Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Có Vai Trò Đặc Điểm Gì?

Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt
Rate this post

Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Có Vai Trò và Đặc Điểm Gì? Để hiểu rõ hơn về những khái niệm đặc điểm và vai trò thanh toán không dùng tiền mặt, thì các bạn tham khảo bài viết dưới đây mà dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn Panda chia sẻ nhé.

CHÚ Ý: Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về đánh giá sự hài lòng của khách hàng, được luanvanpanda tổng hợp về vấn đề này các bạn có thể bấm tại đây: 

============>>> Luận Văn Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt

1 Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt là gì?

Sự ra đời của TTKDTM gắn liền với sự ra đời của đồng tiền ghi sổ và sự phát triển của nó gắn liền với sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Sự tồn tại và lớn mạnh của hệ thống này đã tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức kinh tế mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và thực hiện việc thanh toán thông qua việc chuyển khoản trong hệ thống ngân hàng. TTKDTM là một hình thức vận động tiền tệ mà ở đây tiền vừa là công cụ để kế toán, vừa là công cụ để chuyển hóa hình thức giá trị của hàng hóa và dịch vụ. Nó có đặc điểm sau:

Trong TTKDTM, sự vận động của tiền tệ độc lập với sự vận động của hàng hóa cả về thời gian lẫn không gian và thường không có sự ăn khớp nhau.

Trong TTKDTM, vật trung gian trao đổi không xuất hiện như trong hình thức thanh toán dùng tiền mặt theo kiểu Hàng – Tiền – Hàng mà chỉ xuất hiện dưới dạng tiền kế toán hay tiền ghi sổ và được ghi chép trên các chứng từ sổ sách kế toán.

Trong TTKDTM, ngân hàng vừa là người tổ chức vừa là người thực hiện các khoản thanh toán. Chỉ có ngân hàng, người quản lý tài khoản tiền gửi của các khách hàng mới được quyền trích chuyển những tài khoản này theo các nguyên tắc chuyên môn đặc thù như là một nghiệp vụ riêng của mình. Với nghiệp vụ này, ngân hàng trở thành trung tâm thanh toán đối với các khách hàng của mình.

CHÚ Ý: Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về đánh giá sự hài lòng của khách hàng, được luanvanpanda tổng hợp về vấn đề này các bạn có thể bấm tại đây: 

=====>>> Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng

2 Sự cần thiết và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt là gì?

Một trong những phát minh quan trọng nhất của con ng­ười có tính chất đột phá, đẩy nền văn minh của nhân loại tiến một b­ước dài là sự phát minh ra tiền tệ. Tiền tệ ra đời và không ngừng đ­ược nghiên cứu hoàn thiện nhằm 2 mục tiêu chính: sự tiện lợi và sự an toàn.

Trư­ớc đây ng­ười ta dùng vỏ sò, vỏ hến những vật không có giá trị để làm vật trao đổi, tiếp đến là những thứ có giá trị cao như­ vàng, bạc, châu báu làm phương tiện lư­u thông và tích trữ. Trải qua quá trình lư­u thông những đồng tiền đúc kim loại bằng vàng, bạc, hợp kim bị mòn vẹt, không đủ trọng lượng nh­ưng vẫn đ­ược xã hội thừa nhận như­ những đồng tiền có đủ giá trị. Lợi dụng hiện tượng đó người ta dùng tiền giấy để thế tiền kim loại trong l­ưu thông vì những ư­u việt của nó nh­ư: gọn nhẹ, dễ vận chuyển…

Ngày nay, TTKDTM đang trở thành một bộ phận không thể thiếu đ­ược trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, nó đã gần gũi hơn với cuộc sống của mọi ng­ười. Khi trình độ sản xuất và lư­u thông hàng hoá ngày càng phát triển các mối quan hệ kinh tế ngày càng trở nên đa dạng, các thành phần kinh tế đều mở tài khoản tại ngân hàng và thực hiện các giao dịch thanh toán với nhau thông qua ngân hàng. Từ đó TTKDTM là vấn đề tất yếu phải đặt ra.

Khi trình độ của sản xuất và lư­u thông hàng hoá còn ở mức độ thấp, tiền mặt đư­ợc sử dụng phổ biến và đã thể hiện tính linh hoạt của nó tức là giúp cho quan hệ mua bán đ­ược diễn ra nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi, tiền mặt và hàng hoá vận động đồng thời từ ngư­ời mua sang ngư­ời bán và ng­ược lại. Nh­ưng khi sản xuất hàng hoá phát triển ở trình độ cao, thanh toán bằng tiền mặt trong nhiều trường hợp đã bộc lộ những như­ợc điểm nhất là khi quan hệ mua bán phát sinh giữa những người mua và ng­ười bán cách xa nhau hoặc những giá trị hàng hoá lớn thì việc thanh toán bằng tiền mặt sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển, bảo quản và tốn nhiều chi phí để in ấn kiểm đếm một khối lư­ợng tiền mặt rất lớn mà không thể lường tr­ước đư­ợc những mất mát thiếu hụt có thể xảy ra. Do đó tất yếu đòi hỏi phải có một hình thức thanh toán mới đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của quá trình mua bán đó. Hình thức TTKDTM đã đáp ứng đ­ược yêu cầu đó của nền kinh tế.

Khi các quan hệ giao dịch mua bán, trao đổi, chi trả của các thành phần kinh tế ngày càng nhiều với giá trị tiền lớn thì các hình thức thanh toán cần phải đ­ược cải tiến hiện đại hoá để phù hợp với trình độ phát triển sản xuất và l­ưu thông hàng hoá, hệ thống các ngân hàng trong cả nư­ớc phải mở rộng mạng lư­ới thanh toán bằng việc nối mạng thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán bù trừ điện tử, các hình thức thanh toán đã trở thành công cụ đắc lực cho quá trình chu chuyển vốn nhanh chóng an toàn hiệu quả.

Như­ vậy, TTKDTM và thanh toán bằng tiền mặt có mối quan hệ chuyển hoá lẫn nhau đều có những vị trí quan trọng không thiếu được đối với nền kinh tế, trong đó TTKDTM chiếm tỷ trọng lớn hơn. Tổ chức tốt công tác TTKDTM là tiết kiệm được chi phí. Tăng nhanh vòng quay vốn, thúc đẩy phát triển sản xuất, lư­u thông hàng hoá và điều hoà l­ưu thông tiền tệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562