Mẫu thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm cho công ty

Thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm cho công ty. Thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của cuộc sống thế nhưng thực phẩm bẩn là nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các căn bệnh nguy hiểm khác. Vì lý do, sử dụng thực phẩm bẩn người tiêu dùng phải trả giá bằng sức khỏe thậm chí cả tính mạng của mình. An toàn thực phẩm hiện nay là vấn đề cấp bách nhất trong cuộc sống thường ngày của toàn xã hội. Cũng vì sức khỏe nên dịch vụ viết thuê thực tập tốt nghiệp tại luanvanpanda đã có ý tưởng xây dựng kế hoạch kinh doanh thực phẩm sạch, nhằm cung cấp những thực phẩm sạch cho gia đình cũng như cung cấp cho người dân những thực phẩm tốt nhất.

Hôm nay, dịch vụ viết thuê thực tập tốt nghiệp đã lên kế hoạch xây dựng kế hoạch kinh doanh thực phẩm sạch làm thành một bài viết nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên đang có ý tưởng kinh doanh về loại hình này. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn sinh viên làm đề cương chi tiết và xây dựng lời mở đầu hay và phù hợp nhất, nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm ý tưởng và kiến thức làm bài thực tập tốt nghiệp của mình được tốt hơn nhé.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm cho công ty

Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm cho công ty

XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 2. Tên báo cáo: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty CPTP CHOLIMEX FOODS đến năm 2025
 3. Đơn vị thực tập (nếu có): công ty CPTP CHOLIMEX FOODS
 4. Tính cấp thiết của báo cáo:

Thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của cuộc sống thế nhưng thực phẩm bẩn là nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các căn bệnh nguy hiểm khác. Sử dụng thực phẩm bẩn người tiêu dùng phải trả giá bằng sức khỏe thậm chí cả tính mạng của mình. An toàn thực phẩm hiện nay là vấn đề cấp bách nhất trong cuộc sống thường ngày của toàn xã hội.

Vì một xã hội phát triển, vì một cộng đồng khỏe mạnh dự án: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty CPTP CHOLIMEX FOODS đến năm 2025 nhằm kinh doanh thực phẩm an toàn, chất lượng có nguồn gốc rõ ràng nhằm phục vụ bữa ăn sạch cho bản thân và người tiêu dùng. Kinh doanh thực phẩm sạch tại các thành phố lớn là thị trường đầy tiềm năng, tỉ suất lợi nhuận cao, vì vậy việc xây dựng một cửa hàng với nguồn thực phẩm organic và dịch vụ chuyên nghiệp tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của kế hoạch kinh doanh này so với các đối thủ về thực phẩm đã có mặt trên thị trường.

Mục tiêu nghiên cứu Thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

Xây dựng kế hoạch kinh doanh thực phẩm sạch cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh.

Kết nối người sản xuất, nuôi trồng thực phẩm theo tiêu chuẩn và người tiêu dùng.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

a) Đối tượng nghiên cứu: Ngành kinh doanh thực phẩm.

Các sản phẩm dịch vụ của đơn vị:

Cung cấp thực phẩm được thu mua trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, nuôi trồng hữu cơ không sử dụng phân bón hóa học, chất cấm trong chăn nuôi, hoá chất bảo quản.

 • Người tiêu dùng Việt hiện nay luôn trong tình trạng hoang mang, lo lắng về nguồn gốc các loại thực phẩm có trên bàn ăn nhà mình. Vì thế thực phẩm sạch, chất lượng, nguồn gốc rõ ràng sẽ thu hút đối với họ.
 • Đề tài thực tập tốt nghiệp này được tìm hiểu và nghiên cứu thực hiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

b) Phạm vi nghiên cứu: Thị trường sử dụng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

Phương pháp nghiên cứu Thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

Trong quá trình thực hiện đề tài này, tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: Phân tích nhu cầu của khách hàng; Thu thập, tìm kiếm thông tin và phân tích tổng hợp; Vận dụng cơ sở lý thuyết các môn đã học như Quản trị Marketing, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Khởi tạo doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh và các tài liệu khác có liên quan.

Kết cấu của báo cáo thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

Mẫu Thực Tập Tốt Nghiệp: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Thực Phẩm Cho Công Ty

Kết cấu báo cáo gồm 5 chương và kết luận kiến nghị như sau:

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan
 • Chương 2: Kế hoạch Marketing
 • Chương 3: Kế hoạch tài chính
 • Chương 4: Kế hoạch nhân sự
 • Chương 5: Phòng ngừa và giảm thiều rủi ro

Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

 • 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
 • 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
 • 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
 • 1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
 • 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
 • 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • 1.5 Các yếu tố quyết định thành công

CHƯƠNG 2   KẾ HOẠCH MARKETING thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

 • 2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
 • 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
 • 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
 • 2.1.2.3 Định vị thị trường
 • 2.1.3 Mục tiêu marketing
 • 2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
 • 2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
 • 2.1.4.2 Chiến lược giá
 • 2.1.4.3 Chiến lược phân phối
 • 2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
 • 2.1.5 Ngân quỹ Marketing
 • 2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
 • 2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
 • 2.2.2 Phân tích môi trường
 • 2.2.2.1 Phân tích thị trường
 • 2.2.2.2 Phân tích SWOT
 • 2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
 • 2.2.3 Chiến lược Marketing
 • 2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
 • 2.2.3.2 Định vị thị trường
 • 2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
 • 2.2.3.4 Chiến lược giá
 • 2.2.3.5 Chiến lược phân phối
 • 2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

 • 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
 • 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
 • 3.1.1.1 Doanh thu
 • 3.1.1.2  Chi phí
 • 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
 • 3.1.1.4 Lợi nhuận
 • 3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn
 • 3.1.3 Các báo cáo tài chính
 • 3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
 • 3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
 • 3.2 Nội dung kế hoạch tài chính

CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

 • 4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
 • 4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
 • 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự
 • 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức
 • 4.2.3  Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt

CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm

Trên đây là Mẫu thực tập tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Thực phẩm cho công ty mà dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên đang có ý tưởng xây dựng kế hoạch kinh doanh thực phẩm sạch cho công ty. Ngoài ra, các bạn có muốn làm full bài thì liên hệ trực tiếp với luanvanpanda.com để được tư vấn làm bài nhé. Luanvanpanda còn có thêm dịch vụ đó là viết thuê luận văn thạc sĩ bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua ZALO: 0932.091.562 nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562