạn muốn tham khảo thêm nhiều bài mẫu thì truy cập vào đường link này.

====>>> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Rủi Ro

1. Tính cấp thiết của đề tài

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

Hiện nay với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế quốc tế và để nền kinh tế Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế thì các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.

Đối với hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng luôn giữ vai trò quan trọng, thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và tạo ra phần lớn thu nhập cho ngân hàng, nhưng đây là hoạt động luôn tiềm ẩn rất nhiều yếu tố rủi ro, có thể dẫn đến nợ xấu. Rủi ro tín dụng nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng, cao hơn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng bởi những đặc thù trong hoạt động tín dụng, hoạt động kinh doanh ngân hàng. Trong những năm gần đây, hoạt động của ngân hàng đã phải chứng kiến và đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn như các ngân hàng TMCP bị sáp nhập vào các tổ chức tài chính mạnh vì không xử lý được những tổn thất mà rủi ro gây ra trong hoạt động tín dụng. Vì vậy, việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro cho hệ thống ngân hàng là vấn đề rất cấp thiết và vô cùng quan trọng.

Trong giai đoạn kinh tế tương đối khó khăn như hiện nay, nợ xấu tại các ngân hàng đang có xu hướng tăng cao. Vấn đề nợ xấu không chỉ làm đau đầu các chuyên gia kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước mà còn làm tốn không ít giấy mực của các chuyên gia tài chính thế giới. Ảnh hưởng của nó vô cùng to lớn, có thể tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của các Ngân hàng thương mại nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Do đó, để đảm bảo ngày càng phát triển và đứng vững trong quá trình cạnh tranh, xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần nắm bắt cơ hội, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để đảm bảo chất lượng và hạn chế rủi ro tín dụng.

Xét riêng trong bối cảnh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, trải qua nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục và những cải cách toàn diện, sâu sắc về thực hành tổ chức, quản lý, công nghệ cũng như nhân lực, Ngân hàng đã đạt được những kết quả tiến bộ vượt bậc trong mọi mặt kinh doanh. Thế nhưng, những bài học lịch sử trong quá khứ và những biến động bất lợi về kinh tế vĩ mô nói chung và ngành ngân hàng nói riêng trong những năm vừa qua và có thể trong một vài năm tới luôn nhắc nhở rằng, nguy cơ sụt giảm chất lượng tín dụng luôn luôn hiện hữu và có khả năng đe dọa lớn tới sự phát triển bền vững của Ngân hàng. Để tồn tại, phát triển và cao hơn nữa, để nâng cao toàn diện chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhanh chóng đạt được mục tiêu hòa nhập vào nền tài chính khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng là một vấn đề mang tính cốt yếu trong chiến lược hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Xuất phát từ thực tế trên, tác giả lựa chọn đề tài “ Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu

Tổng quan các công trình nghiên cứu.

Quản lý rủi ro tín dụng không chỉ là điều kiện để ngân hàng thương mại hoạt động ổn định và phát triển, mà còn để ngăn ngừa những tác động xấu đến nền kinh tế. Tại Việt Nam, khi chuyển sang cơ chế thị trường, các NHTM đứng trước những khó khăn do sự khác biệt trong hoạt động giữa cơ chế cũ và cơ chế mới mang lại, trong đó có vấn đề quản lý rủi ro tín dụng nhằm khắc phục những khó khăn và thúc đẩy hoạt động tín dụng có hiệu quả, các chuyên gia và các nhà quản trị ngân hàng rất quan tâm đến công tác phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đặc biệt, trong những năm gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau từ báo cáo đến nghiên cứu chuyên sâu về rủi ro tín dụng và hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, cụ thể như:

Quản lý rủi ro trong cho vay lại vốn ODA của Ngân hàng phát triển Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Đặng Vũ Hùng (2013), Học viện Tài chính. Nội dung luận án đề cập đến rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng mang tính đặc thù đó chính là quản trị rủi ro trong cho vay lại vốn ODA (khoản hỗ trợ phát triển chính thức) của Ngân hàng phát triển Việt Nam. Tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lí luận về nguồn ODA, vai trò ODA đối với phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, tác giá đánh giá những rủi ro trong cho vay lại vốn ODA, những đặc trưng của hoạt động cho vay lại này, đồng thời tác giả cũng đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm quản lý có hiệu quả rủi ro trong cho vay lại nguồn ODA tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập” Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Nguyễn Thị Thu Đông (2012), Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong nội dung luận án, tác giả đã làm rõ cơ sở lí luận về chất lượng tín dụng, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng và kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng  trên thế giới. Trong phần đánh giá thực tiễn tác giả đã đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong đó một trong những chỉ tiêu rất quan trọng đó là tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng. Tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trong đó có biện pháp quan trọng đó là quản lý nợ xấu và kiểm soát rủi ro tín dụng.

“Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” Luận văn thạc sĩ kinh tế của tác giả Phạm Trung Kiên (2013), Đại học Kinh tế –Tài chính TP.HCM. Luận văn đã làm rõ cơ sở lí luận về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng, nội dung quản lý rủi ro tín dụng bao gồm: nhận biết rủi ro tín dụng, ứng phó rủi ro tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng. Trong phần tìm hiểu thực tiễn, tác giả đi vào tìm hiểu và đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng. Tác giả đã đánh giá những kết quả đạt được như chất lượng nợ, cơ cấu nợ, hệ thống khuôn khổ… Bên cạnh đó, tác giả đánh giá những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng như chiến lược rủi ro tín dụng chưa phù hợp, quy trình cấp tín dụng, hệ thống đo lường tín dụng và những nguyên nhân của những hạn chế trên. Trong luận văn, tác giả cũng trình bày định hướng công tác quản lý rủi ro tín dụng và các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng, đồng thời đề xuất các kiến nghị với Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước…

Nhìn chung, các nghiên cứu trên đây đã góp phần quan trọng đưa ra những lí luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng trong thời gian qua. Tuy nhiên, các nghiên cứu đề cập trên đây vẫn còn một số “khoảng trống” trong nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng mà điển hình là quản lý rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Các “khoảng trống” trong nghiên cứu lí luận về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

 • Cơ sở lí luận chưa có tính hệ thống và cập nhật về rủi ro tín dụng trong giai đoạn hiện nay, khi mà việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang thực thi lộ trình quản lý rủi ro trong đó có rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có sự phát triển và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với kinh tế các quốc gia trong khu vực và quốc tế.
 • Các nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng hầu hết chỉ đưa ra các giải pháp là “ngăn ngừa” rủi ro hay “hạn chế” rủi ro tín dụng chứ không đi vào “quản lý” rủi ro, tức là coi rủi ro như là một vấn đề mà Ngân hàng phải “chấp nhận” hay nói cách khác coi rủi ro là vấn đề luôn xảy ra trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, rủi ro luôn song hành và phụ thuộc vào “khẩu vị” rủi ro của mỗi ngân hàng.
 • Nhiều công trình nghiên cứu phân tích rủi ro vẫn mang tính chất định tính, chưa chỉ ra được mô hình để quản lý rủi ro, đo lường rủi ro, tổn thất ngân hàng phải gánh chịu khi rủi ro tín dụng xảy ra, chưa phản ánh được mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng, chưa chỉ ra được mục tiêu của chất lượng tín dụng, cách thức để xây dựng hệ thống theo dõi cơ cấu và chất lượng tổng thể danh mục đầu tư tín dụng.
 • Các đề tài chủ yếu xây dựng các giải pháp hạn chế hay ngăn ngừa rủi ro cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, tuy nhiên hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam rất đa dạng về hình thức sở hữu, trình độ phát triển, nhân lực, năng lực tài chính, công nghệ và hơn hết đó là cách hiểu cũng như “mức độ” chấp nhận rủi ro đối với mỗi ngân hàng là khác nhau. Do vậy, sẽ không có mô hình quản lý rủi ro chung cho tất cả các ngân hàng hay các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro đúng và phù hợp cho tất cả các ngân hàng.
 • Bên cạnh đó cũng chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2016 cũng như đưa ra đề xuất hệ thống các giải pháp để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Vì vậy, đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam” được phát triển nhằm bổ sung phần nghiên cứu về cơ sở lí luận và từ cơ sở lí luận trên vận dụng trong điều kiện thực tiễn thực hiện quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong thời gian từ năm 2014 – 2016, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài liên quan đến rủi ro tín dụng ngân hàng  khác, các bạn muốn tham khảo thêm nhiều bài mẫu thì truy cập vào đường link này.

====>>> Luận Văn Thạc Sĩ Về Tín Dụng Ngân Hàng

3. Mục đích nghiên cứu

 • Làm sáng tỏ lý luận về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong điều kiện áp lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ngày càng mạnh mẽ cũng như những tác động của việc hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.
 • Rút ra những bài học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua việc cứu một số ngân hàng trên thế giới.
 • Đánh giá toàn bộ rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam một cách hệ thống trong giai đoạn 2014 – 2016 và thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng trong giai đoạn trên.
 • Đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các nguyên nhân của những hạn chế.
 • Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam so với các ngân hàng khác tại Việt Nam như Vietinbank, Vietcombank, Agribank…
 • Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Nội dung khoa học: cơ sở lí luận về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại.
 • Về không gian nghiên cứu: tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và một số Ngân hàng thương mại khác.
 • Thời gian: số liệu phân tích thực trạng trong giai đoạn 2014 – 2016.

5. Phương pháp nghiên cứu

Cơ sở xuyên suốt quá trình nghiên cứu của đề tài là:

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ vấn đề đặt ra trong luận văn nghiên cứu.

Phương pháp phân tích, định lượng qua các mô hình lượng định rủi ro của các danh mục tài sản.

Phương pháp thống kê: Đề tài sử dụng số liệu qua các báo cáo, thống kê của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho phép phân tích, đưa ra các nhận xét và đề xuất những phương án phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.

Phương pháp so sánh: So sánh thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại với nhau và với các yêu cầu của đổi mới công tác quản lý rủi ro tín dụng, từ đó tìm ra những bất cập và làm rõ nguyên nhân.

Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu: Phương pháp này trước hết được sử dụng để đánh giá các nghiên cứu hiện có trong và ngoài nước, từ đó hình thành khung lý thuyết cho luận văn. Ngoài ra, phương pháp này cũng được áp dụng để phân tích số liệu. Trên cơ sở số liệu thống kê thu thập được, mô tả qua số tuyệt đối, số tương đối, xu hướng phát triển qua thời gian, luận văn sẽ tính toán dựa trên các số liệu.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Khái quát hóa những nguyên lý cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng. Vận dụng các mô hình vào thực tiễn để nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại.

Hệ thống hóa các bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của các Ngân hàng trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Đề tài thực hiện cũng cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thông qua bài nghiên cứu này có thể nhìn nhận, đánh giá thực trạng của vấn đề rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Đánh giá, chỉ rõ những mặt được và chưa được trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam so với các Ngân hàng khác tại Việt Nam như Vietinbank, Vietcombank, Agribank…

Đưa ra hệ thống giải pháp phù hợp với điều kiện của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý rủi ro tín dụng. Các giải pháp chính mà luận văn hướng tới là:

 • Hoàn thiện về nội dung và công tác quản lý rủi ro tín dụng.
 • Đưa ra mô hình thích hợp để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có thể áp dụng vào quản lý rủi ro tín dụng.
 • Các giải pháp thích hợp mà Ngân hàng cần áp dụng để kiểm tra, giám sát các khoản cấp tín dụng nhằm bảo đảm an toàn vốn.
 • Hoàn thiện bộ máy quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng.

7. Kết cấu của luận văn

Nội dung của luận văn gồm có 3 chương:

 • Chương 1: Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
 • Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về ngân hàng BIDV, nếu như các bạn muốn tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

====>>>> Luận Văn Về Ngân Hàng BIDV

CHƯƠNG 1. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

1.1.1.Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

Theo quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước, tín dụng là một việc mà tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Như vậy tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng theo những điều kiện ràng buộc nhất định. Cũng như quan hệ tín dụng khác, theo Nguyễn Minh Kiều (2011), tín dụng NH bao gồm ba nội dung sau:

 • Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng.
 • Sự chuyển nhượng này có thời hạn hay mang tính chất tạm thời.
 • Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí.

1.1.2.Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

 • 1.1.2.1. Khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng và sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng.
 • 1.1.2..2. Vai trò của công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại.
 • 1.1.2.3.Nội dung quản lý rủi ro tín dụng và những chuẩn mực quản lý rủi ro tín dụng theo Ủy Ban BASEL.
 • 1.1.2.4.Nội dung quản lý rủi ro tín dụng.
 • Hoạch định chiến lược quản lý rủi ro tín dụng
 • Xác định khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng
 • Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tín dụng thích hợp
 • Tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tín dụng
 • Tổ chức thực hiện quản lý rủi ro tín dụng
 • Giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện
 • Điều chỉnh sau giám sát
 • 1.1.2.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng.
 • 1.1.2.6.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
 • 1.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng Việt Nam
 • 1.2.1Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại trên thế giới (các Ngân hàng ở Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan…)
 • 1.2.2. Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong công tác quản lý rủi ro tín dụng.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

2.1.Quá trình hình thành, phát triển và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2014 – 2016

2.2.Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 • Bối cảnh kinh tế vĩ mô
 • Mô hình quản lý rủi ro tín dụng
 • Cơ chế và chính sách tín dụng đối với khách hàng
 • Quy trình nghiệp vụ tín dụng
 • Thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng
 • Hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng
 • Tổ chức phân loại nợ và quản lý nợ xấu
 • Rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Nhận biết rủi ro tín dụng
 • Đo lường rủi ro tín dụng
 • Ứng phó rủi ro tín dụng
 • Kiểm soát rủi ro tín dụng
 • Trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng

2.3. Đánh giá chung về quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 • Những kết quả đạt được trong công tác quản lý rủi ro tín dụng
 • Những mặt còn hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam so với các ngân hàng khác tại Việt Nam (Vietinbank, Vietcombank, Agribank)
 • Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến năm 2020

 • Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động tới hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Định hướng công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Hoàn thiện khung quản lý rủi ro tín dụng
 • Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý
 • Lượng hóa các thước đo rủi ro
 • Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng

3.2. Phân tích mô hình SWOT với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Điểm mạnh (Strengths)
 • Điểm yếu (Weaknesses)
 • Cơ hội (Opportunities)
 • Thách thức (Threats)

3.3. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với tiến trình phát triển
 • Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro tín dụng
 • Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tín dụng
 • Đào tạo cán bộ làm công tác quản lý rủi ro
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng
 • Tăng cường quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục, ngành hàng
 • Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra và giám sát tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ
 • Hoàn thiện mô hình quản lý tín dụng tập trung
 • Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro
 • Hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng trung tâm thông tin tín dụng khách hàng
 • Thiết lập quỹ dự phòng cho các khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn và tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn
 • Ứng dụng đầy đủ và đồng bộ công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động tín dụng
 • Ứng dụng các nghiệp vụ phái sinh để hạn chế rủi ro tín dụng
 • Xây dựng hệ thống báo cáo rủi ro tín dụng
 • Đảm bảo sự phối hợp giữa quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tác nghiệp

3.4. Một số kiến nghị tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Đối với Ngân hàng Nhà nước
 • Đối với một số Bộ ngành có liên quan

DOWNLOAD

Trên đây là mẫu đề tài luận văn tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn tham khảo qua, nếu bạn nào có nhu cầu cần viết thuê luận văn thạc sĩ này hoặc muốn làm đề tài khác với đề tài luận văn: Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam thì có thể liên hệ qua sđt hoặc zalo: 0932. 091.562.

Nhằm hỗ trợ các bạn học viên làm bài luận văn thạc sĩ được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ dịch vụ viết thuê luận văn đến các bạn học viên, bạn học viên nào có nhu cầu tham khảo bảng giá thì tham khảo tại đây nhé.

====>>> Bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562